English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRAN¯OWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: prasoznawstwo
1.Central European Journal of Communication
2.Infotezy
3.Rocznik Historii Prasy Polskiej
4.Rocznik Prasoznawczy
5.Studia Medioznawcze
6.Zeszyty Prasoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »