English version A R I A N T A Wersja polska
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Teksty o bazie
1.Lidia Derfert-Wolf: Indeksowanie czasopism naukowych w krajowych bazach danych w kontekście organizacyjno-ekonomicznym . W: BBiblioteka akademicka: infrastruktura - uczelnia - otoczenie, Gliwice, 23-24 października 2013
2.Aneta Drabek: Arianta i jej rola w upowszechnianiu informacji o polskich czasopismach . W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19 kwietnia 2013
3.Aneta Drabek: Arianta - wszechstronne źródło informacji o polskich czasopismach elektronicznych . W: Informacja w świecie cyfrowym, Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.
4.Justyna Maczuga, Anna Radomska, Jolanta Przyłuska: Polskie czasopisma medyczne a wykorzystanie technologii informacyjnych. W: XXX Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, 10-12.09.2012.
5.Renata Ciesielska-Kruczek: Elektroniczne czasopisma bibliotekarskie w Polsce. Zarys problematyki. "Biblioteka i Edukacja", 2012, nr 1.
6.Łukasz Kołodziejczyk, Dagna Noińska, Stanisław Sobociński: Arianta - badanie bibliometryczne. Prezentacja. [2011].
7.Arkadiusz Pulikowski: Polskie czasopisma naukowe w Internecie. W: Informacja w świecie cyfrowym. Cyfrowy zasób dla nauki, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza, 23.04.2012.
8.Emanuel Kulczycki: Jak liczyć punkty za publikacje z lat 1999 – 2012. Blog - Warsztat Badacza, 8-10-2012.
9.Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski: Możliwości wykorzystania bazy Arianta na przykładzie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. W: Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. Diany Pietruch-Reizes i Wiesława Babika. Katowice 2010, s. 145-154.
10.Zbigniew Osiński: Internetowe źródła informacji dla historyka najnowszych dziejów Polski. Blog, 13-12-2010.
11.Aneta Drabek: Polskie czasopisma "open access" - próba charakterystyki. "Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy", 2009, nr 3-4, s. 43-54.
12.Agnieszka Kupis: Elektroniczne czasopisma dostępne w bibliotekach medycznych. "Forum Bibliotek Medycznych", 2009, nr 2, s. 84-96.
13.Aneta Drabek, Małgorzata Waga: Możliwości wykorzystania polskich baz danych w ocenie parametrycznej jednostek naukowych. "Sprawy Nauki", 2009, nr 4, s. 27-30.
14.Arkadiusz Pulikowski, Aneta Drabek: Arianta - obsiahla databaza pol'skych vedeckych a odbornych elektronickych casopisov. "ITlib", 2009, c. 3, s. 52-57.
15.Sławomir Sztobryn: Historiografia pedagogiczna w czasopismach tradycyjnych i elektronicznych. "Biuletyn Historii Wychowania", 2009, nr 25, str. 63-70.
16.Polskie naukowe czasopisma historyczne jednak dostępne w internecie. Blog "Historia i media", 1-07-2008.
17.Marcin Roszkowski: Internetowe źródła informacji o e-czasopismach z zakresu edukacji. "Warsztaty Bibliotekarskie", 2008, nr 1-2.
18.Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski: Rozwój i funkcjonowanie bazy danych "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne" po 2 latach doświadczeń. "Biuletyn EBIB", 2007, nr 9.
19.Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski: Baza danych "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne" - stan badań. "Biuletyn EBIB", 2006, nr 1.
20.Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski: Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne : metodyka tworzenia i charakterystyka zawartości nowej bazy danych. "PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", 2005, nr 3, s. 12-20.
« Powrót do wyszukiwania »