English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
1.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
3.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
4.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
5.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
6.Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego
7.Bibliografia Historii Kościoła w Polsce
8.Biblioteka
9.Biblioteka
10.Biblioteka - Centrum Informacji
11.Biblioteka i Edukacja
12.Biblioteka Publiczna
13.Biblioteka w Szkole
14.Bibliotekarz
15.Bibliotekarz Lubelski
16.Bibliotekarz Lubuski
17.Bibliotekarz Opolski
18.Bibliotekarz Płocki
19.Bibliotekarz Podlaski
20.Bibliotekarz Radomski
21.Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
22.Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
23.Bibliotekarz Zamojski
24.Biblioterapeuta
25.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
26.Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
27.Biuletyn EBIB
28.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
29.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
30.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
31.Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
32.Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski Południowo-Wschodniej
33.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
34.Dialogi Biblioteczne
35.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
36.Edu-wsparcie
37.Exempli Gratia
38.Exlibris
39.Fibula
40.Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych
41.Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
42.Folia Toruniensia
43.Forum Bibliotek Medycznych
44.Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego
45.Guliwer
46.Hereditas Monasteriorum
47.In Crudo
48.Informatio et Scientia. Information Science Research
49.Infotezy
50.Język, Komunikacja, Informacja
51.Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne
52.Książka i Czytelnik
53.Notes Biblioteczny (1953)
54.Notes Biblioteczny (2011)
55.Notes Konserwatorski
56.Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
57.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
58.Pismo Proste
59.Podkarpackie Studia Biblioteczne
60.Polish Libraries
61.Polish Libraries Today
62.Polska Bibliografia Wojskowa
63.Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny
64.Poradnik Bibliotekarza
65.Przegląd Biblioteczny
66.Przegląd Biblioterapeutyczny
67.Przewodnik Bibliograficzny
68.PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
69.Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
70.Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
71.Rocznik Biblioteki Narodowej
72.Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
73.Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej
74.Roczniki Biblioteczne
75.Siglum
76.Społeczeństwo Informacyjne
77.Studia Bibliologiczne
78.Studia o Książce
79.Studia o Książce i Informacji
80.Studia Sieradzana
81.Toruńskie Studia Bibliologiczne
82.Tytuł Ujednolicony
83.Uncommon Culture
84.Warsztaty Bibliotekarskie
85.Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
86.Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne
87.Zarządzanie Biblioteką
88.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne
89.Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »