English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
15.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
16.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
17.Antemurale
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.APLA. Biuletyn Informacyjny
20.Arcana
21.Archeion
22.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
23.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
24.Archiwariusz Zamojski
25.Archiwista Polski
26.Archiwum Komisji Historycznej
27.Argumenta Historica
28.Ars Regia
29.Artes Liberales
30.Artibus et Historiae
31.Ateneum
32.Ateneum Wileńskie
33.Awazymyz
34.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
35.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
36.Baltic-Pontic Studies
37.Bazyliańskie Studia Historyczne
38.Białoruskie Zeszyty Historyczne
39.Białostocczyzna
40.Białostockie Teki Historyczne
41.Bielski Almanach Historyczny
42.Bieszczad
43.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
44.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
45.Biuletyn Historii Pogranicza
46.Biuletyn Historii Sztuki
47.Biuletyn Historyczny
48.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
49.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
50.Biuletyn Numizmatyczny
51.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
52.Biuletyn Szadkowski
53.Biuletyn Ukrainoznawczy
54.Biuletyn Uniejowski
55.Borussia
56.Bulletin du Musée National de Varsovie
57.Christianitas Antiqua
58.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
59.Colloquium
60.Cracovia Leopolis
61.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
62.Czasopismo Prawno-Historyczne
63.Czasy Nowożytne
64.CzasyPismo
65.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
66.Dialog Pheniben
67.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
68.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
69.Dzieje Najnowsze
70.Echa Polesia
71.Echa Przeszłości
72.Elbląskie Studia Muzealne
73.Electrum. Journal of Ancient History
74.Ełcki Przegląd Historyczny
75.Enigma Bulletin, The
76.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
77.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
78.Familia Silesiae
79.Fibula
80.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
81.Flaga
82.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
83.Folia Praehistorica Posnaniensia
84.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
85.Galicja. Studia i Materiały
86.Gdański Rocznik Ewangelicki
87.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
88.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
89.Gens
90.Glaukopis
91.Gryfita
92.Historia i Polityka
93.Historia i Świat
94.Historia Slavorum Occidentis
95.Historia, Wojsko i Technika
96.Historia@Teoria
97.Historic@
98.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
99.Historyka. Studia Metodologiczne
100.Ilcusiana
101.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
102.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
103.infolotnicze
104.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
105.Infotezy
106.Interlinie
107.International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics
108.Kalendarz Bydgoski
109.Karaj Awazy
110.Karta
111.Klio
112.Klio Polska
113.KMP Kronika Miasta Poznania
114.Koło Historii
115.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
116.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
117.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
118.Krakowski Rocznik Archiwalny
119.Krakowskie Pismo Kresowe
120.Krakowskie Studia Małopolskie
121.Krasnogruda
122.Kronika Bydgoska
123.Kronika Miasta Łodzi
124.Kronika Warszawy
125.Kroniki Muzealne
126.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
127.Kultura - Historia - Globalizacja
128.Kultura i Historia
129.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
130.Kwarta
131.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
132.Kwartalnik Historii Żydów
133.Kwartalnik Historyczny
134.Kwartalnik Opolski
135.Latopisy Akademii Supraskiej
136.Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
137.Lehahayer
138.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
139.Loża Wschodu
140.Łambinowicki Rocznik Muzealny
141.Małopolska
142.Masovia
143.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
144.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
145.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
146.Meander
147.Medżat. Studia Egiptologiczne
148.Meritum
149.Miesięcznik Heraldyczny
150.Między Wisłą a Pilicą
151.Miscellanea Historico-Archivistica
152.Mishellanea
153.Młoda Muzeologia
154.Montes Tarnovicensis
155.More Maiorum
156.Mówią Wieki
157.Myśl Karaimska
158.Na Sieradzkich Szlakach
159.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
160.Nadbużańskie Sławatycze
161.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
162.Nasza Przeszłość
163.Nasze Korzenie
164.Nautologia
165.Niemcy, Austria, Szwajcaria
166.Niepodległość i Pamięć
167.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
168.Notae Numismaticae
169.Notatki Płockie
170.Nowa Ukraina
171.Nowe Studia Grunwaldzkie
172.Nowy Filomata
173.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
174.Officina Historiae
175.Opolski Rocznik Muzealny
176.Orawa
177.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
178.Organon
179.Palamedes. A Journal of Ancient History
180.Pamięć i Przyszłość
181.Pamięć i Sprawiedliwość
182.Pamięć.pl
183.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
184.Pamiętnik Cieszyński
185.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
186.Pamiętnik Lubelski
187.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
188.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
189.Polish Biographical Studies
190.Polonia Maior Orientalis
191.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
192.Pomorania Antiqua
193.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
194.Prace Historyczne
195.Prace Historyczno-Archiwalne
196.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
197.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
198.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
199.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
200.Problemy Archiwistyki
201.Pruthenia
202.Przegląd Archiwalno-Historyczny
203.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
204.Przegląd Bydgoski
205.Przegląd Historyczno-Oświatowy
206.Przegląd Historyczno-Wojskowy
207.Przegląd Historyczny
208.Przegląd Narodowy
209.Przegląd Nauk Historycznych
210.Przegląd Orientalistyczny
211.Przegląd Poznański
212.Przegląd Pruszkowski
213.Przegląd Środkowo-Wschodni
214.Przegląd Wielkopolski
215.Przegląd Zachodni
216.Przegląd Zachodniopomorski
217.Przemyskie Zapiski Historyczne
218.Przeszłość
219.Quaestiones Medii Aevi Novae
220.Qumran Chronicle, The
221.Reformacja w Polsce
222.Region Lubelski
223.Remembrance and Solidarity
224.Res Gestae
225.Res Historica
226.Rocznik Antropologii Historii
227.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
228.Rocznik Augustowsko-Suwalski
229.Rocznik Bialskopodlaski
230.Rocznik Białostocki
231.Rocznik Chełmski
232.Rocznik Chojeński
233.Rocznik Dobromiejski
234.Rocznik Dobrzyński
235.Rocznik Elbląski
236.Rocznik Gdański
237.Rocznik Grudziądzki
238.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
239.Rocznik Historii Sztuki
240.Rocznik Historyczno-Archiwalny
241.Rocznik Jeleniogórski
242.Rocznik Kaliski
243.Rocznik Kolbuszowski
244.Rocznik Koszaliński
245.Rocznik Krakowski
246.Rocznik Leszczyński
247.Rocznik Lituanistyczny
248.Rocznik Lubaczowski
249.Rocznik Lubelski
250.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
251.Rocznik Lubuski
252.Rocznik Lwowski
253.Rocznik Łódzki
254.Rocznik Mazowiecki
255.Rocznik Mazurski
256.Rocznik Międzyrzecki
257.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
258.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
259.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
261.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
262.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
263.Rocznik Muzeum w Gliwicach
264.Rocznik Muzeum w Toruniu
265.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
266.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
267.Rocznik Orientalistyczny
268.Rocznik Podhalański
269.Rocznik Podkarpacki
270.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
271.Rocznik Polsko-Niemiecki
272.Rocznik Przemyski. Historia
273.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
274.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
275.Rocznik Ruskiej Bursy
276.Rocznik Sanocki
277.Rocznik Sądecki
278.Rocznik Sopocki
279.Rocznik Sosnowiecki
280.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
281.Rocznik Tarnowski
282.Rocznik Tatarów Polskich
283.Rocznik Toruński
284.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
285.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
286.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
287.Rocznik Wieluński
288.Rocznik Wołomiński
289.Rocznik Ziem Zachodnich
290.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
291.Roczniki Historyczne
292.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
293.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
294.Scripta Historica
295.Scriptor Nowy
296.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
297.Sensus Historiae
298.Siedlisko
299.Sieradzki Rocznik Muzealny
300.Skarby Podkarpackie
301.Slavia Antiqua
302.Sowiniec
303.Spheres of Culture
304.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
305.Stargardia
306.Starożytności
307.Stolica
308.Strzyżowski Rocznik Muzealny
309.Studenckie Zapiski Historyczne
310.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
311.Studi Polacco-Italiani di Toruń
312.Studia Angerburgica
313.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
314.Studia Antyczne i Mediewistyczne
315.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
316.Studia Epigraficzne
317.Studia Historiae Scientiarum
318.Studia Historica Gedanensia
319.Studia Historyczne
320.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
321.Studia i Materiały Lubelskie
322.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
323.Studia Judaica
324.Studia Lednickie
325.Studia Łęczyńskie
326.Studia Łomżyńskie
327.Studia Maritima
328.Studia Mazowieckie
329.Studia Muzealne
330.Studia Muzealno-Historyczne
331.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
332.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
333.Studia Orientalne
334.Studia Podlaskie
335.Studia Polsko-Ukraińskie
336.Studia Sandomierskie
337.Studia Śląskie
338.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
339.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
340.Studia Waweliana
341.Studia Wilanowskie
342.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
343.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
344.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
345.Studia z Dziejów Średniowiecza
346.Studia z Dziejów Wojskowości
347.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
348.Studia Zachodnie
349.Studia Zamkowe
350.Studia Zielonogórskie
351.Studia Źródłoznawcze
352.Studia Żydowskie
353.Surdus Historicus
354.Symbolae Europaeae
355.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
356.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
357.Szkice Archiwalno-Historyczne
358.Szkice Legnickie
359.Szkice Podlaskie
360.Śląsk
361.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
362.Śląskie Miscellanea
363.Średniowiecze Polskie i Powszechne
364.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
365.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
366.Tabularium Historiae
367.Tajna Historia Rzeszowa
368.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
369.Tarnowskie Studia Historyczne
370.Technika Wojskowa Historia
371.Teka Historyka
372.Teka Komisji Historycznej
373.Teki Archiwalne
374.Teki Kociewskie
375.Textus et Studia
376.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
377.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
378.Verbum Nobile
379.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
380.Wangrovieciana Studia et Fontes
381.Warszawa i Mazowsze
382.Wiadomości Historyczne
383.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
384.Wiadomości Numizmatyczne
385.Wieki Stare i Nowe
386.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
387.Winieta
388.Wolność i Solidarność
389.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
390.Wrocławskie Studia Wschodnie
391.Wschodni Rocznik Humanistyczny
392.Wyklęci
393.Yearbook of Eastern European Studies
394.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
395.Zagłada Żydów
396.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
397.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
398.Zapiski Historyczne
399.Zapiski Kazimierzowskie
400.Zesłaniec
401.Zeszyt Osuchowski
402.Zeszyty Chojnickie
403.Zeszyty Chorzowskie
404.Zeszyty Czeladzkie
405.Zeszyty Gdyńskie
406.Zeszyty Historyczne
407.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
408.Zeszyty Historyczne WiN-u
409.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
410.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
411.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
412.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
413.Zeszyty Majdanka
414.Zeszyty Myszkowskie
415.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
416.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
417.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
418.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
419.Zeszyty Staszicowskie
420.Zeszyty Witnickie
421.Ziemia Dobrzyńska
422.Ziemia Leszczyńska
423.Ziemia Śląska
424.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Retrun to the main page »