English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
12.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
16.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
17.Ad Americam. Journal of American Studies
18.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
19.Akcent
20.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
21.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
22.Analyses/Rereadings/Theories Journal
23.Annales Neophilologiarum
24.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
27.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
28.Archipelag
29.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
30.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
31.ArtPapier
32.Ateneum
33.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
34.Balkan United
35.Baltica ~ Silesia
36.Balticoslavica
37.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
38.Bez Porównania
39.Biblioteka Ossolińskich
40.Bliza
41.Cahiers ERTA
42.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
43.Collectanea Philologica
44.Colloquia Germanica Stetinensia
45.Colloquia Humanistica
46.Colloquium
47.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
48.CrossRoads. A Journal of English Studies
49.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
50.Cwiszn
51.Czas Fantastyki
52.Czas Kultury
53.Czy/tam/czy/tu
54.Detalks
55.Dyskurs (Szczecin)
56.Edu-wsparcie
57.Ekspresje
58.Emigrantologia Słowian
59.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
60.e-Scripta Romanica
61.FA-art
62.Fabryka Silesia
63.Facta Simonidis
64.Filologia Polska. Studia i Materiały
65.Filoteknos
66.Folia Orientalia
67.Folia Scandinavica Posnaniensia
68.Forum Artis Rhetoricae
69.Forum Filologiczne Ateneum
70.Forum Poetyki
71.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
72.Germanistische Werkstatt
73.Inskrypcje
74.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
75.Interlinie
76.Język, Szkoła, Religia
77.Journal of Translator Education and Translation Studies
78.Kamena
79.Karaite Archives
80.Komunikacja Specjalistyczna
81.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
82.Krasnogruda
83.Krytyka Literacka
84.Kultura (Paryż)
85.Kultura i Historia
86.Kwartalnik Artystyczny
87.Kwartalnik Opolski
88.Language and Literary Studies of Warsaw
89.Latarnia Morska
90.Lewą Nogą
91.LiteRacje
92.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
93.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
94.Lud Słowiański
95.Magazyn Literacki Książki
96.Meander
97.Między Oryginałem a Przekładem
98.Migotania
99.Mirgorod
100.Mishellanea w Internecie
101.Multicultural Shakespeare
102.Myśl Karaimska
103.Napis
104.Neophilologica
105.Neophilologica Podlasiensia
106.New Horizons in English Studies
107.Niderlandystyka Interdyscyplinarnie
108.Niemcy, Austria, Szwajcaria
109.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
110.Novaja Pol'sa
111.Nowy Filomata
112.Oblicza Komunikacji
113.Odra
114.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
115.Pamiętnik Słowiański
116.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
117.Planeta Literatur
118.Podkowiański Magazyn Kulturalny
119.Podteksty
120.Poliglota
121.Polilog. Studia Neofilologiczne
122.Polish Journal of English Studies
123.Polish-AngloSaxon Studies
124.Polonistyka. Innowacje
125.Polski Biuletyn Orientalistyczny
126.Polski w Praktyce
127.Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
128.Porównania
129.Postscriptum Polonistyczne
130.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
131.Poznańskie Studia Slawistyczne
132.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
133.Prace Polonistyczne
134.Pro Arte
135.ProLog
136.Próby. Nieregularnik Filologiczny
137.Przegląd Bydgoski
138.Przegląd Humanistyczny
139.Przegląd Humanistyczny (1922)
140.Przegląd Klasyczny
141.Przegląd Lwowski
142.Przegląd Poznański
143.Przegląd Rusycystyczny
144.Przestrzenie Teorii
145.Quaestiones Oralitatis
146.Radomskie Studia Filologiczne
147.Reflektor
148.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
149.Res Rhetorica
150.Respectus Philologicus
151.Respublica
152.Revista del CESLA
153.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
154.Rita Baum
155.Rocznik Karla Dedeciusa
156.Rocznik Komparatystyczny
157.Rocznik Orientalistyczny
158.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
159.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
160.Rocznik Przekładoznawczy
161.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
162.Rocznik Slawistyczny
163.Ryms
164.Scripta Classica
165.Scripta Neophilologica Posnaniensia
166.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
167.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
168.Sfinks
169.Silva Rerum
170.Skamander
171.Slavia Antiqua
172.Slavia Meridionalis
173.Slavia Occidentalis
174.Slavia Orientalis
175.Strony
176.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
177.Studia Anglica Posnaniensia
178.Studia Classica et Neolatina
179.Studia Etymologica Cracoviensia
180.Studia Europaea Gnesnensia
181.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
182.Studia Germanica Gedanensia
183.Studia Germanica Posnaniensia
184.Studia i Materiały Polonistyczne
185.Studia i Szkice Slawistyczne
186.Studia Indologiczne
187.Studia Romanica Posnaniensia
188.Studia Rossica
189.Studia Rossica Gedanensia
190.Studia Rossica Posnaniensia
191.Studia Translatorica
192.Studia Ucrainica Varsoviensia
193.Studia Ukrainica Posnaniensia
194.Styles of Communication
195.Stylistyka
196.Symbolae Europaeae
197.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
198.Synergies Pologne
199.sZAfa
200.Sztuka Edycji
201.Śląskie Miscellanea
202.Śląskie Studia Polonistyczne
203.Techsty
204.Tekstura
205.Terminus
206.Topos
207.Twórczość Ludowa
208.Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze
209.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
210.Wiadomości (Londyn)
211.Widok
212.Wiek Oświecenia
213.Wielogłos
214.Yearbook of Eastern European Studies
215.Zaranie Śląskie
216.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
217.Zeszyty Komiksowe
218.Zeszyty Łużyckie
219.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
220.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
221.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
222.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »