English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Elbingensia
2.Acta Politica Polonica
3.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
4.Analizy BAS
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
7.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
8.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
9.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
10.Anuario Latinoamericano
11.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
12.Bez Dogmatu
13.Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej
14.Central European Journal of Communication
15.Chorzowskie Studia Polityczne
16.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
17.Colloquium
18.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
19.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
20.Copernicus Journal of Political Studies, The
21.Cywilizacja i Polityka
22.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
23.Dialogi Polityczne
24.Disputatio
25.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
26.Eastern Review
27.e-Politikon
28.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
29.ETE Working Paper
30.Euro-Facta
31.Euro-Limes
32.Europa Środkowo-Wschodnia
33.European Journal of Geopolitics
34.Facta Simonidis
35.Forum Politologiczne
36.Forum Scientiae Oeconomia
37.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
38.Historia i Polityka
39.Homo Politicus
40.Horyzonty Polityki
41.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
42.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
43.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
44.Journal of Geography, Politics and Society
45.Konteksty Społeczne
46.Kultura i Polityka
47.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
48.Materiały Studialne PISM
49.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
50.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
51.Niemcy, Austria, Szwajcaria
52.Nowa Polityka Wschodnia
53.Nowe Państwo
54.Nowy Prometeusz
55.Państwo i Prawo
56.Państwo i Społeczeństwo
57.Państwo, Prawo, Administracja
58.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
59.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
60.Polish Journal of Political Science
61.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
62.Polish Political Science Yearbook
63.Polish Quarterly of International Affairs, The
64.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
65.Political Preferences
66.Politologia
67.Polityka Gospodarcza
68.Polityka i Społeczeństwo
69.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
70.Prawo i Polityka
71.Pressje
72.Pro Fide Rege et Lege
73.Przegląd Anarchistyczny
74.Przegląd Geopolityczny
75.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
76.Przegląd Narodowy
77.Przegląd Politologiczny
78.Przegląd Polityczny
79.Przegląd Wschodni
80.Przegląd Wschodnioeuropejski
81.Przegląd Zachodniopomorski
82.Public Policy and Economic Development
83.Puls Świata
84.R/evolutions
85.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
86.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
87.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
88.Rocznik Dobromiejski
89.Rocznik Europeistyczny
90.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
91.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
92.Rocznik Nauk Politycznych
93.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
94.Rocznik Politologiczny
95.Rocznik Polsko-Niemiecki
96.Rocznik Ruskiej Bursy
97.Rocznik Samorządowy
98.Securitologia
99.Societas / Communitas
100.Societas et Ius
101.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
102.Społeczeństwo i Polityka
103.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
104.Sprawy Wschodnie
105.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
106.Studi Polacco-Italiani di Toruń
107.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
108.Studia BAS
109.Studia Humana
110.Studia i Badania Naukowe
111.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
112.Studia Krytyczne
113.Studia Politica Germanica
114.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
115.Studia Politologica Ucraino-Polona
116.Studia Politologiczne
117.Studia Polityczne
118.Studia Polonijne
119.Studia Regionalne i Lokalne
120.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
121.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
122.Studia Wschodnioeuropejskie
123.Studia Wyborcze
124.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
125.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
126.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
127.Świat Idei i Polityki
128.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
129.Templum Novum
130.Teologia Polityczna
131.Teoria Polityki
132.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
133.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
134.Warsaw East European Review
135.Warsaw Forum of Economic Sociology
136.WarSaw Peace Papers
137.Władza Sądzenia
138.Wolność i Solidarność
139.Wrocławskie Studia Politologiczne
140.Współpraca Europejska
141.Yearbook of Eastern European Studies
142.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
143.Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
144.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
145.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
146.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
147.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
148.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »