English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
20.Człowiek i Społeczeństwo
21.Dialog Pheniben
22.Dialogue and Universalism
23.Doradca w Pomocy Społecznej
24.Dyskurs & Dialog
25.Eastern European Countryside
26.Eastern European Journal of Transnational Relations
27.Eastern Review
28.Economics and Sociology
29.Economics, Management and Sustainability
30.Edukacja Humanistyczna
31.Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development
32.Euro-Facta
33.Fabrica Societatis
34.Forum Scientiae Oeconomia
35.Forum Socjologiczne
36.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
37.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
38.Homo et Societas. Wokół Pracy Socjalnej
39.Humanizacja Pracy
40.Ikonosfera
41.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
42.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
43.Journal of Gender and Power
44.Journal of Geography, Politics and Society
45.Journal of Human Dignity and Wellbeing
46.Kobieta i Biznes
47.Konteksty Społeczne
48.Kultura i Edukacja
49.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
50.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
51.Media i Społeczeństwo
52.Mediatization Studies
53.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
54.Myśl Ludowa
55.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
56.Oblicza Komunikacji
57.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
58.Opuscula Sociologica
59.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
60.Peculiarity of Man, The
61.Pedagogia Ojcostwa
62.Pieniądze i Więź
63.Pogranicze. Studia Społeczne
64.Polish Public Opinion
65.Polish Sociological Review
66.Polityka i Społeczeństwo
67.Polski Przegląd Migracyjny
68.Prace o Młodych
69.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
70.Problemy Komunikacji Społecznej
71.Problemy Profesjologii
72.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
73.Progress
74.Przegląd Biblioterapeutyczny
75.Przegląd Krytyczny
76.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
77.Przegląd Socjologiczny
78.Przegląd Socjologii Jakościowej
79.Przegląd Zachodniopomorski
80.Przestrzeń Społeczna
81.Przeszłość Demograficzna Polski
82.Psychologia Jakości Życia
83.Qualitative Sociology Review
84.Recykling Idei
85.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
86.Region Lubelski
87.Resocjalizacja Polska
88.Rocznik Chełmski
89.Rocznik Demograficzny
90.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
91.Roczniki Historii Socjologii
92.Roczniki Socjologii Morskiej
93.Roczniki Socjologii Rodziny
94.Rozprawy Społeczne
95.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
96.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
97.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
98.Social Communication. Online Journal
99.Social Studies. Theory and Practice
100.Societas / Communitas
101.Society Register
102.Społeczeństwo i Ekonomia
103.Społeczeństwo. Edukacja. Język
104.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
105.Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne
106.Stan Rzeczy
107.Studia Demograficzne
108.Studia Humana
109.Studia Humanistyczne AGH
110.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
111.Studia Paedagogica Ignatiana
112.Studia Polonijne
113.Studia Poradoznawcze
114.Studia Regionalne i Lokalne
115.Studia Romologica
116.Studia Socjologiczne
117.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
118.Szkoła, Zawód, Praca
119.Śląskie Studia Regionalne
120.Tolerancja
121.TyfloŚwiat
122.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
123.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
124.Warsaw Forum of Economic Sociology
125.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
126.Zabawy i Zabawki
127.Zagadnienia Społeczne
128.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
129.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
130.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
131.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
132.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Retrun to the main page »