English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: finanse
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Bank i Kredyt
3.Bank. Miesięcznik Finansowy
4.Bezpieczny Bank
5.Biuletyn Głównego Księgowego
6.Biuletyn Informacyjny - Narodowy Bank Polski
7.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
8.Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
9.Budżet Samorządu Terytorialnego
10.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
11.Central European Review of Economics & Finance
12.Contemporary Economics
13.Copernican Journal of Finance & Accounting
14.Czasopismo Skarbowe
15.Dylematy
16.Econometric Research in Finance
17.e-Finanse
18.Equilibrium
19.Finance and Management
20.Finanse
21.Finanse i Controlling
22.Finanse i Prawo Finansowe
23.Finanse Komunalne
24.Finanse Publiczne
25.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
26.Finansowanie Nieruchomości
27.Fundusze Europejskie
28.Fundusze Europejskie w Polsce
29.Gazeta Bankowa
30.Gazeta Bankowa [Lwów]
31.Gospodarka i Finanse
32.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
33.Handel Wewnętrzny
34.JMFS Journal of Management and Financial Sciences
35.Journal of Banking and Financial Economics
36.Journal of Capital Market and Behavioral Finance
37.Journal of International Studies
38.Marketing i Zarządzanie
39.Nauki o Finansach
40.NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy
41.Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
42.Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
43.Poradnik Rachunkowości Budżetowej
44.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
45.Prawo i Więź
46.Profit Journal
47.Przedsiębiorczość Międzynarodowa
48.Przedsiębiorstwo & Finanse
49.Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
50.Rachunkowość
51.Raport o Inflacji
52.Real Estate Manager
53.Research Papers in Economics and Finance
54.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
55.Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument Na Rynku Usług Finansowych
56.Socio-Economic Modelling and Forecasting
57.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
58.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
59.Świat Nieruchomości
60.Torun Business Review
61.Trzeci Sektor
62.Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka
63.Zamówienia Publiczne Doradca
64.Zarządzanie Finansami i Rachunkowość
65.Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance
66.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
67.Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
68.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
69.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
70.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
71.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
« Powrót do wyszukiwania »