English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Analizy i Opracowania KEIE UG
10.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
11.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
12.Annals of Marketing Management & Economics
13.Applied Econometric Papers
14.Argumenta Oeconomica
15.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
16.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
17.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
18.Biuletyn Uzdrowiskowy
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
28.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
29.Decyzje
30.Dylematy
31.Dynamic Econometric Models
32.Econometric Research in Finance
33.Economic and Environmental Studies
34.Economics and Business Review
35.Economics and Sociology
36.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
37.Ekonometria
38.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
39.Ekonomia i Prawo
40.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
41.Ekonomia i Środowisko
42.Ekonomia Międzynarodowa
43.Ekonomia Społeczna
44.Ekonomia XXI Wieku
45.Ekonomiczne Problemy Turystyki
46.Ekonomiczne Problemy Usług
47.Ekonomista
48.Emerging Markets
49.Engineering Management in Production and Services
50.Entrepreneurial Business and Economics Review
51.Environmental & Socio-Economic Studies
52.Equilibrium
53.Europa Regionum
54.Europejski Monitor Ekonomiczny
55.Finanse i Prawo Finansowe
56.Firma i Rynek
57.Folia Oeconomica Bochniensia
58.Folia Oeconomica Cracoviensia
59.Folia Oeconomica Stetinensia
60.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
61.Forum Scientiae Oeconomia
62.Global Management Journal
63.Gospodarka i Finanse
64.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
65.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
66.Gospodarka, Rynek, Edukacja
67.Handel Wewnętrzny
68.Humanities and Social Sciences
69.Informatyka Ekonomiczna
70.Intercathedra
71.International Business and Global Economy
72.International Journal of Emerging and Transition Economies
73.International Journal of Management and Economics
74.International Journal of New Economics and Social Sciences
75.International Journal of Synergy and Research
76.Inwestycje Zagraniczne w Polsce
77.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
78.Journal of Agribusiness and Rural Development
79.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
80.Journal of Economics and Management
81.Journal of Geography, Politics and Society
82.Journal of International Studies
83.Kobieta i Biznes
84.Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski
85.Konsumpcja i Rozwój
86.Krakowskie Studia Międzynarodowe
87.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
88.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
89.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
90.Management Forum
91.Managerial Economics
92.Mathematical Economics
93.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
94.MIND Journal
95.Multiple Criteria Decision Making
96.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
97.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
98.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
99.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
100.Nowoczesne Systemy Zarządzania
101.Oeconomia Copernicana
102.Olsztyn Economic Journal
103.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
104.Optimum. Studia Ekonomiczne
105.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
106.Physics for Economy
107.Pieniądze i Więź
108.Polish Journal of Applied Sciences
109.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
110.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
111.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
112.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
113.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
114.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
115.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
116.Profit Journal
117.Progress in Economic Sciences
118.Przedsiębiorczość - Edukacja
119.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
120.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
121.Przegląd Ekonomiczny
122.Przegląd Nauk Ekonomicznych
123.Przegląd Nauk Stosowanych
124.Przegląd Organizacji
125.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
126.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
127.Psychologia Ekonomiczna
128.Public Policy and Economic Development
129.Real Estate Management and Valuation
130.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
131.Reporter Chemiczny
132.Research Papers in Economics and Finance
133.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
134.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
135.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
136.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
137.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
138.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
139.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
140.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
141.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
142.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
143.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
144.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
145.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
146.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
147.Securitologia
148.Security, Economy & Law
149.Society Register
150.Socio-Economic Modelling and Forecasting
151.Społeczeństwo i Ekonomia
152.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
153.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
154.Studia Ekonomiczne i Regionalne
155.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
156.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
157.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
158.Studia Historiae Oeconomicae
159.Studia Humana
160.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
161.Studia i Prace WNEiZ
162.Studia Informatica Pomerania
163.Studia Oeconomica Posnaniensia
164.Studia Prawno-Ekonomiczne
165.Studia Regionalia
166.Studia Regionalne i Lokalne
167.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
168.Śląskie Studia Regionalne
169.Świat Nieruchomości
170.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
171.The Central European Review of Economics and Management
172.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
173.Transport Economics and Logistics
174.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
175.Warsaw Forum of Economic Sociology
176.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
177.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
178.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
179.Współczesna Gospodarka
180.Współczesne Problemy Ekonomiczne
181.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
182.Współpraca Europejska
183.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
184.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
185.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
186.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
187.Zeszyty BRE Bank-CASE
188.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
189.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
190.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
191.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
192.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
193.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
194.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
195.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
196.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
197.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
198.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
199.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
200.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
201.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
202.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
203.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
204.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
205.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
206.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
207.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
208.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
209.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
210.Zeszyty Naukowe WWSE
211.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
212.Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Ekonomia
213.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
214.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
215.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
216.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
217.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
218.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »