English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Universitatis Wratislaviensis. Musicologica Wratislaviensia
2.Additamenta Musicologica Lublinensia
3.Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
4.Art2 = Art. Kwadrat
5.Aspekty Muzyki
6.Chopin Review, The
7.Chopin Studies
8.De Musica
9.Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej
10.Interdisciplinary Studies in Musicology
11.Konteksty Kształcenia Muzycznego
12.Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
13.Młoda Muzykologia
14.Musica Ecclesiastica
15.Musica Iagellonica
16.Musicology Today
17.Muzyka
18.Muzyka Kościelna
19.Muzyka Polska
20.Muzyka w Szkole
21.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
22.Notes Muzyczny
23.Orkiestra
24.Piosenka
25.Pismo Folkowe
26.Polski Rocznik Muzykologiczny
27.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
28.Pro Musica Sacra
29.Przegląd Muzyczny
30.Przegląd Muzykologiczny
31.Reflektor
32.Res Facta Nova
33.Rocznik Chopinowski
34.Ruch Muzyczny
35.Studia Chopinowskie
36.Światy Dźwięków
37.Teoria Muzyki
38.Wartości w Muzyce
39.Witold Lutosławski Studies
40.Wychowanie Muzyczne w Szkole
41.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Wychowania Muzycznego
« Retrun to the main page »