Proponuję zakup do zbiorów biblioteki następującego wydawnictwa

(prosimy każdy tytuł podawać w oddzielnym formularzu).
Podaj adres e-mail:
Podaj dane książki (tytuł; autor/autorzy; wydawnictwo, rok wydania):
Imię i nazwisko / status czytelnika (pracownik naukowy, doktorant, student, inny):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez Biblioteki UŚ i UE Katowice. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania zadań związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych i podlegają ochronie zgodnie Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – j. t. z późn. zm.).