English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
12.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
16.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
17.Ad Americam. Journal of American Studies
18.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
19.Akcent
20.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
21.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
22.Analyses/Rereadings/Theories Journal
23.Annales Neophilologiarum
24.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
27.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
28.Archipelag
29.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
30.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
31.ArtPapier
32.Ateneum
33.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
34.Balkan United
35.Baltica ~ Silesia
36.Balticoslavica
37.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
38.Bez Porównania
39.Biblioteka Ossolińskich
40.Bliza
41.Cahiers ERTA
42.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
43.CH-Studien
44.Collectanea Philologica
45.Colloquia Germanica Stetinensia
46.Colloquia Humanistica
47.Colloquium
48.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
49.CrossRoads. A Journal of English Studies
50.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
51.Cwiszn
52.Czas Kultury
53.Czy/tam/czy/tu
54.Detalks
55.Dyskurs (Szczecin)
56.Edu-wsparcie
57.Ekspresje
58.Emigrantologia Słowian
59.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
60.e-Scripta Romanica
61.FA-art
62.Fabryka Silesia
63.Facta Simonidis
64.Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
65.Filologia Polska. Studia i Materiały
66.Filoteknos
67.Folia Orientalia
68.Folia Scandinavica Posnaniensia
69.Folio. A Students' Journal
70.Forum Artis Rhetoricae
71.Forum Filologiczne Ateneum
72.Forum Poetyki
73.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
74.Germanistische Werkstatt
75.Inskrypcje
76.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
77.Interlinie
78.Język, Szkoła, Religia
79.Journal of Translator Education and Translation Studies
80.Kamena
81.Karaite Archives
82.Komunikacja Specjalistyczna
83.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
84.Krasnogruda
85.Krytyka Literacka
86.Kultura (Paryż)
87.Kultura i Historia
88.Kwartalnik Artystyczny
89.Kwartalnik Opolski
90.Language and Literary Studies of Warsaw
91.Latarnia Morska
92.Lewą Nogą
93.LiteRacje
94.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
95.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
96.Lud Słowiański
97.Magazyn Literacki Książki
98.Meander
99.Między Oryginałem a Przekładem
100.Migotania
101.Mirgorod
102.Mishellanea w Internecie
103.Multicultural Shakespeare
104.Myśl Karaimska
105.Napis
106.Neophilologica
107.Neophilologica Podlasiensia
108.New Horizons in English Studies
109.Niderlandystyka Interdyscyplinarnie
110.Niemcy, Austria, Szwajcaria
111.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
112.Novaja Pol'sa
113.Nowy Filomata
114.Oblicza Komunikacji
115.Odra
116.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
117.Pamiętnik Słowiański
118.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
119.Planeta Literatur
120.Podkowiański Magazyn Kulturalny
121.Podteksty
122.Poliglota
123.Polilog. Studia Neofilologiczne
124.Polish Journal of English Studies
125.Polish-AngloSaxon Studies
126.Polonistyka. Innowacje
127.Polski Biuletyn Orientalistyczny
128.Polski w Praktyce
129.Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
130.Porównania
131.Postscriptum Polonistyczne
132.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
133.Poznańskie Studia Slawistyczne
134.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
135.Prace Polonistyczne
136.Pro Arte
137.ProLog
138.Próby. Nieregularnik Filologiczny
139.Przegląd Bydgoski
140.Przegląd Humanistyczny
141.Przegląd Humanistyczny (1922)
142.Przegląd Klasyczny
143.Przegląd Lwowski
144.Przegląd Poznański
145.Przegląd Rusycystyczny
146.Przestrzenie Teorii
147.Quaestiones Oralitatis
148.Radomskie Studia Filologiczne
149.Reflektor
150.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
151.Res Rhetorica
152.Respectus Philologicus
153.Respublica
154.Revista del CESLA
155.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
156.Rita Baum
157.Rocznik Karla Dedeciusa
158.Rocznik Komparatystyczny
159.Rocznik Orientalistyczny
160.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
161.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
162.Rocznik Przekładoznawczy
163.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
164.Rocznik Slawistyczny
165.Ryms
166.Scripta Classica
167.Scripta Neophilologica Posnaniensia
168.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
169.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
170.Sfinks
171.Silva Rerum
172.Skamander
173.Slavia Antiqua
174.Slavia Meridionalis
175.Slavia Occidentalis
176.Slavia Orientalis
177.Strony
178.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
179.Studia Anglica Posnaniensia
180.Studia Celtica Posnaniensia
181.Studia Classica et Neolatina
182.Studia et Documenta Slavica
183.Studia Etymologica Cracoviensia
184.Studia Europaea Gnesnensia
185.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
186.Studia Germanica Gedanensia
187.Studia Germanica Posnaniensia
188.Studia Indologiczne
189.Studia Romanica Posnaniensia
190.Studia Rossica
191.Studia Rossica Gedanensia
192.Studia Rossica Posnaniensia
193.Studia Translatorica
194.Studia Ucrainica Varsoviensia
195.Studia Ukrainica Posnaniensia
196.Styles of Communication
197.Stylistyka
198.Symbolae Europaeae
199.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
200.Synergies Pologne
201.sZAfa
202.Sztuka Edycji
203.Śląskie Miscellanea
204.Śląskie Studia Polonistyczne
205.Techsty
206.Tekstura
207.Terminus
208.Topos
209.TranslatoLogica. A Journal of Translation, Language, and Literature
210.Twórczość Ludowa
211.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
212.Wiadomości (Londyn)
213.Widok
214.Wiek Oświecenia
215.Wielogłos
216.Wortfolge. Szyk Słów
217.Yearbook of Eastern European Studies
218.Zaranie Śląskie. Seria Druga
219.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
220.Zeszyty Komiksowe
221.Zeszyty Łużyckie
222.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
223.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
224.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
225.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Angielska
226.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska
227.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska
228.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »