English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.(op.cit.,)
2.Afryka
3.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
4.Almanach Karaimski
5.Almanach Kęcki
6.Almanach Nowotarski
7.Almanach Sądecki
8.Almanach Sejneński
9.Americanist. Warsaw Journal for the Study of the United States, The
10.Annales Neophilologiarum
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
12.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
13.Appendix. Czasopismo Filozoficzno-Kulturowe
14.Arcana
15.Ars Inter Culturas
16.As-Salam
17.Audiosfera. Koncepcje - badania - praktyki
18.Autoportret
19.Awazymyz
20.Baltica ~ Silesia
21.Bez Dogmatu
22.Białostocczyzna
23.Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne
24.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
25.Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego
26.Biuletyn Uzdrowiskowy
27.Borussia
28.Classica Cracoviensia
29.Colloquia Anthropologica et Communicativa
30.Creatio Fantastica
31.Cultural Management: Science and Education
32.Culture Management
33.Czas Kultury
34.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
35.Człowiek i Społeczeństwo
36.Człowiek w Kulturze
37.Detalks
38.Dialogi o Kulturze i Edukacji
39.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
40.Dwutygodnik.com
41.Dzieciństwo, Literatura i Kultura
42.Emiddle East
43.Emigrantologia Słowian
44.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
45.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
46.Eruditio et Ars
47.Estetyka. Biuletyn
48.Estudios Latinoamericanos
49.Fabryka Silesia
50.Fontes Slaviae Orthodoxae
51.Fragile
52.Gazeta Kulturalna
53.Granice
54.HA!art
55.Hemispheres. Studies on Cultures and Societies
56.Hereditas Monasteriorum
57.Herito
58.Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne
59.Homo Ludens
60.Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology
61.Ikonosfera
62.Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication
63.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
64.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
65.InterAlia
66.Intercultural Communication
67.Język a Kultura
68.Journal of Applied Cultural Science
69.Journal of Intercultural Management
70.Kino
71.Konspekt
72.Konteksty Kultury
73.Konteksty Społeczne
74.Krakowskie Pismo Kresowe
75.Krasnogruda
76.Kresy
77.Kronika Miasta Łodzi
78.Kultura - Historia - Globalizacja
79.Kultura - Media - Teologia
80.Kultura - Przemiany - Edukacja
81.Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
82.Kultura i Edukacja
83.Kultura i Historia
84.Kultura i Polityka
85.Kultura i Rozwój
86.Kultura i Społeczeństwo
87.Kultura i Wartości
88.Kultura Liberalna
89.Kultura Pogrzebu
90.Kultura Popularna
91.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
92.Kultura Wsi
93.Kultura Współczesna
94.Kultura. Tygodnik Literacki, Artystyczny i Społeczny
95.Kwartalnik Artystyczny
96.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
97.Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe
98.Laboratorium Kultury
99.LaMiCuS - Language, Mind, Culture and Society
100.Lamus
101.Language, Culture, Politics. International Journal
102.LiteRacje
103.Literatura i Kultura Popularna
104.Loża Wschodu
105.Mała Kultura Współczesna
106.Małopolska
107.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
108.Meander
109.Media - Kultura - Komunikacja Społeczna
110.Media, Kultura, Społeczeństwo
111.Midrasz
112.Multicultural Studies
113.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
114.Niderlandystyka Interdyscyplinarnie
115.Nowa Dekada Krakowska
116.Nowości Badawcze Obserwatorium Kultury
117.Odra
118.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
119.Ofensywa
120.Opcje
121.Pamiętnik Cieszyński
122.Pamiętnik Lubelski
123.Peculiarity of Man, The
124.Perspektywy Edukacyjno-Społeczne
125.Perspektywy Kulturoznawcze
126.Perspektywy Kultury
127.Pismo Folkowe
128.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
129.Podkowiański Magazyn Kulturalny
130.Podteksty
131.Polisemia
132.Polish Journal of the Arts and Culture. New Series. The
133.Polish Theatre Perspectives
134.Poradnik Instytucji Kultury
135.Postscriptum Polonistyczne
136.Prace Kulturoznawcze
137.Pressje
138.Pro Arte
139.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
140.Projektor
141.Prosopon
142.Przegląd Afrykanistyczny
143.Przegląd Krytyczny
144.Przegląd Kulturoznawczy
145.Przegląd Lwowski
146.Przegląd Orientalistyczny
147.Przegląd Powszechny
148.Przegląd Środkowo-Wschodni
149.Przegląd Wielkopolski
150.Przemyski Przegląd Kulturalny
151.Quarterly Polish Culture
152.Recykling Idei
153.Reflektor
154.Relacje Międzykulturowe - Kulturoznawcze Czasopismo Naukowe. Intercultural Relations - Journal of Cultural Studies
155.Replay. The Polish Journal of Game Studies
156.Respublica
157.Rocznik Białostocki
158.Rocznik Chełmski
159.Rocznik Jeleniogórski
160.Rocznik Kultury Polskiej
161.Rocznik Lubuski
162.Rocznik Mazurski
163.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
164.Rocznik Muzeum w Gliwicach
165.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
166.Rocznik Ruskiej Bursy
167.Rocznik Sanocki
168.Rocznik Sądecki
169.Rocznik Sopocki
170.Rocznik Tatarów Polskich
171.Roczniki Kulturoznawcze
172.Scripta Judaica Cracoviensia
173.Scripta Neophilologica Posnaniensia
174.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
175.Sensus Historiae
176.Sieradzki Rocznik Muzealny
177.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
178.Slavica Lodziensia
179.Society Register
180.Spheres of Culture
181.Stargardia
182.Strony
183.Studia Azjatystyczne
184.Studia Europaea Gnesnensia
185.Studia Gdańskie
186.Studia Germanica Gedanensia
187.Studia Humanistyczne AGH
188.Studia Interkulturowe
189.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
190.Studia Kulturowe
191.Studia Kulturowo-Edukacyjne
192.Studia Kulturoznawcze
193.Studia Niemcoznawcze
194.Studia Polonijne
195.Studia Romologica
196.Studia Scandinavica
197.Studia z Kultury Popularnej
198.Studies of the Department of African Languages and Cultures
199.Suma. Pismo Społeczno-Kulturalne
200.Symbolae Europaeae
201.Szok Kulturowy
202.Sztuka i Kultura
203.Śląsk
204.Techsty
205.Teki Kociewskie
206.Tekstura
207.Teksty z Ulicy
208.Tematy z Szewskiej
209.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
210.Turystyka Kulturowa
211.Tygiel Kultury
212.Uncommon Culture
213.VariArt
214.Warszawa i Mazowsze
215.Więź
216.Winieta
217.Wydawca
218.Yearbook of Eastern European Studies
219.Załącznik Kulturoznawczy
220.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
221.Zapiski z Pogranicza
222.Zarządzanie w Kulturze
223.Zbliżenia Interkulturowe. Polska, Niemcy, Europa
224.Zdanie. Pismo Stowarzyszenia Kuźnica
225.Zeszyty Chorzowskie
226.Zeszyty Łużyckie
227.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
228.Znaczenia. Kultura - Komunikacja - Społeczeństwo
229.Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies
230.Zwoje. Periodyk Kulturalny
231.Życie Literackie
« Retrun to the main page »