English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.2+3 D. Grafika Plus Produkt
2.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
3.Analyses/Rereadings/Theories Journal
4.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio L. Artes
5.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione
6.Arkady
7.Ars Inter Culturas
8.Art & Business
9.Art Inquiry
10.Art of the Orient
11.Arteria
12.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
13.Artibus et Historiae
14.Artifex
15.Artistic Traditions of Non-European Cultures, The
16.Artium Quaestiones
17.Artluk
18.ArtPapier
19.ARTykuły
20.Aspiracje. Pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych
21.Biuletyn Historii Sztuki
22.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
23.Biuletyn Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, The
24.Biuletyn Konserwatorski Pomorza Gdańskiego
25.Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego
26.Bulletin du Musée National de Varsovie
27.Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura
28.Communication Design Magazine
29.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
30.Dagerotyp
31.Dyskurs (Wrocław)
32.Dzieła i Interpretacje
33.Exit
34.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
35.Format - Pismo artystyczne
36.Fotografia
37.Fragile
38.HA!art
39.Hybryda
40.Ikonotheka
41.kARTki. Miedzyuczelniany Magazyn o Sztuce
42.Konteksty. Polska Sztuka Ludowa
43.Kronika Zamkowa
44.Kurier Konserwatorski
45.Kwartalnik Artystyczny
46.Kwartalnik Opolski
47.Lamus
48.Latarnia Morska
49.LiteRacje
50.Mare Articum
51.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
52.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
53.Miejsce. Studia nad Sztuką i Architekturą Polską XX i XXI Wieku
54.MOCAK Forum
55.Modus. Prace z Historii Sztuki
56.Notes Konserwatorski
57.Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
58.Ochrona i Konserwacja Zabytków
59.Ochrona Zabytków
60.Ogrody Nauk i Sztuk
61.Orońsko
62.Pamiętnik Sztuk Pięknych
63.Pismo Folkowe
64.Plastyka
65.Porta Aurea
66.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Plastyczna. Fotografia
67.Pro Arte
68.Promethidion
69.Przegląd Historji Sztuki
70.Quart
71.Quarterly Polish Culture
72.Reflektor
73.Renowacje i Zabytki
74.Rerum Artis
75.Rita Baum
76.Rocznik Historii Sztuki
77.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
78.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
79.Rocznik Muzeum w Gliwicach
80.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace z Wychowania Plastycznego
81.Roczniki Sztuki Śląskiej
82.Rysunek i Zajęcia Praktyczne
83.Rzeczy Piękne
84.Rzeczy Piękne
85.Sacrum et Decorum
86.Santander Art and Culture Law Review
87.Series Byzantina
88.Skarby Podkarpackie
89.Spotkania z Zabytkami
90.Studia Artystyczne
91.Studia Choreologica
92.Studia Gregoriańskie
93.Studia Muzealne
94.Studia Wilanowskie
95.Studies in Ancient Art and Civilization
96.Szkoła Artystyczna. Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej
97.Szok Kulturowy
98.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
99.Sztuka Europy Wschodniej
100.Sztuka i Dokumentacja
101.Sztuka i Filozofia
102.Sztuka i Kultura
103.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
104.Sztuki Piękne
105.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
106.Szum
107.Techne. Seria Nowa
108.Topos
109.W Świecie Teatru. Zeszyty Metodyczne
110.Wiadomości Konserwatorskie
111.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
112.World Art. Studies
113.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
114.Zeszyty Artystyczne
115.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
116.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
117.Życie Sztuki
« Retrun to the main page »