English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: muzyka
1.Acta Universitatis Wratislaviensis. Musicologica Wratislaviensia
2.Additamenta Musicologica Lublinensia
3.Annales Lublinenses pro Musica Sacra. Rocznik Katedry Monodii Liturgicznej Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
4.Aspekty Muzyki
5.Chopin Studies
6.De Musica
7.Diagonali
8.Glissando. Magazyn o muzyce współczesnej
9.Interdisciplinary Studies in Musicology
10.Konteksty Kształcenia Muzycznego
11.Krytyka Muzyczna
12.Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ
13.Młoda Muzykologia
14.Musica Ecclesiastica
15.Musica Iagellonica
16.Musicology Today
17.Muzyka
18.Muzyka Kościelna
19.Muzyka Polska
20.Muzyka w Szkole
21.Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
22.Muzykalia
23.Notes Muzyczny
24.Orkiestra
25.Piosenka
26.Pismo Folkowe
27.Polski Rocznik Muzykologiczny
28.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna
29.Pro Musica Sacra
30.Przegląd Muzyczny
31.Przegląd Muzykologiczny
32.Reflektor
33.Res Facta Nova
34.Rocznik Chopinowski
35.Ruch Muzyczny
36.Światy Dźwięków
37.Teoria Muzyki
38.Wartości w Muzyce
39.Witold Lutosławski Studies
40.Wychowanie Muzyczne w Szkole
« Powrót do wyszukiwania »