English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: socjologia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
20.Człowiek i Społeczeństwo
21.Dialog Pheniben
22.Dialogue and Universalism
23.Doradca w Pomocy Społecznej
24.Eastern European Countryside
25.Eastern European Journal of Transnational Relations
26.Eastern Review
27.Economics and Sociology
28.Economics, Management and Sustainability
29.Edukacja Humanistyczna
30.Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development
31.Euro-Facta
32.Fabrica Societatis
33.Forum Scientiae Oeconomia
34.Forum Socjologiczne
35.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
36.Global Media Journal (Edycja polska)
37.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
38.Humanizacja Pracy
39.Ikonosfera
40.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
41.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
42.Journal of Gender and Power
43.Journal of Geography, Politics and Society
44.Journal of Human Dignity and Wellbeing
45.Kobieta i Biznes
46.Konteksty Społeczne
47.Kultura i Edukacja
48.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
49.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
50.Media i Społeczeństwo
51.Mediatization Studies
52.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
53.Myśl Ludowa
54.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
55.Oblicza Komunikacji
56.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
57.Opuscula Sociologica
58.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
59.Peculiarity of Man, The
60.Pedagogia Ojcostwa
61.Pieniądze i Więź
62.Pogranicze. Studia Społeczne
63.Polish Public Opinion
64.Polish Sociological Review
65.Polityka i Społeczeństwo
66.Polski Przegląd Migracyjny
67.Prace o Młodych
68.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
69.Problemy Komunikacji Społecznej
70.Problemy Profesjologii
71.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
72.Progress
73.Przegląd Biblioterapeutyczny
74.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
75.Przegląd Socjologiczny
76.Przegląd Socjologii Jakościowej
77.Przegląd Zachodniopomorski
78.Przestrzeń Społeczna
79.Przeszłość Demograficzna Polski
80.Psychologia Jakości Życia
81.Qualitative Sociology Review
82.Recykling Idei
83.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
84.Region Lubelski
85.Resocjalizacja Polska
86.Rocznik Chełmski
87.Rocznik Demograficzny
88.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
89.Roczniki Historii Socjologii
90.Roczniki Socjologii Morskiej
91.Roczniki Socjologii Rodziny
92.Rozprawy Społeczne
93.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
94.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
95.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
96.Social Communication. Online Journal
97.Social Studies. Theory and Practice
98.Societas / Communitas
99.Society Register
100.Społeczeństwo i Ekonomia
101.Społeczeństwo. Edukacja. Język
102.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
103.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
104.Stan Rzeczy
105.Studia Demograficzne
106.Studia Humana
107.Studia Humanistyczne AGH
108.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
109.Studia Paedagogica Ignatiana
110.Studia Polonijne
111.Studia Poradoznawcze
112.Studia Regionalne i Lokalne
113.Studia Romologica
114.Studia Socjologiczne
115.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
116.Szkoła, Zawód, Praca
117.Śląskie Studia Regionalne
118.Tolerancja
119.TyfloŚwiat
120.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
121.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
122.Warsaw Forum of Economic Sociology
123.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
124.Zabawy i Zabawki
125.Zagadnienia Społeczne
126.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
127.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
128.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
129.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
130.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Powrót do wyszukiwania »