English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Bythoniensia
2.Acta Elbingensia
3.Acta Politica Polonica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
5.Analizy BAS
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
7.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
8.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
9.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
10.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
11.Anuario Latinoamericano
12.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
13.Bez Dogmatu
14.Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej
15.Central European Journal of Communication
16.Chorzowskie Studia Polityczne
17.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
18.Colloquium
19.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
20.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
21.Copernicus Journal of Political Studies, The
22.Cywilizacja i Polityka
23.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
24.Dialogi Polityczne
25.Disputatio
26.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
27.Eastern Review
28.e-Politikon
29.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
30.ETE Working Paper
31.Euro-Facta
32.Euro-Limes
33.Europa Środkowo-Wschodnia
34.European Journal of Geopolitics
35.Facta Simonidis
36.Forum Politologiczne
37.Forum Scientiae Oeconomia
38.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
39.Historia i Polityka
40.Homo Politicus
41.Horyzonty Polityki
42.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
43.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
44.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
45.Journal of Geography, Politics and Society
46.Konteksty Społeczne
47.Kultura i Polityka
48.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
49.Materiały Studialne PISM
50.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
51.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
52.Niemcy, Austria, Szwajcaria
53.Nowa Polityka Wschodnia
54.Nowe Państwo
55.Nowy Prometeusz
56.Okiem KNPEiS
57.Państwo i Prawo
58.Państwo i Społeczeństwo
59.Państwo, Prawo, Administracja
60.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
61.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
62.Polish Journal of Political Science
63.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
64.Polish Political Science Yearbook
65.Polish Quarterly of International Affairs, The
66.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
67.Political Preferences
68.Polityka Gospodarcza
69.Polityka i Społeczeństwo
70.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
71.Prawo i Polityka
72.Pressje
73.Pro Fide Rege et Lege
74.Przegląd Anarchistyczny
75.Przegląd Geopolityczny
76.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
77.Przegląd Narodowy
78.Przegląd Politologiczny
79.Przegląd Polityczny
80.Przegląd Wschodni
81.Przegląd Wschodnioeuropejski
82.Przegląd Zachodniopomorski
83.Public Policy and Economic Development
84.Puls Świata
85.R/evolutionibus
86.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
87.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
88.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
89.Rocznik Dobromiejski
90.Rocznik Europeistyczny
91.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
92.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
93.Rocznik Nauk Politycznych
94.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
95.Rocznik Politologiczny
96.Rocznik Polsko-Niemiecki
97.Rocznik Samorządowy
98.Securitologia
99.Societas / Communitas
100.Societas et Ius
101.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
102.Społeczeństwo i Polityka
103.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
104.Sprawy Wschodnie
105.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
106.Studi Polacco-Italiani di Toruń
107.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
108.Studia BAS
109.Studia Humana
110.Studia i Badania Naukowe
111.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
112.Studia Krytyczne
113.Studia Politica Germanica
114.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
115.Studia Politologica Ucraino-Polona
116.Studia Politologiczne
117.Studia Polityczne
118.Studia Polonijne
119.Studia Regionalne i Lokalne
120.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
121.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
122.Studia Wschodnioeuropejskie
123.Studia Wyborcze
124.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
125.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
126.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
127.Świat Idei i Polityki
128.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
129.Templum Novum
130.Teologia Polityczna
131.Teoria Polityki
132.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
133.Warsaw East European Review
134.Warsaw Forum of Economic Sociology
135.Władza Sądzenia
136.Wolność i Solidarność
137.Wrocławskie Studia Politologiczne
138.Współpraca Europejska
139.Yearbook of Eastern European Studies
140.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
141.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
142.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
143.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
144.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
145.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »