English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Almanach Ziemi Limanowskiej
15.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
16.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
17.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
18.Antemurale
19.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
20.Arcana
21.Archeion
22.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
23.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
24.Archiwariusz Zamojski
25.Archiwista Polski
26.Archiwum Komisji Historycznej
27.Argumenta Historica
28.Ars Regia
29.Artes Liberales
30.Artibus et Historiae
31.Ateneum
32.Ateneum Wileńskie
33.Awazymyz
34.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
35.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
36.Baltic-Pontic Studies
37.Bazyliańskie Studia Historyczne
38.Białoruskie Zeszyty Historyczne
39.Białostocczyzna
40.Białostockie Teki Historyczne
41.Bieszczad
42.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
43.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
44.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
45.Biuletyn Historii Pogranicza
46.Biuletyn Historii Sztuki
47.Biuletyn Historyczny
48.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
49.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
50.Biuletyn Numizmatyczny
51.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
52.Biuletyn Szadkowski
53.Biuletyn Ukrainoznawczy
54.Biuletyn Uniejowski
55.Borussia
56.Bulletin du Musée National de Varsovie
57.Christianitas Antiqua
58.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
59.Colloquium
60.Cracovia Leopolis
61.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
62.Czasopismo Prawno-Historyczne
63.Czasy Nowożytne
64.CzasyPismo
65.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
66.Dialog Pheniben
67.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
68.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
69.Dzieje Najnowsze
70.Echa Polesia
71.Echa Przeszłości
72.Elbląskie Studia Muzealne
73.Electrum. Journal of Ancient History
74.Ełcki Przegląd Historyczny
75.Enigma Bulletin, The
76.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
77.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
78.Familia Silesiae
79.Fibula
80.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
81.Flaga
82.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
83.Folia Praehistorica Posnaniensia
84.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
85.Galicja. Studia i Materiały
86.Gdański Rocznik Ewangelicki
87.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
88.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
89.Gens
90.Glaukopis
91.Gryfita
92.Historia i Polityka
93.Historia i Świat
94.Historia Slavorum Occidentis
95.Historia, Wojsko i Technika
96.Historia@Teoria
97.Historic@
98.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
99.Historyka. Studia Metodologiczne
100.Ilcusiana
101.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
102.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
103.infolotnicze
104.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
105.Infotezy
106.Interlinie
107.International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics
108.Kalendarz Bydgoski
109.Karaj Awazy
110.Karta
111.Klio
112.Klio Polska
113.KMP Kronika Miasta Poznania
114.Koło Historii
115.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
116.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
117.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
118.Krakowski Rocznik Archiwalny
119.Krakowskie Pismo Kresowe
120.Krakowskie Studia Małopolskie
121.Krasnogruda
122.Kronika Bydgoska
123.Kronika Miasta Łodzi
124.Kronika Warszawy
125.Kroniki Muzealne
126.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
127.Kultura - Historia - Globalizacja
128.Kultura i Historia
129.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
130.Kwarta
131.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
132.Kwartalnik Historii Żydów
133.Kwartalnik Historyczny
134.Kwartalnik Opolski
135.Latopisy Akademii Supraskiej
136.Lehahayer
137.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
138.Loża Wschodu
139.Łambinowicki Rocznik Muzealny
140.Małopolska
141.Masovia
142.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
143.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
144.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
145.Meander
146.Medżat. Studia Egiptologiczne
147.Meritum
148.Miesięcznik Heraldyczny
149.Między Wisłą a Pilicą
150.Miscellanea Historico-Archivistica
151.Mishellanea w Internecie
152.Młoda Muzeologia
153.Montes Tarnovicensis
154.More Maiorum
155.Mówią Wieki
156.Myśl Karaimska
157.Na Sieradzkich Szlakach
158.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
159.Nadbużańskie Sławatycze
160.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
161.Narracje o Zagładzie
162.Nasza Przeszłość
163.Nasze Korzenie
164.Nautologia
165.Niemcy, Austria, Szwajcaria
166.Niepodległość i Pamięć
167.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
168.Notae Numismaticae
169.Notatki Płockie
170.Nowa Ukraina
171.Nowe Studia Grunwaldzkie
172.Nowy Filomata
173.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
174.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
175.Opolski Rocznik Muzealny
176.Orawa
177.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
178.Organon
179.Palamedes. A Journal of Ancient History
180.Pamięć i Przyszłość
181.Pamięć i Sprawiedliwość
182.Pamięć.pl
183.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
184.Pamiętnik Cieszyński
185.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
186.Pamiętnik Lubelski
187.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
188.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
189.Polish Biographical Studies
190.Polonia Maior Orientalis
191.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
192.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
193.Prace Historyczne
194.Prace Historyczno-Archiwalne
195.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
196.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
197.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
198.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
199.Problemy Archiwistyki
200.Pruthenia
201.Przegląd Archiwalno-Historyczny
202.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
203.Przegląd Bydgoski
204.Przegląd Historyczno-Oświatowy
205.Przegląd Historyczno-Wojskowy
206.Przegląd Historyczny
207.Przegląd Narodowy
208.Przegląd Nauk Historycznych
209.Przegląd Orientalistyczny
210.Przegląd Poznański
211.Przegląd Pruszkowski
212.Przegląd Wielkopolski
213.Przegląd Zachodni
214.Przegląd Zachodniopomorski
215.Przemyskie Zapiski Historyczne
216.Przeszłość
217.Quaestiones Medii Aevi Novae
218.Qumran Chronicle, The
219.Reformacja w Polsce
220.Region Lubelski
221.Remembrance and Solidarity
222.Res Gestae. Historical Review
223.Res Historica
224.Rocznik Antropologii Historii
225.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
226.Rocznik Augustowsko-Suwalski
227.Rocznik Bialskopodlaski
228.Rocznik Białostocki
229.Rocznik Chełmski
230.Rocznik Chojeński
231.Rocznik Dobromiejski
232.Rocznik Dobrzyński
233.Rocznik Elbląski
234.Rocznik Ełcki
235.Rocznik Gdański
236.Rocznik Grudziądzki
237.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
238.Rocznik Historii Sztuki
239.Rocznik Historyczno-Archiwalny
240.Rocznik Jeleniogórski
241.Rocznik Kaliski
242.Rocznik Kolbuszowski
243.Rocznik Koszaliński
244.Rocznik Krakowski
245.Rocznik Leszczyński
246.Rocznik Lituanistyczny
247.Rocznik Lubaczowski
248.Rocznik Lubelski
249.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
250.Rocznik Lubuski
251.Rocznik Lwowski
252.Rocznik Łódzki
253.Rocznik Mazowiecki
254.Rocznik Mazurski
255.Rocznik Międzyrzecki
256.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
257.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
258.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
259.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
261.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
262.Rocznik Muzeum w Gliwicach
263.Rocznik Muzeum w Toruniu
264.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
265.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
266.Rocznik Orientalistyczny
267.Rocznik Podhalański
268.Rocznik Podkarpacki
269.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
270.Rocznik Polsko-Niemiecki
271.Rocznik Przemyski. Historia
272.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
273.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
274.Rocznik Sanocki
275.Rocznik Sądecki
276.Rocznik Sopocki
277.Rocznik Sosnowiecki
278.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
279.Rocznik Tarnowski
280.Rocznik Tatarów Polskich
281.Rocznik Toruński
282.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
283.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
284.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
285.Rocznik Wieluński
286.Rocznik Wołomiński
287.Rocznik Ziem Zachodnich
288.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
289.Roczniki Historyczne
290.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
291.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
292.Scripta Historica
293.Scriptor Nowy
294.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
295.Sensus Historiae
296.Siedlisko
297.Sieradzki Rocznik Muzealny
298.Skarby Podkarpackie
299.Slavia Antiqua
300.Sowiniec
301.Spheres of Culture
302.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
303.Stargardia
304.Starożytności
305.Stolica
306.Strzyżowski Rocznik Muzealny
307.Studenckie Zapiski Historyczne
308.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
309.Studi Polacco-Italiani di Toruń
310.Studia Angerburgica
311.Studia Antyczne i Mediewistyczne
312.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
313.Studia Epigraficzne
314.Studia Historiae Scientiarum
315.Studia Historica Gedanensia
316.Studia Historyczne
317.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
318.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
319.Studia Judaica
320.Studia Lednickie
321.Studia Łęczyńskie
322.Studia Łomżyńskie
323.Studia Maritima
324.Studia Mazowieckie
325.Studia Muzealne
326.Studia Muzealno-Historyczne
327.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
328.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
329.Studia Orientalne
330.Studia Podlaskie
331.Studia Polsko-Ukraińskie
332.Studia Sandomierskie
333.Studia Śląskie
334.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
335.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
336.Studia Waweliana
337.Studia Wilanowskie
338.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
339.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
340.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
341.Studia z Dziejów Średniowiecza
342.Studia z Dziejów Wojskowości
343.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
344.Studia Zachodnie
345.Studia Zamkowe
346.Studia Zielonogórskie
347.Studia Źródłoznawcze
348.Studia Żydowskie
349.Symbolae Europaeae
350.Szczeciński Informator Archiwalny
351.Szkice Archiwalno-Historyczne
352.Szkice Legnickie
353.Szkice Podlaskie
354.Szkice Tarnowskie
355.Śląsk
356.Śląsk Opolski
357.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
358.Śląskie Miscellanea
359.Średniowiecze Polskie i Powszechne
360.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
361.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
362.Tabularium Historiae
363.Tajna Historia Rzeszowa
364.Taktyka i Strategia
365.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
366.Tarnowskie Studia Historyczne
367.Technika Wojskowa Historia
368.Teka Historyka
369.Teka Komisji Historycznej
370.Teki Archiwalne
371.Teki Kociewskie
372.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
373.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
374.Verbum Nobile
375.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
376.Wangrovieciana Studia et Fontes
377.Warszawa i Mazowsze
378.Wiadomości Historyczne
379.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
380.Wiadomości Numizmatyczne
381.Wieki Stare i Nowe
382.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
383.Winieta
384.Wolność i Solidarność
385.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
386.Wrocławskie Studia Wschodnie
387.Wschodni Rocznik Humanistyczny
388.Wyklęci
389.Yearbook of Eastern European Studies
390.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
391.Zagłada Żydów
392.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
393.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
394.Zapiski Historyczne
395.Zapiski Kazimierzowskie
396.Zesłaniec
397.Zeszyt Osuchowski
398.Zeszyty Chojnickie
399.Zeszyty Chorzowskie
400.Zeszyty Czeladzkie
401.Zeszyty Gdyńskie
402.Zeszyty Historyczne
403.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
404.Zeszyty Historyczne WiN-u
405.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
406.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
407.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
408.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
409.Zeszyty Majdanka
410.Zeszyty Myszkowskie
411.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
412.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
413.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
414.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
415.Zeszyty Staszicowskie
416.Zeszyty Witnickie
417.Ziemia Dobrzyńska
418.Ziemia Leszczyńska
419.Ziemia Śląska
420.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »