English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: informatyka
1.2+3 D. Grafika Plus Produkt
2.Advances in Computer Science Research
3.Advances in Science and Technology. Research Journal
4.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI. Informatica
5.Annals of Computer Science and Information Systems
6.Applied Computer Science
7.Automatyka
8.Bio-Algorithms and Med-Systems
9.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
10.CHIP
11.CIO Magazyn Dyrektorów IT
12.Computational Methods in Science and Technology
13.Computer Applications in Electrical Engineering
14.Computer Assisted Methods in Engineering and Science
15.Computer Methods in Materials Science
16.Computer Science
17.Computer Science and Mathematical Modelling
18.Computerworld
19.Czasopismo Techniczne. Informatyka
20.Dydaktyka Informatyki
21.Edukacja, Technika, Informatyka
22.e-Informatica Software Engineering Journal (ISEJ)
23.Foundations of Computing and Decision Sciences
24.Fundamenta Informaticae
25.Geoinformatica Polonica
26.GUST
27.Hakin9
28.Informacja Zarządcza
29.Information Systems in Management
30.Information Technology for Economics & Management
31.Informatyka Ekonomiczna
32.Informatyka Teoretyczna i Stosowana
33.Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
34.International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
35.International Journal of Microelectronics and Computer Science
36.IT Professional
37.IT w Administracji
38.Journal of Applied Computer Science
39.Journal of Applied Computer Science Methods
40.Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
41.Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
42.Journal of Computer Sciences Institute
43.Journal of Language Modelling
44.Journal of Medical Informatics & Technologies
45.Journal of Theoretical and Applied Computer Science
46.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
47.Linux Magazine
48.Machine Graphics & Vision
49.Modele Inżynierii Teleinformatyki
50.Napędy i Sterowanie
51.NetWorld
52.Nowe Media [1997]
53.Nowe Media [2010]
54.Open Computer Science
55.PC World
56.Pionier Magazine
57.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
58.Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych
59.Prawo Mediów Elektronicznych
60.Pro Dialog. Computer Programming and Applications
61.Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
62.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
63.Przegląd Teleinformatyczny
64.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
65.Schedae Informaticae
66.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
67.Studia i Materiały
68.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
69.Studia Informatica
70.Studia Informatica / Politechnika Śląska
71.Studia Informatica Pomerania
72.Studia Informatyczne
73.Studia z Automatyki i Informatyki
74.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
75.TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
76.Techniki Komputerowe. Biuletyn Informacyjny
77.Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
78.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
79.Theoretical and Applied Informatics
80.TyfloŚwiat
81.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
82.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
83.Zarządzanie i Technologie Informacyjne
84.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
85.Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
86.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport i Informatyka
87.Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki
88.Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
89.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Informatyka Stosowana
90.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
« Powrót do wyszukiwania »