English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chosen letter: o
1.Oblicza Komunikacji
2.Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
3.Obróbka Metalu
4.Obróbka Plastyczna Metali
5.Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy
6.Oceanologia
7.Oceanological and Hydrobiological Studies
8.Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
9.Ochrona i Konserwacja Zabytków
10.Ochrona Mienia i Informacji
11.Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
12.Ochrona przed Korozją
13.Ochrona Środowiska
14.Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych
15.Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka
16.Ochrona Zabytków
17.Odlewnictwo Współczesne - Polska i Świat
18.Odonatrix
19.Odra
20.Odrodzenie i Reformacja w Polsce
21.Odzież - Technologia, Moda
22.Oeconomia Copernicana
23.Ofensywa
24.Ogólnopolski Przegląd Medyczny
25.Ogrody Nauk i Sztuk
26.Oikeios Logos. Working Papers of the Department of Ecocommunication
27.Okolice. Kwartalnik Etnologiczny
28.Okręty Wojenne
29.Okulistyka
30.Okulistyka po Dyplomie
31.Okulistyka Weterynaryjna
32.Old and New Concepts of Physics, The
33.Olsztyn Economic Journal
34.Oncology in Clinical Practice
35.OncoReview
36.Onkologia i Radioterapia
37.Onkologia po Dyplomie
38.Onkologia Polska
39.Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
40.Onomastica
41.Onomastica Slavogermanica
42.Opakowanie
43.Opcje
44.Open Access Library
45.Open Chemistry
46.Open Computer Science
47.Open Engineering
48.Open Geosciences
49.Open Life Sciences
50.Open Mathematics
51.Open Medicine
52.Open Physics
53.Open Systems & Information Dynamics
54.Operations Research and Decisions
55.Ophthalmology Journal
56.OphthaTherapy. Terapie w Okulistyce
57.Opieka Wychowanie Terapia
58.Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności
59.Opolski Rocznik Muzealny
60.Opolskie Akademickie Forum Logistyki
61.Opolskie Roczniki Ekonomiczne
62.Opolskie Studia Administracyjno-Prawne
63.Optica Applicata
64.Optimum. Economic Studies
65.Opto-Electronics Review
66.Optyka
67.Opuscula Mathematica
68.Opuscula Musealia
69.Opuscula Sociologica
70.Orawa
71.Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas
72.Orbis Linguarum
73.Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
74.Organizacja i Zarządzanie. Kwartalnik Naukowy = Organization & Management Scientific Journal
75.Organization and Management = Organizacja i Kierowanie
76.Organon
77.Orientalia Christiana Cracoviensia
78.Orkiestra
79.Ornis Polonica
80.Orońsko
81.Ortodoncja w Praktyce
82.Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja
83.Orzecznictwo Lekarskie
84.Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
85.Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
86.Orzecznictwo Sądów Polskich
87.Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
88.Orzecznictwo Sądu Najwyższego: zbiór urzędowy. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
89.Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
90.Ostry Dyżur
91.Oświata i Wychowanie [1929]
92.Oświetlenie LED
93.Otorynolaryngologia
94.Otwarta Innowacja
95.Our Europe. Ethnography - Ethnology - Anthropology of Culture
96.Outsourcing & More
« Retrun to the main page »