English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: matematyka
1.Acta Arithmetica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica
3.Algorytmy. Prace Instytutu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk
4.Annales Mathematicae Silesianae
5.Annales Polonici Mathematici
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. Mathematica
7.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
8.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica
9.Antiquitates Mathematicae. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 6
10.Applicationes Mathematicae
11.Banach Center Publications
12.Biometrical Letters
13.Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Deformations
14.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
15.Colloquium Mathematicum
16.Commentationes Mathematicae
17.Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
18.Delta
19.Demonstratio Mathematica
20.Didactica Mathematicae
21.Didactics of Mathematics
22.Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
23.Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications
24.Discussiones Mathematicae. Graph Theory
25.Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics
26.Dissertationes Mathematicae
27.Dynamic Econometric Models
28.Fasciculi Mathematici
29.Formalized Mathematics
30.Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici
31.Fundamenta Informaticae
32.Fundamenta Mathematicae
33.Informatyka
34.International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
35.Journal of Applied Analysis
36.Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
37.Journal of Mathematics and Applications
38.Matematyka
39.Matematyka w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli
40.Mathematica Applicanda
41.Mathematical Economics
42.Mathesis Universalis
43.MMM Magazyn Miłośników Matematyki
44.Multiple Criteria Decision Making
45.Nauczyciele i Matematyka Plus Technologia Informacyjna
46.Open Mathematics
47.Opuscula Mathematica
48.Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
49.Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych
50.Probability and Mathematical Statistics
51.Przegląd Matematyczno-Fizyczny
52.Reports on Mathematical Logic
53.Reports on Mathematical Physics
54.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
55.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
56.Studia i Materiały
57.Studia Mathematica
58.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
59.Topological Methods in Nonlinear Analysis
60.Torun Business Review
61.Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica
62.Wiadomości Matematyczne
63.Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
64.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Nauk Podstawowych
65.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Problemy Matematyczne
« Powrót do wyszukiwania »