English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: socjologia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
20.Człowiek i Społeczeństwo
21.Dialog Pheniben
22.Dialogue and Universalism
23.Doradca w Pomocy Społecznej
24.Eastern European Countryside
25.Eastern European Journal of Transnational Relations
26.Eastern Review
27.Economics and Sociology
28.Economics, Management and Sustainability
29.Edukacja Humanistyczna
30.Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development
31.Euro-Facta
32.Fabrica Societatis
33.Forum Scientiae Oeconomia
34.Forum Socjologiczne
35.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
36.Global Media Journal (Edycja polska)
37.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
38.Humanizacja Pracy
39.Ikonosfera
40.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
41.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
42.Journal of Gender and Power
43.Journal of Geography, Politics and Society
44.Journal of Human Dignity and Wellbeing
45.Kobieta i Biznes
46.Konteksty Społeczne
47.Kultura i Edukacja
48.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
49.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
50.Media i Społeczeństwo
51.Mediatization Studies
52.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
53.Myśl Ludowa
54.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
55.Oblicza Komunikacji
56.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
57.Opuscula Sociologica
58.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
59.Peculiarity of Man, The
60.Pedagogia Ojcostwa
61.Pieniądze i Więź
62.Pogranicze. Studia Społeczne
63.Polish Public Opinion
64.Polish Sociological Review
65.Polityka i Społeczeństwo
66.Prace o Młodych
67.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
68.Problemy Komunikacji Społecznej
69.Problemy Profesjologii
70.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
71.Progress
72.Przegląd Biblioterapeutyczny
73.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
74.Przegląd Socjologiczny
75.Przegląd Socjologii Jakościowej
76.Przegląd Zachodniopomorski
77.Przestrzeń Społeczna
78.Przeszłość Demograficzna Polski
79.Psychologia Jakości Życia
80.Qualitative Sociology Review
81.Recykling Idei
82.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
83.Region Lubelski
84.Resocjalizacja Polska
85.Rocznik Chełmski
86.Rocznik Demograficzny
87.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
88.Roczniki Historii Socjologii
89.Roczniki Socjologii Morskiej
90.Roczniki Socjologii Rodziny
91.Rozprawy Społeczne
92.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
93.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
94.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
95.Social Communication. Online Journal
96.Social Studies. Theory and Practice
97.Societas / Communitas
98.Society Register
99.Społeczeństwo i Ekonomia
100.Społeczeństwo. Edukacja. Język
101.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
102.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
103.Stan Rzeczy
104.Studia Demograficzne
105.Studia Humana
106.Studia Humanistyczne AGH
107.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
108.Studia Paedagogica Ignatiana
109.Studia Polonijne
110.Studia Poradoznawcze
111.Studia Regionalne i Lokalne
112.Studia Romologica
113.Studia Socjologiczne
114.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
115.Szkoła, Zawód, Praca
116.Śląskie Studia Regionalne
117.Tolerancja
118.TyfloŚwiat
119.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
120.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
121.Warsaw Forum of Economic Sociology
122.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
123.Zabawy i Zabawki
124.Zagadnienia Społeczne
125.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
126.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
127.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
128.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
129.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Powrót do wyszukiwania »