English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
15.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
16.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
17.Antemurale
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.Arcana
20.Archeion
21.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
22.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
23.Archiwariusz Zamojski
24.Archiwista Polski
25.Archiwum Komisji Historycznej
26.Argumenta Historica
27.Ars Regia
28.Artes Liberales
29.Artibus et Historiae
30.Ateneum
31.Ateneum Wileńskie
32.Awazymyz
33.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
34.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
35.Baltic-Pontic Studies
36.Bazyliańskie Studia Historyczne
37.Białoruskie Zeszyty Historyczne
38.Białostocczyzna
39.Białostockie Teki Historyczne
40.Bieszczad
41.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
42.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
43.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
44.Biuletyn Historii Pogranicza
45.Biuletyn Historii Sztuki
46.Biuletyn Historyczny
47.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
48.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
49.Biuletyn Numizmatyczny
50.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
51.Biuletyn Szadkowski
52.Biuletyn Ukrainoznawczy
53.Biuletyn Uniejowski
54.Borussia
55.Bulletin du Musée National de Varsovie
56.Christianitas Antiqua
57.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
58.Colloquium
59.Cracovia Leopolis
60.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
61.Czasopismo Prawno-Historyczne
62.Czasy Nowożytne
63.CzasyPismo
64.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
65.Dialog Pheniben
66.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
67.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
68.Dzieje Najnowsze
69.Echa Polesia
70.Echa Przeszłości
71.Elbląskie Studia Muzealne
72.Electrum. Journal of Ancient History
73.Ełcki Przegląd Historyczny
74.Enigma Bulletin, The
75.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
76.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
77.Familia Silesiae
78.Fibula
79.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
80.Flaga
81.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
82.Folia Praehistorica Posnaniensia
83.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
84.Galicja. Studia i Materiały
85.Gdański Rocznik Ewangelicki
86.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
87.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
88.Gens
89.Glaukopis
90.Gryfita
91.Historia i Polityka
92.Historia i Świat
93.Historia Slavorum Occidentis
94.Historia, Wojsko i Technika
95.Historia@Teoria
96.Historic@
97.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
98.Historyka. Studia Metodologiczne
99.Ilcusiana
100.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
101.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
102.infolotnicze
103.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
104.Infotezy
105.Interlinie
106.International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics
107.Kalendarz Bydgoski
108.Karaj Awazy
109.Karta
110.Klio
111.Klio Polska
112.KMP Kronika Miasta Poznania
113.Koło Historii
114.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
115.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
116.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
117.Krakowski Rocznik Archiwalny
118.Krakowskie Pismo Kresowe
119.Krakowskie Studia Małopolskie
120.Krasnogruda
121.Kronika Bydgoska
122.Kronika Miasta Łodzi
123.Kronika Warszawy
124.Kroniki Muzealne
125.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
126.Kultura - Historia - Globalizacja
127.Kultura i Historia
128.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
129.Kwarta
130.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
131.Kwartalnik Historii Żydów
132.Kwartalnik Historyczny
133.Kwartalnik Opolski
134.Latopisy Akademii Supraskiej
135.Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
136.Lehahayer
137.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
138.Loża Wschodu
139.Łambinowicki Rocznik Muzealny
140.Małopolska
141.Masovia
142.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
143.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
144.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
145.Meander
146.Medżat. Studia Egiptologiczne
147.Meritum
148.Miesięcznik Heraldyczny
149.Między Wisłą a Pilicą
150.Miscellanea Historico-Archivistica
151.Mishellanea
152.Młoda Muzeologia
153.Montes Tarnovicensis
154.More Maiorum
155.Mówią Wieki
156.Myśl Karaimska
157.Na Sieradzkich Szlakach
158.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
159.Nadbużańskie Sławatycze
160.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
161.Nasza Przeszłość
162.Nasze Korzenie
163.Nautologia
164.Niemcy, Austria, Szwajcaria
165.Niepodległość i Pamięć
166.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
167.Notae Numismaticae
168.Notatki Płockie
169.Nowa Ukraina
170.Nowe Studia Grunwaldzkie
171.Nowy Filomata
172.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
173.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
174.Opolski Rocznik Muzealny
175.Orawa
176.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
177.Organon
178.Palamedes. A Journal of Ancient History
179.Pamięć i Przyszłość
180.Pamięć i Sprawiedliwość
181.Pamięć.pl
182.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
183.Pamiętnik Cieszyński
184.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
185.Pamiętnik Lubelski
186.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
187.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
188.Polish Biographical Studies
189.Polonia Maior Orientalis
190.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
191.Pomorania Antiqua
192.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
193.Prace Historyczne
194.Prace Historyczno-Archiwalne
195.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
196.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
197.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
198.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
199.Problemy Archiwistyki
200.Pruthenia
201.Przegląd Archiwalno-Historyczny
202.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
203.Przegląd Bydgoski
204.Przegląd Historyczno-Oświatowy
205.Przegląd Historyczno-Wojskowy
206.Przegląd Historyczny
207.Przegląd Narodowy
208.Przegląd Nauk Historycznych
209.Przegląd Orientalistyczny
210.Przegląd Poznański
211.Przegląd Pruszkowski
212.Przegląd Środkowo-Wschodni
213.Przegląd Wielkopolski
214.Przegląd Zachodni
215.Przegląd Zachodniopomorski
216.Przemyskie Zapiski Historyczne
217.Przeszłość
218.Quaestiones Medii Aevi Novae
219.Qumran Chronicle, The
220.Reformacja w Polsce
221.Region Lubelski
222.Remembrance and Solidarity
223.Res Gestae. Historical Review
224.Res Historica
225.Rocznik Antropologii Historii
226.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
227.Rocznik Augustowsko-Suwalski
228.Rocznik Bialskopodlaski
229.Rocznik Białostocki
230.Rocznik Chełmski
231.Rocznik Chojeński
232.Rocznik Dobromiejski
233.Rocznik Dobrzyński
234.Rocznik Elbląski
235.Rocznik Ełcki
236.Rocznik Gdański
237.Rocznik Grudziądzki
238.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
239.Rocznik Historii Sztuki
240.Rocznik Historyczno-Archiwalny
241.Rocznik Jeleniogórski
242.Rocznik Kaliski
243.Rocznik Kolbuszowski
244.Rocznik Koszaliński
245.Rocznik Krakowski
246.Rocznik Leszczyński
247.Rocznik Lituanistyczny
248.Rocznik Lubaczowski
249.Rocznik Lubelski
250.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
251.Rocznik Lubuski
252.Rocznik Lwowski
253.Rocznik Łódzki
254.Rocznik Mazowiecki
255.Rocznik Mazurski
256.Rocznik Międzyrzecki
257.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
258.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
259.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
261.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
262.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
263.Rocznik Muzeum w Gliwicach
264.Rocznik Muzeum w Toruniu
265.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
266.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
267.Rocznik Orientalistyczny
268.Rocznik Podhalański
269.Rocznik Podkarpacki
270.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
271.Rocznik Polsko-Niemiecki
272.Rocznik Przemyski. Historia
273.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
274.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
275.Rocznik Ruskiej Bursy
276.Rocznik Sanocki
277.Rocznik Sądecki
278.Rocznik Sopocki
279.Rocznik Sosnowiecki
280.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
281.Rocznik Tarnowski
282.Rocznik Tatarów Polskich
283.Rocznik Toruński
284.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
285.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
286.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
287.Rocznik Wieluński
288.Rocznik Wołomiński
289.Rocznik Ziem Zachodnich
290.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
291.Roczniki Historyczne
292.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
293.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
294.Scripta Historica
295.Scriptor Nowy
296.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
297.Sensus Historiae
298.Siedlisko
299.Sieradzki Rocznik Muzealny
300.Skarby Podkarpackie
301.Slavia Antiqua
302.Sowiniec
303.Spheres of Culture
304.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
305.Stargardia
306.Starożytności
307.Stolica
308.Strzyżowski Rocznik Muzealny
309.Studenckie Zapiski Historyczne
310.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
311.Studi Polacco-Italiani di Toruń
312.Studia Angerburgica
313.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
314.Studia Antyczne i Mediewistyczne
315.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
316.Studia Epigraficzne
317.Studia Historiae Scientiarum
318.Studia Historica Gedanensia
319.Studia Historyczne
320.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
321.Studia i Materiały Lubelskie
322.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
323.Studia Judaica
324.Studia Lednickie
325.Studia Łęczyńskie
326.Studia Łomżyńskie
327.Studia Maritima
328.Studia Mazowieckie
329.Studia Muzealne
330.Studia Muzealno-Historyczne
331.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
332.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
333.Studia Orientalne
334.Studia Podlaskie
335.Studia Polsko-Ukraińskie
336.Studia Sandomierskie
337.Studia Śląskie
338.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
339.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
340.Studia Waweliana
341.Studia Wilanowskie
342.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
343.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
344.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
345.Studia z Dziejów Średniowiecza
346.Studia z Dziejów Wojskowości
347.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
348.Studia Zachodnie
349.Studia Zamkowe
350.Studia Zielonogórskie
351.Studia Źródłoznawcze
352.Studia Żydowskie
353.Surdus Historicus
354.Symbolae Europaeae
355.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
356.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
357.Szkice Archiwalno-Historyczne
358.Szkice Legnickie
359.Szkice Podlaskie
360.Śląsk
361.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
362.Śląskie Miscellanea
363.Średniowiecze Polskie i Powszechne
364.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
365.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
366.Tabularium Historiae
367.Tajna Historia Rzeszowa
368.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
369.Tarnowskie Studia Historyczne
370.Technika Wojskowa Historia
371.Teka Historyka
372.Teka Komisji Historycznej
373.Teki Archiwalne
374.Teki Kociewskie
375.Textus et Studia
376.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
377.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
378.Verbum Nobile
379.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
380.Wangrovieciana Studia et Fontes
381.Warszawa i Mazowsze
382.Wiadomości Historyczne
383.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
384.Wiadomości Numizmatyczne
385.Wieki Stare i Nowe
386.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
387.Winieta
388.Wolność i Solidarność
389.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
390.Wrocławskie Studia Wschodnie
391.Wschodni Rocznik Humanistyczny
392.Wyklęci
393.Yearbook of Eastern European Studies
394.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
395.Zagłada Żydów
396.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
397.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
398.Zapiski Historyczne
399.Zapiski Kazimierzowskie
400.Zesłaniec
401.Zeszyt Osuchowski
402.Zeszyty Chojnickie
403.Zeszyty Chorzowskie
404.Zeszyty Czeladzkie
405.Zeszyty Gdyńskie
406.Zeszyty Historyczne
407.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
408.Zeszyty Historyczne WiN-u
409.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
410.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
411.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
412.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
413.Zeszyty Majdanka
414.Zeszyty Myszkowskie
415.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
416.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
417.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
418.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
419.Zeszyty Staszicowskie
420.Zeszyty Witnickie
421.Ziemia Dobrzyńska
422.Ziemia Leszczyńska
423.Ziemia Śląska
424.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »