English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
RESULTS
1.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica - Aesthetica - Practica
2.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
3.Amor Fati
4.Analecta Cracoviensia
5.Analiza i Egzystencja. Czasopismo Filozoficzne
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
7.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Philosophica
8.Anthropos?
9.Appendix. Czasopismo Filozoficzno-Kulturowe
10.Archeus. Studia z Bioetyki i Antropologii Filozoficznej
11.Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
12.Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
13.Argument. Biannual Philosophical Journal
14.Avant. Trends in Interdisciplinary Studies
15.Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo
16.Civitas Hominibus
17.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
18.Colloquia Communia
19.Colloquia Theologica Ottoniana
20.Colloquium
21.Czas Kultury
22.Czasopismo Filozoficzne
23.Człowiek i Społeczeństwo
24.Człowiek w Kulturze
25.Dialogi Polityczne
26.Dialogue and Universalism
27.Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne
28.Edukacja Filozoficzna
29.Eidos. A Journal for Philosophy of Culture
30.Episteme
31.Fenomenologia
32.Filo-Sofija. Rocznik Komisji Filozofii
33.Filozofia Chrześcijańska
34.Filozofia i Nauka
35.Filozofia Nauki
36.Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
37.Filozofia Religii
38.Filozofia w Praktyce
39.Filozoficzne Aspekty Genezy
40.Filozoficzne Problemy Edukacji
41.Filozoficznie
42.Filozofuj
43.Folia Philosophica
44.Forum Myśli Wolnej
45.Forum Philosophicum
46.Foundations of Science
47.Gdański Rocznik Ewangelicki
48.Gnosis
49.Homo Communicativus
50.Humanistyka i Przyrodoznawstwo
51.Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
52.Ibidem
53.Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych
54.Interlocutor. Journal of the Warsaw School od the History of Ideas, The
55.Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris
56.Journal of Health Law and Bioethics
57.Karto-Teka Gdańska
58.Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia
59.Kronos. Philosophical Journal
60.Kwartalnik Filozoficzny
61.Lectiones & Acroases Philosophicae
62.Lingua ac Communitas
63.LiteRacje
64.Logic and Logical Philosophy
65.Logos i Ethos
66.Lumen Poloniae. Studia z Filozofii Polskiej
67.Mishellanea
68.Nowa Krytyka
69.Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas
70.Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne
71.Peculiarity of Man, The
72.Pedagogika Filozoficzna
73.Peitho. Examina Antiqua
74.Philosophia
75.Philosophy and Canon Law
76.Piąte Piętro
77.Polish Journal of Aesthetics, The
78.Polish Journal of Philosophy
79.Poznań Studies in the Philosophy of Science and the Humanities
80.Poznańskie Studia z Filozofii Nauki
81.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filozofia
82.Prakseologia i Zarządzanie
83.Praktyka Teoretyczna
84.Preteksty
85.Principia
86.ProLog
87.Prosopon
88.Przegląd Filozoficzno-Literacki
89.Przegląd Filozoficzny
90.Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria
91.Przegląd Religioznawczy
92.Racjonalia
93.Rita Baum
94.Rocznik Filozoficzny Ignatianum
95.Rocznik Historii Filozofii Polskiej
96.Rocznik Kognitywistyczny
97.Roczniki Filozoficzne
98.Ruch Filozoficzny
99.Scripta Philosophica
100.Semina Scientiarum
101.Słupskie Studia Filozoficzne
102.Societas / Communitas
103.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
104.Studia Antyczne i Mediewistyczne
105.Studia Elbląskie
106.Studia Ełckie
107.Studia Gilsoniana
108.Studia Gnesnensia
109.Studia Humana
110.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
111.Studia Philosophiae Christianae
112.Studia Philosophica Wratislaviensia
113.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
114.Studia Polsko-Ukraińskie
115.Studia Sandomierskie
116.Studia Semiotyczne
117.Studia Sieradzana
118.Studia z Filozofii Polskiej
119.Studia z Historii Filozofii
120.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
121.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
122.Sztuka i Filozofia
123.Świat i Słowo
124.Tekstoteka Filozoficzna
125.Teologia Polityczna
126.Thinking in Values
127.Toruński Przegląd Filozoficzny
128.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
129.Universitas Gedanensis
130.Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
131.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
132.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
133.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
134.Znak
« Retrun to the main page »