English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: literaturoznawstwo
1.Acta Pancoviana
2.Acta Polono-Ruthenica
3.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica
4.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica
5.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica
6.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies
7.Almanach Historycznoliteracki
8.Ameryka Łacińska
9.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae
10.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
11.Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce
12.Archiwum Literackie
13.Barok
14.Białorutenistyka Białostocka
15.Białostockie Studia Literaturoznawcze
16.Biuletyn Polonistyczny
17.Classica Cracoviensia
18.Colloquia Litteraria
19.Conversatoria Litteraria
20.Cracow Indological Studies
21.Creatio Fantastica
22.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
23.Czytanie Literatury
24.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
25.Dydaktyka Literatury i Konteksty
26.Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura
27.Explorations. A Journal of Language and Literature
28.Fraza. Pismo Literacko-Artystyczne
29.Germanica Wratislaviensia
30.Góry, Literatura, Kultura
31.Guliwer
32.Inter Artes
33.Irydion. Literatura - Teatr - Kultura
34.Italica Wratislaviensia
35.Jednak Książki
36.Konteksty Kultury
37.Kultury Wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog
38.Kurier Literacko-Naukowy
39.Lampa
40.Literary Studies in Poland
41.Literatura i Kultura Popularna
42.Literatura Ludowa
43.Literatura na Świecie
44.Literaturoznawstwo
45.Littera Antiqua
46.Littera/Historica
47.Litteraria
48.Litteraria Copernicana
49.Magazyn Kultury Most
50.Maska. Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy
51.Meluzyna
52.Neofilolog
53.Noviny Slawia
54.Nowa Dekada Krakowska
55.Pamiętnik Literacki
56.Pobocza. Kwartalnik Literacko-Artystyczny
57.Podkarpackie Forum Filologiczne. Seria: Literatura i Kultura
58.Polisemia
59.Polish Journal for American Studies
60.Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka
61.Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo
62.Prace Literackie
63.Prace Literaturoznawcze
64.Proliteracja
65.Przegląd Filozoficzno-Literacki
66.Przekłady Literatur Słowiańskich
67.Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do "Gazety Lwowskiej"
68.Rocznik Literacki
69.Rocznik Łubowicki
70.Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
71.Roman. Czasopismo Studentów UJ
72.Romanica Cracoviensia
73.Ruch Literacki
74.Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
75.Schulz/Forum
76.Silva Iaponicarum
77.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
78.Spheres of Culture
79.Studia Azjatystyczne
80.Studia Białorutenistyczne
81.Studia Iberystyczne
82.Studia Litteraria et Historica
83.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
84.Studia Norwidiana
85.Studia Polsko-Ukraińskie
86.Studia Słowianoznawcze
87.Studia Wschodniosłowiańskie
88.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
89.Świat Tekstów. Rocznik Słupski
90.Świętokrzyski Kwartalnik Literacki
91.Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych
92.Teka. Kwartalnik Literacki
93.Tekstualia. Palimpsesty Literackie Naukowe Artystyczne
94.Teksty Drugie
95.Tematy i Konteksty
96.Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture
97.TransCanadiana
98.Transfer. Reception Studies
99.Twórczość
100.VariArt
101.Wiadomości Literackie
102.Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
103.Wschodni Rocznik Humanistyczny
104.Yearbook of Conrad Studies
105.Zagadnienia Rodzajów Literackich
106.Zeszyty Literackie
107.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Studia Anglica Resoviensia
108.Życie Literackie
« Powrót do wyszukiwania »