English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Elbingensia
2.Acta Politica Polonica
3.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
4.Analizy BAS
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
7.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
8.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
9.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
10.Anuario Latinoamericano
11.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
12.Bez Dogmatu
13.Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej
14.Central European Journal of Communication
15.Chorzowskie Studia Polityczne
16.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
17.Colloquium
18.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
19.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
20.Copernicus Journal of Political Studies, The
21.Cywilizacja i Polityka
22.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
23.Dialogi Polityczne
24.Disputatio
25.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
26.Eastern Review
27.e-Politikon
28.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
29.ETE Working Paper
30.Euro-Facta
31.Euro-Limes
32.Europa Środkowo-Wschodnia
33.European Journal of Geopolitics
34.Facta Simonidis
35.Forum Politologiczne
36.Forum Scientiae Oeconomia
37.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
38.Historia i Polityka
39.Homo Politicus
40.Horyzonty Polityki
41.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
42.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
43.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
44.Journal of Geography, Politics and Society
45.Konteksty Społeczne
46.Kultura i Polityka
47.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
48.Materiały Studialne PISM
49.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
50.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
51.Niemcy, Austria, Szwajcaria
52.Nowa Polityka Wschodnia
53.Nowe Państwo
54.Nowy Prometeusz
55.Okiem KNPEiS
56.Państwo i Prawo
57.Państwo i Społeczeństwo
58.Państwo, Prawo, Administracja
59.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
60.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
61.Polish Journal of Political Science
62.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
63.Polish Political Science Yearbook
64.Polish Quarterly of International Affairs, The
65.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
66.Political Preferences
67.Politologia
68.Polityka Gospodarcza
69.Polityka i Społeczeństwo
70.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
71.Prawo i Polityka
72.Pressje
73.Pro Fide Rege et Lege
74.Przegląd Anarchistyczny
75.Przegląd Geopolityczny
76.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
77.Przegląd Narodowy
78.Przegląd Politologiczny
79.Przegląd Polityczny
80.Przegląd Wschodni
81.Przegląd Wschodnioeuropejski
82.Przegląd Zachodniopomorski
83.Public Policy and Economic Development
84.Puls Świata
85.R/evolutionibus
86.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
87.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
88.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
89.Rocznik Dobromiejski
90.Rocznik Europeistyczny
91.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
92.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
93.Rocznik Nauk Politycznych
94.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
95.Rocznik Politologiczny
96.Rocznik Polsko-Niemiecki
97.Rocznik Samorządowy
98.Securitologia
99.Societas / Communitas
100.Societas et Ius
101.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
102.Społeczeństwo i Polityka
103.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
104.Sprawy Wschodnie
105.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
106.Studi Polacco-Italiani di Toruń
107.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
108.Studia BAS
109.Studia Humana
110.Studia i Badania Naukowe
111.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
112.Studia Krytyczne
113.Studia Politica Germanica
114.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
115.Studia Politologica Ucraino-Polona
116.Studia Politologiczne
117.Studia Polityczne
118.Studia Polonijne
119.Studia Regionalne i Lokalne
120.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
121.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
122.Studia Wschodnioeuropejskie
123.Studia Wyborcze
124.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
125.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
126.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
127.Świat Idei i Polityki
128.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
129.Templum Novum
130.Teologia Polityczna
131.Teoria Polityki
132.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
133.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
134.Warsaw East European Review
135.Warsaw Forum of Economic Sociology
136.WarSaw Peace Papers
137.Władza Sądzenia
138.Wolność i Solidarność
139.Wrocławskie Studia Politologiczne
140.Współpraca Europejska
141.Yearbook of Eastern European Studies
142.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
143.Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
144.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
145.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
146.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
147.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
148.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »