English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chosen letter: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Sapientia Iuris
13.Scena
14.Schedae Informaticae
15.Schulz/Forum
16.Science, Technology and Innovation
17.Scientia
18.Scientia et Fides
19.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
20.Scientific Bulletin. Physics
21.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
22.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
23.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
24.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
25.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
26.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
27.Scientific Review of Physical Culture
28.Scripta Biblica et Orientalia
29.Scripta Classica
30.Scripta Comeniana Lesnensia
31.Scripta Historica
32.Scripta Judaica Cracoviensia
33.Scripta Neophilologica Posnaniensia
34.Scripta Philosophica
35.Scriptor Nowy
36.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
37.Scriptura Sacra
38.Scripturae Lumen
39.Secretum
40.Securitologia
41.Security and Defence Quarterly
42.Security Dimensions
43.Security Forum
44.Security Review
45.Security, Economy & Law
46.Securo
47.Sekrety Nauki
48.Seksuologia Polska
49.Selected Engineering Problems
50.Semina Scientiarum
51.Seminare
52.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
53.Semiosis Lexicographica
54.Sensus Historiae
55.Sentire cum Ecclesia
56.Series Byzantina
57.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
58.Serwis Informacyjny Uzależnienia
59.Serwis Podatkowy
60.Serwis Prawno-Pracowniczy
61.Sędzia
62.Sfinks
63.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
64.Siedlisko
65.Siemianowicki Rocznik Muzealny
66.Sieradzki Rocznik Muzealny
67.Siglum
68.Silesia Antiqua
69.Silesian Journal of Legal Studies
70.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
71.Silva Iaponicarum
72.Silva Rerum
73.Skamander
74.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
75.Skarby Podkarpackie
76.Skrzydlata Polska
77.Slavia Antiqua
78.Slavia Meridionalis
79.Slavia Occidentalis
80.Slavia Orientalis
81.Slavica Lodziensia
82.Słowo Krzyża
83.Słowo. Studia Językoznawcze
84.Słupskie Prace Biologiczne
85.Słupskie Prace Geograficzne
86.Słupskie Studia Filozoficzne
87.Służba Pracownicza
88.Służba Zdrowia
89.Służby Utrzymania Ruchu
90.Social and Legal Sciences
91.Social Communication. Online Journal
92.Social Psychological Bulletin
93.Social Studies. Theory and Practice
94.Societas / Communitas
95.Societas et Ius
96.Society Register
97.Socio-Economic Modelling and Forecasting
98.Socjolingwistyka
99.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
100.Soil Science Annual
101.Sosnowieckie Studia Teologiczne
102.Sowiniec
103.Space-Society-Economy
104.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
105.Speech and Language Technology
106.Spektrum
107.Spheres of Culture
108.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
109.Społeczeństwo i Edukacja
110.Społeczeństwo i Ekonomia
111.Społeczeństwo i Polityka
112.Społeczeństwo i Rodzina
113.Społeczeństwo Informacyjne
114.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
115.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
116.Społeczeństwo. Edukacja. Język
117.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
118.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
119.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
120.Spotkania z Zabytkami
121.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
122.Sprawozdania Archeologiczne
123.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
124.Sprawy Międzynarodowe
125.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
126.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
127.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
128.Sprawy Wschodnie
129.Stal, Metale & Nowe Technologie
130.Stalowe Forum
131.Stan Rzeczy
132.Standardy Medyczne. Pediatria
133.Stargardia
134.Starożytności
135.Statistics in Transition. New Series
136.Steciana
137.Stolica
138.Stomatologia
139.Stomatologia Współczesna
140.Stosunki Międzynarodowe
141.Strony
142.Structure and Environment
143.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
144.Strzał
145.Strzyżowski Rocznik Muzealny
146.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
147.Studenckie Zapiski Historyczne
148.Studenckie Zeszyty Naukowe
149.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
150.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
151.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
152.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
153.Studi Polacco-Italiani di Toruń
154.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
155.Studia Administracyjne
156.Studia Angerburgica
157.Studia Anglica Posnaniensia
158.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
159.Studia Antyczne i Mediewistyczne
160.Studia Artystyczne
161.Studia Azjatystyczne
