English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: muzyka
1.Acta Universitatis Wratislaviensis. Musicologica Wratislaviensia
2.Additamenta Musicologica Lublinensia
3.Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
4.Art2 = Art. Kwadrat
5.Aspekty Muzyki
6.Chopin Review, The
7.Chopin Studies
8.De Musica
9.Diagonali
10.Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej
11.Interdisciplinary Studies in Musicology
12.Konteksty Kształcenia Muzycznego
13.Krytyka Muzyczna
14.Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
15.Młoda Muzykologia
16.Musica Ecclesiastica
17.Musica Iagellonica
18.Musicology Today
19.Muzyka
20.Muzyka Kościelna
21.Muzyka Polska
22.Muzyka w Szkole
23.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
24.Muzykalia
25.Notes Muzyczny
26.Orkiestra
27.Piosenka
28.Pismo Folkowe
29.Polski Rocznik Muzykologiczny
30.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
31.Pro Musica Sacra
32.Przegląd Muzyczny
33.Przegląd Muzykologiczny
34.Reflektor
35.Res Facta Nova
36.Rocznik Chopinowski
37.Ruch Muzyczny
38.Studia Chopinowskie
39.Światy Dźwięków
40.Teoria Muzyki
41.Wartości w Muzyce
42.Witold Lutosławski Studies
43.Wychowanie Muzyczne w Szkole
44.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia z Wychowania Muzycznego
« Powrót do wyszukiwania »