English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
15.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
16.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
17.Antemurale
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.Arcana
20.Archeion
21.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
22.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
23.Archiwariusz Zamojski
24.Archiwista Polski
25.Archiwum Komisji Historycznej
26.Argumenta Historica
27.Ars Regia
28.Artes Liberales
29.Artibus et Historiae
30.Ateneum
31.Ateneum Wileńskie
32.Awazymyz
33.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
34.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
35.Baltic-Pontic Studies
36.Bazyliańskie Studia Historyczne
37.Białoruskie Zeszyty Historyczne
38.Białostocczyzna
39.Białostockie Teki Historyczne
40.Bieszczad
41.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
42.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
43.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
44.Biuletyn Historii Pogranicza
45.Biuletyn Historii Sztuki
46.Biuletyn Historyczny
47.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
48.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
49.Biuletyn Numizmatyczny
50.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
51.Biuletyn Szadkowski
52.Biuletyn Ukrainoznawczy
53.Biuletyn Uniejowski
54.Borussia
55.Bulletin du Musée National de Varsovie
56.Christianitas Antiqua
57.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
58.Colloquium
59.Cracovia Leopolis
60.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
61.Czasopismo Prawno-Historyczne
62.Czasy Nowożytne
63.CzasyPismo
64.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
65.Dialog Pheniben
66.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
67.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
68.Dzieje Najnowsze
69.Echa Polesia
70.Echa Przeszłości
71.Elbląskie Studia Muzealne
72.Electrum. Journal of Ancient History
73.Ełcki Przegląd Historyczny
74.Enigma Bulletin, The
75.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
76.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
77.Familia Silesiae
78.Fibula
79.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
80.Flaga
81.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
82.Folia Praehistorica Posnaniensia
83.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
84.Galicja. Studia i Materiały
85.Gdański Rocznik Ewangelicki
86.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
87.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
88.Gens
89.Glaukopis
90.Gryfita
91.Historia i Polityka
92.Historia i Świat
93.Historia Slavorum Occidentis
94.Historia, Wojsko i Technika
95.Historia@Teoria
96.Historic@
97.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
98.Historyka. Studia Metodologiczne
99.Ilcusiana
100.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
101.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
102.infolotnicze
103.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
104.Infotezy
105.Interlinie
106.International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics
107.Kalendarz Bydgoski
108.Karaj Awazy
109.Karta
110.Klio
111.Klio Polska
112.KMP Kronika Miasta Poznania
113.Koło Historii
114.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
115.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
116.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
117.Krakowski Rocznik Archiwalny
118.Krakowskie Pismo Kresowe
119.Krakowskie Studia Małopolskie
120.Krasnogruda
121.Kronika Bydgoska
122.Kronika Miasta Łodzi
123.Kronika Warszawy
124.Kroniki Muzealne
125.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
126.Kultura - Historia - Globalizacja
127.Kultura i Historia
128.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
129.Kwarta
130.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
131.Kwartalnik Historii Żydów
132.Kwartalnik Historyczny
133.Kwartalnik Opolski
134.Latopisy Akademii Supraskiej
135.Legatio. The Journal for Renaissance and Early Modern Diplomatic Studies
136.Lehahayer
137.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
138.Loża Wschodu
139.Łambinowicki Rocznik Muzealny
140.Małopolska
141.Masovia
142.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
143.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
144.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
145.Meander
146.Medżat. Studia Egiptologiczne
147.Meritum
148.Miesięcznik Heraldyczny
149.Między Wisłą a Pilicą
150.Miscellanea Historico-Archivistica
151.Mishellanea w Internecie
152.Młoda Muzeologia
153.Montes Tarnovicensis
154.More Maiorum
155.Mówią Wieki
156.Myśl Karaimska
157.Na Sieradzkich Szlakach
158.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
159.Nadbużańskie Sławatycze
160.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
161.Nasza Przeszłość
162.Nasze Korzenie
163.Nautologia
164.Niemcy, Austria, Szwajcaria
165.Niepodległość i Pamięć
166.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
167.Notae Numismaticae
168.Notatki Płockie
169.Nowa Ukraina
170.Nowe Studia Grunwaldzkie
171.Nowy Filomata
172.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
173.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
174.Opolski Rocznik Muzealny
175.Orawa
176.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
177.Organon
178.Palamedes. A Journal of Ancient History
179.Pamięć i Przyszłość
180.Pamięć i Sprawiedliwość
181.Pamięć.pl
182.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
183.Pamiętnik Cieszyński
184.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
185.Pamiętnik Lubelski
186.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
187.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
188.Polish Biographical Studies
189.Polonia Maior Orientalis
190.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
191.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
192.Prace Historyczne
193.Prace Historyczno-Archiwalne
194.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
195.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
196.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
197.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
198.Problemy Archiwistyki
199.Pruthenia
200.Przegląd Archiwalno-Historyczny
201.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
202.Przegląd Bydgoski
203.Przegląd Historyczno-Oświatowy
204.Przegląd Historyczno-Wojskowy
205.Przegląd Historyczny
206.Przegląd Narodowy
207.Przegląd Nauk Historycznych
208.Przegląd Orientalistyczny
209.Przegląd Poznański
210.Przegląd Pruszkowski
211.Przegląd Środkowo-Wschodni
212.Przegląd Wielkopolski
213.Przegląd Zachodni
214.Przegląd Zachodniopomorski
215.Przemyskie Zapiski Historyczne
216.Przeszłość
217.Quaestiones Medii Aevi Novae
218.Qumran Chronicle, The
219.Reformacja w Polsce
220.Region Lubelski
221.Remembrance and Solidarity
222.Res Gestae. Historical Review
223.Res Historica
224.Rocznik Antropologii Historii
225.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
226.Rocznik Augustowsko-Suwalski
227.Rocznik Bialskopodlaski
228.Rocznik Białostocki
229.Rocznik Chełmski
230.Rocznik Chojeński
231.Rocznik Dobromiejski
232.Rocznik Dobrzyński
233.Rocznik Elbląski
234.Rocznik Ełcki
235.Rocznik Gdański
236.Rocznik Grudziądzki
237.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
238.Rocznik Historii Sztuki
239.Rocznik Historyczno-Archiwalny
240.Rocznik Jeleniogórski
241.Rocznik Kaliski
242.Rocznik Kolbuszowski
243.Rocznik Koszaliński
244.Rocznik Krakowski
245.Rocznik Leszczyński
246.Rocznik Lituanistyczny
247.Rocznik Lubaczowski
248.Rocznik Lubelski
249.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
250.Rocznik Lubuski
251.Rocznik Lwowski
252.Rocznik Łódzki
253.Rocznik Mazowiecki
254.Rocznik Mazurski
255.Rocznik Międzyrzecki
256.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
257.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
258.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
259.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
261.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
262.Rocznik Muzeum w Gliwicach
263.Rocznik Muzeum w Toruniu
264.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
265.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
266.Rocznik Orientalistyczny
267.Rocznik Podhalański
268.Rocznik Podkarpacki
269.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
270.Rocznik Polsko-Niemiecki
271.Rocznik Przemyski. Historia
272.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
273.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
274.Rocznik Ruskiej Bursy
275.Rocznik Sanocki
276.Rocznik Sądecki
277.Rocznik Sopocki
278.Rocznik Sosnowiecki
279.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
280.Rocznik Tarnowski
281.Rocznik Tatarów Polskich
282.Rocznik Toruński
283.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
284.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
285.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
286.Rocznik Wieluński
287.Rocznik Wołomiński
288.Rocznik Ziem Zachodnich
289.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
290.Roczniki Historyczne
291.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
292.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
293.Scripta Historica
294.Scriptor Nowy
295.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
296.Sensus Historiae
297.Siedlisko
298.Sieradzki Rocznik Muzealny
299.Skarby Podkarpackie
300.Slavia Antiqua
301.Sowiniec
302.Spheres of Culture
303.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
304.Stargardia
305.Starożytności
306.Stolica
307.Strzyżowski Rocznik Muzealny
308.Studenckie Zapiski Historyczne
309.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
310.Studi Polacco-Italiani di Toruń
311.Studia Angerburgica
312.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
313.Studia Antyczne i Mediewistyczne
314.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
315.Studia Epigraficzne
316.Studia Historiae Scientiarum
317.Studia Historica Gedanensia
318.Studia Historyczne
319.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
320.Studia i Materiały Lubelskie
321.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
322.Studia Judaica
323.Studia Lednickie
324.Studia Łęczyńskie
325.Studia Łomżyńskie
326.Studia Maritima
327.Studia Mazowieckie
328.Studia Muzealne
329.Studia Muzealno-Historyczne
330.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
331.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
332.Studia Orientalne
333.Studia Podlaskie
334.Studia Polsko-Ukraińskie
335.Studia Sandomierskie
336.Studia Śląskie
337.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
338.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
339.Studia Waweliana
340.Studia Wilanowskie
341.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
342.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
343.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
344.Studia z Dziejów Średniowiecza
345.Studia z Dziejów Wojskowości
346.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
347.Studia Zachodnie
348.Studia Zamkowe
349.Studia Zielonogórskie
350.Studia Źródłoznawcze
351.Studia Żydowskie
352.Symbolae Europaeae
353.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
354.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
355.Szkice Archiwalno-Historyczne
356.Szkice Legnickie
357.Szkice Podlaskie
358.Szkice Tarnowskie
359.Śląsk
360.Śląsk Opolski
361.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
362.Śląskie Miscellanea
363.Średniowiecze Polskie i Powszechne
364.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
365.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
366.Tabularium Historiae
367.Tajna Historia Rzeszowa
368.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
369.Tarnowskie Studia Historyczne
370.Technika Wojskowa Historia
371.Teka Historyka
372.Teka Komisji Historycznej
373.Teki Archiwalne
374.Teki Kociewskie
375.Textus et Studia
376.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
377.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
378.Verbum Nobile
379.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
380.Wangrovieciana Studia et Fontes
381.Warszawa i Mazowsze
382.Wiadomości Historyczne
383.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
384.Wiadomości Numizmatyczne
385.Wieki Stare i Nowe
386.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
387.Winieta
388.Wolność i Solidarność
389.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
390.Wrocławskie Studia Wschodnie
391.Wschodni Rocznik Humanistyczny
392.Wyklęci
393.Yearbook of Eastern European Studies
394.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
395.Zagłada Żydów
396.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
397.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
398.Zapiski Historyczne
399.Zapiski Kazimierzowskie
400.Zesłaniec
401.Zeszyt Osuchowski
402.Zeszyty Chojnickie
403.Zeszyty Chorzowskie
404.Zeszyty Czeladzkie
405.Zeszyty Gdyńskie
406.Zeszyty Historyczne
407.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
408.Zeszyty Historyczne WiN-u
409.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
410.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
411.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
412.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
413.Zeszyty Majdanka
414.Zeszyty Myszkowskie
415.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
416.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
417.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
418.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
419.Zeszyty Staszicowskie
420.Zeszyty Witnickie
421.Ziemia Dobrzyńska
422.Ziemia Leszczyńska
423.Ziemia Śląska
424.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »