English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chosen letter: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Science, Technology and Innovation
16.Scientia
17.Scientia et Fides
18.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
19.Scientific Bulletin. Physics
20.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
21.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
22.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
23.Scientific Review of Physical Culture
24.Scripta Biblica et Orientalia
25.Scripta Classica
26.Scripta Comeniana Lesnensia
27.Scripta Historica
28.Scripta Judaica Cracoviensia
29.Scripta Neophilologica Posnaniensia
30.Scripta Philosophica
31.Scriptor Nowy
32.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
33.Scriptura Sacra
34.Scripturae Lumen
35.Secretum
36.Securitologia
37.Security and Defence Quarterly
38.Security Dimensions
39.Security Economy & Law
40.Security Forum
41.Security Review
42.Securo
43.Sekrety Nauki
44.Seksuologia Polska
45.Selected Engineering Problems
46.Semina Scientiarum
47.Seminare
48.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
49.Semiosis Lexicographica
50.Sensus Historiae
51.Sentire cum Ecclesia
52.Series Byzantina
53.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
54.Serwis Informacyjny Narkomania
55.Serwis Podatkowy
56.Serwis Prawno-Pracowniczy
57.Sędzia
58.Sfinks
59.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
60.Siedlisko
61.Siemianowicki Rocznik Muzealny
62.Sieradzki Rocznik Muzealny
63.Siglum
64.Silesia Antiqua
65.Silesian Journal of Legal Studies
66.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
67.Silva Iaponicarum
68.Silva Rerum
69.Skamander
70.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
71.Skarby Podkarpackie
72.Skrzydlata Polska
73.Slavia Antiqua
74.Slavia Meridionalis
75.Slavia Occidentalis
76.Slavia Orientalis
77.Slavica Lodziensia
78.Słowo Krzyża
79.Słowo. Studia Językoznawcze
80.Słupskie Prace Biologiczne
81.Słupskie Prace Geograficzne
82.Słupskie Studia Filozoficzne
83.Służba Pracownicza
84.Służba Zdrowia
85.Służby Utrzymania Ruchu
86.Social and Legal Studies
87.Social Communication
88.Social Psychological Bulletin
89.Social Studies. Theory and Practice
90.Societas / Communitas
91.Societas et Ius
92.Society Register
93.Socjolingwistyka
94.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
95.Soil Science Annual
96.Sosnowieckie Studia Teologiczne
97.Sowiniec
98.Space-Society-Economy
99.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
100.Speech and Language Technology
101.Spektrum
102.Spheres of Culture
103.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
104.Społeczeństwo i Edukacja
105.Społeczeństwo i Ekonomia
106.Społeczeństwo i Polityka
107.Społeczeństwo i Rodzina
108.Społeczeństwo Informacyjne
109.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
110.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
111.Społeczeństwo. Edukacja. Język
112.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
113.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
114.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
115.Spotkania z Zabytkami
116.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
117.Sprawozdania Archeologiczne
118.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
119.Sprawy Międzynarodowe
120.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
121.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
122.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
123.Sprawy Wschodnie
124.Stal, Metale & Nowe Technologie
125.Stalowe Forum
126.Stan Rzeczy
127.Standardy Medyczne. Pediatria
128.Stargardia
129.Starożytności
130.Statistics in Transition. New Series
131.Steciana
132.Stolica
133.Stomatologia
134.Stomatologia Współczesna
135.Stosunki Międzynarodowe
136.Strony
137.Structure and Environment
138.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
139.Strzał
140.Strzyżowski Rocznik Muzealny
141.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
142.Studenckie Zapiski Historyczne
143.Studenckie Zeszyty Naukowe
144.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
145.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
146.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
147.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
148.Studi Polacco-Italiani di Toruń
149.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
150.Studia Administracyjne
151.Studia Angerburgica
152.Studia Anglica Posnaniensia
153.Studia Antyczne i Mediewistyczne
154.Studia Artystyczne
155.Studia Azjatystyczne
156.Studia BAS
157.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
158.Studia Białorutenistyczne
159.Studia Bibliologiczne
160.Studia Bobolanum
161.Studia Bydgoskie
162.Studia Celtica Posnaniensia
