English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: nauka
1.Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk
2.Advances in Science and Technology. Research Journal
3.Alma Mater
4.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
5.Annual Report
6.Biblioteka Warszawska
7.Copernicus Center Reports
8.Filozofia i Nauka
9.Filozofia Nauki
10.Forum Akademickie
11.Historia Academica
12.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
13.Kurier Literacko-Naukowy
14.Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
15.Nauka
16.Nauka i Szkolnictwo Wyższe
17.Nauka Polska. Jej Potrzeby Organizacja i Rozwój
18.Nauka, Informacje, Marketing, Biznes
19.Nowy Pamiętnik Warszawski
20.Ogrody Nauk i Sztuk
21.Pamiętnik Warszawski
22.Panorama Polskiej Akademii Nauk
23.PAUza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności
24.Poznańskie Studia z Filozofii Nauki
25.Przegląd Eureka
26.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
27.Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego
28.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
29.Roczniki
30.Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
31.Scientia et Fides
32.Sekrety Nauki
33.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
34.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
35.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
36.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
37.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
38.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
39.Studia Metodologiczne
40.Świat Nauki
41.Theoria et Historia Scientiarum
42.Wiedza i Życie
43.Zagadnienia Naukoznawstwa
« Powrót do wyszukiwania »