English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: informatyka
1.2+3 D. Grafika Plus Produkt
2.Advances in Computer Science Research
3.Advances in Science and Technology. Research Journal
4.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI. Informatica
5.Annals of Computer Science and Information Systems
6.Applied Computer Science
7.Automatyka
8.Bio-Algorithms and Med-Systems
9.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
10.CHIP
11.CIO Magazyn Dyrektorów IT
12.Computational Methods in Science and Technology
13.Computer Applications in Electrical Engineering
14.Computer Assisted Methods in Engineering and Science
15.Computer Methods in Materials Science
16.Computer Science
17.Computer Science and Mathematical Modelling
18.Computerworld
19.Czasopismo Techniczne. Informatyka
20.Dydaktyka Informatyki
21.Edukacja, Technika, Informatyka
22.e-Informatica Software Engineering Journal (ISEJ)
23.Foundations of Computing and Decision Sciences
24.Fundamenta Informaticae
25.Geoinformatica Polonica
26.GUST
27.Hakin9
28.Information Systems in Management
29.Information Technology for Economics & Management
30.Informatyka Ekonomiczna
31.Informatyka Teoretyczna i Stosowana
32.Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
33.International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
34.International Journal of Microelectronics and Computer Science
35.IT Professional
36.IT w Administracji
37.Journal of Applied Computer Science
38.Journal of Applied Computer Science Methods
39.Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics
40.Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
41.Journal of Computer Sciences Institute
42.Journal of Language Modelling
43.Journal of Medical Informatics & Technologies
44.Journal of Theoretical and Applied Computer Science
45.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
46.Linux Magazine
47.Machine Graphics & Vision
48.Modele Inżynierii Teleinformatyki
49.Napędy i Sterowanie
50.NetWorld
51.Nowe Media [1997]
52.Nowe Media [2010]
53.Open Computer Science
54.PC World
55.Pionier Magazine
56.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa
57.Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych
58.Prawo Mediów Elektronicznych
59.Pro Dialog. Computer Programming and Applications
60.Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie
61.Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych. ICT LAW Review
62.Przegląd Teleinformatyczny
63.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
64.Schedae Informaticae
65.Studia i Materiały
66.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
67.Studia Informatica
68.Studia Informatica / Politechnika Śląska
69.Studia Informatica Pomerania
70.Studia Informatyczne
71.Studia z Automatyki i Informatyki
72.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
73.TASK Quarterly. Scientific Bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
74.Techniki Komputerowe. Biuletyn Informacyjny
75.Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
76.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
77.Theoretical and Applied Informatics
78.TyfloŚwiat
79.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
80.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
81.Zarządzanie i Technologie Informacyjne
82.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
83.Zeszyty Naukowe / Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
84.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
85.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Transport i Informatyka
86.Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki
87.Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
88.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Informatyka Stosowana
89.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
« Powrót do wyszukiwania »