English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
15.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
16.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
17.Antemurale
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.Arcana
20.Archeion
21.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
22.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
23.Archiwariusz Zamojski
24.Archiwista Polski
25.Archiwum Komisji Historycznej
26.Argumenta Historica
27.Ars Regia
28.Artes Liberales
29.Artibus et Historiae
30.Ateneum
31.Ateneum Wileńskie
32.Awazymyz
33.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
34.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
35.Baltic-Pontic Studies
36.Bazyliańskie Studia Historyczne
37.Białoruskie Zeszyty Historyczne
38.Białostocczyzna
39.Białostockie Teki Historyczne
40.Bieszczad
41.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
42.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
43.Biuletyn Historii Pogranicza
44.Biuletyn Historii Sztuki
45.Biuletyn Historyczny
46.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
47.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
48.Biuletyn Numizmatyczny
49.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
50.Biuletyn Szadkowski
51.Biuletyn Ukrainoznawczy
52.Biuletyn Uniejowski
53.Borussia
54.Bulletin du Musée National de Varsovie
55.Christianitas Antiqua
56.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
57.Colloquium
58.Cracovia Leopolis
59.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
60.Czasopismo Prawno-Historyczne
61.Czasy Nowożytne
62.CzasyPismo
63.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
64.Dialog Pheniben
65.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
66.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
67.Dzieje Najnowsze
68.Echa Polesia
69.Echa Przeszłości
70.Elbląskie Studia Muzealne
71.Electrum. Journal of Ancient History
72.Ełcki Przegląd Historyczny
73.Enigma Bulletin, The
74.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
75.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
76.Familia Silesiae
77.Fibula
78.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
79.Flaga
80.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
81.Folia Praehistorica Posnaniensia
82.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
83.Galicja. Studia i Materiały
84.Gdański Rocznik Ewangelicki
85.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
86.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
87.Gens
88.Glaukopis
89.Gryfita
90.Historia i Polityka
91.Historia i Świat
92.Historia Slavorum Occidentis
93.Historia, Wojsko i Technika
94.Historia@Teoria
95.Historic@
96.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
97.Historyka. Studia Metodologiczne
98.Ilcusiana
99.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
100.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
101.infolotnicze
102.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
103.Infotezy
104.Interlinie
105.International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics
106.Kalendarz Bydgoski
107.Karaj Awazy
108.Karta
109.Klio
110.Klio Polska
111.KMP Kronika Miasta Poznania
112.Koło Historii
113.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
114.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
115.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
116.Krakowski Rocznik Archiwalny
117.Krakowskie Pismo Kresowe
118.Krakowskie Studia Małopolskie
119.Krasnogruda
120.Kronika Bydgoska
121.Kronika Miasta Łodzi
122.Kronika Warszawy
123.Kroniki Muzealne
124.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
125.Kultura - Historia - Globalizacja
126.Kultura i Historia
127.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
128.Kwarta
129.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
130.Kwartalnik Historii Żydów
131.Kwartalnik Historyczny
132.Kwartalnik Opolski
133.Latopisy Akademii Supraskiej
134.Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
135.Lehahayer
136.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
137.Loża Wschodu
138.Łambinowicki Rocznik Muzealny
139.Małopolska
140.Masovia
141.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
142.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
143.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
144.Meander
145.Medżat. Studia Egiptologiczne
146.Meritum
147.Miesięcznik Heraldyczny
148.Między Wisłą a Pilicą
149.Miscellanea Historico-Archivistica
150.Mishellanea
151.Młoda Muzeologia
152.Montes Tarnovicensis
153.More Maiorum
154.Mówią Wieki
155.Myśl Karaimska
156.Na Sieradzkich Szlakach
157.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
158.Nadbużańskie Sławatycze
159.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
160.Nasza Przeszłość
161.Nasze Korzenie
162.Nautologia
163.Niemcy, Austria, Szwajcaria
164.Niepodległość i Pamięć
165.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
166.Notae Numismaticae
167.Notatki Płockie
168.Nowa Ukraina
169.Nowe Studia Grunwaldzkie
170.Nowy Filomata
171.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
172.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
173.Opolski Rocznik Muzealny
174.Orawa
175.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
176.Organon
177.Palamedes. A Journal of Ancient History
178.Pamięć i Przyszłość
179.Pamięć i Sprawiedliwość
180.Pamięć.pl
181.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
182.Pamiętnik Cieszyński
183.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
184.Pamiętnik Lubelski
185.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
186.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
187.Polish Biographical Studies
188.Polonia Maior Orientalis
189.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
190.Pomorania Antiqua
191.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
192.Prace Historyczne
193.Prace Historyczno-Archiwalne
194.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
195.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
196.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
197.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
198.Problemy Archiwistyki
199.Pruthenia
200.Przegląd Archiwalno-Historyczny
201.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
202.Przegląd Bydgoski
203.Przegląd Historyczno-Oświatowy
204.Przegląd Historyczno-Wojskowy
205.Przegląd Historyczny
206.Przegląd Narodowy
207.Przegląd Nauk Historycznych
208.Przegląd Orientalistyczny
209.Przegląd Poznański
210.Przegląd Pruszkowski
211.Przegląd Środkowo-Wschodni
212.Przegląd Wielkopolski
213.Przegląd Zachodni
214.Przegląd Zachodniopomorski
215.Przemyskie Zapiski Historyczne
216.Przeszłość
217.Quaestiones Medii Aevi Novae
218.Qumran Chronicle, The
219.Reformacja w Polsce
220.Region Lubelski
221.Remembrance and Solidarity
222.Res Gestae
223.Res Historica
224.Rocznik Antropologii Historii
225.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
226.Rocznik Augustowsko-Suwalski
227.Rocznik Bialskopodlaski
228.Rocznik Białostocki
229.Rocznik Chełmski
230.Rocznik Chojeński
231.Rocznik Dobromiejski
232.Rocznik Dobrzyński
233.Rocznik Elbląski
234.Rocznik Ełcki
235.Rocznik Gdański
236.Rocznik Grudziądzki
237.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
238.Rocznik Historii Sztuki
239.Rocznik Historyczno-Archiwalny
240.Rocznik Jeleniogórski
241.Rocznik Kaliski
242.Rocznik Kolbuszowski
243.Rocznik Koszaliński
244.Rocznik Krakowski
245.Rocznik Leszczyński
246.Rocznik Lituanistyczny
247.Rocznik Lubaczowski
248.Rocznik Lubelski
249.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
250.Rocznik Lubuski
251.Rocznik Lwowski
252.Rocznik Łódzki
253.Rocznik Mazowiecki
254.Rocznik Mazurski
255.Rocznik Międzyrzecki
256.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
257.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
258.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
259.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
261.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
262.Rocznik Muzeum w Gliwicach
263.Rocznik Muzeum w Toruniu
264.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
265.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
266.Rocznik Orientalistyczny
267.Rocznik Podhalański
268.Rocznik Podkarpacki
269.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
270.Rocznik Polsko-Niemiecki
271.Rocznik Przemyski. Historia
272.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
273.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
274.Rocznik Ruskiej Bursy
275.Rocznik Sanocki
276.Rocznik Sądecki
277.Rocznik Sopocki
278.Rocznik Sosnowiecki
279.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
280.Rocznik Tarnowski
281.Rocznik Tatarów Polskich
282.Rocznik Toruński
283.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
284.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
285.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
286.Rocznik Wieluński
287.Rocznik Wołomiński
288.Rocznik Ziem Zachodnich
289.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
290.Roczniki Historyczne
291.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
292.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
293.Scripta Historica
294.Scriptor Nowy
295.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
296.Sensus Historiae
297.Siedlisko
298.Sieradzki Rocznik Muzealny
299.Skarby Podkarpackie
300.Slavia Antiqua
301.Sowiniec
302.Spheres of Culture
303.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
304.Stargardia
305.Starożytności
306.Stolica
307.Strzyżowski Rocznik Muzealny
308.Studenckie Zapiski Historyczne
309.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
310.Studi Polacco-Italiani di Toruń
311.Studia Angerburgica
312.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
313.Studia Antyczne i Mediewistyczne
314.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
315.Studia Epigraficzne
316.Studia Historiae Scientiarum
317.Studia Historica Gedanensia
318.Studia Historyczne
319.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
320.Studia i Materiały Lubelskie
321.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
322.Studia Judaica
323.Studia Lednickie
324.Studia Łęczyńskie
325.Studia Łomżyńskie
326.Studia Maritima
327.Studia Mazowieckie
328.Studia Muzealne
329.Studia Muzealno-Historyczne
330.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
331.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
332.Studia Orientalne
333.Studia Podlaskie
334.Studia Polsko-Ukraińskie
335.Studia Sandomierskie
336.Studia Śląskie
337.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
338.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
339.Studia Waweliana
340.Studia Wilanowskie
341.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
342.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
343.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
344.Studia z Dziejów Średniowiecza
345.Studia z Dziejów Wojskowości
346.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
347.Studia Zachodnie
348.Studia Zamkowe
349.Studia Zielonogórskie
350.Studia Źródłoznawcze
351.Studia Żydowskie
352.Surdus Historicus
353.Symbolae Europaeae
354.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
355.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
356.Szkice Archiwalno-Historyczne
357.Szkice Legnickie
358.Szkice Podlaskie
359.Śląsk
360.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
361.Śląskie Miscellanea
362.Średniowiecze Polskie i Powszechne
363.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
364.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
365.Tabularium Historiae
366.Tajna Historia Rzeszowa
367.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
368.Tarnowskie Studia Historyczne
369.Technika Wojskowa Historia
370.Teka Historyka
371.Teka Komisji Historycznej
372.Teki Archiwalne
373.Teki Kociewskie
374.Textus et Studia
375.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
376.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
377.Verbum Nobile
378.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
379.Wangrovieciana Studia et Fontes
380.Warszawa i Mazowsze
381.Wiadomości Historyczne
382.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
383.Wiadomości Numizmatyczne
384.Wieki Stare i Nowe
385.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
386.Winieta
387.Wolność i Solidarność
388.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
389.Wrocławskie Studia Wschodnie
390.Wschodni Rocznik Humanistyczny
391.Wyklęci
392.Yearbook of Eastern European Studies
393.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
394.Zagłada Żydów
395.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
396.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
397.Zapiski Historyczne
398.Zapiski Kazimierzowskie
399.Zesłaniec
400.Zeszyt Osuchowski
401.Zeszyty Chojnickie
402.Zeszyty Chorzowskie
403.Zeszyty Czeladzkie
404.Zeszyty Gdyńskie
405.Zeszyty Historyczne
406.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
407.Zeszyty Historyczne WiN-u
408.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
409.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
410.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
411.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
412.Zeszyty Majdanka
413.Zeszyty Myszkowskie
414.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
415.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
416.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
417.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
418.Zeszyty Staszicowskie
419.Zeszyty Witnickie
420.Ziemia Dobrzyńska
421.Ziemia Leszczyńska
422.Ziemia Śląska
423.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »