English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Analizy i Opracowania KEIE UG
10.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
11.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
12.Annals of Marketing Management & Economics
13.Applied Econometric Papers
14.Argumenta Oeconomica
15.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
16.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
17.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
18.Biuletyn Uzdrowiskowy
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
28.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
29.Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
30.Decyzje
31.Dylematy
32.Dynamic Econometric Models
33.Econometric Research in Finance
34.Economic and Environmental Studies
35.Economics and Business Review
36.Economics and Sociology
37.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
38.Ekonometria
39.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
40.Ekonomia i Prawo
41.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
42.Ekonomia i Środowisko
43.Ekonomia Międzynarodowa
44.Ekonomia Społeczna
45.Ekonomia XXI Wieku
46.Ekonomiczne Problemy Turystyki
47.Ekonomiczne Problemy Usług
48.Ekonomista
49.Emerging Markets
50.Engineering Management in Production and Services
51.Entrepreneurial Business and Economics Review
52.Environmental & Socio-Economic Studies
53.Equilibrium
54.Europa Regionum
55.Europejski Monitor Ekonomiczny
56.Finanse i Prawo Finansowe
57.Firma i Rynek
58.Folia Oeconomica Bochniensia
59.Folia Oeconomica Cracoviensia
60.Folia Oeconomica Stetinensia
61.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
62.Forum Scientiae Oeconomia
63.Global Management Journal
64.Gospodarka i Finanse
65.Gospodarka i Handel Zagraniczny Polski
66.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
67.Gospodarka, Rynek, Edukacja
68.Handel Wewnętrzny
69.Humanities and Social Sciences
70.Informatyka Ekonomiczna
71.Intercathedra
72.International Business and Global Economy
73.International Journal of Emerging and Transition Economies
74.International Journal of Management and Economics
75.International Journal of New Economics and Social Sciences
76.International Journal of Synergy and Research
77.Inwestycje Zagraniczne w Polsce
78.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
79.Journal of Agribusiness and Rural Development
80.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
81.Journal of Economics and Management
82.Journal of Geography, Politics and Society
83.Journal of International Studies
84.Kobieta i Biznes
85.Koniunktura Gospodarcza Świata i Polski
86.Konsumpcja i Rozwój
87.Krakowskie Studia Międzynarodowe
88.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
89.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
90.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
91.Management Forum
92.Managerial Economics
93.Mathematical Economics
94.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
95.MIND Journal
96.Multiple Criteria Decision Making
97.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
98.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
99.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
100.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
101.Nowoczesne Systemy Zarządzania
102.Oeconomia Copernicana
103.Olsztyn Economic Journal
104.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
105.Optimum. Studia Ekonomiczne
106.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
107.Physics for Economy
108.Pieniądze i Więź
109.Polish Journal of Applied Sciences
110.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
111.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
112.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
113.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
114.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
115.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
116.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
117.Profit Journal
118.Progress in Economic Sciences
119.Przedsiębiorczość - Edukacja
120.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
121.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
122.Przegląd Ekonomiczny
123.Przegląd Nauk Ekonomicznych
124.Przegląd Nauk Stosowanych
125.Przegląd Organizacji
126.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
127.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
128.Psychologia Ekonomiczna
129.Public Policy and Economic Development
130.Real Estate Management and Valuation
131.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
132.Reporter Chemiczny
133.Research Papers in Economics and Finance
134.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
135.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
136.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
137.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
138.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
139.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
140.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
141.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
142.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
143.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
144.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
145.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
146.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
147.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
148.Securitologia
149.Security, Economy & Law
150.Society Register
151.Socio-Economic Modelling and Forecasting
152.Społeczeństwo i Ekonomia
153.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
154.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
155.Studia Ekonomiczne i Regionalne
156.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
157.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
158.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
159.Studia Historiae Oeconomicae
160.Studia Humana
161.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
162.Studia i Prace WNEiZ
163.Studia Informatica Pomerania
164.Studia Oeconomica Posnaniensia
165.Studia Prawno-Ekonomiczne
166.Studia Regionalia
167.Studia Regionalne i Lokalne
168.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
169.Śląskie Studia Regionalne
170.Świat Nieruchomości
171.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
172.The Central European Review of Economics and Management
173.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
174.Transport Economics and Logistics
175.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
176.Warsaw Forum of Economic Sociology
177.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
178.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
179.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
180.Współczesna Gospodarka
181.Współczesne Problemy Ekonomiczne
182.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
183.Współpraca Europejska
184.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
185.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
186.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
187.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
188.Zeszyty BRE Bank-CASE
189.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
190.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska
191.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
192.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
193.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
194.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
195.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
196.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
197.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
198.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
199.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
200.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
201.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
202.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
203.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
204.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
205.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
206.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
207.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
208.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
209.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
210.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
211.Zeszyty Naukowe WWSE
212.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
213.Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Ekonomia
214.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
215.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
216.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
217.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
218.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
219.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »