English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: logistyka
1.Bezpieczeństwo w Logistyce
2.Eurologistics
3.Gospodarka Materiałowa i Logistyka
4.Kwartalnik Celny
5.LogForum
6.Logistics and Transport
7.Logistyka
8.Logistyka a Jakość
9.Logistyka Odzysku
10.Logistyka Produkcji
11.Nowoczesny Magazyn
12.Opakowanie
13.Opolskie Akademickie Forum Logistyki
14.Problemy Transportu i Logistyki
15.Research in Logistics & Production
16.Służby Utrzymania Ruchu
17.Transport Economics and Logistics
18.Transport i Spedycja
19.Transport, Logistyka, Porty
20.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki
« Powrót do wyszukiwania »