English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Almanach Ziemi Limanowskiej
15.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
16.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
17.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.Arcana
20.Archeion
21.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
22.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
23.Archiwariusz Zamojski
24.Archiwista Polski
25.Archiwum Komisji Historycznej
26.Argumenta Historica
27.Ars Regia
28.Artes Liberales
29.Artibus et Historiae
30.Ateneum
31.Ateneum Wileńskie
32.Awazymyz
33.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
34.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
35.Baltic-Pontic Studies
36.Bazyliańskie Studia Historyczne
37.Białoruskie Zeszyty Historyczne
38.Białostocczyzna
39.Białostockie Teki Historyczne
40.Bieszczad
41.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
42.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
43.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
44.Biuletyn Historii Pogranicza
45.Biuletyn Historii Sztuki
46.Biuletyn Historyczny
47.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
48.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
49.Biuletyn Numizmatyczny
50.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
51.Biuletyn Szadkowski
52.Biuletyn Ukrainoznawczy
53.Biuletyn Uniejowski
54.Borussia
55.Bulletin du Musée National de Varsovie
56.Christianitas Antiqua
57.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
58.Colloquium
59.Cracovia Leopolis
60.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
61.Czasopismo Prawno-Historyczne
62.Czasy Nowożytne
63.CzasyPismo
64.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
65.Dialog Pheniben
66.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
67.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
68.Dzieje Najnowsze
69.Echa Polesia
70.Echa Przeszłości
71.Elbląskie Studia Muzealne
72.Electrum. Journal of Ancient History
73.Ełcki Przegląd Historyczny
74.Enigma Bulletin, The
75.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
76.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
77.Familia Silesiae
78.Fibula
79.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
80.Flaga
81.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
82.Folia Praehistorica Posnaniensia
83.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
84.Galicja. Studia i Materiały
85.Gdański Rocznik Ewangelicki
86.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
87.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
88.Gens
89.Glaukopis
90.Gryfita
91.Historia Academica
92.Historia i Polityka
93.Historia i Świat
94.Historia Slavorum Occidentis
95.Historia, Wojsko i Technika
96.Historia@Teoria
97.Historic@
98.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
99.Historyka. Studia Metodologiczne
100.Ilcusiana
101.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
102.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
103.infolotnicze
104.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
105.Infotezy
106.Interlinie
107.Jahrbuch Yearbook Annales International Society for History Didactics
108.Kalendarz Bydgoski
109.Karaj Awazy
110.Karta
111.Klio
112.Klio Polska
113.KMP Kronika Miasta Poznania
114.Koło Historii
115.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
116.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
117.Korporant Polski
118.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
119.Krakowski Rocznik Archiwalny
120.Krakowskie Pismo Kresowe
121.Krakowskie Studia Małopolskie
122.Krasnogruda
123.Kronika Bydgoska
124.Kronika Miasta Łodzi
125.Kronika Warszawy
126.Kroniki Muzealne
127.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
128.Kultura - Historia - Globalizacja
129.Kultura i Historia
130.Kwarta
131.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
132.Kwartalnik Historii Żydów
133.Kwartalnik Historyczny
134.Kwartalnik Opolski
135.Latopisy Akademii Supraskiej
136.Lehahayer
137.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
138.Loża Wschodu
139.Łambinowicki Rocznik Muzealny
140.Małopolska
141.Masovia
142.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
143.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
144.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
145.Meander
146.Medżat. Studia Egiptologiczne
147.Meritum
148.Miesięcznik Heraldyczny
149.Między Wisłą a Pilicą
150.Miscellanea Historico-Archivistica
151.Mishellanea w Internecie
152.Młoda Muzeologia
153.Montes Tarnovicensis
154.Mówią Wieki
155.Myśl Karaimska
156.Na Sieradzkich Szlakach
157.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
158.Nadbużańskie Sławatycze
159.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
160.Narracje o Zagładzie
161.Nasza Przeszłość
162.Nasze Korzenie
163.Nautologia
164.Niemcy, Austria, Szwajcaria
165.Niepodległość i Pamięć
166.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
167.Notae Numismaticae
168.Notatki Płockie
169.Nowa Ukraina
170.Nowe Studia Grunwaldzkie
171.Nowy Filomata
172.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
173.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
174.Opolski Rocznik Muzealny
175.Orawa
176.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
177.Organon
178.Palamedes. A Journal of Ancient History
179.Pamięć i Przyszłość
180.Pamięć i Sprawiedliwość
181.Pamięć.pl
182.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
183.Pamiętnik Cieszyński
184.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
185.Pamiętnik Lubelski
186.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
187.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
188.Polish Biographical Studies
189.Polonia Maior Orientalis
190.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
191.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
192.Prace Historyczno-Archiwalne
193.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
194.Prace Komisji Kultury Słowian
195.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
196.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
197.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
198.Problemy Archiwistyki
199.Pruthenia
200.Przegląd Archiwalno-Historyczny
201.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
202.Przegląd Bydgoski
203.Przegląd Historyczno-Oświatowy
204.Przegląd Historyczno-Wojskowy
205.Przegląd Historyczny
206.Przegląd Narodowy
207.Przegląd Nauk Historycznych
208.Przegląd Orientalistyczny
209.Przegląd Poznański
210.Przegląd Pruszkowski
211.Przegląd Wielkopolski
212.Przegląd Zachodni
213.Przegląd Zachodniopomorski
214.Przemyskie Zapiski Historyczne
215.Przeszłość
216.Quaestiones Medii Aevi Novae
217.Qumran Chronicle, The
218.Reformacja w Polsce
219.Region Lubelski
220.Remembrance and Solidarity
221.Rerum Gestarum
222.Res Gestae. Historical Review
223.Res Historica
224.Rocznik Antropologii Historii
225.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
226.Rocznik Augustowsko-Suwalski
227.Rocznik Bialskopodlaski
228.Rocznik Białostocki
229.Rocznik Chełmski
230.Rocznik Chojeński
231.Rocznik Dobromiejski
232.Rocznik Dobrzyński
233.Rocznik Elbląski
234.Rocznik Ełcki
235.Rocznik Gdański
236.Rocznik Grudziądzki
237.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
238.Rocznik Historii Sztuki
239.Rocznik Historyczno-Archiwalny
240.Rocznik Jeleniogórski
241.Rocznik Kaliski
242.Rocznik Kolbuszowski
243.Rocznik Koszaliński
244.Rocznik Krakowski
245.Rocznik Leszczyński
246.Rocznik Lituanistyczny
247.Rocznik Lubaczowski
248.Rocznik Lubelski
249.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
250.Rocznik Lubuski
251.Rocznik Lwowski
252.Rocznik Łódzki
253.Rocznik Łubowicki
254.Rocznik Mazowiecki
255.Rocznik Mazurski
256.Rocznik Międzyrzecki
257.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
258.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
259.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
261.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
262.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
263.Rocznik Muzeum w Gliwicach
264.Rocznik Muzeum w Toruniu
265.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
266.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
267.Rocznik Muzułmański
268.Rocznik Orientalistyczny
269.Rocznik Podhalański
270.Rocznik Podkarpacki
271.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
272.Rocznik Polsko-Niemiecki
273.Rocznik Przemyski. Historia
274.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
275.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
276.Rocznik Sanocki
277.Rocznik Sądecki
278.Rocznik Sopocki
279.Rocznik Sosnowiecki
280.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
281.Rocznik Tarnowski
282.Rocznik Tatarów Polskich
283.Rocznik Toruński
284.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
285.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
286.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
287.Rocznik Wieluński
288.Rocznik Wołomiński
289.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
290.Roczniki Historyczne
291.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
292.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
293.Scripta Historica
294.Scriptor Nowy
295.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
296.Sensus Historiae
297.Siedlisko
298.Sieradzki Rocznik Muzealny
299.Skarby Podkarpackie
300.Slavia Antiqua
301.Sowiniec
302.Spheres of Culture
303.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
304.Stargardia
305.Starożytności
306.Stolica
307.Studenckie Zapiski Historyczne
308.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
309.Studi Polacco-Italiani di Toruń
310.Studia Angerburgica
311.Studia Antyczne i Mediewistyczne
312.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
313.Studia Epigraficzne
314.Studia Historiae Scientiarum
315.Studia Historica Gedanensia
316.Studia Historyczne
317.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
318.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
319.Studia Judaica
320.Studia Lednickie
321.Studia Łęczyńskie
322.Studia Łomżyńskie
323.Studia Maritima
324.Studia Mazowieckie
325.Studia Muzealne
326.Studia Muzealno-Historyczne
327.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
328.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
329.Studia Orientalne
330.Studia Podlaskie
331.Studia Polsko-Ukraińskie
332.Studia Sandomierskie
333.Studia Śląskie
334.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
335.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
336.Studia Waweliana
337.Studia Wilanowskie
338.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
339.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
340.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
341.Studia z Dziejów Średniowiecza
342.Studia z Dziejów Wojskowości
343.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
344.Studia Zachodnie
345.Studia Zamkowe
346.Studia Zielonogórskie
347.Studia Źródłoznawcze
348.Studia Żydowskie
349.Symbolae Europaeae
350.Szczeciński Informator Archiwalny
351.Szkice Archiwalno-Historyczne
352.Szkice Legnickie
353.Szkice Podlaskie
354.Szkice Tarnowskie
355.Śląsk
356.Śląsk Opolski
357.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
358.Śląskie Miscellanea
359.Średniowiecze Polskie i Powszechne
360.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
361.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
362.Tajna Historia Rzeszowa
363.Taktyka i Strategia
364.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
365.Tarnowskie Studia Historyczne
366.Technika Wojskowa Historia
367.Teka Historyka
368.Teka Komisji Historycznej
369.Teki Archiwalne
370.Teki Kociewskie
371.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
372.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
373.Verbum Nobile
374.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
375.Wangrovieciana Studia et Fontes
376.Warszawa i Mazowsze
377.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
378.Wiadomości Historyczne
379.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
380.Wiadomości Numizmatyczne
381.Wieki Stare i Nowe
382.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
383.Winieta
384.Wolność i Solidarność
385.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
386.Wrocławskie Studia Wschodnie
387.Wschodni Rocznik Humanistyczny
388.Wyklęci
389.Yearbook of Eastern European Studies
390.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
391.Zagłada Żydów
392.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
393.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
394.Zapiski Historyczne
395.Zapiski Kazimierzowskie
396.Zesłaniec
397.Zeszyt Osuchowski
398.Zeszyty Chojnickie
399.Zeszyty Chorzowskie
400.Zeszyty Czeladzkie
401.Zeszyty Gdyńskie
402.Zeszyty Historyczne
403.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
404.Zeszyty Historyczne WiN-u
405.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
406.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
407.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
408.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
409.Zeszyty Majdanka
410.Zeszyty Myszkowskie
411.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
412.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
413.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne
414.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
415.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
416.Zeszyty Sandomierskie
417.Zeszyty Staszicowskie
418.Zeszyty Witnickie
419.Ziemia Dobrzyńska
420.Ziemia Leszczyńska
421.Ziemia Śląska
422.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »