English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Elbingensia
2.Acta Politica Polonica
3.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
4.Analizy BAS
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
7.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
8.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
9.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
10.Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
11.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
12.Bez Dogmatu
13.Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej
14.Central European Journal of Communication
15.Chorzowskie Studia Polityczne
16.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
17.Colloquium
18.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
19.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
20.Copernicus Journal of Political Studies, The
21.Cywilizacja i Polityka
22.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
23.Dialogi Polityczne
24.Disputatio
25.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
26.Eastern Review
27.e-Politikon
28.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
29.ETE Working Paper
30.Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development
31.Euro-Facta
32.Euro-Limes
33.Europa Środkowo-Wschodnia
34.European Cooperation
35.European Journal of Geopolitics
36.Facta Simonidis
37.Forum Politologiczne
38.Forum Scientiae Oeconomia
39.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
40.Historia i Polityka
41.Homo Politicus
42.Horyzonty Polityki
43.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
44.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
45.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
46.Journal of Geography, Politics and Society
47.Konteksty Społeczne
48.Kultura i Polityka
49.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
50.Materiały Studialne PISM
51.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
52.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
53.Niemcy, Austria, Szwajcaria
54.Nowa Polityka Wschodnia
55.Nowe Państwo
56.Nowy Prometeusz
57.Państwo i Prawo
58.Państwo i Społeczeństwo
59.Państwo, Prawo, Administracja
60.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
61.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
62.Polish Journal of Political Science
63.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
64.Polish Political Science Yearbook
65.Polish Quarterly of International Affairs, The
66.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
67.Political Preferences
68.Politologia
69.Polityka Gospodarcza
70.Polityka i Społeczeństwo
71.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
72.Prawo i Polityka
73.Pressje
74.Pro Fide Rege et Lege
75.Przegląd Anarchistyczny
76.Przegląd Geopolityczny
77.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
78.Przegląd Narodowy
79.Przegląd Politologiczny
80.Przegląd Polityczny
81.Przegląd Wschodni
82.Przegląd Wschodnioeuropejski
83.Przegląd Zachodniopomorski
84.Public Policy and Economic Development
85.Puls Świata
86.R/evolutions
87.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
88.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
89.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
90.Rocznik Dobromiejski
91.Rocznik Europeistyczny
92.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
93.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
94.Rocznik Nauk Politycznych
95.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
96.Rocznik Politologiczny
97.Rocznik Polsko-Niemiecki
98.Rocznik Ruskiej Bursy
99.Rocznik Samorządowy
100.Securitologia
101.Societas / Communitas
102.Societas et Ius
103.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
104.Społeczeństwo i Polityka
105.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
106.Sprawy Wschodnie
107.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
108.Studi Polacco-Italiani di Toruń
109.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
110.Studia BAS
111.Studia Humana
112.Studia i Badania Naukowe
113.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
114.Studia Krytyczne
115.Studia Politica Germanica
116.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
117.Studia Politologica Ucraino-Polona
118.Studia Politologiczne
119.Studia Polityczne
120.Studia Polonijne
121.Studia Regionalne i Lokalne
122.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
123.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
124.Studia Wschodnioeuropejskie
125.Studia Wyborcze
126.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
127.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
128.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
129.Świat Idei i Polityki
130.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
131.Templum Novum
132.Teologia Polityczna
133.Teoria Polityki
134.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
135.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
136.Warsaw East European Review
137.Warsaw Forum of Economic Sociology
138.Władza Sądzenia
139.Wolność i Solidarność
140.Wrocławskie Studia Politologiczne
141.Yearbook of Eastern European Studies
142.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
143.Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
144.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
145.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
146.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
147.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
148.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »