English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.Safety & Fire Technology
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Sapientia Iuris
13.Scena
14.Schedae Informaticae
15.Schulz/Forum
16.Science, Technology and Innovation
17.Scientia
18.Scientia et Fides
19.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
20.Scientific Bulletin. Physics
21.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
22.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
23.Scientific Journal of Polish Naval Academy
24.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
25.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
26.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
27.Scientific News of Pacific Region
28.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
29.Scientific Review of Physical Culture
30.Scripta Biblica et Orientalia
31.Scripta Classica
32.Scripta Comeniana Lesnensia
33.Scripta Historica
34.Scripta Judaica Cracoviensia
35.Scripta Neophilologica Posnaniensia
36.Scripta Philosophica
37.Scriptor Nowy
38.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
39.Scriptura Sacra
40.Scripturae Lumen
41.Secretum
42.Securitologia
43.Security and Defence Quarterly
44.Security Dimensions
45.Security Forum
46.Security Review
47.Security, Economy & Law
48.Securo
49.Sekrety Nauki
50.Seksuologia Polska
51.Selected Engineering Problems
52.Semina Scientiarum
53.Seminare
54.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
55.Semiosis Lexicographica
56.Sensus Historiae
57.Sentire cum Ecclesia
58.Series Byzantina
59.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
60.Serwis Informacyjny Uzależnienia
61.Serwis Prawno-Pracowniczy
62.Sędzia
63.Sfinks
64.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
65.Siedlisko
66.Siemianowicki Rocznik Muzealny
67.Sieradzki Rocznik Muzealny
68.Siglum
69.Silesia Antiqua
70.Silesian Journal of Legal Studies
71.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
72.Silva Iaponicarum
73.Silva Rerum
74.Skamander
75.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
76.Skarby Podkarpackie
77.Skrzydlata Polska
78.Slavia Antiqua
79.Slavia Meridionalis
80.Slavia Occidentalis
81.Slavia Orientalis
82.Slavica Lodziensia
83.Słowo Krzyża
84.Słowo. Studia Językoznawcze
85.Słupskie Prace Biologiczne
86.Słupskie Prace Geograficzne
87.Słupskie Studia Filozoficzne
88.Służba Pracownicza
89.Służba Zdrowia
90.Służby Utrzymania Ruchu
91.Social and Legal Sciences
92.Social Communication. Online Journal
93.Social Psychological Bulletin
94.Social Studies. Theory and Practice
95.Societas / Communitas
96.Societas et Ius
97.Society Register
98.Socio-Economic Modelling and Forecasting
99.Socjolingwistyka
100.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
101.Soil Science Annual
102.Sosnowieckie Studia Teologiczne
103.Sowiniec
104.Space-Society-Economy
105.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
106.Speech and Language Technology
107.Spektrum
108.Spheres of Culture
109.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
110.Społeczeństwo i Edukacja
111.Społeczeństwo i Ekonomia
112.Społeczeństwo i Polityka
113.Społeczeństwo i Rodzina
114.Społeczeństwo Informacyjne
115.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
116.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
117.Społeczeństwo. Edukacja. Język
118.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
119.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
120.Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe
121.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
122.Spotkania z Zabytkami
123.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
124.Sprawozdania Archeologiczne
125.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
126.Sprawy Międzynarodowe
127.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
128.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
129.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
130.Sprawy Wschodnie
131.Stal, Metale & Nowe Technologie
132.Stalowe Forum
133.Stan Rzeczy
134.Standardy Medyczne. Pediatria
135.Stargardia
136.Starożytności
137.Statistics in Transition. New Series
138.Steciana
139.Stolica
140.Stomatologia
141.Stomatologia Współczesna
142.Stosunki Międzynarodowe
143.Strony
144.Structure and Environment
145.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
146.Strzał
147.Strzyżowski Rocznik Muzealny
148.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
149.Studenckie Zapiski Historyczne
150.Studenckie Zeszyty Naukowe
151.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
152.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
153.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
154.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
155.Studi Polacco-Italiani di Toruń
156.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
157.Studia Administracyjne
158.Studia Angerburgica
159.Studia Anglica Posnaniensia
160.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
161.Studia Antyczne i Mediewistyczne
162.Studia Artystyczne
163.Studia Azjatystyczne
164.Studia BAS
165.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
166.Studia Białorutenistyczne
167.Studia Bibliologiczne
168.Studia Bobolanum
169.Studia Bydgoskie
170.Studia Celtica Posnaniensia
171.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
172.Studia Chopinowskie
173.Studia Choreologica
174.Studia Claromontana
175.Studia Classica et Neolatina
176.Studia Demograficzne
177.Studia Dydaktyczne
178.Studia Ecologiae et Bioethicae
179.Studia Edukacyjne
180.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
181.Studia Ekonomiczne i Regionalne
182.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
183.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
184.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
185.Studia Elbląskie
186.Studia Ełckie
187.Studia Epigraficzne
188.Studia et Documenta Slavica
189.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
190.Studia Etymologica Cracoviensia
191.Studia Europaea Gnesnensia
192.Studia Europejskie - Studies in European Affairs
193.Studia Filmoznawcze
194.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
195.Studia Gdańskie
196.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
197.Studia GeoHistorica
198.Studia Geologica Polonica
199.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
200.Studia Geotechnica et Mechanica
201.Studia Germanica Gedanensia
202.Studia Germanica Posnaniensia
203.Studia Gilsoniana
204.Studia Gnesnensia
205.Studia Gregoriańskie
206.Studia Historiae Oeconomicae
207.Studia Historiae Scientiarum
208.Studia Historica Gedanensia
209.Studia Historyczne
210.Studia Humana
211.Studia Humanistyczne AGH
212.Studia Humanistyczno-Społeczne
213.Studia Humanistyczno-Teologiczne
214.Studia i Analizy Europejskie
215.Studia i Badania Naukowe
216.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
217.Studia i Materiały
218.Studia i Materiały
219.Studia i Materiały Archeologiczne
220.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
221.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
222.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
223.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
224.Studia i Materiały Lubelskie
225.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
226.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
227.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
228.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
229.Studia i Prace Pedagogiczne
230.Studia i Prace WNEiZ
231.Studia Iberystyczne
232.Studia Indogermanica Lodziensia
233.Studia Indologiczne
234.Studia Informatica
235.Studia Informatica / Politechnika Śląska
236.Studia Informatica Pomerania
237.Studia Informatyczne
238.Studia Interkulturowe
239.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
240.Studia Iuridica
241.Studia Iuridica Agraria
242.Studia Iuridica Lublinensia
243.Studia Iuridica Toruniensia
244.Studia Językoznawcze
245.Studia Judaica
246.Studia Kaliskie
247.Studia Katechetyczne
248.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
249.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
250.Studia Krytyczne
251.Studia Kulturowe
252.Studia Kulturowo-Edukacyjne
253.Studia Kulturoznawcze
254.Studia Lednickie
255.Studia Leopoliensia
256.Studia Limnologica et Telmatologica
257.Studia Linguistica
258.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
259.Studia Litteraria et Historica
260.Studia Litteraria Polono-Slavica
261.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
262.Studia Logica
263.Studia Loviciensia
264.Studia Lubuskie
265.Studia Łęczyńskie
266.Studia Łomżyńskie
267.Studia Maritima
268.Studia Mathematica
269.Studia Mazowieckie
270.Studia Medioznawcze
271.Studia Medyczne
272.Studia Metodologiczne
273.Studia Miejskie
274.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
275.Studia Misjologiczne
276.Studia Muzealne
277.Studia Muzealno-Historyczne
278.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
279.Studia nad Bezpieczeństwem
280.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
281.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
282.Studia nad Rodziną
283.Studia Nauk Teologicznych PAN
284.Studia Niemcoznawcze
285.Studia Norwidiana
286.Studia o Książce
287.Studia o Książce i Informacji
288.Studia Obszarów Wiejskich
289.Studia Oeconomica Posnaniensia
290.Studia Oecumenica
291.Studia Orientalne
292.Studia Paedagogica Ignatiana
293.Studia Palmyreńskie
294.Studia Paradyskie
295.Studia Pastoralne
296.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
297.Studia Pelplińskie
298.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
299.Studia Philosophiae Christianae
300.Studia Philosophica Wratislaviensia
301.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
302.Studia Płockie
303.Studia Podlaskie
304.Studia Politica Germanica
305.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
306.Studia Politologica Ucraino-Polona
307.Studia Politologiczne
308.Studia Polityczne
309.Studia Polonijne
