English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: literaturoznawstwo
1.Acta Pancoviana
2.Acta Polono-Ruthenica
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
6.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies
7.Almanach Historycznoliteracki
8.Ameryka Łacińska
9.Anglosphere. Perspectives on Literature, History and Culture
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
12.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
13.Archiwum Literackie
14.Barok
15.Białorutenistyka Białostocka
16.Białostockie Studia Literaturoznawcze
17.Bibliotekarz Podlaski
18.Biuletyn Polonistyczny
19.Classica Cracoviensia
20.Colloquia Litteraria
21.Conversatoria Litteraria
22.Cracow Indological Studies
23.Creatio Fantastica
24.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
25.Czytanie Literatury
26.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
27.Dydaktyka Literatury i Konteksty
28.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
29.Explorations. A Journal of Language and Literature
30.Fraza. Pismo Literacko-Artystyczne
31.Germanica Wratislaviensia
32.Góry, Literatura, Kultura
33.Granice
34.Guliwer
35.Inter Artes
36.Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
37.Italica Wratislaviensia
38.Jednak Książki
39.Konteksty Kultury
40.Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
41.Kurier Literacko-Naukowy
42.Lampa
43.Literary Studies in Poland
44.Literatura i Kultura Popularna
45.Literatura Ludowa
46.Literatura na Świecie
47.Literaturoznawstwo
48.Littera Antiqua
49.Littera/Historica
50.Litteraria
51.Litteraria Copernicana
52.Magazyn Kultury Most
53.Mały Format
54.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
55.Meluzyna
56.Narracje o Zagładzie
57.Neofilolog
58.Noviny Slawia
59.Nowa Dekada Krakowska
60.Pamiętnik Literacki
61.Pobocza. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
62.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
63.Polisemia
64.Polish Journal for American Studies
65.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
66.Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
67.Prace Literackie
68.Prace Literaturoznawcze
69.Proliteracja
70.Przegląd Filozoficzno-Literacki
71.Przekłady Literatur Słowiańskich
72.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
73.Quetes littéraires [Quetes litteraires]
74.Rocznik Literacki
75.Rocznik Ruskiej Bursy
76.Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
77.Roman. Czasopismo Studentów UJ
78.Romanica Cracoviensia
79.Ruch Literacki
80.Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
81.Schulz/Forum
82.Silva Iaponicarum
83.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
84.Spheres of Culture
85.Studia Azjatystyczne
86.Studia Białorutenistyczne
87.Studia Iberystyczne
88.Studia Litteraria et Historica
89.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
90.Studia Norwidiana
91.Studia Polsko-Ukraińskie
92.Studia Słowianoznawcze
93.Studia Wschodniosłowiańskie
94.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
95.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
96.Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
97.Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
98.Teka. Kwartalnik Literacki
99.Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne
100.Teksty Drugie
101.Tematy i Konteksty
102.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
103.TransCanadiana
104.Transfer. Reception Studies
105.Twórczość
106.VariArt
107.Wiadomości Literackie
108.Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
109.Witkacy!
110.Wschodni Rocznik Humanistyczny
111.Yearbook of Conrad Studies
112.Zagadnienia Rodzajów Literackich
113.Zeszyty Literackie
114.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
115.Życie Literackie
« Powrót do wyszukiwania »