English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chosen letter: o
1.Oblicza Komunikacji
2.Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
3.Obróbka Metalu
4.Obróbka Plastyczna Metali
5.Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy
6.Oceanologia
7.Oceanological and Hydrobiological Studies
8.Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
9.Ochrona i Konserwacja Zabytków
10.Ochrona Mienia i Informacji
11.Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
12.Ochrona przed Korozją
13.Ochrona Środowiska
14.Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
15.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
16.Ochrona Zabytków
17.Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat
18.Odonatrix
19.Odra
20.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
21.Odzież - Technologia, Moda
22.Oeconomia Copernicana
23.Ofensywa
24.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
25.Ogrody Nauk i Sztuk
26.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
27.Oikos
28.Okiem KNPEiS
29.Okolice. Kwartalnik Etnologiczny
30.Okręty Wojenne
31.Okulistyka
32.Okulistyka po Dyplomie
33.Okulistyka Weterynaryjna
34.Old and New Concepts of Physics, The
35.Olsztyn Economic Journal
36.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
37.Oncology in Clinical Practice
38.OncoReview
39.Onkologia i Radioterapia
40.Onkologia po Dyplomie
41.Onkologia Polska
42.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
43.Onomastica
44.Onomastica Slavogermanica
45.Opakowanie
46.Opcje
47.Open Access Library
48.Open Chemistry
49.Open Computer Science
50.Open Engineering
51.Open Geosciences
52.Open Life Sciences
53.Open Mathematics
54.Open Medicine
55.Open Physics
56.Open Systems & Information Dynamics
57.Operations Research and Decisions
58.Ophthalmology Journal
59.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
60.Opieka Wychowanie Terapia
61.Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
62.Opolski Rocznik Muzealny
63.Opolskie Akademickie Forum Logistyki
64.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
65.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
66.Optica Applicata
67.Optimum. Studia Ekonomiczne
68.Opto-Electronics Review
69.Optyka
70.Opuscula Mathematica
71.Opuscula Musealia
72.Opuscula Sociologica
73.Orawa
74.Orbis Idearum. History of Ideas NetMag
75.Orbis Linguarum
76.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
77.Organizacja i Zarządzanie
78.Organization and Management = Organizacja i Kierowanie
79.Organon
80.Orientalia Christiana Cracoviensia
81.Orkiestra
82.Ornis Polonica
83.Orońsko
84.Ortodoncja w Praktyce
85.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
86.Orzecznictwo Lekarskie
87.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
88.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
89.Orzecznictwo Sądów Polskich
90.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
91.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
92.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
93.Ostry Dyżur
94.Oświata i Wychowanie [1929]
95.Oświetlenie LED
96.Otolaryngologia Polska
97.Otorynolaryngologia
98.Otwarta Innowacja
99.Our Europe. Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture
100.Outsourcing & More
« Retrun to the main page »