English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
20.Człowiek i Społeczeństwo
21.Dialog Pheniben
22.Dialogue and Universalism
23.Doradca w Pomocy Społecznej
24.Eastern European Countryside
25.Eastern European Journal of Transnational Relations
26.Eastern Review
27.Economics and Sociology
28.Edukacja Humanistyczna
29.Euro-Facta
30.Forum Scientiae Oeconomia
31.Forum Socjologiczne
32.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
33.Global Media Journal (Edycja polska)
34.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
35.Humanizacja Pracy
36.Ikonosfera
37.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
38.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
39.Journal of Gender and Power
40.Journal of Geography, Politics and Society
41.Journal of Human Dignity and Wellbeing
42.Kobieta i Biznes
43.Konteksty Społeczne
44.Kultura i Edukacja
45.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
46.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
47.Media i Społeczeństwo
48.Mediatization Studies
49.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
50.Myśl Ludowa
51.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
52.Oblicza Komunikacji
53.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
54.Opuscula Sociologica
55.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
56.Peculiarity of Man, The
57.Pedagogia Ojcostwa
58.Pieniądze i Więź
59.Pogranicze. Studia Społeczne
60.Polish Public Opinion
61.Polish Sociological Review
62.Polityka i Społeczeństwo
63.Prace o Młodych
64.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
65.Problemy Komunikacji Społecznej
66.Problemy Profesjologii
67.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
68.Progress
69.Przegląd Biblioterapeutyczny
70.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
71.Przegląd Socjologiczny
72.Przegląd Socjologii Jakościowej
73.Przegląd Zachodniopomorski
74.Przestrzeń Społeczna
75.Przeszłość Demograficzna Polski
76.Psychologia Jakości Życia
77.Qualitative Sociology Review
78.Recykling Idei
79.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
80.Region Lubelski
81.Resocjalizacja Polska
82.Rocznik Chełmski
83.Rocznik Demograficzny
84.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
85.Roczniki Historii Socjologii
86.Roczniki Socjologii Morskiej
87.Roczniki Socjologii Rodziny
88.Rozprawy Społeczne
89.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
90.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
91.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
92.Social Communication. Online Journal
93.Social Studies. Theory and Practice
94.Societas / Communitas
95.Society Register
96.Społeczeństwo i Ekonomia
97.Społeczeństwo. Edukacja. Język
98.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
99.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
100.Stan Rzeczy
101.Studia Demograficzne
102.Studia Humana
103.Studia Humanistyczne AGH
104.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
105.Studia Paedagogica Ignatiana
106.Studia Polonijne
107.Studia Poradoznawcze
108.Studia Regionalne i Lokalne
109.Studia Romologica
110.Studia Socjologiczne
111.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
112.Szkoła, Zawód, Praca
113.Śląskie Studia Regionalne
114.Tolerancja
115.TyfloŚwiat
116.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
117.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
118.Warsaw Forum of Economic Sociology
119.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
120.Zabawy i Zabawki
121.Zagadnienia Społeczne
122.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
123.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
124.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
125.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
126.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Retrun to the main page »