English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Neuropsychologica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
3.Advances in Cognitive Psychology
4.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
6.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
7.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
8.Aspekty Zdrowia i Choroby
9.Autyzm
10.Charaktery
11.Colloquium
12.Creat!vity. Theories - Research - Applications
13.Current Issues in Personality Psychology
14.Czasopismo Psychologiczne
15.Decyzje
16.Dziecko Krzywdzone
17.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
18.Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors
19.European Polygraph
20.Forum Scientiae Oeconomia
21.Gnosis
22.Health Psychology Report
23.Horyzonty Psychologii
24.Innowacje Psychologiczne
25.Journal of Human Dignity and Wellbeing
26.Journal of Multimodal Communication Studies
27.Know How
28.Kognitywistyka i Media w Edukacji
29.Konteksty Społeczne
30.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
31.Kwartalnik Psychologiczny
32.Małżeństwo i Rodzina
33.Neurolingwistyka Praktyczna
34.Neuropsychiatria i Neuropsychologia
35.Nowiny Psychologiczne
36.Polish Journal of Applied Psychology
37.Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, The
38.Polish Psychological Bulletin
39.Polskie Forum Psychologiczne
40.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
41.Praca Socjalna
42.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia
43.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
44.Prison Systems Review, The
45.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
46.Przegląd Biblioterapeutyczny
47.Przegląd Psychologiczny
48.Przegląd Seksuologiczny
49.Przegląd Terapeutyczny
50.Psychiatria i Psychologia Kliniczna
51.Psychoanaliza
52.Psychologia - Etologia - Genetyka
53.Psychologia Ekonomiczna
54.Psychologia Jakości Życia
55.Psychologia Rozwojowa
56.Psychologia w Praktyce
57.Psychologia w Szkole
58.Psychologia Wychowawcza
59.Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
60.Psychologiczne Zeszyty Naukowe
61.Psychology of Language and Communication
62.Psychoonkologia
63.Psychoseksuologia
64.Psychoterapia i Uzależnienia
65.Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce
66.Raven. Psychologia Głębi i Kultura
67.Remedium
68.Rocznik Kognitywistyczny
69.Roczniki Psychologiczne
70.Social Psychological Bulletin
71.Society Register
72.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
73.Studia Paedagogica Ignatiana
74.Studia Psychologica
75.Studia Psychologiczne
76.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
77.Świat Problemów
78.Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
79.Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach
80.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
81.Zeszyty Pracy Socjalnej
82.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
« Retrun to the main page »