English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
1.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
3.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
4.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
5.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
6.Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego
7.Bibliografia Historii Kościoła w Polsce
8.Biblioteka
9.Biblioteka
10.Biblioteka - Centrum Informacji
11.Biblioteka i Edukacja
12.Biblioteka Publiczna
13.Biblioteka w Szkole
14.Bibliotekarz
15.Bibliotekarz Lubelski
16.Bibliotekarz Lubuski
17.Bibliotekarz Opolski
18.Bibliotekarz Płocki
19.Bibliotekarz Podlaski
20.Bibliotekarz Radomski
21.Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
22.Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
23.Bibliotekarz Zamojski
24.Biblioterapeuta
25.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
26.Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
27.Biuletyn EBIB
28.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
29.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
30.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
31.Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
32.Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski Południowo-Wschodniej
33.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
34.Dialogi Biblioteczne
35.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
36.Edu-wsparcie
37.Exempli Gratia
38.Exlibris
39.Fibula
40.Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych
41.Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
42.Folia Toruniensia
43.Forum Bibliotek Medycznych
44.Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego
45.Guliwer
46.Hereditas Monasteriorum
47.In Crudo
48.Infotezy
49.Język, Komunikacja, Informacja
50.Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne
51.Książka i Czytelnik
52.Notes Biblioteczny (1953)
53.Notes Biblioteczny (2011)
54.Notes Konserwatorski
55.Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
56.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
57.Podkarpackie Studia Biblioteczne
58.Polish Libraries
59.Polish Libraries Today
60.Polska Bibliografia Wojskowa
61.Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny
62.Poradnik Bibliotekarza
63.Przegląd Biblioteczny
64.Przegląd Biblioterapeutyczny
65.Przewodnik Bibliograficzny
66.PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
67.Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
68.Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
69.Rocznik Biblioteki Narodowej
70.Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
71.Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej
72.Roczniki Biblioteczne
73.Siglum
74.Społeczeństwo Informacyjne
75.Studia Bibliologiczne
76.Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
77.Studia o Książce
78.Studia o Książce i Informacji
79.Studia Sieradzana
80.Toruńskie Studia Bibliologiczne
81.Tytuł Ujednolicony
82.Uncommon Culture
83.Warsztaty Bibliotekarskie
84.Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
85.Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne
86.Zarządzanie Biblioteką
87.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne
88.Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »