English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: literaturoznawstwo
1.Acta Pancoviana
2.Acta Polono-Ruthenica
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
6.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies
7.Almanach Historycznoliteracki
8.Ameryka Łacińska
9.Anglosphere. Perspectives on Literature, History and Culture
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
12.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
13.Archiwum Literackie
14.Barok
15.Białorutenistyka Białostocka
16.Białostockie Studia Literaturoznawcze
17.Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne
18.Biuletyn Polonistyczny
19.Classica Cracoviensia
20.Colloquia Litteraria
21.Conversatoria Litteraria
22.Cracow Indological Studies
23.Creatio Fantastica
24.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
25.Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
26.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
27.Dydaktyka Literatury i Konteksty
28.Dzieciństwo, Literatura i Kultura
29.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
30.Explorations. A Journal of Language and Literature
31.Fraza. Pismo Literacko-Artystyczne
32.Germanica Wratislaviensia
33.Góry, Literatura, Kultura
34.Granice
35.Guliwer
36.Inter Artes
37.Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
38.Italica Wratislaviensia
39.Jednak Książki
40.Konteksty Kultury
41.Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
42.Kurier Literacko-Naukowy
43.Lampa
44.Literary Studies in Poland
45.Literatura i Kultura Popularna
46.Literatura Ludowa
47.Literatura na Świecie
48.Literaturoznawstwo
49.Littera Antiqua
50.Littera/Historica
51.Litteraria Copernicana
52.Mały Format
53.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
54.Meluzyna
55.Narracje o Zagładzie
56.Neofilolog
57.Noviny Slawia
58.Nowa Dekada Krakowska
59.Pamiętnik Literacki
60.Pobocza. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
61.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
62.Polisemia
63.Polish Journal for American Studies
64.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
65.Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
66.Prace Literackie
67.Prace Literaturoznawcze
68.Proliteracja
69.Przegląd Filozoficzno-Literacki
70.Przekłady Literatur Słowiańskich
71.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
72.Quetes littéraires [Quetes litteraires]
73.Rocznik Literacki
74.Rocznik Ruskiej Bursy
75.Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
76.Roman. Czasopismo Studentów UJ
77.Romanica Cracoviensia
78.Ruch Literacki
79.Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
80.Schulz/Forum
81.Silva Iaponicarum
82.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
83.Spheres of Culture
84.Studia Azjatystyczne
85.Studia Białorutenistyczne
86.Studia Iberystyczne
87.Studia Litteraria et Historica
88.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
89.Studia Norwidiana
90.Studia Polsko-Ukraińskie
91.Studia Słowianoznawcze
92.Studia Wschodniosłowiańskie
93.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
94.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
95.Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
96.Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
97.Teka. Kwartalnik Literacki
98.Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne
99.Teksty Drugie
100.Tematy i Konteksty
101.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
102.TransCanadiana
103.Transfer. Reception Studies
104.Twórczość
105.VariArt
106.Wiadomości Literackie
107.Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
108.Witkacy!
109.Wschodni Rocznik Humanistyczny
110.Yearbook of Conrad Studies
111.Zagadnienia Rodzajów Literackich
112.Zeszyty Literackie
113.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
114.Życie Literackie
« Powrót do wyszukiwania »