English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: socjologia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Innovations
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia
5.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
6.Aequalitas
7.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
11.Ask. Research & Methods
12.Azja - Pacyfik
13.Baltica ~ Silesia
14.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
15.Central and Eastern European Migration Review
16.Civitas Hominibus
17.Colloquia Communia
18.Communication Design Magazine
19.Cywilizacja
20.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
21.Człowiek i Społeczeństwo
22.Dialog Pheniben
23.Dialogue and Universalism
24.Doradca w Pomocy Społecznej
25.Eastern European Countryside
26.Eastern European Journal of Transnational Relations
27.Eastern Review
28.Economics and Sociology
29.Edukacja Humanistyczna
30.Euro-Facta
31.Forum Scientiae Oeconomia
32.Forum Socjologiczne
33.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
34.Global Media Journal (Edycja polska)
35.Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
36.Humanizacja Pracy
37.Ikonosfera
38.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
39.Jagiellońskie Studia Socjologiczne
40.Journal of Gender and Power
41.Journal of Geography, Politics and Society
42.Journal of Human Dignity and Wellbeing
43.Kobieta i Biznes
44.Konteksty Społeczne
45.Kultura i Edukacja
46.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
47.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
48.Media i Społeczeństwo
49.Mediatization Studies
50.Miscellanea Anthropologica et Sociologica
51.Myśl Ludowa
52.Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna
53.Oblicza Komunikacji
54.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
55.Opuscula Sociologica
56.Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne
57.Peculiarity of Man, The
58.Pedagogia Ojcostwa
59.Pieniądze i Więź
60.Pogranicze. Studia Społeczne
61.Polish Public Opinion
62.Polish Sociological Review
63.Polityka i Społeczeństwo
64.Prace o Młodych
65.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
66.Problemy Komunikacji Społecznej
67.Problemy Profesjologii
68.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
69.Progress
70.Przegląd Biblioterapeutyczny
71.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
72.Przegląd Socjologiczny
73.Przegląd Socjologii Jakościowej
74.Przegląd Zachodniopomorski
75.Przestrzeń Społeczna
76.Przeszłość Demograficzna Polski
77.Psychologia Jakości Życia
78.Qualitative Sociology Review
79.Recykling Idei
80.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
81.Region Lubelski
82.Resocjalizacja Polska
83.Rocznik Chełmski
84.Rocznik Demograficzny
85.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
86.Roczniki Historii Socjologii
87.Roczniki Socjologii Morskiej
88.Roczniki Socjologii Rodziny
89.Rozprawy Społeczne
90.Rubikon. Kwartalnik Naukowy
91.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
92.Rzeszowskie Studia Socjologiczne
93.Social Communication
94.Social Studies. Theory and Practice
95.Societas / Communitas
96.Society Register
97.Społeczeństwo i Ekonomia
98.Społeczeństwo. Edukacja. Język
99.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
100.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
101.Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne
102.Stan Rzeczy
103.Studia Demograficzne
104.Studia Humana
105.Studia Humanistyczne AGH
106.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
107.Studia Paedagogica Ignatiana
108.Studia Polonijne
109.Studia Poradoznawcze
110.Studia Regionalne i Lokalne
111.Studia Romologica
112.Studia Socjologiczne
113.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
114.Szkoła, Zawód, Praca
115.Śląskie Studia Regionalne
116.Tolerancja
117.TyfloŚwiat
118.Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne
119.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
120.Warsaw Forum of Economic Sociology
121.World Journal of Theoretical and Applied Sciences
122.Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies
123.Zabawy i Zabawki
124.Zagadnienia Społeczne
125.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
126.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia
127.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
128.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki. Edukacja, Rodzina, Społeczeństwo
129.Zeszyty Pracy Socjalnej
« Powrót do wyszukiwania »