English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
12.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
16.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
17.Ad Americam. Journal of American Studies
18.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
19.Akcent
20.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
21.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
22.Analyses/Rereadings/Theories Journal
23.Annales Neophilologiarum
24.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
27.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
28.Archipelag
29.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
30.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
31.ArtPapier
32.Ateneum
33.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
34.Balkan United
35.Baltica ~ Silesia
36.Balticoslavica
37.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
38.Bez Porównania
39.Biblioteka Ossolińskich
40.Bliza
41.Cahiers ERTA
42.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
43.CH-Studien
44.Collectanea Philologica
45.Colloquia Germanica Stetinensia
46.Colloquia Humanistica
47.Colloquium
48.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
49.CrossRoads. A Journal of English Studies
50.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
51.Cwiszn
52.Czas Kultury
53.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
54.Czy/tam/czy/tu
55.Detalks
56.Dyskurs (Szczecin)
57.Edu-wsparcie
58.Ekspresje
59.Emigrantologia Słowian
60.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
61.e-Scripta Romanica
62.FA-art
63.Fabryka Silesia
64.Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media
65.Facta Simonidis
66.Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
67.Filologia Polska. Studia i Materiały
68.Filoteknos
69.Folia Orientalia
70.Folia Scandinavica Posnaniensia
71.Folio. A Students' Journal
72.Fontes Slaviae Orthodoxae
73.Forum Artis Rhetoricae
74.Forum Filologiczne Ateneum
75.Forum Poetyki
76.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
77.Germanistische Werkstatt
78.Gospodarka i Społeczeństwo
79.Inskrypcje
80.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
81.Interlinie
82.Iudaica Russica
83.Język, Szkoła, Religia
84.Journal of Translator Education and Translation Studies
85.Kamena
86.Karaite Archives
87.Komunikacja Specjalistyczna
88.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
89.Krasnogruda
90.Krytyka Literacka
91.Kultura (Paryż)
92.Kultura i Historia
93.Kwartalnik Artystyczny
94.Kwartalnik Opolski
95.Language and Literary Studies of Warsaw
96.Latarnia Morska
97.Lewą Nogą
98.LiteRacje
99.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
100.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
101.Lud Słowiański
102.Magazyn Literacki Książki
103.Meander
104.Między Oryginałem a Przekładem
105.Migotania
106.Mirgorod
107.Mishellanea
108.Multicultural Shakespeare
109.Myśl Karaimska
110.Napis
111.Neophilologica
112.Neophilologica Podlasiensia
113.New Horizons in English Studies
114.Niderlandystyka Interdyscyplinarnie
115.Niemcy, Austria, Szwajcaria
116.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
117.Novaja Pol'sa
118.Nowy Filomata
119.Oblicza Komunikacji
120.Odra
121.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
122.Pamiętnik Słowiański
123.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
124.Planeta Literatur
125.Podkowiański Magazyn Kulturalny
126.Podteksty
127.Poliglota
128.Polilog. Studia Neofilologiczne
129.Polish Journal of English Studies
130.Polish-AngloSaxon Studies
131.Polonistyka. Innowacje
132.Polski Biuletyn Orientalistyczny
133.Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
134.Porównania
135.Postscriptum Polonistyczne
136.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
137.Poznańskie Studia Slawistyczne
138.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
139.Prace Polonistyczne
140.Pro Arte
141.ProLog
142.Próby. Nieregularnik Filologiczny
143.Przegląd Bydgoski
144.Przegląd Humanistyczny
145.Przegląd Humanistyczny (1922)
146.Przegląd Klasyczny
147.Przegląd Lwowski
148.Przegląd Poznański
149.Przegląd Rusycystyczny
150.Przestrzenie Teorii
151.Quaestiones Oralitatis
152.Radomskie Studia Filologiczne
153.Reflektor
154.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
155.Res Rhetorica
156.Respectus Philologicus
157.Respublica
158.Review of International American Studies
159.Revista del CESLA
160.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
161.Rita Baum
162.Rocznik Biblioteki Kraków
163.Rocznik Karla Dedeciusa
164.Rocznik Komparatystyczny
165.Rocznik Orientalistyczny
166.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
167.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
168.Rocznik Przekładoznawczy
169.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
170.Rocznik Slawistyczny
171.Ryms
172.Scripta Classica
173.Scripta Neophilologica Posnaniensia
174.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
175.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
176.Sfinks
177.Silva Rerum
178.Skamander
179.Slavia Antiqua
180.Slavia Meridionalis
181.Slavia Occidentalis
182.Slavia Orientalis
183.Strony
184.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
185.Studia Anglica Posnaniensia
186.Studia Celtica Posnaniensia
187.Studia Classica et Neolatina
188.Studia et Documenta Slavica
189.Studia Etymologica Cracoviensia
190.Studia Europaea Gnesnensia
191.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
192.Studia Germanica Gedanensia
193.Studia Germanica Posnaniensia
194.Studia Indologiczne
195.Studia Romanica Posnaniensia
196.Studia Rossica
197.Studia Rossica Gedanensia
198.Studia Rossica Posnaniensia
199.Studia Scandinavica
200.Studia Translatorica
201.Studia Ucrainica Varsoviensia
202.Studia Ukrainica Posnaniensia
203.Styles of Communication
204.Stylistyka
205.Symbolae Europaeae
206.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
207.Synergies Pologne
208.sZAfa
209.Sztuka Edycji
210.Śląskie Miscellanea
211.Śląskie Studia Polonistyczne
212.Techsty
213.Tekstura
214.Terminus
215.Topos
216.TranslatoLogica. A Journal of Translation, Language, and Literature
217.Translatorica & Translata
218.Twórczość Ludowa
219.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
220.Wiadomości (Londyn)
221.Widok
222.Wiek Oświecenia
223.Wielogłos
224.Wortfolge. Szyk Słów
225.Yearbook of Eastern European Studies
226.Zaranie Śląskie. Seria Druga
227.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
228.Zeszyty Komiksowe
229.Zeszyty Łużyckie
230.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
231.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
232.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
233.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Angielska
234.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska
235.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska
236.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »