English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: psychologia
1.Acta Neuropsychologica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
3.Advances in Cognitive Psychology
4.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
6.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
7.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
8.Aspekty Zdrowia i Choroby
9.Autyzm
10.Autyzm w Polsce
11.Charaktery
12.Colloquium
13.Creat!vity. Theories - Research - Applications
14.Current Issues in Personality Psychology
15.Czasopismo Psychologiczne
16.Decyzje
17.Dziecko Krzywdzone
18.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
19.Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors
20.European Polygraph
21.Forum Scientiae Oeconomia
22.Gnosis
23.Health Psychology Report
24.Horyzonty Psychologii
25.Innowacje Psychologiczne
26.Journal of Human Dignity and Wellbeing
27.Journal of Multimodal Communication Studies
28.Know How
29.Kognitywistyka i Media w Edukacji
30.Konteksty Społeczne
31.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
32.Kwartalnik Psychologiczny
33.Małżeństwo i Rodzina
34.Neurolingwistyka Praktyczna
35.Neuropsychiatria i Neuropsychologia
36.Nowiny Psychologiczne
37.Polish Journal of Applied Psychology
38.Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, The
39.Polish Psychological Bulletin
40.Polskie Forum Psychologiczne
41.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
42.Praca Socjalna
43.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia
44.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
45.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
46.Przegląd Biblioterapeutyczny
47.Przegląd Psychologiczny
48.Przegląd Seksuologiczny
49.Przegląd Terapeutyczny
50.Przegląd Więziennictwa Polskiego
51.Psychiatria i Psychologia Kliniczna
52.Psychoanaliza
53.Psychologia - Etologia - Genetyka
54.Psychologia Ekonomiczna
55.Psychologia Jakości Życia
56.Psychologia Rozwojowa
57.Psychologia w Praktyce
58.Psychologia w Szkole
59.Psychologia Wychowawcza
60.Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
61.Psychologiczne Zeszyty Naukowe
62.Psychology of Language and Communication
63.Psychoonkologia
64.Psychoseksuologia
65.Psychoterapia i Uzależnienia
66.Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce
67.Raven. Psychologia Głębi i Kultura
68.Remedium
69.Rocznik Kognitywistyczny
70.Roczniki Psychologiczne
71.Social Psychological Bulletin
72.Society Register
73.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
74.Studia Paedagogica Ignatiana
75.Studia Psychologica
76.Studia Psychologiczne
77.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
78.Świat Ciszy
79.Świat Problemów
80.Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
81.Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach
82.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
83.Zeszyty Pracy Socjalnej
84.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
« Powrót do wyszukiwania »