English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: literaturoznawstwo
1.Acta Pancoviana
2.Acta Polono-Ruthenica
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
6.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies
7.Almanach Historycznoliteracki
8.Ameryka Łacińska
9.Anglosphere. Perspectives on Literature, History and Culture
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
12.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
13.Archiwum Literackie
14.Barok
15.Białorutenistyka Białostocka
16.Białostockie Studia Literaturoznawcze
17.Bibliotekarz Podlaski
18.Biuletyn Polonistyczny
19.Classica Cracoviensia
20.Colloquia Litteraria
21.Conversatoria Litteraria
22.Cracow Indological Studies
23.Creatio Fantastica
24.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
25.Czytanie Literatury
26.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
27.Dydaktyka Literatury i Konteksty
28.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
29.Explorations. A Journal of Language and Literature
30.Fraza. Pismo Literacko-Artystyczne
31.Germanica Wratislaviensia
32.Góry, Literatura, Kultura
33.Guliwer
34.Inter Artes
35.Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
36.Italica Wratislaviensia
37.Jednak Książki
38.Konteksty Kultury
39.Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
40.Kurier Literacko-Naukowy
41.Lampa
42.Literary Studies in Poland
43.Literatura i Kultura Popularna
44.Literatura Ludowa
45.Literatura na Świecie
46.Literaturoznawstwo
47.Littera Antiqua
48.Littera/Historica
49.Litteraria
50.Litteraria Copernicana
51.Magazyn Kultury Most
52.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
53.Meluzyna
54.Neofilolog
55.Noviny Slawia
56.Nowa Dekada Krakowska
57.Pamiętnik Literacki
58.Pobocza. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
59.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
60.Polisemia
61.Polish Journal for American Studies
62.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
63.Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
64.Prace Literackie
65.Prace Literaturoznawcze
66.Proliteracja
67.Przegląd Filozoficzno-Literacki
68.Przekłady Literatur Słowiańskich
69.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
70.Quetes littéraires [Quetes litteraires]
71.Rocznik Literacki
72.Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
73.Roman. Czasopismo Studentów UJ
74.Romanica Cracoviensia
75.Ruch Literacki
76.Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
77.Schulz/Forum
78.Silva Iaponicarum
79.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
80.Spheres of Culture
81.Studia Azjatystyczne
82.Studia Białorutenistyczne
83.Studia Iberystyczne
84.Studia Litteraria et Historica
85.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
86.Studia Norwidiana
87.Studia Polsko-Ukraińskie
88.Studia Słowianoznawcze
89.Studia Wschodniosłowiańskie
90.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
91.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
92.Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
93.Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
94.Teka. Kwartalnik Literacki
95.Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne
96.Teksty Drugie
97.Tematy i Konteksty
98.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
99.TransCanadiana
100.Transfer. Reception Studies
101.Twórczość
102.VariArt
103.Wiadomości Literackie
104.Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
105.Witkacy!
106.Wschodni Rocznik Humanistyczny
107.Yearbook of Conrad Studies
108.Zagadnienia Rodzajów Literackich
109.Zeszyty Literackie
110.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
111.Życie Literackie
« Powrót do wyszukiwania »