English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: filologia
1.Academic Journal of Modern Philology
2.Acta Albaruthenica
3.Acta Cassubiana
4.Acta Philologica
5.Acta Sueco-Polonica
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Romanica
8.Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
9.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska
10.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska
11.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Rosyjska
12.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica
13.Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia
14.Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo
15.Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia
16.Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia
17.Ad Americam. Journal of American Studies
18.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
19.Akcent
20.Anabasis. Studia Classica et Orientalia
21.Analecta Nipponica. Journal of Polish Association for Japanese Studies
22.Analyses/Rereadings/Theories Journal
23.Annales Neophilologiarum
24.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae
25.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica
26.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
27.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica
28.Archipelag
29.Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty
30.Arterie. Kwartalnik Artystyczno-Literacki
31.ArtPapier
32.Ateneum
33.Autobiografia. Literatura. Kultura. Media
34.Balkan United
35.Baltica ~ Silesia
36.Balticoslavica
37.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
38.Bez Porównania
39.Biblioteka Ossolińskich
40.Bliza
41.Cahiers ERTA
42.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
43.CH-Studien
44.Collectanea Philologica
45.Colloquia Germanica Stetinensia
46.Colloquia Humanistica
47.Colloquium
48.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
49.CrossRoads. A Journal of English Studies
50.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
51.Cwiszn
52.Czas Kultury
53.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
54.Czy/tam/czy/tu
55.Detalks
56.Dyskurs (Szczecin)
57.Edu-wsparcie
58.Ekspresje
59.Emigrantologia Słowian
60.Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum
61.e-Scripta Romanica
62.FA-art
63.Fabryka Silesia
64.Facta Simonidis
65.Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
66.Filologia Polska. Studia i Materiały
67.Filoteknos
68.Folia Orientalia
69.Folia Scandinavica Posnaniensia
70.Folio. A Students' Journal
71.Forum Artis Rhetoricae
72.Forum Filologiczne Ateneum
73.Forum Poetyki
74.Fritillaria Kurdica. Bulletin of Kurdish Studies
75.Germanistische Werkstatt
76.Inskrypcje
77.Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura
78.Interlinie
79.Język, Szkoła, Religia
80.Journal of Translator Education and Translation Studies
81.Kamena
82.Karaite Archives
83.Komunikacja Specjalistyczna
84.Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze
85.Krasnogruda
86.Krytyka Literacka
87.Kultura (Paryż)
88.Kultura i Historia
89.Kwartalnik Artystyczny
90.Kwartalnik Opolski
91.Language and Literary Studies of Warsaw
92.Latarnia Morska
93.Lewą Nogą
94.LiteRacje
95.Literaport. Revue annuelle de la littérature francophone
96.Lublin Studies in Modern Languages and Literature
97.Lud Słowiański
98.Magazyn Literacki Książki
99.Meander
100.Między Oryginałem a Przekładem
101.Migotania
102.Mirgorod
103.Mishellanea w Internecie
104.Multicultural Shakespeare
105.Myśl Karaimska
106.Napis
107.Neophilologica
108.Neophilologica Podlasiensia
109.New Horizons in English Studies
110.Niderlandystyka Interdyscyplinarnie
111.Niemcy, Austria, Szwajcaria
112.Nouveaux Cahiers Franco-Polonais, Les
113.Novaja Pol'sa
114.Nowy Filomata
115.Oblicza Komunikacji
116.Odra
117.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
118.Pamiętnik Słowiański
119.Philologica Wratislaviensia. Acta et Studia
120.Planeta Literatur
121.Podkowiański Magazyn Kulturalny
122.Podteksty
123.Poliglota
124.Polilog. Studia Neofilologiczne
125.Polish Journal of English Studies
126.Polish-AngloSaxon Studies
127.Polonistyka. Innowacje
128.Polski Biuletyn Orientalistyczny
129.Polski w Praktyce
130.Pomiędzy. Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe
131.Porównania
132.Postscriptum Polonistyczne
133.Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty Pokonferencyjne
134.Poznańskie Studia Slawistyczne
135.Prace Komisji Neofilologicznej PAU
136.Prace Polonistyczne
137.Pro Arte
138.ProLog
139.Próby. Nieregularnik Filologiczny
140.Przegląd Bydgoski
141.Przegląd Humanistyczny
142.Przegląd Humanistyczny (1922)
143.Przegląd Klasyczny
144.Przegląd Lwowski
145.Przegląd Poznański
146.Przegląd Rusycystyczny
147.Przestrzenie Teorii
148.Quaestiones Oralitatis
149.Radomskie Studia Filologiczne
150.Reflektor
151.Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
152.Res Rhetorica
153.Respectus Philologicus
154.Respublica
155.Revista del CESLA
156.ReVue - Periodique Multidisciplinaire des Etudiants des Langues Romanes
157.Rita Baum
158.Rocznik Karla Dedeciusa
159.Rocznik Komparatystyczny
160.Rocznik Orientalistyczny
161.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
162.Rocznik Polskiej Akademii Literatury
163.Rocznik Przekładoznawczy
164.Rocznik Przemyski. Literatura i Język
165.Rocznik Slawistyczny
166.Ryms
167.Scripta Classica
168.Scripta Neophilologica Posnaniensia
169.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
170.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
171.Sfinks
172.Silva Rerum
173.Skamander
174.Slavia Antiqua
175.Slavia Meridionalis
176.Slavia Occidentalis
177.Slavia Orientalis
178.Strony
179.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
180.Studia Anglica Posnaniensia
181.Studia Celtica Posnaniensia
182.Studia Classica et Neolatina
183.Studia et Documenta Slavica
184.Studia Etymologica Cracoviensia
185.Studia Europaea Gnesnensia
186.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
187.Studia Germanica Gedanensia
188.Studia Germanica Posnaniensia
189.Studia Indologiczne
190.Studia Romanica Posnaniensia
191.Studia Rossica
192.Studia Rossica Gedanensia
193.Studia Rossica Posnaniensia
194.Studia Translatorica
195.Studia Ucrainica Varsoviensia
196.Studia Ukrainica Posnaniensia
197.Styles of Communication
198.Stylistyka
199.Symbolae Europaeae
200.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
201.Synergies Pologne
202.sZAfa
203.Sztuka Edycji
204.Śląskie Miscellanea
205.Śląskie Studia Polonistyczne
206.Techsty
207.Tekstura
208.Terminus
209.Topos
210.TranslatoLogica. A Journal of Translation, Language, and Literature
211.Translatorica & Translata
212.Twórczość Ludowa
213.Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies
214.Wiadomości (Londyn)
215.Widok
216.Wiek Oświecenia
217.Wielogłos
218.Wortfolge. Szyk Słów
219.Yearbook of Eastern European Studies
220.Zaranie Śląskie. Seria Druga
221.Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten
222.Zeszyty Komiksowe
223.Zeszyty Łużyckie
224.Zeszyty Naukowe Collegium Balticum
225.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia
226.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
227.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Angielska
228.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska
229.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska
230.Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Filologia Angielska
« Powrót do wyszukiwania »