English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chosen letter: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Science, Technology and Innovation
16.Scientia
17.Scientia et Fides
18.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
19.Scientific Bulletin. Physics
20.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
21.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
22.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
23.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
24.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
25.Scientific Review of Physical Culture
26.Scripta Biblica et Orientalia
27.Scripta Classica
28.Scripta Comeniana Lesnensia
29.Scripta Historica
30.Scripta Judaica Cracoviensia
31.Scripta Neophilologica Posnaniensia
32.Scripta Philosophica
33.Scriptor Nowy
34.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
35.Scriptura Sacra
36.Scripturae Lumen
37.Secretum
38.Securitologia
39.Security and Defence Quarterly
40.Security Dimensions
41.Security Forum
42.Security Review
43.Security, Economy & Law
44.Securo
45.Sekrety Nauki
46.Seksuologia Polska
47.Selected Engineering Problems
48.Semina Scientiarum
49.Seminare
50.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
51.Semiosis Lexicographica
52.Sensus Historiae
53.Sentire cum Ecclesia
54.Series Byzantina
55.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
56.Serwis Informacyjny Uzależnienia
57.Serwis Podatkowy
58.Serwis Prawno-Pracowniczy
59.Sędzia
60.Sfinks
61.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
62.Siedlisko
63.Siemianowicki Rocznik Muzealny
64.Sieradzki Rocznik Muzealny
65.Siglum
66.Silesia Antiqua
67.Silesian Journal of Legal Studies
68.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
69.Silva Iaponicarum
70.Silva Rerum
71.Skamander
72.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
73.Skarby Podkarpackie
74.Skrzydlata Polska
75.Slavia Antiqua
76.Slavia Meridionalis
77.Slavia Occidentalis
78.Slavia Orientalis
79.Slavica Lodziensia
80.Słowo Krzyża
81.Słowo. Studia Językoznawcze
82.Słupskie Prace Biologiczne
83.Słupskie Prace Geograficzne
84.Słupskie Studia Filozoficzne
85.Służba Pracownicza
86.Służba Zdrowia
87.Służby Utrzymania Ruchu
88.Social and Legal Studies
89.Social Communication. Online Journal
90.Social Psychological Bulletin
91.Social Studies. Theory and Practice
92.Societas / Communitas
93.Societas et Ius
94.Society Register
95.Socio-Economic Modelling and Forecasting
96.Socjolingwistyka
97.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
98.Soil Science Annual
99.Sosnowieckie Studia Teologiczne
100.Sowiniec
101.Space-Society-Economy
102.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
103.Speech and Language Technology
104.Spektrum
105.Spheres of Culture
106.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
107.Społeczeństwo i Edukacja
108.Społeczeństwo i Ekonomia
109.Społeczeństwo i Polityka
110.Społeczeństwo i Rodzina
111.Społeczeństwo Informacyjne
112.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
113.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
114.Społeczeństwo. Edukacja. Język
115.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
116.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
117.Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne
118.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
119.Spotkania z Zabytkami
120.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
121.Sprawozdania Archeologiczne
122.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
123.Sprawy Międzynarodowe
124.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
125.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
126.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
127.Sprawy Wschodnie
128.Stal, Metale & Nowe Technologie
129.Stalowe Forum
130.Stan Rzeczy
131.Standardy Medyczne. Pediatria
132.Stargardia
133.Starożytności
134.Statistics in Transition. New Series
135.Steciana
136.Stolica
137.Stomatologia
138.Stomatologia Współczesna
139.Stosunki Międzynarodowe
140.Strony
141.Structure and Environment
142.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
143.Strzał
144.Strzyżowski Rocznik Muzealny
145.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
146.Studenckie Zapiski Historyczne
147.Studenckie Zeszyty Naukowe
148.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
149.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
150.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
151.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
152.Studi Polacco-Italiani di Toruń
153.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
154.Studia Administracyjne
155.Studia Angerburgica
156.Studia Anglica Posnaniensia
157.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
158.Studia Antyczne i Mediewistyczne
159.Studia Artystyczne
160.Studia Azjatystyczne
161.Studia BAS
162.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
163.Studia Białorutenistyczne
164.Studia Bibliologiczne
165.Studia Bobolanum
166.Studia Bydgoskie
167.Studia Celtica Posnaniensia
168.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
169.Studia Chopinowskie
170.Studia Choreologica
171.Studia Claromontana
172.Studia Classica et Neolatina
173.Studia Demograficzne
174.Studia Dydaktyczne
175.Studia Ecologiae et Bioethicae
176.Studia Edukacyjne
177.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
178.Studia Ekonomiczne i Regionalne
179.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
180.Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko
181.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
182.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
183.Studia Elbląskie
184.Studia Ełckie
185.Studia Epigraficzne
186.Studia et Documenta Slavica
187.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
188.Studia Etymologica Cracoviensia
189.Studia Europaea Gnesnensia
190.Studia Europejskie
191.Studia Filmoznawcze
192.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
193.Studia Gdańskie
194.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
195.Studia GeoHistorica
196.Studia Geologica Polonica
197.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
198.Studia Geotechnica et Mechanica
199.Studia Germanica Gedanensia
200.Studia Germanica Posnaniensia
201.Studia Gilsoniana
202.Studia Gnesnensia
203.Studia Gregoriańskie
204.Studia Historiae Oeconomicae
205.Studia Historiae Scientiarum
206.Studia Historica Gedanensia
207.Studia Historyczne
208.Studia Humana
209.Studia Humanistyczne AGH
210.Studia Humanistyczno-Społeczne
211.Studia Humanistyczno-Teologiczne
212.Studia i Analizy Europejskie
213.Studia i Badania Naukowe
214.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
215.Studia i Materiały
216.Studia i Materiały
217.Studia i Materiały Archeologiczne
218.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
219.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
220.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
221.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
222.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
223.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
224.Studia i Materiały Polonistyczne
225.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
226.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
227.Studia i Prace Pedagogiczne
228.Studia i Prace WNEiZ
229.Studia Iberystyczne
230.Studia Indogermanica Lodziensia
231.Studia Indologiczne
232.Studia Informatica
233.Studia Informatica / Politechnika Śląska
234.Studia Informatica Pomerania
235.Studia Informatyczne
236.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
237.Studia Iuridica
238.Studia Iuridica Agraria
239.Studia Iuridica Lublinensia
240.Studia Iuridica Toruniensia
241.Studia Językoznawcze
242.Studia Judaica
243.Studia Kaliskie
244.Studia Katechetyczne
245.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
246.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
247.Studia Krytyczne
248.Studia Kulturowe
249.Studia Kulturowo-Edukacyjne
250.Studia Kulturoznawcze
251.Studia Lednickie
252.Studia Leopoliensia
253.Studia Limnologica et Telmatologica
254.Studia Linguistica
255.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
256.Studia Litteraria et Historica
257.Studia Litteraria Polono-Slavica
258.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
259.Studia Logica
260.Studia Loviciensia
261.Studia Lubuskie
262.Studia Łęczyńskie
263.Studia Łomżyńskie
264.Studia Maritima
265.Studia Mathematica
266.Studia Mazowieckie
267.Studia Medioznawcze
268.Studia Medyczne
269.Studia Metodologiczne
270.Studia Miejskie
271.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
272.Studia Misjologiczne
273.Studia Muzealne
274.Studia Muzealno-Historyczne
275.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
276.Studia nad Bezpieczeństwem
277.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
278.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
279.Studia nad Rodziną
280.Studia Nauk Teologicznych PAN
281.Studia Niemcoznawcze
282.Studia Norwidiana
283.Studia o Książce
284.Studia o Książce i Informacji
285.Studia Obszarów Wiejskich
286.Studia Oeconomica Posnaniensia
287.Studia Oecumenica
288.Studia Orientalne
289.Studia Paedagogica Ignatiana
290.Studia Palmyreńskie
291.Studia Paradyskie
292.Studia Pastoralne
293.Studia Pedagogiczne (PAN)
294.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
295.Studia Pelplińskie
296.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
297.Studia Philosophiae Christianae
298.Studia Philosophica Wratislaviensia
299.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
300.Studia Płockie
301.Studia Podlaskie
302.Studia Politica Germanica
303.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
304.Studia Politologica Ucraino-Polona
305.Studia Politologiczne
306.Studia Polityczne
307.Studia Polonijne
308.Studia Polsko-Ukraińskie
309.Studia Poradoznawcze
310.Studia Pragmalingwistyczne
311.Studia Prawa Prywatnego
312.Studia Prawa Publicznego
313.Studia Prawnicze
314.Studia Prawnicze i Administracyjne
315.Studia Prawnicze KUL
316.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
317.Studia Prawno-Ekonomiczne
318.Studia Prawnoustrojowe
319.Studia Prymasowskie
320.Studia Psychologica
321.Studia Psychologiczne
322.Studia Quaternaria
323.Studia Redemptorystowskie
324.Studia Regionalia
325.Studia Regionalne i Lokalne
326.Studia Religiologica
327.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
328.Studia Romanica Posnaniensia
329.Studia Romologica
330.Studia Rossica
331.Studia Rossica Gedanensia
332.Studia Rossica Posnaniensia
333.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
334.Studia Salvatoriana Polonica
335.Studia Sandomierskie
336.Studia Semiotyczne
337.Studia Sieradzana
338.Studia Slavica
339.Studia Słowianoznawcze
340.Studia Socialia Cracoviensia
341.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
342.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
343.Studia Socjologiczne
344.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
345.Studia Społeczne
346.Studia Śląskie
347.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
348.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
349.Studia Teologiczne i Humanistyczne
350.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
351.Studia Teologii Dogmatycznej
352.Studia Theologica Pentecostalia
353.Studia Theologica Varsaviensia
354.Studia Translatorica
355.Studia Ucrainica Varsoviensia
356.Studia Ukrainica Posnaniensia
357.Studia Warmińskie
358.Studia Waweliana
359.Studia Wilanowskie
360.Studia Włocławskie
361.Studia Wschodnioeuropejskie
362.Studia Wschodniosłowiańskie
363.Studia Wyborcze
364.Studia z Architektury Nowoczesnej
365.Studia z Automatyki i Informatyki
366.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
367.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
368.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
369.Studia z Dziejów Średniowiecza
370.Studia z Dziejów Wojskowości
371.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
372.Studia z Filozofii Polskiej
373.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
374.Studia z Historii Filozofii
375.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
376.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
377.Studia z Kultury Popularnej
378.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
379.Studia z Prawa Wyznaniowego
380.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
381.Studia z Teorii Wychowania
382.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
383.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
384.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
385.Studia Zachodnie
386.Studia Zamkowe
387.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
388.Studia Zielonogórskie
389.Studia Źródłoznawcze
390.Studia Żydowskie
391.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
392.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
393.Studies in Ancient Art and Civilization
394.Studies in Global Ethics and Global Education
395.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
396.Studies in Polish Linguistics
397.Studies in Second Language Learning and Teaching
398.Studies in Sport Humanities
399.Studies in the Philosophy of Law
400.Studies of the Department of African Languages and Cultures
401.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
402.Styles of Communication
403.Stylistyka
404.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
405.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
406.Surowce i Maszyny Budowlane
407.Sylwan
408.Symbolae Europaeae
409.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
410.Sympozjum
411.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
412.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
413.Synchrotron Radiation in Natural Science
414.Synergies Pologne
415.Systemy Instalacyjne
416.Systemy Logistyczne Wojsk
417.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
418.sZAfa
419.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
420.Szkice Archiwalno-Historyczne
421.Szkice Humanistyczne
422.Szkice Legnickie
423.Szkice Podlaskie
424.Szkice Tarnowskie
425.Szkło i Ceramika
426.Szkoła Powszechna
427.Szkoła Specjalna
428.Szkoła, Zawód, Praca
429.Szkółkarstwo
430.Szok Kulturowy
431.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
432.Sztuka Edycji
433.Sztuka Europy Wschodniej
434.Sztuka i Dokumentacja
435.Sztuka i Filozofia
436.Sztuka i Kultura
437.Sztuka Implantologii
438.Sztuka Leczenia
439.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
440.Sztuki Piękne
441.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
442.Szum
443.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Retrun to the main page »