English version A R I A N T A Wersja polska
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
29-06-2018
W bazie dodano wskaĽniki Impact factor 2017.
15-01-2018
Uwaga! W związku z przeniesieniem bazy na inny serwer zmianie uległy adresy do poszczególnych rekordów czasopism.
29-06-2017
W bazie dodano wskaĽniki Impact factor 2016.
17-04-2017
Zaktualizowano dane z bazy BazHum.
5-03-2017
Zaktualizowano dane z bazy CEEOL.
12-02-2017
W bazie zaktualizowana została punktacja ujednoliconego wykazu czasopism za lata 2013-2016
8-01-2017
W bazie zaktualizowano wskaĽniki z bazy Index Copernicus (2015). Skrótem NI oznaczono czasopismo nie indeksowane w danym roku.
16-12-2016
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2016.
4-07-2016
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2015.
26-06-2016
Zaktualizowano dane z bazy DOAJ.
22-06-2016
W bazie dodano wskaĽniki Impact factor 2015.
17-04-2016
W bazie zaktualizowano wskaźniki z bazy Index Copernicus (2014). Skrótem NI oznaczono czasopismo nie indeksowane w danym roku.
8-02-2016
Zaktualizowano dane z bazy ERIH Plus.
15-01-2016
Dodane zostały linki do Polskiej Bibliografii Naukowej.
2-01-2016
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2015.
22-12-2015
Zaktualizowano dane z bazy DOAJ.
20-12-2015
Dodana została baza danych: DBLP Computer Science Bibliography.
20-12-2015
Dodana została baza danych: Emerging Sources Citation Index.
7-09-2015
To już 10 lat istnienia Arianty.
1 wrze¶nia 2015 minęło 10 lat, odkąd udostępniliśmy bazę w sieci. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele. Liczba czasopism: z 599 do 4121; zakres danych dwa razy większy niż był; liczba adresów do sprawdzenia to w tej chwili ponad 8 tys.; codzienna „zwykła” aktualizacja to ok. godzina pracy, a oprócz tego aktualizacje „specjalne” (punktacja, bazy danych, Impact factor itp.) to przynajmniej kilkana¶cie godzin.
Ale na razie dajemy radę, choć drużyna niewielka. Tym bardziej cieszy współpraca z wszystkimi, którzy nam przysyłają informacje do poprawy. Dziękujemy za nie i prosimy o jeszcze!

Pozdrawiamy jubileuszowo
Aneta Drabek i Arek Pulikowski

24-07-2015
Aktualizacja danych z bazy The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
11-07-2015
Aktualizacja danych z bazy DOAJ.
5-07-2015
Dodana została baza danych: ERIH Plus.
19-06-2015
W bazie dodano wskaĽniki Impact factor 2014.
27-03-2015
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2014.
19-03-2015
Dodana zostały baza danych: Anthropological Index Online.
4-02-2015
W bazie zaktualizowano wskaĽniki z bazy Index Copernicus (2013). Skrótem NI oznaczono czasopismo nie indeksowane w danym roku.
2-01-2015
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2014.
28-12-2014
Dodane zostały kolejne bazy danych: EBSCO Academic Search Complete, EBSCO Business Source Complete, ABI/INFORM Complete, ABI/INFORM Global
30-11-2014
Arianta zawiera już informacje o 4000 czasopism! Dziękujemy za współpracę bibliotekarzom, redakcjom i wszystkim tym, którym leży na sercu aktualno¶ć bazy i zawartych w niej informacji.
14-09-2014
Dodana została kolejna baza danych - Baza Komputerowa SPORT. Bibliografia zawartości polskich czasopism gromadzonych w BG AWF w Poznaniu.
22-08-2014
W bazie dodano zaktualizowano eISSN.
20-08-2014
W bazie dodano identyfikatory DOI.
19-08-2014
W bazie dodano informację o korzystaniu z Open Journal Systems.
30-07-2014
W bazie dodano wskaĽniki Impact factor 2013.
7-06-2014
Dodana została kolejna baza danych - Scopus.
21-04-2014
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w BazHum.
16-04-2014
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w Index Copernicus.
29-12-2013
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2013.
8-12-2013
Dodana została kolejna baza referencyjna - Polska Bibliografia Bibliologiczna.
30-11-2013
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w bazie DOAJ.
2-11-2013
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities.
3-10-2013
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w bazie CEEOL.
19-08-2013
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w bazach: BazHum oraz Index Copernicus.
14-08-2013
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w bazie BazTech.
23-06-2013
W bazie dodano wskaźniki Impact factor 2012.
28-05-2013
W bazie zaktualizowano dane dotyczące indeksowania czasopism w bazie BazHum.
22-04-2013
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2012.
15-04-2013
Dodana została kolejna baza danych - Pedagog.
16-03-2013
Dodana została kolejna baza danych - BazEkon.
13-02-2013
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW zgodnie z wykazem opublikowanym 25 czerwca 2010 r.
Zapis 2010a oznacza punktację zgodnie z Ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych (25 czerwca 2010 r.) oraz indeksacją w The European Reference Index for the Humanities.

Zapis 2010b oznacza punktację zgodnie z Komunikatem z 10 grudnia 2010 r.

Zapis 2010c oznacza punktację zgodnie z Komunikatem z 29 grudnia 2010 r.

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa do oceny jednostek naukowych w 2013 r. będzie brany pod uwagę tylko wykaz z 25 czerwca (2010a).

3-02-2013
Dodana została kolejna baza danych - Polska Bibliografia Lekarska.
27-01-2013
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW za rok 2009.
Zapis 2009a oznacza punktację zgodnie z Ujednoliconym wykazem czasopism punktowanych (18 czerwca 2009 r.)

Zapis 2009b oznacza punktację zgodnie z "Komunikatem nr 16 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową".

Zapis 2009c oznacza punktację zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 "Protokołu 2/2009 posiedzenia Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych z obszaru dyscyplin naukowych obejmujących nauki humanistyczne i społeczne w dniu 5 listopada 2009 r."

Zgodnie z informacją na stronie Ministerstwa do oceny jednostek naukowych w 2013 r. będzie brany pod uwagę tylko wykaz z 18 czerwca (2009a) oraz komunikat z 16 lipca (2009b).

20-01-2013
Dodana została kolejna baza danych - Directory of Open Access Journals.
22-12-2012
W bazie zaktualizowana została punktacja MNiSzW zgodnie z wykazem opublikowanym 21 grudnia 2012 r.
Najnowsza punktacja oznaczona została zapisem: 2012a.
« Powrót do wyszukiwania »