English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
12.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
16.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
17.Ad Americam. Journal of American Studies
18.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
19.Akcent
20.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
21.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
22.Analyses/Rereadings/Theories Journal
23.Annales Neophilologiarum
24.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
27.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
28.Archipelag
29.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
30.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
31.ArtPapier
32.Ateneum
33.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
34.Balkan United
35.Baltica ~ Silesia
36.Balticoslavica
37.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
38.Bez Porównania
39.Biblioteka Ossolińskich
40.Bliza
41.Cahiers ERTA
42.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
43.CH-Studien
44.Collectanea Philologica
45.Colloquia Germanica Stetinensia
46.Colloquia Humanistica
47.Colloquium
48.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
49.CrossRoads. A Journal of English Studies
50.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
51.Cwiszn
52.Czas Kultury
53.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
54.Czy/tam/czy/tu
55.Detalks
56.Dyskurs (Szczecin)
57.Edu-wsparcie
58.Ekspresje
59.Emigrantologia Słowian
60.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
61.e-Scripta Romanica
62.FA-art
63.Fabryka Silesia
64.Facta Ficta. Journal of Theory, Narrative & Media
65.Facta Simonidis
66.Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
67.Filologia Polska. Studia i Materiały
68.Filoteknos
69.Folia Orientalia
70.Folia Scandinavica Posnaniensia
71.Folio. A Students' Journal
72.Forum Artis Rhetoricae
73.Forum Filologiczne Ateneum
74.Forum Poetyki
75.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
76.Germanistische Werkstatt
77.Gospodarka i Społeczeństwo
78.Inskrypcje
79.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
80.Interlinie
81.Język, Szkoła, Religia
82.Journal of Translator Education and Translation Studies
83.Kamena
84.Karaite Archives
85.Komunikacja Specjalistyczna
86.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
87.Krasnogruda
88.Krytyka Literacka
89.Kultura (Paryż)
90.Kultura i Historia
91.Kwartalnik Artystyczny
92.Kwartalnik Opolski
93.Language and Literary Studies of Warsaw
94.Latarnia Morska
95.Lewą Nogą
96.LiteRacje
97.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
98.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
99.Lud Słowiański
100.Magazyn Literacki Książki
101.Meander
102.Między Oryginałem a Przekładem
103.Migotania
104.Mirgorod
105.Mishellanea
106.Multicultural Shakespeare
107.Myśl Karaimska
108.Napis
109.Neophilologica
110.Neophilologica Podlasiensia
111.New Horizons in English Studies
112.Niderlandystyka Interdyscyplinarnie
113.Niemcy, Austria, Szwajcaria
114.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
115.Novaja Pol'sa
116.Nowy Filomata
117.Oblicza Komunikacji
118.Odra
119.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
120.Pamiętnik Słowiański
121.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
122.Planeta Literatur
123.Podkowiański Magazyn Kulturalny
124.Podteksty
125.Poliglota
126.Polilog. Studia Neofilologiczne
127.Polish Journal of English Studies
128.Polish-AngloSaxon Studies
129.Polonistyka. Innowacje
130.Polski Biuletyn Orientalistyczny
131.Polski w Praktyce
132.Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
133.Porównania
134.Postscriptum Polonistyczne
135.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
136.Poznańskie Studia Slawistyczne
137.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
138.Prace Polonistyczne
139.Pro Arte
140.ProLog
141.Próby. Nieregularnik Filologiczny
142.Przegląd Bydgoski
143.Przegląd Humanistyczny
144.Przegląd Humanistyczny (1922)
145.Przegląd Klasyczny
146.Przegląd Lwowski
147.Przegląd Poznański
148.Przegląd Rusycystyczny
149.Przestrzenie Teorii
150.Quaestiones Oralitatis
151.Radomskie Studia Filologiczne
152.Reflektor
153.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
154.Res Rhetorica
155.Respectus Philologicus
156.Respublica
157.Review of International American Studies
158.Revista del CESLA
159.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
160.Rita Baum
161.Rocznik Karla Dedeciusa
162.Rocznik Komparatystyczny
163.Rocznik Orientalistyczny
164.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
165.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
166.Rocznik Przekładoznawczy
167.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
168.Rocznik Slawistyczny
169.Ryms
170.Scripta Classica
171.Scripta Neophilologica Posnaniensia
172.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
173.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
174.Sfinks
175.Silva Rerum
176.Skamander
177.Slavia Antiqua
178.Slavia Meridionalis
179.Slavia Occidentalis
180.Slavia Orientalis
181.Strony
182.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
183.Studia Anglica Posnaniensia
184.Studia Celtica Posnaniensia
185.Studia Classica et Neolatina
186.Studia et Documenta Slavica
187.Studia Etymologica Cracoviensia
188.Studia Europaea Gnesnensia
189.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
190.Studia Germanica Gedanensia
191.Studia Germanica Posnaniensia
192.Studia Indologiczne
193.Studia Romanica Posnaniensia
194.Studia Rossica
195.Studia Rossica Gedanensia
196.Studia Rossica Posnaniensia
197.Studia Scandinavica
198.Studia Translatorica
199.Studia Ucrainica Varsoviensia
200.Studia Ukrainica Posnaniensia
201.Styles of Communication
202.Stylistyka
203.Symbolae Europaeae
204.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
205.Synergies Pologne
206.sZAfa
207.Sztuka Edycji
208.Śląskie Miscellanea
209.Śląskie Studia Polonistyczne
210.Techsty
211.Tekstura
212.Terminus
213.Topos
214.TranslatoLogica. A Journal of Translation, Language, and Literature
215.Translatorica & Translata
216.Twórczość Ludowa
217.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
218.Wiadomości (Londyn)
219.Widok
220.Wiek Oświecenia
221.Wielogłos
222.Wortfolge. Szyk Słów
223.Yearbook of Eastern European Studies
224.Zaranie Śląskie. Seria Druga
225.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
226.Zeszyty Komiksowe
227.Zeszyty Łużyckie
228.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
229.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
230.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
231.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Angielska
232.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska
233.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska
234.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »