English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: administracja
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Pomerania
4.Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe
5.Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka
6.Animacja Życia Publicznego
7.Barometr Regionalny
8.Biblioteka Regionalisty
9.Europejski Doradca Samorządowy
10.Forum Prawnicze
11.Gazeta Samorządu i Administracji
12.Glosa
13.Gmina. Magazyn Samorządowy
14.Gubernaculum et Administratio
15.Homines Hominibus
16.Informacja w Administracji Publicznej
17.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
18.IT w Administracji
19.Ius et Administratio
20.Journal of Geography, Politics and Society
21.Journal of Management and Business Administration. Central Europe
22.Journal of Modern Science
23.Kadry i Płace w Administracji
24.Kancelaria
25.Kontrola Państwowa
26.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
27.Law and Administration in Post-Soviet Europe
28.Monitor Podatkowy
29.Monitor Zamówień Publicznych
30.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
31.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
32.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
33.Państwo, Prawo, Administracja
34.Personel Plus
35.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
36.Prawo Mediów Elektronicznych
37.Problemy Prawa i Administracji
38.Przegląd Administracji Publicznej
39.Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
40.Przegląd Prawa i Administracji
41.Przegląd Służby Cywilnej
42.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
43.Przetargi Publiczne
44.Public Policy and Economic Development
45.Rocznik Administracji Publicznej
46.Rocznik Samorządowy
47.Roczniki Administracji i Prawa
48.Samorząd Terytorialny
49.Secretum
50.Security Dimensions
51.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
52.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
53.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
54.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
55.Studia Administracyjne
56.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
57.Studia Lubuskie
58.Studia Prawnicze i Administracyjne
59.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
60.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
61.Śląskie Studia Regionalne
62.The Central European Review of Economics and Management
63.Trzeci Sektor
64.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
65.Wrocławskie Studia Sądowe
66.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
67.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
68.Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
69.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
70.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
71.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie
72.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja
73.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
74.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
75.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Administracja Publiczna
« Powrót do wyszukiwania »