English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Analizy i Opracowania KEIE UG
10.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
11.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
12.Annals of Marketing Management & Economics
13.Applied Econometric Papers
14.Argumenta Oeconomica
15.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
16.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
17.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
18.Biuletyn Uzdrowiskowy
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Contemporary Economy
28.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
29.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
30.Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
31.Decyzje
32.Dylematy
33.Dynamic Econometric Models
34.Econometric Research in Finance
35.Economic and Environmental Studies
36.Economics and Business Review
37.Economics and Sociology
38.Economics, Management and Sustainability
39.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
40.Ekonometria
41.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
42.Ekonomia i Prawo
43.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
44.Ekonomia i Środowisko
45.Ekonomia Międzynarodowa
46.Ekonomia Społeczna
47.Ekonomia XXI Wieku
48.Ekonomiczne Problemy Turystyki
49.Ekonomiczne Problemy Usług
50.Ekonomista
51.Emerging Markets
52.Engineering Management in Production and Services
53.Entrepreneurial Business and Economics Review
54.Environmental & Socio-Economic Studies
55.Equilibrium
56.Europa Regionum
57.European Cooperation
58.Europejski Monitor Ekonomiczny
59.Finanse i Prawo Finansowe
60.Firma i Rynek
61.Folia Oeconomica Bochniensia
62.Folia Oeconomica Cracoviensia
63.Folia Oeconomica Stetinensia
64.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
65.Forum Scientiae Oeconomia
66.Global Management Journal
67.Gospodarka i Finanse
68.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
69.Gospodarka i Innowacje
70.Gospodarka i Społeczeństwo
71.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
72.Gospodarka, Rynek, Edukacja
73.Handel Wewnętrzny
74.Humanities and Social Sciences
75.Informatyka Ekonomiczna
76.Intercathedra
77.International Business and Global Economy
78.International Journal of Emerging and Transition Economies
79.International Journal of Management and Economics
80.International Journal of New Economics and Social Sciences
81.International Journal of Synergy and Research
82.Inwestycje Zagraniczne w Polsce
83.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
84.Journal of Agribusiness and Rural Development
85.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
86.Journal of Economics and Management
87.Journal of Geography, Politics and Society
88.Journal of International Studies
89.Kobieta i Biznes
90.Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski
91.Konsumpcja i Rozwój
92.Krakowskie Studia Międzynarodowe
93.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
94.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
95.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
96.Listy Ekonomiczne
97.Management Forum
98.Managerial Economics
99.Mathematical Economics
100.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
101.MIND Journal
102.Multiple Criteria Decision Making
103.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
104.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
105.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
106.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
107.Nowoczesne Systemy Zarządzania
108.Oeconomia Copernicana
109.Olsztyn Economic Journal
110.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
111.Optimum. Studia Ekonomiczne
112.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
113.Physics for Economy
114.Pieniądze i Więź
115.Polish Journal of Applied Sciences
116.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
117.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
118.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
119.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
120.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
121.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
122.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
123.Profit Journal
124.Progress in Economic Sciences
125.Przedsiębiorczość - Edukacja
126.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
127.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
128.Przegląd Ekonomiczny
129.Przegląd Nauk Ekonomicznych
130.Przegląd Nauk Stosowanych
131.Przegląd Organizacji
132.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
133.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
134.Psychologia Ekonomiczna
135.Public Policy and Economic Development
136.Real Estate Management and Valuation
137.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
138.Reporter Chemiczny
139.Research Papers in Economics and Finance
140.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
141.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
142.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
143.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
144.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
145.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
146.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
147.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
148.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
149.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
150.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
151.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
152.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
153.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
154.Securitologia
155.Security, Economy & Law
156.Society Register
157.Socio-Economic Modelling and Forecasting
158.Społeczeństwo i Ekonomia
159.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
160.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
161.Studia Ekonomiczne i Regionalne
162.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
163.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
164.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
165.Studia Historiae Oeconomicae
166.Studia Humana
167.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
168.Studia i Prace WNEiZ
169.Studia Informatica Pomerania
170.Studia Oeconomica Posnaniensia
171.Studia Prawno-Ekonomiczne
172.Studia Regionalia
173.Studia Regionalne i Lokalne
174.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
175.Śląskie Studia Regionalne
176.Świat Nieruchomości
177.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
178.The Central European Review of Economics and Management
179.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
180.Transport Economics and Logistics
181.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
182.Virtual Economics
183.Warsaw Forum of Economic Sociology
184.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
185.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
186.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
187.Współczesne Problemy Ekonomiczne
188.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
189.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
190.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
191.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
192.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
193.Zeszyty BRE Bank-CASE
194.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
195.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych
196.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
197.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
198.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
199.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
200.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
201.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
202.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
203.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
204.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
205.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
206.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
207.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
208.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
209.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
210.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
211.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
212.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
213.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
214.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
215.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
216.Zeszyty Naukowe WWSE
217.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
218.Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Ekonomia
219.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
220.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
221.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
222.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
223.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
224.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »