English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: turystyka
1.Archives of Physiotherapy and Global Researches
2.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
3.Bizneshotel
4.Current Issues of Tourism Research
5.Ekonomiczne Problemy Turystyki
6.Folia Turistica
7.Geography and Tourism
8.Geotourism / Geoturystyka
9.Gościniec Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
10.Hotelarz
11.Konwersatorium Wiedzy o Mieście
12.Krajoznawca
13.Na Sieradzkich Szlakach
14.Płaj
15.Prace Pienińskie
16.Problems of Tourism and Recreation
17.Problemy Turystyki i Rekreacji
18.Rocznik Babiogórski
19.Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
20.Rynek Turystyczny
21.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
22.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
23.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
24.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
25.Tourism and Cultural Heritage
26.Trends in Sport Sciences
27.Turystyka i Rekreacja
28.Turystyka i Rozwój Regionalny
29.Turystyka Kulturowa
30.Turystyka, Sport i Zdrowie
31.Turyzm = Tourism
32.Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko
33.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
34.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
35.Zeszyty Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
36.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Geograficzno-Turystyczna
37.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
38.Zeszyty Naukowe WSKFiT
39.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja
40.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii
41.Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja
42.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Turystyka
« Powrót do wyszukiwania »