English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki polityczne
1.Acta Bythoniensia
2.Acta Elbingensia
3.Acta Politica Polonica
4.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne
5.Analizy BAS
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia
7.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio M. Balcaniensis et Carpathiensis
8.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
9.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
10.Ante Portas. Studia nad Bezpieczeństwem
11.Anuario Latinoamericano
12.Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
13.Bez Dogmatu
14.Central European Journal of Communication
15.Chorzowskie Studia Polityczne
16.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
17.Colloquium
18.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
19.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
20.Copernicus Journal of Political Studies, The
21.Cywilizacja i Polityka
22.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
23.Dialogi Polityczne
24.Disputatio
25.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
26.Eastern Review
27.e-Politikon
28.Eryda. Kultura, Polityka, Bezpieczeństwo
29.ETE Working Paper
30.Euro-Facta
31.Euro-Limes
32.Europa Środkowo-Wschodnia
33.European Journal of Geopolitics
34.Facta Simonidis
35.Forum Politologiczne
36.Forum Scientiae Oeconomia
37.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
38.Historia i Polityka
39.Homo Politicus
40.Horyzonty Polityki
41.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
42.International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal
43.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
44.Journal of Geography, Politics and Society
45.Konteksty Społeczne
46.Kultura i Polityka
47.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
48.Materiały Studialne PISM
49.Międzynarodowy Przegląd Polityczny
50.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
51.Niemcy, Austria, Szwajcaria
52.Nowa Polityka Wschodnia
53.Nowe Państwo
54.Nowy Prometeusz
55.Okiem KNPEiS
56.Państwo i Prawo
57.Państwo i Społeczeństwo
58.Państwo, Prawo, Administracja
59.Pogranicze. Polish Borderlands Studies
60.Poliarchia. Studenckie Zeszyty Naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
61.Polish Journal of Political Science
62.Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny
63.Polish Political Science Yearbook
64.Polish Quarterly of International Affairs, The
65.Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
66.Political Preferences
67.Polityka Gospodarcza
68.Polityka i Społeczeństwo
69.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Res Politicae
70.Prawo i Polityka
71.Pressje
72.Pro Fide Rege et Lege
73.Przegląd Anarchistyczny
74.Przegląd Geopolityczny
75.Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities
76.Przegląd Narodowy
77.Przegląd Politologiczny
78.Przegląd Polityczny
79.Przegląd Wschodni
80.Przegląd Wschodnioeuropejski
81.Przegląd Zachodniopomorski
82.Public Policy and Economic Development
83.Puls Świata
84.R/evolutionibus
85.Reality of Politics. Estimates - Comments - Forecast
86.Refleksje. Pismo Naukowe Studentów i Doktorantów WNPiD UAM
87.Regionalne Studia Polityczne Humanitas
88.Rocznik Dobromiejski
89.Rocznik Europeistyczny
90.Rocznik Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej
91.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
92.Rocznik Nauk Politycznych
93.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
94.Rocznik Politologiczny
95.Rocznik Polsko-Niemiecki
96.Rocznik Samorządowy
97.Securitologia
98.Societas / Communitas
99.Societas et Ius
100.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
101.Społeczeństwo i Polityka
102.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
103.Sprawy Wschodnie
104.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
105.Studi Polacco-Italiani di Toruń
106.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
107.Studia BAS
108.Studia Humana
109.Studia i Badania Naukowe
110.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
111.Studia Krytyczne
112.Studia Politica Germanica
113.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
114.Studia Politologica Ucraino-Polona
115.Studia Politologiczne
116.Studia Polityczne
117.Studia Polonijne
118.Studia Regionalne i Lokalne
119.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
120.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
121.Studia Wschodnioeuropejskie
122.Studia Wyborcze
123.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
124.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
125.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
126.Świat Idei i Polityki
127.Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych
128.Templum Novum
129.Teologia Polityczna
130.Teoria Polityki
131.Transformacje Pismo Interdyscyplinarne
132.Warsaw East European Review
133.Warsaw Forum of Economic Sociology
134.Władza Sądzenia
135.Wolność i Solidarność
136.Wrocławskie Studia Politologiczne
137.Współpraca Europejska
138.Yearbook of Eastern European Studies
139.Zeszyt Naukowy Koła Nauk Politycznych
140.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
141.Zeszyty Naukowe Niemcoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
142.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zbliżenia Cywilizacyjne
143.Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych
144.Zoon Politikon
« Powrót do wyszukiwania »