English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki humanistyczne
1.Acta Humana
2.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
3.Argument. Biannual Philosophical Journal
4.Artes Humanae
5.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
6.Debaty Artes Liberales
7.Fronda Lux
8.Humaniora. Czasopismo Internetowe
9.Humanistica 21
10.Humanities and Social Sciences
11.Interlinie
12.International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
13.Journal of Clinical Healthcare
14.Journal of Education, Culture and Society, The
15.Kultura. Tygodnik Literacki, Artystyczny i Społeczny
16.Mazowieckie Studia Humanistyczne
17.Młoda Humanistyka
18.Młoda Myśl (1958)
19.Młoda Myśl (2014)
20.Mrągowskie Studia Humanistyczne
21.Nauki Społeczno-Humanistyczne
22.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
23.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
24.Poznańskie Zeszyty Humanistyczne
25.Problemy Humanistyki
26.Problemy Nauk Stosowanych
27.Przegląd Humanistyczny
28.Radzyński Rocznik Humanistyczny
29.Rocznik Gdański
30.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
31.Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
32.Roczniki Humanistyczne
33.Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu
34.Scientia
35.Sensus Historiae
36.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
37.Studia Humanistyczno-Społeczne
38.Studia Humanistyczno-Teologiczne
39.Studia Teologiczne i Humanistyczne
40.Szkice Humanistyczne
41.Tarnowskie Colloquia Naukowe
42.UR Journal of Humanities and Social Sciences
43.World Scientific News
44.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
45.Zeszyty Naukowe PUNO
46.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Humanistyczna
47.Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
48.Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
49.Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach
50.Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies
51.Źródła Humanistyki Europejskiej
« Powrót do wyszukiwania »