English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki humanistyczne
1.Acta Humana
2.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
3.Argument. Biannual Philosophical Journal
4.Artes Humanae
5.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
6.Debaty Artes Liberales
7.Fronda Lux
8.Humaniora. Czasopismo Internetowe
9.Humanistica 21
10.Humanities and Social Sciences
11.Interlinie
12.International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
13.Journal of Clinical Healthcare
14.Journal of Education Culture and Society
15.Kultura. Tygodnik Literacki, Artystyczny i Społeczny
16.Mazowieckie Studia Humanistyczne
17.Młoda Humanistyka
18.Młoda Myśl (1958)
19.Młoda Myśl (2014)
20.Mrągowskie Studia Humanistyczne
21.Nauki Społeczno-Humanistyczne
22.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
23.Poznańskie Zeszyty Humanistyczne
24.Problemy Nauk Stosowanych
25.Przegląd Humanistyczny
26.Radomskie Studia Humanistyczne
27.Radzyński Rocznik Humanistyczny
28.Rocznik Gdański
29.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
30.Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
31.Roczniki Humanistyczne
32.Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu
33.Scientia
34.Sensus Historiae
35.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
36.Studia Humanistyczno-Społeczne
37.Studia Humanistyczno-Teologiczne
38.Studia Teologiczne i Humanistyczne
39.Szkice Humanistyczne
40.Tarnowskie Colloquia Naukowe
41.UR Journal of Humanities and Social Sciences
42.World Scientific News
43.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
44.Zeszyty Naukowe PUNO
45.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Humanistyczna
46.Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
47.Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
48.Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach
49.Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies
50.Źródła Humanistyki Europejskiej
« Powrót do wyszukiwania »