English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: pedagogika
1.45 Minut. Toruński Przegląd Oświatowy
2.Acta Pomerania
3.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania
5.Aequalitas
6.AKME. Interaktywny Kwartalnik Metodyczno-Edukacyjny
7.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia
8.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N. Educatio Nova
9.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia
12.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
13.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica
14.Archives of Physiotherapy and Global Researches
15.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
16.Ars Educandi
17.Artes Liberales
18.Biblioteka
19.Biblioteka i Edukacja
20.Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej
21.Biografistyka Pedagogiczna
22.Biologia w Szkole z Przyrodą
23.Biuletyn Edukacji Medialnej
24.Biuletyn Historii Wychowania
25.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
26.Bliżej Przedszkola
27.Chemia w Szkole
28.Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
29.Chowanna
30.Cieszyński Almanach Pedagogiczny
31.Contemporary Educational Leadership
32.Czasopismo Pedagogiczne
33.Czasopismo Pedagogiczne (1912)
34.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
35.Częstochowski Biuletyn Oświatowy
36.Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo
37.Czuwaj
38.Dialog Edukacyjny
39.Dialogi
40.Dialogi o Kulturze i Edukacji
41.Didactica Mathematicae
42.Didactics of Mathematics
43.Doradca Nauczyciela Przedszkola
44.Drogi Edukacji
45.Dydaktyka Informatyki
46.Dydaktyka Polonistyczna
47.Dyrektor Szkoły
48.Dyskurs Pedagogiczny
49.Dyskursy Młodych Andragogów
50.Dziecko Krzywdzone
51.EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej
52.Edukacja Biologiczna i Środowiskowa
53.Edukacja Dorosłych
54.Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
55.Edukacja Humanistyczna
56.Edukacja i Dialog
57.Edukacja Medialna
58.Edukacja Międzykulturowa
59.Edukacja Otwarta
60.Edukacja Pomorska
61.Edukacja Ustawiczna Dorosłych
62.Edukacja w Dyskursie
63.Edukacja, Technika, Informatyka
64.Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja. Rocznik Pedagogiczny Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej
65.Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
66.Edukacyjna Analiza Transakcyjna
67.Edu-wsparcie
68.E-Mentor
69.Exempli Gratia
70.Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej
71.Fizyka w Szkole z Astronomią
72.Forum Nauczycieli
73.Forum Oświatowe
74.Forum Pedagogiczne
75.Foton
76.Gdyński Kwartalnik Oświatowy
77.General and Professional Education
78.Geografia w Szkole
79.Głos Pedagogiczny
80.Hejnał Oświatowy
81.Herald Pedagogiki. Nauka i Praktyka
82.Homines Hominibus
83.Horyzonty Wychowania
84.Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
85.Inspiracje
86.Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej
87.International Forum for Education
88.International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies
89.International Journal of Research in E-learning
90.Jahrbuch Yearbook Annales International Society for History Didactics
91.Jakościowe Badania Pedagogiczne
92.Język Niemiecki - Nauczaj Lepiej!
93.Język, Szkoła, Religia
94.Języki Obce w Szkole
95.Journal of Education and Technical Sciences
96.Journal of Education, Health and Sport
97.Journal of Modern Science
98.Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny
99.Know How
100.Kognitywistyka i Media w Edukacji
101.Konspekt
102.Konteksty Pedagogiczne
103.Kultura - Przemiany - Edukacja
104.Kultura - Społeczeństwo - Edukacja
105.Kultura i Edukacja
106.Kultura i Wychowanie (1933)
107.Kultura i Wychowanie (2011)
108.Kultura Pedagogiczna
109.Kwartalnik Edukacyjny
110.Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio
111.Kwartalnik Pedagogiczny
112.Kwartalnik Polonicum
113.Labor et Educatio
114.Lubelski Rocznik Pedagogiczny
115.Matematyka
116.Matematyka w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli
117.Mathesis Polska
118.Medycyna Dydaktyka Wychowanie
119.Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny
120.Miesięcznik Pedagogiczny
121.Moja Fizyka
122.Monitor Dyrektora Przedszkola
123.Monitor Dyrektora Szkoły
124.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik dla Przedszkoli
125.Monitor Prawny Dyrektora. Miesięcznik Dyrektora Szkoły
126.Multicultural Studies
127.Multidisciplinary Journal of School Education
128.Muzeum
129.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
130.N@uczyciel
131.Nauczanie Początkowe
132.Nauczyciel i Szkoła
133.Nauczyciele i Matematyka Plus Technologia Informacyjna
134.Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne
135.Neodidagmata
136.New Educational Review, The
137.Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej
138.Nowa Szkoła
139.Nowoczesna Edukacja. Filozofia, Innowacja, Doświadczenie
140.Opieka Wychowanie Terapia
141.Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
142.Oświata i Wychowanie [1929]
143.Paedagogia Christiana
144.Paidagogos
145.Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych
146.Papers of Social Pedagogy
147.Parezja
148.Pedagogia Ojcostwa
149.Pedagogika Filozoficzna
150.Pedagogika Katolicka
151.Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
152.Pedagogika Rodziny
153.Pedagogika Społeczna
154.Pedagogika Szkoły Wyższej
155.Pedagogika. Badania, Dyskusje, Otwarcia
156.Person and the Challenges, The
157.Perspektywy Edukacyjno-Społeczne
158.Podstawy Edukacji
159.Polish Journal of Social Science
160.Polonistyka
161.Polska Myśl Pedagogiczna
162.Polski w Praktyce
163.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
164.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika
165.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński
166.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
167.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
168.Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
169.Problemy Profesjologii
170.Problemy Wczesnej Edukacji
171.Problemy Współczesnej Pedagogiki
172.Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
173.Przed Szkołą
174.Przegląd Badań Edukacyjnych
175.Przegląd Edukacyjny
176.Przegląd Historyczno-Oświatowy
177.Przegląd Oświatowy
178.Przegląd Pedagogiczny
179.Przegląd Pedagogiczny (1882)
180.Przyjaciel Dziecka
181.Przyjaciel Szkoły
182.Refleksje (Szczecin)
183.Resocjalizacja Polska
184.Rewalidacja
185.Rocznik Andragogiczny
186.Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych
187.Rocznik Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji
188.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prace z Wychowania Plastycznego
189.Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli
190.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
191.Rocznik Pedagogiczny
192.Roczniki Pedagogiczne
193.Rozprawy Społeczne
194.Rozprawy z Dziejów Oświaty
195.Ruch Pedagogiczny
196.Rysunek i Zajęcia Praktyczne
197.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
198.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
199.Społeczeństwo. Edukacja. Język
200.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
201.Studia Dydaktyczne
202.Studia Edukacyjne
203.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
204.Studia i Prace Pedagogiczne
205.Studia Kulturowo-Edukacyjne
206.Studia nad Rodziną
207.Studia Paedagogica Ignatiana
208.Studia Pedagogiczne (PAN)
209.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
210.Studia Pragmalingwistyczne
211.Studia Sieradzana
212.Studia z Teorii Wychowania
213.Studies in Global Ethics and Global Education
214.Szkice Humanistyczne
215.Szkoła Powszechna
216.Szkoła Specjalna
217.Szkoła, Zawód, Praca
218.Świetlica w Szkole
219.Teaching English with Technology
220.Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
221.Trendy. Internetowe Czasopismo Edukacyjne
222.UczMy
223.Uczyć Lepiej
224.W Świecie Teatru. Zeszyty Metodyczne
225.Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne
226.Wiadomości Historyczne
227.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
228.Wiadomości, Opinie, Materiały
229.Wirtualna Edukacja
230.Wszystko dla Szkoły
231.Wychowanie Muzyczne w Szkole
232.Wychowanie na co Dzień
233.Wychowanie w Przedszkolu
234.Wychowanie w Rodzinie
235.Wychowawca
236.Zagadnienia Społeczne
237.Zamojskie Studia i Materiały. Pedagogika
238.Zarządzanie i Edukacja
239.Zdrowie - Kultura Zdrowotna - Edukacja. Perspektywa Społeczna i Humanistyczna
240.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
241.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
242.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika
243.Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej
244.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Pedagogiczna
245.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka
246.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia
247.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika
248.Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne Centrum Edukacji Artystycznej
249.Zeszyty Szkolne
250.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
251.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Turystyka
252.Zeszyty Wydziału Humanistycznego
253.Życie Szkoły
« Powrót do wyszukiwania »