English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: psychologia
1.Acta Neuropsychologica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica
3.Advances in Cognitive Psychology
4.ALBO albo. Problemy Psychologii i Kultury
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
6.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
7.Archives of Psychiatry and Psychotherapy
8.Aspekty Zdrowia i Urody
9.Autyzm
10.Autyzm w Polsce
11.Charaktery
12.Colloquium
13.Creativity. Theories - Research - Applications
14.Current Issues in Personality Psychology
15.Czasopismo Psychologiczne
16.Decyzje
17.Dziecko Krzywdzone
18.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
19.Ergonomia. An International Journal of Ergonomics and Human Factors
20.European Polygraph
21.Forum Scientiae Oeconomia
22.Gnosis
23.Health Psychology Report
24.Horyzonty Psychologii
25.Innowacje Psychologiczne
26.Journal of Multimodal Communication Studies
27.Know How
28.Kognitywistyka i Media w Edukacji
29.Konteksty Społeczne
30.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
31.Kwartalnik Psychologiczny
32.Małżeństwo i Rodzina
33.Neuropsychiatria i Neuropsychologia
34.Nowiny Psychologiczne
35.Polish Journal of Applied Psychology
36.Polish Journal of Aviation Medicine, Bioengineering and Psychology, The
37.Polish Psychological Bulletin
38.Polskie Forum Psychologiczne
39.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
40.Praca Socjalna
41.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Psychologia
42.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
43.Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych
44.Przegląd Biblioterapeutyczny
45.Przegląd Psychologiczny
46.Przegląd Seksuologiczny
47.Przegląd Terapeutyczny
48.Psychiatria i Psychologia Kliniczna
49.Psychoanaliza
50.Psychologia Ekonomiczna
51.Psychologia Jakości Życia
52.Psychologia Rozwojowa
53.Psychologia w Szkole
54.Psychologia Wychowawcza
55.Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo
56.Psychologia-Etologia-Genetyka
57.Psychology of Language and Communication
58.Psychoonkologia
59.Psychoseksuologia
60.Psychoterapia i Uzależnienia
61.Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce
62.Remedium
63.Rocznik Kognitywistyczny
64.Roczniki Psychologiczne
65.Social Psychological Bulletin
66.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
67.Studia Paedagogica Ignatiana
68.Studia Psychologica
69.Studia Psychologiczne
70.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
71.Świat Ciszy
72.Świat Problemów
73.Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
74.Testy Psychologiczne w Praktyce i Badaniach
75.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
76.Zeszyty Pracy Socjalnej
77.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
« Powrót do wyszukiwania »