English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana dziedzina: administracja
1.Acta Elbingensia
2.Acta Erasmiana
3.Acta Pomerania
4.Administracja Publiczna. Studia Krajowe i Międzynarodowe
5.Administracja. Teoria, Dydaktyka, Praktyka
6.Animacja Życia Publicznego
7.Barometr Regionalny
8.Biblioteka Regionalisty
9.Central European Management Journal
10.Central European Review of Economics and Management, The
11.Europejski Doradca Samorządowy
12.Forum Prawnicze
13.Gazeta Samorządu i Administracji
14.Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach
15.Gmina. Magazyn Samorządowy
16.Gubernaculum et Administratio
17.Informacja w Administracji Publicznej
18.Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze
19.International Journal of New Economics, Public Administration and Law
20.IT w Administracji
21.Ius et Administratio
22.Journal of Geography, Politics and Society
23.Journal of Modern Science
24.Kadry i Płace w Administracji
25.Kancelaria
26.Kontrola Państwowa
27.Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje
28.Law and Administration in Post-Soviet Europe
29.Monitor Podatkowy
30.Monitor Zamówień Publicznych
31.Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne
32.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
33.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
34.Państwo, Prawo, Administracja
35.Personel Plus
36.Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu
37.Prawo Mediów Elektronicznych
38.Problemy Prawa i Administracji
39.Przegląd Administracji Publicznej
40.Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
41.Przegląd Prawa i Administracji
42.Przegląd Służby Cywilnej
43.Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
44.Przetargi Publiczne
45.Public Policy and Economic Development
46.Rocznik Administracji Publicznej
47.Rocznik Samorządowy
48.Roczniki Administracji i Prawa
49.Samorząd Terytorialny
50.Secretum
51.Security Dimensions
52.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
53.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
54.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
55.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
56.Studia Administracyjne
57.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
58.Studia Lubuskie
59.Studia Prawnicze i Administracyjne
60.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
61.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
62.Śląskie Studia Regionalne
63.Trzeci Sektor
64.Wroclaw Review of Law, Administration & Economics
65.Wrocławskie Studia Sądowe
66.Zamojskie Studia i Materiały. Administracja, Ekonomia i Informatyka
67.Zamówienia Publiczne w Orzecznictwie
68.Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
69.Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej
70.Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
71.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie
72.Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Administracja
73.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
74.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie
75.Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Administracja Publiczna
« Powrót do wyszukiwania »