English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauki humanistyczne
1.Acta Humana
2.Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
3.Argument. Biannual Philosophical Journal
4.Artes Humanae
5.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
6.Debaty Artes Liberales
7.Humaniora. Czasopismo Internetowe
8.Humanities and Social Sciences
9.Interlinie
10.International Journal of Korean Humanities and Social Sciences
11.Journal of Clinical Healthcare
12.Journal of Education, Culture and Society, The
13.Kultura. Tygodnik Literacki, Artystyczny i Społeczny
14.Mazowieckie Studia Humanistyczne
15.Młoda Humanistyka
16.Młoda Myśl (1958)
17.Młoda Myśl (2014)
18.Mrągowskie Studia Humanistyczne
19.Nauki Społeczno-Humanistyczne
20.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
21.Polski Przegląd Nauk Stosowanych
22.Poznańskie Zeszyty Humanistyczne
23.Problemy Humanistyki
24.Problemy Nauk Stosowanych
25.Przegląd Humanistyczny
26.Radzyński Rocznik Humanistyczny
27.Rocznik Gdański
28.Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego
29.Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego
30.Roczniki Humanistyczne
31.Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu
32.Scientia
33.Sensus Historiae
34.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
35.Studia Humanistyczno-Społeczne
36.Studia Humanistyczno-Teologiczne
37.Studia Teologiczne i Humanistyczne
38.Szkice Humanistyczne
39.UR Journal of Humanities and Social Sciences
40.World Scientific News
41.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne
42.Zeszyty Naukowe PUNO
43.Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie. Seria Humanistyczna
44.Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne
45.Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
46.Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego UJK w Kielcach
47.Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies
48.Źródła Humanistyki Europejskiej
« Powrót do wyszukiwania »