English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: administracja
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Pomerania
4.Administracja i Społeczeństwo
5.Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe
6.Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka
7.Animacja Życia Publicznego
8.Barometr Regionalny
9.Biblioteka Regionalisty
10.Europejski Doradca Samorządowy
11.Forum Prawnicze
12.Gazeta Samorządu i Administracji
13.Glosa
14.Gmina. Magazyn Samorządowy
15.Gubernaculum et Administratio
16.Homines Hominibus
17.Informacja w Administracji Publicznej
18.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
19.Inwestycje Sektora Publicznego
20.IT w Administracji
21.Ius et Administratio
22.Journal of Geography, Politics and Society
23.Journal of Management and Business Administration. Central Europe
24.Journal of Modern Science
25.Kadry i Płace w Administracji
26.Kancelaria
27.Kontrola Państwowa
28.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
29.Monitor Podatkowy
30.Monitor Zamówień Publicznych
31.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
32.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
33.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
34.Państwo, Prawo, Administracja
35.Personel Plus
36.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
37.Prawo Mediów Elektronicznych
38.Prawo Przedsiębiorcy
39.Problemy Prawa i Administracji
40.Przegląd Administracji Publicznej
41.Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
42.Przegląd Prawa i Administracji
43.Przegląd Służby Cywilnej
44.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
45.Przetargi Publiczne
46.Public Policy and Economic Development
47.Rocznik Administracji Publicznej
48.Rocznik Samorządowy
49.Roczniki Administracji i Prawa
50.Samorząd Terytorialny
51.Secretum
52.Security Dimensions
53.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
54.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
55.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
56.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
57.Studia Administracyjne
58.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
59.Studia Lubuskie
60.Studia Prawnicze i Administracyjne
61.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
62.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
63.Śląskie Studia Regionalne
64.The Central European Review of Economics and Management
65.Trzeci Sektor
66.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
67.Wrocławskie Studia Sądowe
68.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
69.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
70.Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
71.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
72.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
73.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie
74.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja
75.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
76.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
« Powrót do wyszukiwania »