162.Studia BAS
163.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
164.Studia Białorutenistyczne
165.Studia Bibliologiczne
166.Studia Bobolanum
167.Studia Bydgoskie
168.Studia Celtica Posnaniensia
169.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
170.Studia Chopinowskie
171.Studia Choreologica
172.Studia Claromontana
173.Studia Classica et Neolatina
174.Studia Demograficzne
175.Studia Dydaktyczne
176.Studia Ecologiae et Bioethicae
177.Studia Edukacyjne
178.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
179.Studia Ekonomiczne i Regionalne
180.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
181.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
182.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
183.Studia Elbląskie
184.Studia Ełckie
185.Studia Epigraficzne
186.Studia et Documenta Slavica
187.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
188.Studia Etymologica Cracoviensia
189.Studia Europaea Gnesnensia
190.Studia Europejskie
191.Studia Filmoznawcze
192.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
193.Studia Gdańskie
194.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
195.Studia GeoHistorica
196.Studia Geologica Polonica
197.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
198.Studia Geotechnica et Mechanica
199.Studia Germanica Gedanensia
200.Studia Germanica Posnaniensia
201.Studia Gilsoniana
202.Studia Gnesnensia
203.Studia Gregoriańskie
204.Studia Historiae Oeconomicae
205.Studia Historiae Scientiarum
206.Studia Historica Gedanensia
207.Studia Historyczne
208.Studia Humana
209.Studia Humanistyczne AGH
210.Studia Humanistyczno-Społeczne
211.Studia Humanistyczno-Teologiczne
212.Studia i Analizy Europejskie
213.Studia i Badania Naukowe
214.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
215.Studia i Materiały
216.Studia i Materiały
217.Studia i Materiały Archeologiczne
218.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
219.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
220.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
221.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
222.Studia i Materiały Lubelskie
223.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
224.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
225.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
226.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
227.Studia i Prace Pedagogiczne
228.Studia i Prace WNEiZ
229.Studia Iberystyczne
230.Studia Indogermanica Lodziensia
231.Studia Indologiczne
232.Studia Informatica
233.Studia Informatica / Politechnika Śląska
234.Studia Informatica Pomerania
235.Studia Informatyczne
236.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
237.Studia Iuridica
238.Studia Iuridica Agraria
239.Studia Iuridica Lublinensia
240.Studia Iuridica Toruniensia
241.Studia Językoznawcze
242.Studia Judaica
243.Studia Kaliskie
244.Studia Katechetyczne
245.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
246.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
247.Studia Krytyczne
248.Studia Kulturowe
249.Studia Kulturowo-Edukacyjne
250.Studia Kulturoznawcze
251.Studia Lednickie
252.Studia Leopoliensia
253.Studia Limnologica et Telmatologica
254.Studia Linguistica
255.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
256.Studia Litteraria et Historica
257.Studia Litteraria Polono-Slavica
258.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
259.Studia Logica
260.Studia Loviciensia
261.Studia Lubuskie
262.Studia Łęczyńskie
263.Studia Łomżyńskie
264.Studia Maritima
265.Studia Mathematica
266.Studia Mazowieckie
267.Studia Medioznawcze
268.Studia Medyczne
269.Studia Metodologiczne
270.Studia Miejskie
271.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
272.Studia Misjologiczne
273.Studia Muzealne
274.Studia Muzealno-Historyczne
275.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
276.Studia nad Bezpieczeństwem
277.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
278.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
279.Studia nad Rodziną
280.Studia Nauk Teologicznych PAN
281.Studia Niemcoznawcze
282.Studia Norwidiana
283.Studia o Książce
284.Studia o Książce i Informacji
285.Studia Obszarów Wiejskich
286.Studia Oeconomica Posnaniensia
287.Studia Oecumenica
288.Studia Orientalne
289.Studia Paedagogica Ignatiana
290.Studia Palmyreńskie
291.Studia Paradyskie
292.Studia Pastoralne
293.Studia Pedagogiczne (PAN)
294.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
295.Studia Pelplińskie
296.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
297.Studia Philosophiae Christianae
298.Studia Philosophica Wratislaviensia
299.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
300.Studia Płockie
301.Studia Podlaskie
302.Studia Politica Germanica
303.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
304.Studia Politologica Ucraino-Polona
305.Studia Politologiczne
306.Studia Polityczne
307.Studia Polonijne
308.Studia Polsko-Ukraińskie
309.Studia Poradoznawcze
310.Studia Pragmalingwistyczne
311.Studia Prawa Prywatnego
312.Studia Prawa Publicznego
313.Studia Prawnicze
314.Studia Prawnicze i Administracyjne
315.Studia Prawnicze KUL
316.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
317.Studia Prawno-Ekonomiczne
318.Studia Prawnoustrojowe
319.Studia Prymasowskie
320.Studia Psychologica
321.Studia Psychologiczne
322.Studia Quaternaria
323.Studia Redemptorystowskie
324.Studia Regionalia
325.Studia Regionalne i Lokalne
326.Studia Religiologica
327.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
328.Studia Romanica Posnaniensia
329.Studia Romologica
330.Studia Rossica
331.Studia Rossica Gedanensia
332.Studia Rossica Posnaniensia
333.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
334.Studia Salvatoriana Polonica
335.Studia Sandomierskie
336.Studia Scandinavica
337.Studia Semiotyczne
338.Studia Sieradzana
339.Studia Slavica
340.Studia Słowianoznawcze
341.Studia Socialia Cracoviensia
342.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
343.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
344.Studia Socjologiczne
345.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
346.Studia Społeczne
347.Studia Śląskie
348.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
349.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
350.Studia Teologiczne i Humanistyczne
351.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
352.Studia Teologii Dogmatycznej
353.Studia Theologica Pentecostalia
354.Studia Theologica Varsaviensia
355.Studia Translatorica
356.Studia Ucrainica Varsoviensia
357.Studia Ukrainica Posnaniensia
358.Studia Warmińskie
359.Studia Waweliana
360.Studia Wilanowskie
361.Studia Włocławskie
362.Studia Wschodnioeuropejskie
363.Studia Wschodniosłowiańskie
364.Studia Wyborcze
365.Studia z Architektury Nowoczesnej
366.Studia z Automatyki i Informatyki
367.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
368.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
369.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
370.Studia z Dziejów Średniowiecza
371.Studia z Dziejów Wojskowości
372.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
373.Studia z Filozofii Polskiej
374.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
375.Studia z Historii Filozofii
376.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
377.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
378.Studia z Kultury Popularnej
379.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
380.Studia z Prawa Wyznaniowego
381.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
382.Studia z Teorii Wychowania
383.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
384.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
385.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
386.Studia Zachodnie
387.Studia Zamkowe
388.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
389.Studia Zielonogórskie
390.Studia Źródłoznawcze
391.Studia Żydowskie
392.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
393.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
394.Studies in Ancient Art and Civilization
395.Studies in Global Ethics and Global Education
396.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
397.Studies in Polish Linguistics
398.Studies in Second Language Learning and Teaching
399.Studies in Sport Humanities
400.Studies in the Philosophy of Law
401.Studies of the Department of African Languages and Cultures
402.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
403.Styles of Communication
404.Stylistyka
405.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
406.Suicydologia
407.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
408.Surowce i Maszyny Budowlane
409.Sylwan
410.Symbolae Europaeae
411.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
412.Sympozjum
413.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
414.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
415.Synchrotron Radiation in Natural Science
416.Synergies Pologne
417.Systemy Instalacyjne
418.Systemy Logistyczne Wojsk
419.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
420.sZAfa
421.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
422.Szkice Archiwalno-Historyczne
423.Szkice Humanistyczne
424.Szkice Legnickie
425.Szkice Podlaskie
426.Szkice Tarnowskie
427.Szkło i Ceramika
428.Szkoła Powszechna
429.Szkoła Specjalna
430.Szkoła, Zawód, Praca
431.Szkółkarstwo
432.Szok Kulturowy
433.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
434.Sztuka Edycji
435.Sztuka Europy Wschodniej
436.Sztuka i Dokumentacja
437.Sztuka i Filozofia
438.Sztuka i Kultura
439.Sztuka Implantologii
440.Sztuka Leczenia
441.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
442.Sztuki Piękne
443.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
444.Szum
445.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Retrun to the main page »