English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chosen letter: o
1.Oblicza Komunikacji
2.Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
3.Obróbka Metalu
4.Obróbka Plastyczna Metali
5.Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy
6.Oceanologia
7.Oceanological and Hydrobiological Studies
8.Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
9.Ochrona i Konserwacja Zabytków
10.Ochrona Mienia i Informacji
11.Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
12.Ochrona przed Korozją
13.Ochrona Środowiska
14.Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
15.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
16.Ochrona Zabytków
17.Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat
18.Odonatrix
19.Odra
20.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
21.Odzież - Technologia, Moda
22.Oeconomia Copernicana
23.Ofensywa
24.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
25.Ogrody Nauk i Sztuk
26.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
27.Okolice. Kwartalnik Etnologiczny
28.Okręty Wojenne
29.Okulistyka
30.Okulistyka po Dyplomie
31.Okulistyka Weterynaryjna
32.Old and New Concepts of Physics, The
33.Olsztyn Economic Journal
34.Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne
35.Oncology in Clinical Practice
36.OncoReview
37.Onkologia i Radioterapia
38.Onkologia po Dyplomie
39.Onkologia Polska
40.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
41.Onomastica
42.Onomastica Slavogermanica
43.Opakowanie
44.Opcje
45.Open Access Library
46.Open Chemistry
47.Open Computer Science
48.Open Engineering
49.Open Geosciences
50.Open Life Sciences
51.Open Mathematics
52.Open Medicine
53.Open Physics
54.Open Systems & Information Dynamics
55.Operations Research and Decisions
56.Ophthalmology Journal
57.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
58.Opieka Wychowanie Terapia
59.Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
60.Opolski Rocznik Muzealny
61.Opolskie Akademickie Forum Logistyki
62.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
63.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
64.Optica Applicata
65.Optimum. Economic Studies
66.Opto-Electronics Review
67.Optyka
68.Opuscula Mathematica
69.Opuscula Musealia
70.Opuscula Sociologica
71.Orawa
72.Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas
73.Orbis Linguarum
74.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
75.Organizacja i Zarządzanie
76.Organization and Management = Organizacja i Kierowanie
77.Organon
78.Orientalia Christiana Cracoviensia
79.Orkiestra
80.Ornis Polonica
81.Orońsko
82.Ortodoncja w Praktyce
83.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
84.Orzecznictwo Lekarskie
85.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
86.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
87.Orzecznictwo Sądów Polskich
88.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
89.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
90.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
91.Ostry Dyżur
92.Oświata i Wychowanie [1929]
93.Oświetlenie LED
94.Otolaryngologia Polska
95.Otorynolaryngologia
96.Otwarta Innowacja
97.Our Europe. Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture
98.Outsourcing & More
« Retrun to the main page »