310.Studia Polsko-Ukraińskie
311.Studia Poradoznawcze
312.Studia Pragmalingwistyczne
313.Studia Prawa Prywatnego
314.Studia Prawa Publicznego
315.Studia Prawnicze
316.Studia Prawnicze i Administracyjne
317.Studia Prawnicze KUL
318.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
319.Studia Prawno-Ekonomiczne
320.Studia Prawnoustrojowe
321.Studia Prymasowskie
322.Studia Psychologica
323.Studia Psychologiczne
324.Studia Quaternaria
325.Studia Redemptorystowskie
326.Studia Regionalia
327.Studia Regionalne i Lokalne
328.Studia Religiologica
329.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
330.Studia Romanica Posnaniensia
331.Studia Romologica
332.Studia Rossica
333.Studia Rossica Gedanensia
334.Studia Rossica Posnaniensia
335.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
336.Studia Salvatoriana Polonica
337.Studia Sandomierskie
338.Studia Scandinavica
339.Studia Semiotyczne
340.Studia Sieradzana
341.Studia Slavica
342.Studia Słowianoznawcze
343.Studia Socialia Cracoviensia
344.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
345.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
346.Studia Socjologiczne
347.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
348.Studia Społeczne
349.Studia Śląskie
350.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
351.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
352.Studia Teologiczne i Humanistyczne
353.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
354.Studia Teologii Dogmatycznej
355.Studia Theologica Pentecostalia
356.Studia Theologica Varsaviensia
357.Studia Translatorica
358.Studia Ucrainica Varsoviensia
359.Studia Ukrainica Posnaniensia
360.Studia Warmińskie
361.Studia Waweliana
362.Studia Wilanowskie
363.Studia Włocławskie
364.Studia Wschodnioeuropejskie
365.Studia Wschodniosłowiańskie
366.Studia Wyborcze
367.Studia z Architektury Nowoczesnej
368.Studia z Automatyki i Informatyki
369.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
370.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
371.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
372.Studia z Dziejów Średniowiecza
373.Studia z Dziejów Wojskowości
374.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
375.Studia z Filozofii Polskiej
376.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
377.Studia z Historii Filozofii
378.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
379.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
380.Studia z Kultury Popularnej
381.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
382.Studia z Prawa Wyznaniowego
383.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
384.Studia z Teorii Wychowania
385.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
386.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
387.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
388.Studia Zachodnie
389.Studia Zamkowe
390.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
391.Studia Zielonogórskie
392.Studia Źródłoznawcze
393.Studia Żydowskie
394.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
395.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
396.Studies in Ancient Art and Civilization
397.Studies in Global Ethics and Global Education
398.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
399.Studies in Polish Linguistics
400.Studies in Second Language Learning and Teaching
401.Studies in Sport Humanities
402.Studies in the Philosophy of Law
403.Studies of the Department of African Languages and Cultures
404.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
405.Styles of Communication
406.Stylistyka
407.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
408.Suicydologia
409.Suma. Pismo Społeczno-Kulturalne
410.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
411.Surdus Historicus
412.Surowce i Maszyny Budowlane
413.Sylwan
414.Symbolae Europaeae
415.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
416.Sympozjum
417.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
418.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
419.Synchrotron Radiation in Natural Science
420.Synergies Pologne
421.System Safety. Human - Technical Facility - Environment
422.Systemy Instalacyjne
423.Systemy Logistyczne Wojsk
424.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
425.sZAfa
426.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
427.Szkice Archiwalno-Historyczne
428.Szkice Humanistyczne
429.Szkice Legnickie
430.Szkice Podlaskie
431.Szkło i Ceramika
432.Szkoła Powszechna
433.Szkoła Specjalna
434.Szkoła, Zawód, Praca
435.Szkółkarstwo
436.Szok Kulturowy
437.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
438.Sztuka Edycji
439.Sztuka Europy Wschodniej
440.Sztuka i Dokumentacja
441.Sztuka i Filozofia
442.Sztuka i Kultura
443.Sztuka Implantologii
444.Sztuka Leczenia
445.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
446.Sztuki Piękne
447.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
448.Szum
449.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »