English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Universitatis Wratislaviensis. Musicologica Wratislaviensia
2.Additamenta Musicologica Lublinensia
3.Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
4.Art2 = Art. Kwadrat
5.Aspekty Muzyki
6.Chopin Review, The
7.Chopin Studies
8.De Musica
9.Diagonali
10.Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej
11.Interdisciplinary Studies in Musicology
12.Konteksty Kształcenia Muzycznego
13.Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
14.Młoda Muzykologia
15.Musica Ecclesiastica
16.Musica Iagellonica
17.Musicology Today
18.Muzyka
19.Muzyka Kościelna
20.Muzyka Polska
21.Muzyka w Szkole
22.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
23.Notes Muzyczny
24.Orkiestra
25.Piosenka
26.Pismo Folkowe
27.Polski Rocznik Muzykologiczny
28.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
29.Pro Musica Sacra
30.Przegląd Muzyczny
31.Przegląd Muzykologiczny
32.Reflektor
33.Res Facta Nova
34.Rocznik Chopinowski
35.Ruch Muzyczny
36.Studia Chopinowskie
37.Światy Dźwięków
38.Teoria Muzyki
39.Wartości w Muzyce
40.Witold Lutosławski Studies
41.Wychowanie Muzyczne w Szkole
42.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Wychowania Muzycznego
« Retrun to the main page »