English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
1.Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
2.Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia
3.Akapit. Rocznik Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie
4.Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
5.Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
6.Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego
7.Bibliografia Historii Kościoła w Polsce
8.Biblioteka
9.Biblioteka - Centrum Informacji
10.Biblioteka i Edukacja
11.Biblioteka Publiczna
12.Biblioteka w Szkole
13.Bibliotekarz
14.Bibliotekarz Lubelski
15.Bibliotekarz Lubuski
16.Bibliotekarz Opolski
17.Bibliotekarz Płocki
18.Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne
19.Bibliotekarz Radomski
20.Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
21.Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
22.Bibliotekarz Zamojski
23.Biblioterapeuta
24.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
25.Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
26.Biuletyn EBIB
27.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
28.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
29.Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
30.Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski Południowo-Wschodniej
31.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
32.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
33.Dialogi Biblioteczne
34.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
35.Edu-wsparcie
36.Exempli Gratia
37.Exlibris
38.Fibula
39.Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych
40.Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS
41.Folia Toruniensia
42.Forum Bibliotek Medycznych
43.Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego
44.Guliwer
45.Hereditas Monasteriorum
46.In Crudo
47.Informatio et Scientia. Information Science Research
48.Infotezy
49.Język, Komunikacja, Informacja
50.Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne
51.Książka i Czytelnik
52.Notes Biblioteczny (1953)
53.Notes Biblioteczny (2011)
54.Notes Konserwatorski
55.Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
56.Nowoczesna Biblioteka 3.0
57.Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
58.Pismo Proste
59.Podkarpackie Studia Biblioteczne
60.Polish Libraries
61.Polish Libraries Today
62.Polska Bibliografia Wojskowa
63.Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny
64.Poradnik Bibliotekarza
65.Przegląd Biblioteczny
66.Przegląd Biblioterapeutyczny
67.Przewodnik Bibliograficzny
68.PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
69.Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy
70.Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego
71.Rocznik Biblioteki Kraków
72.Rocznik Biblioteki Narodowej
73.Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
74.Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej
75.Roczniki Biblioteczne
76.Siglum
77.Społeczeństwo Informacyjne
78.Studia Bibliologiczne
79.Studia o Książce
80.Studia o Książce i Informacji
81.Studia Sieradzana
82.Toruńskie Studia Bibliologiczne
83.Tytuł Ujednolicony
84.Uncommon Culture
85.Warsztaty Bibliotekarskie
86.Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi
87.Zagadnienia Informacji Naukowej - Studia Informacyjne
88.Zarządzanie Biblioteką
89.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne
90.Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »