English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: ekonomia
1.A Vista. Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula
2.Acta Elbingensia
3.Acta Erasmiana
4.Acta Innovations
5.Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
6.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica
7.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
8.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia
9.Analizy i Opracowania KEIE UG
10.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia
11.Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym
12.Annals of Marketing Management & Economics
13.Applied Econometric Papers
14.Argumenta Oeconomica
15.Argumenta Oeconomica Cracoviensia
16.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
17.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
18.Biuletyn Uzdrowiskowy
19.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
20.Catallaxy
21.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
22.Central European Economic Journal
23.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
24.Central European Review of Economics & Finance
25.Comparative Economic Research
26.Contemporary Economics
27.Contemporary Economy
28.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
29.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
30.Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
31.Decyzje
32.Dylematy
33.Dynamic Econometric Models
34.Econometric Research in Finance
35.Economic and Environmental Studies
36.Economics and Business Review
37.Economics and Sociology
38.Economics, Management and Sustainability
39.Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty
40.Ekonometria
41.Ekonomia - Wroclaw Economic Review
42.Ekonomia i Prawo
43.Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
44.Ekonomia i Środowisko
45.Ekonomia Międzynarodowa
46.Ekonomia Społeczna
47.Ekonomia XXI Wieku
48.Ekonomiczne Problemy Turystyki
49.Ekonomiczne Problemy Usług
50.Ekonomista
51.Emerging Markets
52.Engineering Management in Production and Services
53.Entrepreneurial Business and Economics Review
54.Environmental & Socio-Economic Studies
55.Equilibrium
56.Eunomia - Rozwój Zrównoważony - Sustainable Development
57.Europa Regionum
58.European Cooperation
59.Europejski Monitor Ekonomiczny
60.Finanse i Prawo Finansowe
61.Firma i Rynek
62.Folia Oeconomica Bochniensia
63.Folia Oeconomica Cracoviensia
64.Folia Oeconomica Stetinensia
65.Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
66.Forum Scientiae Oeconomia
67.Global Management Journal
68.Gospodarka i Finanse
69.Gospodarka i Innowacje
70.Gospodarka i Społeczeństwo
71.Gospodarka Polski - Prognozy i Opinie
72.Gospodarka, Rynek, Edukacja
73.Handel Wewnętrzny
74.Humanities and Social Sciences
75.Informatyka Ekonomiczna
76.Intercathedra
77.International Business and Global Economy
78.International Journal of Emerging and Transition Economies
79.International Journal of Management and Economics
80.International Journal of New Economics and Social Sciences
81.International Journal of Synergy and Research
82.Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration
83.Journal of Agribusiness and Rural Development
84.Journal of Corporate Responsibility and Leadership
85.Journal of Economics and Management
86.Journal of Geography, Politics and Society
87.Journal of International Studies
88.Kobieta i Biznes
89.Konsumpcja i Rozwój
90.Krakowskie Studia Międzynarodowe
91.Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
92.Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
93.Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
94.Listy Ekonomiczne
95.Management Forum
96.Managerial Economics
97.Mathematical Economics
98.Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
99.MIND Journal
100.Multiple Criteria Decision Making
101.Myśl Ekonomiczna i Polityczna
102.Nasze Studia. Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego
103.Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo
104.Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
105.Nowoczesne Systemy Zarządzania
106.Oeconomia Copernicana
107.Olsztyn Economic Journal
108.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
109.Optimum. Studia Ekonomiczne
110.Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej
111.Physics for Economy
112.Pieniądze i Więź
113.Polish Journal of Applied Sciences
114.Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego
115.Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG
116.Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias
117.Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
118.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
119.Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu
120.Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych
121.Profit Journal
122.Progress in Economic Sciences
123.Przedsiębiorczość - Edukacja
124.Przedsiębiorczość i Zarządzanie
125.Przegląd Ekonomiczno-Społeczny
126.Przegląd Ekonomiczny
127.Przegląd Nauk Ekonomicznych
128.Przegląd Nauk Stosowanych
129.Przegląd Organizacji
130.Przegląd Prawno-Ekonomiczny
131.Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo
132.Psychologia Ekonomiczna
133.Public Policy and Economic Development
134.Real Estate Management and Valuation
135.Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych
136.Reporter Chemiczny
137.Research Papers in Economics and Finance
138.Rocznik Naukowo-Dydaktyczny - Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej. Prace Ekonomiczno-Społeczne
139.Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie
140.Rocznik Ostrowieckiego Towarzystwa Naukowego
141.Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
142.Roczniki Ekonomii i Zarządzania
143.Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
144.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
145.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
146.Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL
147.Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
148.Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
149.Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
150.Rynek Inwestycji. Magazyn Biznesowo-Gospodarczy
151.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
152.Securitologia
153.Security, Economy & Law
154.Society Register
155.Socio-Economic Modelling and Forecasting
156.Społeczeństwo i Ekonomia
157.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
158.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
159.Studia Ekonomiczne i Regionalne
160.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
161.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
162.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
163.Studia Historiae Oeconomicae
164.Studia Humana
165.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
166.Studia i Prace WNEiZ
167.Studia Informatica Pomerania
168.Studia Oeconomica Posnaniensia
169.Studia Prawno-Ekonomiczne
170.Studia Regionalia
171.Studia Regionalne i Lokalne
172.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
173.Śląskie Studia Regionalne
174.Świat Nieruchomości
175.TH!NK. Studenckie Naukowe Czasopismo Internetowe
176.The Central European Review of Economics and Management
177.Transborder Economics. International Journal on Transborder Economics, Politics and Statistics
178.Transport Economics and Logistics
179.Unia Europejska - Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
180.Virtual Economics
181.Warsaw Forum of Economic Sociology
182.Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA
183.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
184.Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie
185.Współczesne Problemy Ekonomiczne
186.Współczesne Problemy Zarządzania (Jarosław)
187.Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies
188.Zagadnienia Ekonomiki Rolnej
189.Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne
190.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
191.Zeszyty BRE Bank-CASE
192.Zeszyty Naukowe / AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
193.Zeszyty Naukowe / Politechnika Koszalińska. Wydział Nauk Ekonomicznych
194.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
195.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
196.Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
197.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
198.Zeszyty Naukowe Kujawskiej Szkoły Wyższej
199.Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
200.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
201.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne
202.Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Ekonomia i Zarządzanie
203.Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Problemy Ekonomiki i Organizacji
204.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
205.Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
206.Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie
207.Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej
208.Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula
209.Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
210.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
211.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekonomia i Zarządzanie
212.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa
213.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia
214.Zeszyty Naukowe WWSE
215.Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych
216.Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Ekonomia
217.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
218.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
219.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce
220.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Ekonomia
221.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
222.Zeszyty Naukowe. Nauki Ekonomiczne
« Powrót do wyszukiwania »