English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: matematyka
1.Acta Arithmetica
2.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Mathematica
3.Algorytmy. Prace Instytutu Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk
4.Annales Mathematicae Silesianae
5.Annales Polonici Mathematici
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A. Mathematica
7.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
8.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica
9.Antiquitates Mathematicae. Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 6
10.Applicationes Mathematicae
11.Banach Center Publications
12.Biometrical Letters
13.Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Deformations
14.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
15.Colloquium Mathematicum
16.Commentationes Mathematicae
17.Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
18.Delta
19.Demonstratio Mathematica
20.Didactica Mathematicae
21.Didactics of Mathematics
22.Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
23.Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications
24.Discussiones Mathematicae. Graph Theory
25.Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics
26.Dissertationes Mathematicae
27.Dynamic Econometric Models
28.Fasciculi Mathematici
29.Formalized Mathematics
30.Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici
31.Fundamenta Informaticae
32.Fundamenta Mathematicae
33.International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
34.Journal of Applied Analysis
35.Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
36.Journal of Mathematics and Applications
37.Matematyka
38.Matematyka w Szkole. Czasopismo dla Nauczycieli
39.Mathematica Applicanda
40.Mathematical Economics
41.Mathesis Universalis
42.MMM Magazyn Miłośników Matematyki
43.Multiple Criteria Decision Making
44.Nauczyciele i Matematyka Plus Technologia Informacyjna
45.Open Mathematics
46.Opuscula Mathematica
47.Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
48.Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych
49.Probability and Mathematical Statistics
50.Przegląd Matematyczno-Fizyczny
51.Reports on Mathematical Logic
52.Reports on Mathematical Physics
53.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
54.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
55.Studia i Materiały
56.Studia Mathematica
57.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
58.Topological Methods in Nonlinear Analysis
59.Torun Business Review
60.Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica
61.Wiadomości Matematyczne
62.Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Matematyka, Fizyka, Chemia
63.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Nauk Podstawowych
64.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Problemy Matematyczne
« Powrót do wyszukiwania »