English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: statystyka
1.Bezrobocie Rejestrowane
2.Biometrical Letters
3.Biuletyn Statystyczny
4.Biuletyn Statystyczny Służby Celnej
5.Colloquium Biometricum
6.Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
7.Forum Scientiae Oeconomia
8.Kwartalnik Statystyczny
9.Ludność, Ruch Naturalny i Migracje w Województwie Śląskim
10.Lwów w Cyfrach
11.Mały Rocznik Statystyczny Polski
12.Multiple Criteria Decision Making
13.Poland Quarterly Statistics
14.Probability and Mathematical Statistics
15.Przegląd Statystyczny
16.Rocznik Demograficzny
17.Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego
18.Statistics in Transition. New Series
19.Śląski Przegląd Statystyczny
20.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
21.Wiadomości Statystyczne
22.Zatrudnienie i Wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej
« Powrót do wyszukiwania »