English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: socjologia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Cywilizacja
20.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
21.Człowiek i Społeczeństwo
22.Dialog Pheniben
23.Dialogue and Universalism
24.Doradca w Pomocy Społecznej
25.Eastern European Countryside
26.Eastern Review
27.Economics and Sociology
28.Edukacja Humanistyczna
29.Euro-Facta
30.Forum Scientiae Oeconomia
31.Forum Socjologiczne
32.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
33.Global Media Journal (Edycja polska)
34.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
35.Humanizacja Pracy
36.Ikonosfera
37.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
38.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
39.Journal of Gender and Power
40.Journal of Geography, Politics and Society
41.Kobieta i Biznes
42.Konteksty Społeczne
43.Kultura i Edukacja
44.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
45.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
46.Media i Społeczeństwo
47.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
48.Myśl Ludowa
49.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
50.Oblicza Komunikacji
51.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
52.Opuscula Sociologica
53.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
54.Peculiarity of Man, The
55.Pedagogia Ojcostwa
56.Pieniądze i Więź
57.Pogranicze. Studia Społeczne
58.Polish Public Opinion
59.Polish Sociological Review
60.Polityka i Społeczeństwo
61.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
62.Problemy Komunikacji Społecznej
63.Problemy Profesjologii
64.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
65.Progress
66.Przegląd Biblioterapeutyczny
67.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
68.Przegląd Socjologiczny
69.Przegląd Socjologii Jakościowej
70.Przegląd Zachodniopomorski
71.Przestrzeń Społeczna
72.Przeszłość Demograficzna Polski
73.Psychologia Jakości Życia
74.Qualitative Sociology Review
75.Recykling Idei
76.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
77.Region Lubelski
78.Resocjalizacja Polska
79.Rocznik Chełmski
80.Rocznik Demograficzny
81.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
82.Roczniki Historii Socjologii
83.Roczniki Socjologii Morskiej
84.Roczniki Socjologii Rodziny
85.Rozprawy Społeczne
86.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
87.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
88.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
89.Social Communication
90.Social Studies. Theory and Practice
91.Societas / Communitas
92.Society Register
93.Społeczeństwo i Ekonomia
94.Społeczeństwo. Edukacja. Język
95.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
96.Stan Rzeczy
97.Studia Demograficzne
98.Studia Humana
99.Studia Humanistyczne AGH
100.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
101.Studia Paedagogica Ignatiana
102.Studia Polonijne
103.Studia Poradoznawcze
104.Studia Regionalne i Lokalne
105.Studia Romologica
106.Studia Socjologiczne
107.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
108.Szkoła, Zawód, Praca
109.Śląskie Studia Regionalne
110.Tolerancja
111.TyfloŚwiat
112.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
113.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
114.Warsaw Forum of Economic Sociology
115.World Journal of Theoretical and Applied Sciences
116.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
117.Zabawy i Zabawki
118.Zagadnienia Społeczne
119.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
120.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
121.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
122.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
123.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Powrót do wyszukiwania »