English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: psychologia
1.Acta Neuropsychologica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
3.Advances in Cognitive Psychology
4.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
6.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
7.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
8.Aspekty Zdrowia i Urody
9.Autyzm
10.Autyzm w Polsce
11.Charaktery
12.Colloquium
13.Creativity. Theories - Research - Applications
14.Current Issues in Personality Psychology
15.Czasopismo Psychologiczne
16.Decyzje
17.Dziecko Krzywdzone
18.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
19.Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors
20.European Polygraph
21.Forum Scientiae Oeconomia
22.Gnosis
23.Health Psychology Report
24.Horyzonty Psychologii
25.Innowacje Psychologiczne
26.Journal of Human Dignity and Wellbeing
27.Journal of Multimodal Communication Studies
28.Know How
29.Kognitywistyka i Media w Edukacji
30.Konteksty Społeczne
31.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
32.Kwartalnik Psychologiczny
33.Małżeństwo i Rodzina
34.Neuropsychiatria i Neuropsychologia
35.Nowiny Psychologiczne
36.Polish Journal of Applied Psychology
37.Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, The
38.Polish Psychological Bulletin
39.Polskie Forum Psychologiczne
40.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
41.Praca Socjalna
42.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia
43.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
44.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
45.Przegląd Biblioterapeutyczny
46.Przegląd Psychologiczny
47.Przegląd Seksuologiczny
48.Przegląd Terapeutyczny
49.Przegląd Więziennictwa Polskiego
50.Psychiatria i Psychologia Kliniczna
51.Psychoanaliza
52.Psychologia - Etologia - Genetyka
53.Psychologia Ekonomiczna
54.Psychologia Jakości Życia
55.Psychologia Rozwojowa
56.Psychologia w Praktyce
57.Psychologia w Szkole
58.Psychologia Wychowawcza
59.Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
60.Psychologiczne Zeszyty Naukowe
61.Psychology of Language and Communication
62.Psychoonkologia
63.Psychoseksuologia
64.Psychoterapia i Uzależnienia
65.Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce
66.Remedium
67.Rocznik Kognitywistyczny
68.Roczniki Psychologiczne
69.Social Psychological Bulletin
70.Society Register
71.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
72.Studia Paedagogica Ignatiana
73.Studia Psychologica
74.Studia Psychologiczne
75.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
76.Świat Ciszy
77.Świat Problemów
78.Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
79.Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach
80.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
81.Zeszyty Pracy Socjalnej
82.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
« Powrót do wyszukiwania »