English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: transport
1.Archives of Transport
2.Archives of Transport System Telematics
3.Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
4.AutoElektro
5.AutoMoto Serwis
6.Baltic Transport Journal
7.Biuletyn Informacyjny ITS
8.Ciężarówki. Transport, Serwis, Spedycja
9.Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne
10.e-Route
11.Flota
12.Infrastruktura Transportu
13.Inżynier Kolejowy
14.Journal of Mechanical and Transport Engineering
15.Journal of Modern Technologies in Transport
16.Journal of Polish CIMEEAC
17.Journal of Polish Safety and Reliability Association
18.Komunikacja Publiczna
19.Kwartalnik Celny
20.Logistics and Transport
21.Logistyka
22.Morza, Statki i Okręty
23.Morze
24.Opakowanie
25.Pojazdy Szynowe
26.Polish Maritime Research
27.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
28.Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
29.Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej
30.Problemy Kolejnictwa
31.Problemy Transportu i Logistyki
32.Przegląd ITS. Inteligentne Systemy Transportowe
33.Przegląd Komunikacyjny
34.Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego
35.Rynek Kolejowy
36.Samochody Specjalne
37.Scientific Journal of Gdynia Maritime University
38.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
39.Służby Utrzymania Ruchu
40.Świat Kolei
41.TransNav. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
42.Transport & Ekologia
43.Transport Economics and Logistics
44.Transport i Spedycja
45.Transport Miejski i Regionalny
46.Transport Problems
47.Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
48.Transport Samochodowy
49.Transport Technika Motoryzacyjna
50.Transport, Logistyka, Porty
51.Truck & Business Polska
52.TTS Technika Transportu Szynowego
53.Współczesne Systemy Transportowe
54.Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów
55.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Transport
56.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego
57.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport i Informatyka
58.Zeszyty Naukowe. Transport = Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
59.Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
« Powrót do wyszukiwania »