English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: historia i archiwistyka
1.Acta Cassubiana
2.Acta Historiae Medicinae
3.Acta Militaria Mediaevalia
4.Acta Pancoviana
5.Acta Poloniae Historica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica
7.Ad Rem. Kwartalnik Akademicki
8.Almanach Historyczny
9.Almanach Karaimski
10.Almanach Kęcki
11.Almanach Łącki
12.Almanach Nowotarski
13.Almanach Sejneński
14.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
15.Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
16.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia
17.Antemurale
18.Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989
19.Arcana
20.Archeion
21.Archiwa - Kancelarie - Zbiory
22.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
23.Archiwariusz Zamojski
24.Archiwista Polski
25.Archiwum Komisji Historycznej
26.Argumenta Historica
27.Ars Regia
28.Artes Liberales
29.Artibus et Historiae
30.Ateneum
31.Ateneum Wileńskie
32.Awazymyz
33.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
34.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
35.Baltic-Pontic Studies
36.Bazyliańskie Studia Historyczne
37.Białoruskie Zeszyty Historyczne
38.Białostocczyzna
39.Białostockie Teki Historyczne
40.Bieszczad
41.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
42.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
43.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
44.Biuletyn Historii Pogranicza
45.Biuletyn Historii Sztuki
46.Biuletyn Historyczny
47.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
48.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
49.Biuletyn Numizmatyczny
50.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
51.Biuletyn Szadkowski
52.Biuletyn Ukrainoznawczy
53.Biuletyn Uniejowski
54.Borussia
55.Bulletin du Musée National de Varsovie
56.Christianitas Antiqua
57.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
58.Colloquium
59.Cracovia Leopolis
60.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
61.Czasopismo Prawno-Historyczne
62.Czasy Nowożytne
63.CzasyPismo
64.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
65.Dialog Pheniben
66.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
67.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
68.Dzieje Najnowsze
69.Echa Polesia
70.Echa Przeszłości
71.Elbląskie Studia Muzealne
72.Electrum. Journal of Ancient History
73.Ełcki Przegląd Historyczny
74.Enigma Bulletin, The
75.Episteme. Czasopismo Naukowo-Kulturalne
76.Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich
77.Familia Silesiae
78.Fibula
79.Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
80.Flaga
81.Folia Historiae Artium. Seria Nowa
82.Folia Praehistorica Posnaniensia
83.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
84.Galicja. Studia i Materiały
85.Gdański Rocznik Ewangelicki
86.Gdańskie Studia Azji Wschodniej
87.Genealogia. Studia i Materiały Historyczne
88.Gens
89.Glaukopis
90.Gryfita
91.Historia i Polityka
92.Historia i Świat
93.Historia Slavorum Occidentis
94.Historia, Wojsko i Technika
95.Historia@Teoria
96.Historic@
97.Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften
98.Historyka. Studia Metodologiczne
99.Ilcusiana
100.Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski
101.In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką
102.infolotnicze
103.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
104.Infotezy
105.Interlinie
106.International Journal of Research on History Didactics, History Education, and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics
107.Kalendarz Bydgoski
108.Karaj Awazy
109.Karta
110.Klio
111.Klio Polska
112.KMP Kronika Miasta Poznania
113.Koło Historii
114.Komunikaty Mazursko-Warmińskie
115.Komunizm. System - Ludzie - Dokumentacja
116.Koszalińskie Zeszyty Muzealne
117.Krakowski Rocznik Archiwalny
118.Krakowskie Pismo Kresowe
119.Krakowskie Studia Małopolskie
120.Krasnogruda
121.Kronika Bydgoska
122.Kronika Miasta Łodzi
123.Kronika Warszawy
124.Kroniki Muzealne
125.Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
126.Kultura - Historia - Globalizacja
127.Kultura i Historia
128.Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU
129.Kwarta
130.Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
131.Kwartalnik Historii Żydów
132.Kwartalnik Historyczny
133.Kwartalnik Opolski
134.Latopisy Akademii Supraskiej
135.Lehahayer
136.Limes. Studia i Materiały z Dziejów Europy Środkowo-Wschodniej
137.Loża Wschodu
138.Łambinowicki Rocznik Muzealny
139.Małopolska
140.Masovia
141.Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu
142.Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
143.Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria
144.Meander
145.Medżat. Studia Egiptologiczne
146.Meritum
147.Miesięcznik Heraldyczny
148.Między Wisłą a Pilicą
149.Miscellanea Historico-Archivistica
150.Mishellanea w Internecie
151.Młoda Muzeologia
152.Montes Tarnovicensis
153.More Maiorum
154.Mówią Wieki
155.Myśl Karaimska
156.Na Sieradzkich Szlakach
157.Nad Bugom i Narvoju. Ukraińskie Pismo Podlasia
158.Nadbużańskie Sławatycze
159.Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny
160.Narracje o Zagładzie
161.Nasza Przeszłość
162.Nasze Korzenie
163.Nautologia
164.Niemcy, Austria, Szwajcaria
165.Niepodległość i Pamięć
166.Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
167.Notae Numismaticae
168.Notatki Płockie
169.Nowa Ukraina
170.Nowe Studia Grunwaldzkie
171.Nowy Filomata
172.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
173.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
174.Opolski Rocznik Muzealny
175.Orawa
176.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
177.Organon
178.Palamedes. A Journal of Ancient History
179.Pamięć i Przyszłość
180.Pamięć i Sprawiedliwość
181.Pamięć.pl
182.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
183.Pamiętnik Cieszyński
184.Pamiętnik Historyczno-Polityczny
185.Pamiętnik Lubelski
186.Piotrkowskie Zeszyty Historyczne
187.Podlaski Kwartalnik Kulturalny
188.Polish Biographical Studies
189.Polonia Maior Orientalis
190.Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały
191.Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny
192.Prace Historyczne
193.Prace Historyczno-Archiwalne
194.Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego
195.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne
196.Pro Georgia. Journal of Kartvelological Studies
197.Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze
198.Problemy Archiwistyki
199.Pruthenia
200.Przegląd Archiwalno-Historyczny
201.Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej
202.Przegląd Bydgoski
203.Przegląd Historyczno-Oświatowy
204.Przegląd Historyczno-Wojskowy
205.Przegląd Historyczny
206.Przegląd Narodowy
207.Przegląd Nauk Historycznych
208.Przegląd Orientalistyczny
209.Przegląd Poznański
210.Przegląd Pruszkowski
211.Przegląd Środkowo-Wschodni
212.Przegląd Wielkopolski
213.Przegląd Zachodni
214.Przegląd Zachodniopomorski
215.Przemyskie Zapiski Historyczne
216.Przeszłość
217.Quaestiones Medii Aevi Novae
218.Qumran Chronicle, The
219.Reformacja w Polsce
220.Region Lubelski
221.Remembrance and Solidarity
222.Res Gestae. Historical Review
223.Res Historica
224.Rocznik Antropologii Historii
225.Rocznik Archiwalno-Historyczny Centralnego Archiwum Wojskowego
226.Rocznik Augustowsko-Suwalski
227.Rocznik Bialskopodlaski
228.Rocznik Białostocki
229.Rocznik Chełmski
230.Rocznik Chojeński
231.Rocznik Dobromiejski
232.Rocznik Dobrzyński
233.Rocznik Elbląski
234.Rocznik Ełcki
235.Rocznik Gdański
236.Rocznik Grudziądzki
237.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
238.Rocznik Historii Sztuki
239.Rocznik Historyczno-Archiwalny
240.Rocznik Jeleniogórski
241.Rocznik Kaliski
242.Rocznik Kolbuszowski
243.Rocznik Koszaliński
244.Rocznik Krakowski
245.Rocznik Leszczyński
246.Rocznik Lituanistyczny
247.Rocznik Lubaczowski
248.Rocznik Lubelski
249.Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
250.Rocznik Lubuski
251.Rocznik Lwowski
252.Rocznik Łódzki
253.Rocznik Mazowiecki
254.Rocznik Mazurski
255.Rocznik Międzyrzecki
256.Rocznik Mińsko-Mazowiecki
257.Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
258.Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku
259.Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
260.Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie. Nowa Seria
261.Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
262.Rocznik Muzeum w Gliwicach
263.Rocznik Muzeum w Toruniu
264.Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
265.Rocznik Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
266.Rocznik Orientalistyczny
267.Rocznik Podhalański
268.Rocznik Podkarpacki
269.Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
270.Rocznik Polsko-Niemiecki
271.Rocznik Przemyski. Historia
272.Rocznik Przemyski. Historia Wojskowości
273.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
274.Rocznik Sanocki
275.Rocznik Sądecki
276.Rocznik Sopocki
277.Rocznik Sosnowiecki
278.Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia
279.Rocznik Tarnowski
280.Rocznik Tatarów Polskich
281.Rocznik Toruński
282.Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
283.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
284.Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie
285.Rocznik Wieluński
286.Rocznik Wołomiński
287.Rocznik Ziem Zachodnich
288.Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
289.Roczniki Historyczne
290.Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku
291.Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
292.Scripta Historica
293.Scriptor Nowy
294.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
295.Sensus Historiae
296.Siedlisko
297.Sieradzki Rocznik Muzealny
298.Skarby Podkarpackie
299.Slavia Antiqua
300.Sowiniec
301.Spheres of Culture
302.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
303.Stargardia
304.Starożytności
305.Stolica
306.Strzyżowski Rocznik Muzealny
307.Studenckie Zapiski Historyczne
308.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
309.Studi Polacco-Italiani di Toruń
310.Studia Angerburgica
311.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
312.Studia Antyczne i Mediewistyczne
313.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
314.Studia Epigraficzne
315.Studia Historiae Scientiarum
316.Studia Historica Gedanensia
317.Studia Historyczne
318.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
319.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
320.Studia Judaica
321.Studia Lednickie
322.Studia Łęczyńskie
323.Studia Łomżyńskie
324.Studia Maritima
325.Studia Mazowieckie
326.Studia Muzealne
327.Studia Muzealno-Historyczne
328.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
329.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
330.Studia Orientalne
331.Studia Podlaskie
332.Studia Polsko-Ukraińskie
333.Studia Sandomierskie
334.Studia Śląskie
335.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
336.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
337.Studia Waweliana
338.Studia Wilanowskie
339.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
340.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
341.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
342.Studia z Dziejów Średniowiecza
343.Studia z Dziejów Wojskowości
344.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
345.Studia Zachodnie
346.Studia Zamkowe
347.Studia Zielonogórskie
348.Studia Źródłoznawcze
349.Studia Żydowskie
350.Symbolae Europaeae
351.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
352.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
353.Szkice Archiwalno-Historyczne
354.Szkice Legnickie
355.Szkice Podlaskie
356.Szkice Tarnowskie
357.Śląsk
358.Śląsk Opolski
359.Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
360.Śląskie Miscellanea
361.Średniowiecze Polskie i Powszechne
362.Świętokrzyskie - Środowisko, Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja Regionalna
363.Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne
364.Tabularium Historiae
365.Tajna Historia Rzeszowa
366.Taktyka i Strategia
367.Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
368.Tarnowskie Studia Historyczne
369.Technika Wojskowa Historia
370.Teka Historyka
371.Teka Komisji Historycznej
372.Teki Archiwalne
373.Teki Kociewskie
374.U Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze
375.Vademecum Śląsk. Badania Śląskoznawcze
376.Verbum Nobile
377.Wadoviana. Przegląd Historyczno-Kulturalny
378.Wangrovieciana Studia et Fontes
379.Warszawa i Mazowsze
380.Wiadomości Historyczne
381.Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne
382.Wiadomości Numizmatyczne
383.Wieki Stare i Nowe
384.Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski
385.Winieta
386.Wolność i Solidarność
387.Wrocławski Rocznik Historii Mówionej
388.Wrocławskie Studia Wschodnie
389.Wschodni Rocznik Humanistyczny
390.Wyklęci
391.Yearbook of Eastern European Studies
392.Z Dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej
393.Zagłada Żydów
394.Zamojski Kwartalnik Kulturalny
395.Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne
396.Zapiski Historyczne
397.Zapiski Kazimierzowskie
398.Zesłaniec
399.Zeszyt Osuchowski
400.Zeszyty Chojnickie
401.Zeszyty Chorzowskie
402.Zeszyty Czeladzkie
403.Zeszyty Gdyńskie
404.Zeszyty Historyczne
405.Zeszyty Historyczne Semper Fidelis
406.Zeszyty Historyczne WiN-u
407.Zeszyty Historyczne Ziemi Garwolińskiej
408.Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców
409.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego Kalisia
410.Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
411.Zeszyty Majdanka
412.Zeszyty Myszkowskie
413.Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika
414.Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
415.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Historia
416.Zeszyty Naukowe. Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Wspólne Korzenie
417.Zeszyty Staszicowskie
418.Zeszyty Witnickie
419.Ziemia Dobrzyńska
420.Ziemia Leszczyńska
421.Ziemia Śląska
422.Zwoje. Periodyk Kulturalny
« Powrót do wyszukiwania »