163.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
164.Studia Chopinowskie
165.Studia Choreologica
166.Studia Claromontana
167.Studia Classica et Neolatina
168.Studia Demograficzne
169.Studia Dydaktyczne
170.Studia Ecologiae et Bioethicae
171.Studia Edukacyjne
172.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
173.Studia Ekonomiczne i Regionalne
174.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
175.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
176.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
177.Studia Elbląskie
178.Studia Ełckie
179.Studia Epigraficzne
180.Studia et Documenta Slavica
181.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
182.Studia Etymologica Cracoviensia
183.Studia Europaea Gnesnensia
184.Studia Europejskie
185.Studia Filmoznawcze
186.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
187.Studia Gdańskie
188.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
189.Studia GeoHistorica
190.Studia Geologica Polonica
191.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
192.Studia Geotechnica et Mechanica
193.Studia Germanica Gedanensia
194.Studia Germanica Posnaniensia
195.Studia Gilsoniana
196.Studia Gnesnensia
197.Studia Gregoriańskie
198.Studia Historiae Oeconomicae
199.Studia Historiae Scientiarum
200.Studia Historica Gedanensia
201.Studia Historyczne
202.Studia Humana
203.Studia Humanistyczne AGH
204.Studia Humanistyczno-Społeczne
205.Studia Humanistyczno-Teologiczne
206.Studia i Analizy Europejskie
207.Studia i Badania Naukowe
208.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
209.Studia i Materiały
210.Studia i Materiały
211.Studia i Materiały Archeologiczne
212.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
213.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
214.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
215.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
216.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
217.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
218.Studia i Materiały Polonistyczne
219.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
220.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
221.Studia i Prace Pedagogiczne
222.Studia i Prace WNEiZ
223.Studia Iberystyczne
224.Studia Indogermanica Lodziensia
225.Studia Indologiczne
226.Studia Informatica
227.Studia Informatica / Politechnika Śląska
228.Studia Informatica Pomerania
229.Studia Informatyczne
230.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
231.Studia Iuridica
232.Studia Iuridica Agraria
233.Studia Iuridica Lublinensia
234.Studia Iuridica Toruniensia
235.Studia Językoznawcze
236.Studia Judaica
237.Studia Kaliskie
238.Studia Katechetyczne
239.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
240.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
241.Studia Krytyczne
242.Studia Kulturowe
243.Studia Kulturowe
244.Studia Kulturowo-Edukacyjne
245.Studia Kulturoznawcze
246.Studia Lednickie
247.Studia Leopoliensia
248.Studia Limnologica et Telmatologica
249.Studia Linguistica
250.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
251.Studia Litteraria et Historica
252.Studia Litteraria Polono-Slavica
253.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
254.Studia Logica
255.Studia Loviciensia
256.Studia Lubuskie
257.Studia Łęczyńskie
258.Studia Łomżyńskie
259.Studia Maritima
260.Studia Mathematica
261.Studia Mazowieckie
262.Studia Medioznawcze
263.Studia Medyczne
264.Studia Metodologiczne
265.Studia Miejskie
266.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
267.Studia Misjologiczne
268.Studia Muzealne
269.Studia Muzealno-Historyczne
270.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
271.Studia nad Bezpieczeństwem
272.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
273.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
274.Studia nad Rodziną
275.Studia Nauk Teologicznych PAN
276.Studia Niemcoznawcze
277.Studia Norwidiana
278.Studia o Książce
279.Studia o Książce i Informacji
280.Studia Obszarów Wiejskich
281.Studia Oeconomica Posnaniensia
282.Studia Oecumenica
283.Studia Orientalne
284.Studia Paedagogica Ignatiana
285.Studia Palmyreńskie
286.Studia Paradyskie
287.Studia Pastoralne
288.Studia Pedagogiczne (PAN)
289.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
290.Studia Pelplińskie
291.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
292.Studia Philosophiae Christianae
293.Studia Philosophica Wratislaviensia
294.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
295.Studia Piekarskie
296.Studia Płockie
297.Studia Podlaskie
298.Studia Politica Germanica
299.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
300.Studia Politologica Ucraino-Polona
301.Studia Politologiczne
302.Studia Polityczne
303.Studia Polonijne
304.Studia Polsko-Ukraińskie
305.Studia Poradoznawcze
306.Studia Pragmalingwistyczne
307.Studia Prawa Prywatnego
308.Studia Prawa Publicznego
309.Studia Prawnicze
310.Studia Prawnicze i Administracyjne
311.Studia Prawnicze KUL
312.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
313.Studia Prawno-Ekonomiczne
314.Studia Prawnoustrojowe
315.Studia Prymasowskie
316.Studia Psychologica
317.Studia Psychologiczne
318.Studia Quaternaria
319.Studia Redemptorystowskie
320.Studia Regionalia
321.Studia Regionalne i Lokalne
322.Studia Religiologica
323.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
324.Studia Romanica Posnaniensia
325.Studia Romologica
326.Studia Rossica
327.Studia Rossica Gedanensia
328.Studia Rossica Posnaniensia
329.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
330.Studia Salvatoriana Polonica
331.Studia Sandomierskie
332.Studia Semiotyczne
333.Studia Sieradzana
334.Studia Slavica
335.Studia Słowianoznawcze
336.Studia Socialia Cracoviensia
337.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
338.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
339.Studia Socjologiczne
340.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
341.Studia Społeczne
342.Studia Śląskie
343.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
344.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
345.Studia Teologiczne i Humanistyczne
346.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
347.Studia Teologii Dogmatycznej
348.Studia Theologica Pentecostalia
349.Studia Theologica Varsaviensia
350.Studia Translatorica
351.Studia Ucrainica Varsoviensia
352.Studia Ukrainica Posnaniensia
353.Studia Warmińskie
354.Studia Waweliana
355.Studia Wilanowskie
356.Studia Włocławskie
357.Studia Wschodnioeuropejskie
358.Studia Wschodniosłowiańskie
359.Studia Wyborcze
360.Studia z Architektury Nowoczesnej
361.Studia z Automatyki i Informatyki
362.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
363.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
364.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
365.Studia z Dziejów Średniowiecza
366.Studia z Dziejów Wojskowości
367.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
368.Studia z Filozofii Polskiej
369.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
370.Studia z Historii Filozofii
371.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
372.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
373.Studia z Kultury Popularnej
374.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
375.Studia z Prawa Wyznaniowego
376.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
377.Studia z Teorii Wychowania
378.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
379.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
380.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
381.Studia Zachodnie
382.Studia Zamkowe
383.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
384.Studia Zielonogórskie
385.Studia Źródłoznawcze
386.Studia Żydowskie
387.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
388.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
389.Studies in Ancient Art and Civilization
390.Studies in English Philology
391.Studies in Global Ethics and Global Education
392.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
393.Studies in Polish Linguistics
394.Studies in Second Language Learning and Teaching
395.Studies in Sport Humanities
396.Studies in the Philosophy of Law
397.Studies of the Department of African Languages and Cultures
398.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
399.Styles of Communication
400.Stylistyka
401.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
402.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
403.Surowce i Maszyny Budowlane
404.Sylwan
405.Symbolae Europaeae
406.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
407.Sympozjum
408.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
409.Synchrotron Radiation in Natural Science
410.Synergies Pologne
411.Systemy Instalacyjne
412.Systemy Logistyczne Wojsk
413.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
414.sZAfa
415.Szczeciński Informator Archiwalny
416.Szkice Archiwalno-Historyczne
417.Szkice Humanistyczne
418.Szkice Legnickie
419.Szkice Podlaskie
420.Szkice Tarnowskie
421.Szkło i Ceramika
422.Szkoła Powszechna
423.Szkoła Specjalna
424.Szkoła, Zawód, Praca
425.Szkółkarstwo
426.Szok Kulturowy
427.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
428.Sztuka Edycji
429.Sztuka Europy Wschodniej
430.Sztuka i Dokumentacja
431.Sztuka i Filozofia
432.Sztuka i Kultura
433.Sztuka Implantologii
434.Sztuka Leczenia
435.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
436.Sztuki Piękne
437.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
438.Szum
439.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Retrun to the main page »