Proponuję zakup do zbiorów biblioteki następującego wydawnictwa

(prosimy każdy tytuł podawać w oddzielnym formularzu).
Podaj adres e-mail:
Podaj dane książki (tytuł; autor/autorzy; wydawnictwo, rok wydania):
Imię i nazwisko / status czytelnika (pracownik naukowy, doktorant, student, inny):