English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: literaturoznawstwo
1.Acta Pancoviana
2.Acta Polono-Ruthenica
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
6.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies
7.Almanach Historycznoliteracki
8.Ameryka Łacińska
9.Anglosphere. Perspectives on Literature, History and Culture
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
11.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
12.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
13.Archiwum Literackie
14.Barok
15.Białorutenistyka Białostocka
16.Białostockie Studia Literaturoznawcze
17.Bibliotekarz Podlaski
18.Biuletyn Polonistyczny
19.Classica Cracoviensia
20.Colloquia Litteraria
21.Conversatoria Litteraria
22.Cracow Indological Studies
23.Creatio Fantastica
24.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
25.Czytanie Literatury
26.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
27.Dydaktyka Literatury i Konteksty
28.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
29.Explorations. A Journal of Language and Literature
30.Fraza. Pismo Literacko-Artystyczne
31.Germanica Wratislaviensia
32.Góry, Literatura, Kultura
33.Granice
34.Guliwer
35.Inter Artes
36.Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
37.Italica Wratislaviensia
38.Jednak Książki
39.Konteksty Kultury
40.Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
41.Kurier Literacko-Naukowy
42.Lampa
43.Literary Studies in Poland
44.Literatura i Kultura Popularna
45.Literatura Ludowa
46.Literatura na Świecie
47.Literaturoznawstwo
48.Littera Antiqua
49.Littera/Historica
50.Litteraria
51.Litteraria Copernicana
52.Magazyn Kultury Most
53.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
54.Meluzyna
55.Neofilolog
56.Noviny Slawia
57.Nowa Dekada Krakowska
58.Pamiętnik Literacki
59.Pobocza. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
60.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
61.Polisemia
62.Polish Journal for American Studies
63.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
64.Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
65.Prace Literackie
66.Prace Literaturoznawcze
67.Proliteracja
68.Przegląd Filozoficzno-Literacki
69.Przekłady Literatur Słowiańskich
70.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
71.Quetes littéraires [Quetes litteraires]
72.Rocznik Literacki
73.Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
74.Roman. Czasopismo Studentów UJ
75.Romanica Cracoviensia
76.Ruch Literacki
77.Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
78.Schulz/Forum
79.Silva Iaponicarum
80.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
81.Spheres of Culture
82.Studia Azjatystyczne
83.Studia Białorutenistyczne
84.Studia Iberystyczne
85.Studia Litteraria et Historica
86.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
87.Studia Norwidiana
88.Studia Polsko-Ukraińskie
89.Studia Słowianoznawcze
90.Studia Wschodniosłowiańskie
91.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
92.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
93.Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
94.Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
95.Teka. Kwartalnik Literacki
96.Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne
97.Teksty Drugie
98.Tematy i Konteksty
99.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
100.TransCanadiana
101.Transfer. Reception Studies
102.Twórczość
103.VariArt
104.Wiadomości Literackie
105.Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
106.Witkacy!
107.Wschodni Rocznik Humanistyczny
108.Yearbook of Conrad Studies
109.Zagadnienia Rodzajów Literackich
110.Zeszyty Literackie
111.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
112.Życie Literackie
« Powrót do wyszukiwania »