English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Bythoniensia
2.Acta Elbingensia
3.Acta Politica Polonica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
5.Analizy BAS
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
7.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
8.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
9.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
10.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
11.Anuario Latinoamericano
12.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
13.Bez Dogmatu
14.Central European Journal of Communication
15.Chorzowskie Studia Polityczne
16.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
17.Colloquium
18.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
19.Copernicus Journal of Political Studies, The
20.Cywilizacja i Polityka
21.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
22.Dialogi Polityczne
23.Disputatio
24.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
25.Eastern Review
26.e-Politikon
27.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
28.ETE Working Paper
29.Euro-Facta
30.Euro-Limes
31.Europa Środkowo-Wschodnia
32.European Journal of Geopolitics
33.Facta Simonidis
34.Forum Politologiczne
35.Forum Scientiae Oeconomia
36.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
37.Historia i Polityka
38.Homo Politicus
39.Horyzonty Polityki
40.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
41.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
42.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
43.Journal of Geography, Politics and Society
44.Konteksty Społeczne
45.Kultura i Polityka
46.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
47.Materiały Studialne PISM
48.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
49.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
50.Niemcy, Austria, Szwajcaria
51.Nowa Polityka Wschodnia
52.Nowe Państwo
53.Nowy Prometeusz
54.Okiem KNPEiS
55.Państwo i Prawo
56.Państwo i Społeczeństwo
57.Państwo, Prawo, Administracja
58.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
59.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
60.Polish Journal of Political Science
61.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
62.Polish Political Science Yearbook
63.Polish Quarterly of International Affairs, The
64.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
65.Political Preferences
66.Polityka Gospodarcza
67.Polityka i Społeczeństwo
68.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
69.Prawo i Polityka
70.Pressje
71.Pro Fide Rege et Lege
72.Przegląd Anarchistyczny
73.Przegląd Geopolityczny
74.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
75.Przegląd Narodowy
76.Przegląd Politologiczny
77.Przegląd Polityczny
78.Przegląd Wschodni
79.Przegląd Wschodnioeuropejski
80.Przegląd Zachodniopomorski
81.Public Policy and Economic Development
82.Puls Świata
83.R/evolutionibus
84.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
85.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
86.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
87.Rocznik Dobromiejski
88.Rocznik Europeistyczny
89.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
90.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
91.Rocznik Nauk Politycznych
92.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
93.Rocznik Politologiczny
94.Rocznik Polsko-Niemiecki
95.Rocznik Samorządowy
96.Securitologia
97.Societas / Communitas
98.Societas et Ius
99.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
100.Społeczeństwo i Polityka
101.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
102.Sprawy Wschodnie
103.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
104.Studi Polacco-Italiani di Toruń
105.Studia BAS
106.Studia Humana
107.Studia i Badania Naukowe
108.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
109.Studia Krytyczne
110.Studia Politica Germanica
111.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
112.Studia Politologiczne
113.Studia Polityczne
114.Studia Polonijne
115.Studia Regionalne i Lokalne
116.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
117.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
118.Studia Wschodnioeuropejskie
119.Studia Wyborcze
120.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
121.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
122.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
123.Świat Idei i Polityki
124.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
125.Templum Novum
126.Teologia Polityczna
127.Teoria Polityki
128.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
129.Warsaw East European Review
130.Warsaw Forum of Economic Sociology
131.Władza Sądzenia
132.Wolność i Solidarność
133.Wrocławskie Studia Politologiczne
134.Współpraca Europejska
135.Yearbook of Eastern European Studies
136.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
137.Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Dyplomatów
138.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
139.Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. Studia z Nauk Społecznych
140.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
141.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
142.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »