English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: finanse
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Bank i Kredyt
3.Bank. Miesięcznik Finansowy
4.Bezpieczny Bank
5.Biuletyn Głównego Księgowego
6.Biuletyn Informacyjny - Narodowy Bank Polski
7.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
8.Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
9.Budżet Samorządu Terytorialnego
10.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
11.Central European Review of Economics & Finance
12.Contemporary Economics
13.Copernican Journal of Finance & Accounting
14.Czasopismo Skarbowe
15.Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
16.Dylematy
17.Econometric Research in Finance
18.e-Finanse
19.Equilibrium
20.Finance and Management
21.Finanse
22.Finanse i Controlling
23.Finanse i Prawo Finansowe
24.Finanse Komunalne
25.Finanse Publiczne
26.Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
27.Finansowanie Nieruchomości
28.Fundusze Europejskie
29.Fundusze Europejskie w Polsce
30.Gazeta Bankowa
31.Gazeta Bankowa [Lwów]
32.Gospodarka i Finanse
33.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
34.Handel Wewnętrzny
35.JMFS Journal of Management and Financial Sciences
36.Journal of Banking and Financial Economics
37.Journal of Capital Market and Behavioral Finance
38.Journal of International Studies
39.Marketing i Zarządzanie
40.Nauki o Finansach
41.NBS Nowoczesny Bank Spółdzielczy
42.Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
43.Polityki Europejskie, Finanse i Marketing
44.Poradnik Rachunkowości Budżetowej
45.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
46.Prawo i Więź
47.Profit Journal
48.Przedsiębiorczość Międzynarodowa
49.Przedsiębiorstwo & Finanse
50.Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych
51.Rachunkowość
52.Raport o Inflacji
53.Real Estate Manager
54.Research Papers in Economics and Finance
55.Rocznik Historii Papierów Wartościowych
56.Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument Na Rynku Usług Finansowych
57.Socio-Economic Modelling and Forecasting
58.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
59.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
60.Świat Nieruchomości
61.Torun Business Review
62.Trzeci Sektor
63.Współczesne Finanse. Teoria i Praktyka
64.Zamówienia Publiczne Doradca
65.Zarządzanie Finansami i Rachunkowość
66.Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance
67.Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (Kraków)
68.Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
69.Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
70.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
71.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
72.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
« Powrót do wyszukiwania »