English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Analizy i Opracowania KEIE UG
10.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
11.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
12.Annals of Marketing Management & Economics
13.Applied Econometric Papers
14.Argumenta Oeconomica
15.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
16.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
17.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
18.Biuletyn Uzdrowiskowy
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Central European Review of Economics and Management, The
26.Comparative Economic Research
27.Contemporary Economics
28.Contemporary Economy
29.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
30.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
31.Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
32.Decyzje
33.Dylematy
34.Dynamic Econometric Models
35.Econometric Research in Finance
36.Economic and Environmental Studies
37.Economics and Business Review
38.Economics and Sociology
39.Economics, Management and Sustainability
40.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
41.Ekonometria
42.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
43.Ekonomia i Prawo
44.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
45.Ekonomia i Środowisko
46.Ekonomia Międzynarodowa
47.Ekonomia Społeczna
48.Ekonomia XXI Wieku
49.Ekonomiczne Problemy Turystyki
50.Ekonomiczne Problemy Usług
51.Ekonomista
52.Emerging Markets
53.Engineering Management in Production and Services
54.Entrepreneurial Business and Economics Review
55.Environmental & Socio-Economic Studies
56.Equilibrium
57.Equilibrium (Białystok)
58.Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development
59.Europa Regionum
60.European Cooperation
61.Europejski Monitor Ekonomiczny
62.Finanse i Prawo Finansowe
63.Firma i Rynek
64.Folia Oeconomica Bochniensia
65.Folia Oeconomica Cracoviensia
66.Folia Oeconomica Stetinensia
67.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
68.Forum Scientiae Oeconomia
69.Global Management Journal
70.Gospodarka i Finanse
71.Gospodarka i Innowacje
72.Gospodarka i Społeczeństwo
73.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
74.Gospodarka, Rynek, Edukacja
75.Handel Wewnętrzny
76.Humanities and Social Sciences
77.Informatyka Ekonomiczna
78.Intercathedra
79.International Business and Global Economy
80.International Journal of Emerging and Transition Economies
81.International Journal of Management and Economics
82.International Journal of New Economics and Social Sciences
83.International Journal of New Economics, Public Administration and Law
84.International Journal of Synergy and Research
85.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
86.Journal of Agribusiness and Rural Development
87.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
88.Journal of Economics and Management
89.Journal of Geography, Politics and Society
90.Journal of International Studies
91.Kobieta i Biznes
92.Konsumpcja i Rozwój
93.Krakowskie Studia Międzynarodowe
94.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
95.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
96.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
97.Listy Ekonomiczne
98.Management Forum
99.Managerial Economics
100.Mathematical Economics
101.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
102.MIND Journal
103.Multiple Criteria Decision Making
104.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
105.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
106.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
107.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
108.Nowoczesne Systemy Zarządzania
109.Oeconomia Copernicana
110.Olsztyn Economic Journal
111.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
112.Optimum. Economic Studies
113.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
114.Physics for Economy
115.Pieniądze i Więź
116.Polish Journal of Applied Sciences
117.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
118.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
119.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
120.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
121.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
122.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
123.Problems of Economics and Law
124.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
125.Profit Journal
126.Progress in Economic Sciences
127.Przedsiębiorczość - Edukacja
128.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
129.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
130.Przegląd Ekonomiczny
131.Przegląd Nauk Ekonomicznych
132.Przegląd Nauk Stosowanych
133.Przegląd Organizacji
134.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
135.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
136.Psychologia Ekonomiczna
137.Public Policy and Economic Development
138.Real Estate Management and Valuation
139.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
140.Reporter Chemiczny
141.Research Papers in Economics and Finance
142.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
143.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
144.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
145.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
146.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
147.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
148.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
149.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
150.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
151.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
152.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
153.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
154.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
155.Rynek Pracy
156.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
157.Securitologia
158.Security, Economy & Law
159.Society Register
160.Socio-Economic Modelling and Forecasting
161.Społeczeństwo i Ekonomia
162.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
163.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
164.Studia Ekonomiczne i Regionalne
165.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
166.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
167.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
168.Studia Historiae Oeconomicae
169.Studia Humana
170.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
171.Studia i Prace WNEiZ
172.Studia Informatica Pomerania
173.Studia Oeconomica Posnaniensia
174.Studia Prawno-Ekonomiczne
175.Studia Regionalia
176.Studia Regionalne i Lokalne
177.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
178.Śląskie Studia Regionalne
179.Świat Nieruchomości
180.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
181.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
182.Transport Economics and Logistics
183.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
184.Virtual Economics
185.Warsaw Forum of Economic Sociology
186.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
187.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
188.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
189.Współczesne Problemy Ekonomiczne
190.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
191.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
192.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
193.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
194.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
195.Zeszyty BRE Bank-CASE
196.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
197.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych
198.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
199.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
200.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
201.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
202.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
203.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
204.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
205.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
206.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
207.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
208.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
209.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
210.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
211.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
212.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
213.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
214.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
215.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
216.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
217.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
218.Zeszyty Naukowe WWSE
219.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
220.Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Ekonomia
221.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
222.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
223.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
224.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
225.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
226.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »