English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Scientia
16.Scientia et Fides
17.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
18.Scientific Bulletin. Physics
19.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
20.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
21.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
22.Scientific Review of Physical Culture
23.Scripta Biblica et Orientalia
24.Scripta Classica
25.Scripta Comeniana Lesnensia
26.Scripta Historica
27.Scripta Judaica Cracoviensia
28.Scripta Neophilologica Posnaniensia
29.Scripta Philosophica
30.Scriptor Nowy
31.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
32.Scriptura Sacra
33.Scripturae Lumen
34.Secretum
35.Securitologia
36.Security and Defence Quarterly
37.Security Dimensions
38.Security Economy & Law
39.Securo
40.Sekretariat. Pismo Asystentek i Sekretarek
41.Sekrety Nauki
42.Seksuologia Polska
43.Selected Engineering Problems
44.Semina Scientiarum
45.Seminare
46.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
47.Semiosis Lexicographica
48.Sensus Historiae
49.Sentire cum Ecclesia
50.Series Byzantina
51.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
52.Serwis Informacyjny Narkomania
53.Serwis Podatkowy
54.Serwis Prawno-Pracowniczy
55.Sędzia
56.Sfinks
57.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
58.Siedlisko
59.Siemianowicki Rocznik Muzealny
60.Sieradzki Rocznik Muzealny
61.Siglum
62.Silesia Antiqua
63.Silesian Journal of Legal Studies
64.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
65.Silva Iaponicarum
66.Silva Rerum
67.Skamander
68.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
69.Skarby Podkarpackie
70.Skrzydlata Polska
71.Slavia Antiqua
72.Slavia Meridionalis
73.Slavia Occidentalis
74.Slavia Orientalis
75.Slavica Lodziensia
76.Słowo Krzyża
77.Słowo. Studia Językoznawcze
78.Słupskie Prace Biologiczne
79.Słupskie Prace Geograficzne
80.Słupskie Studia Filozoficzne
81.Służba Pracownicza
82.Służba Zdrowia
83.Służby Utrzymania Ruchu
84.Social Communication
85.Social Psychological Bulletin
86.Social Studies. Theory and Practice
87.Societas / Communitas
88.Societas et Ius
89.Society Register
90.Socjolingwistyka
91.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
92.Soil Science Annual
93.Sosnowieckie Studia Teologiczne
94.Sowiniec
95.Space-Society-Economy
96.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
97.Speech and Language Technology
98.Spektrum
99.Spheres of Culture
100.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
101.Społeczeństwo i Edukacja
102.Społeczeństwo i Ekonomia
103.Społeczeństwo i Polityka
104.Społeczeństwo i Rodzina
105.Społeczeństwo Informacyjne
106.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
107.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
108.Społeczeństwo. Edukacja. Język
109.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
110.Sport Wyczynowy
111.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
112.Spotkania z Zabytkami
113.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
114.Sprawozdania Archeologiczne
115.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
116.Sprawy Międzynarodowe
117.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
118.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
119.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
120.Sprawy Wschodnie
121.Stal, Metale & Nowe Technologie
122.Stalowe Forum
123.Stan Rzeczy
124.Standardy Medyczne. Pediatria
125.Stargardia
126.Starożytności
127.Statistics in Transition. New Series
128.Steciana
129.Stolica
130.Stomatologia
131.Stomatologia Współczesna
132.Stosunki Międzynarodowe
133.Strony
134.Structure and Environment
135.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
136.Strzał
137.Strzyżowski Rocznik Muzealny
138.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
139.Studenckie Zapiski Historyczne
140.Studenckie Zeszyty Naukowe
141.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
142.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
143.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
144.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
145.Studi Polacco-Italiani di Toruń
146.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
147.Studia Administracyjne
148.Studia Angerburgica
149.Studia Anglica Posnaniensia
150.Studia Antyczne i Mediewistyczne
151.Studia Artystyczne
152.Studia Azjatystyczne
153.Studia BAS
154.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
155.Studia Białorutenistyczne
156.Studia Bibliologiczne
157.Studia Bobolanum
158.Studia Bydgoskie
159.Studia Celtica Posnaniensia
160.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
161.Studia Choreologica
162.Studia Claromontana
163.Studia Classica et Neolatina
164.Studia Demograficzne
165.Studia Dydaktyczne
166.Studia Ecologiae et Bioethicae
167.Studia Edukacyjne
168.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
169.Studia Ekonomiczne i Regionalne
170.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
171.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
172.Studia Elbląskie
173.Studia Ełckie
174.Studia Epigraficzne
175.Studia et Documenta Slavica
176.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
177.Studia Etymologica Cracoviensia
178.Studia Europaea Gnesnensia
179.Studia Europejskie
180.Studia Filmoznawcze
181.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
182.Studia Gdańskie
183.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
184.Studia GeoHistorica
185.Studia Geologica Polonica
186.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
187.Studia Geotechnica et Mechanica
188.Studia Germanica Gedanensia
189.Studia Germanica Posnaniensia
190.Studia Gilsoniana
191.Studia Gnesnensia
192.Studia Gregoriańskie
193.Studia Historiae Oeconomicae
194.Studia Historiae Scientiarum
195.Studia Historica Gedanensia
196.Studia Historyczne
197.Studia Humana
198.Studia Humanistyczne AGH
199.Studia Humanistyczno-Społeczne
200.Studia Humanistyczno-Teologiczne
201.Studia i Analizy Europejskie
202.Studia i Badania Naukowe
203.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
204.Studia i Materiały
205.Studia i Materiały
206.Studia i Materiały Archeologiczne
207.Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
208.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
209.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
210.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
211.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
212.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
213.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
214.Studia i Materiały Polonistyczne
215.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
216.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
217.Studia i Prace Pedagogiczne
218.Studia i Prace WNEiZ
219.Studia Iberystyczne
220.Studia Indogermanica Lodziensia
221.Studia Indologiczne
222.Studia Informatica
223.Studia Informatica / Politechnika Śląska
224.Studia Informatica Pomerania
225.Studia Informatyczne
226.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
227.Studia Iuridica
228.Studia Iuridica Agraria
229.Studia Iuridica Lublinensia
230.Studia Iuridica Toruniensia
231.Studia Językoznawcze
232.Studia Judaica
233.Studia Kaliskie
234.Studia Katechetyczne
235.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
236.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
237.Studia Krytyczne
238.Studia Kulturowe
239.Studia Kulturowe
240.Studia Kulturowo-Edukacyjne
241.Studia Kulturoznawcze
242.Studia Lednickie
243.Studia Leopoliensia
244.Studia Limnologica et Telmatologica
245.Studia Linguistica
246.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
247.Studia Litteraria et Historica
248.Studia Litteraria Polono-Slavica
249.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
250.Studia Logica
251.Studia Loviciensia
252.Studia Lubuskie
253.Studia Łęczyńskie
254.Studia Łomżyńskie
255.Studia Maritima
256.Studia Mathematica
257.Studia Mazowieckie
258.Studia Medioznawcze
259.Studia Medyczne
260.Studia Metodologiczne
261.Studia Miejskie
262.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
263.Studia Misjologiczne
264.Studia Muzealne
265.Studia Muzealno-Historyczne
266.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
267.Studia nad Bezpieczeństwem
268.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
269.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
270.Studia nad Rodziną
271.Studia Nauk Teologicznych PAN
272.Studia Niemcoznawcze
273.Studia Norwidiana
274.Studia o Książce
275.Studia o Książce i Informacji
276.Studia Obszarów Wiejskich
277.Studia Oeconomica Posnaniensia
278.Studia Oecumenica
279.Studia Orientalne
280.Studia Paedagogica Ignatiana
281.Studia Palmyreńskie
282.Studia Paradyskie
283.Studia Pastoralne
284.Studia Pedagogiczne (PAN)
285.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
286.Studia Pelplińskie
287.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
288.Studia Philosophiae Christianae
289.Studia Philosophica Wratislaviensia
290.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
291.Studia Piekarskie
292.Studia Płockie
293.Studia Podlaskie
294.Studia Politica Germanica
295.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
296.Studia Politologica Ucraino-Polona
297.Studia Politologiczne
298.Studia Polityczne
299.Studia Polonijne
300.Studia Polsko-Ukraińskie
301.Studia Poradoznawcze
302.Studia Pragmalingwistyczne
303.Studia Prawa Prywatnego
304.Studia Prawa Publicznego
305.Studia Prawnicze
306.Studia Prawnicze i Administracyjne
307.Studia Prawnicze KUL
308.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
309.Studia Prawno-Ekonomiczne
310.Studia Prawnoustrojowe
311.Studia Prymasowskie
312.Studia Psychologica
313.Studia Psychologiczne
314.Studia Quaternaria
315.Studia Redemptorystowskie
316.Studia Regionalia
317.Studia Regionalne i Lokalne
318.Studia Religiologica
319.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
320.Studia Romanica Posnaniensia
321.Studia Romologica
322.Studia Rossica
323.Studia Rossica Gedanensia
324.Studia Rossica Posnaniensia
325.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
326.Studia Salvatoriana Polonica
327.Studia Sandomierskie
328.Studia Semiotyczne
329.Studia Sieradzana
330.Studia Slavica
331.Studia Słowianoznawcze
332.Studia Socialia Cracoviensia
333.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
334.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
335.Studia Socjologiczne
336.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
337.Studia Społeczne
338.Studia Śląskie
339.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
340.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
341.Studia Teologiczne i Humanistyczne
342.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
343.Studia Teologii Dogmatycznej
344.Studia Theologica Pentecostalia
345.Studia Theologica Varsaviensia
346.Studia Translatorica
347.Studia Ucrainica Varsoviensia
348.Studia Ukrainica Posnaniensia
349.Studia Warmińskie
350.Studia Waweliana
351.Studia Wilanowskie
352.Studia Włocławskie
353.Studia Wschodnioeuropejskie
354.Studia Wschodniosłowiańskie
355.Studia Wyborcze
356.Studia z Architektury Nowoczesnej
357.Studia z Automatyki i Informatyki
358.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
359.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
360.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
361.Studia z Dziejów Średniowiecza
362.Studia z Dziejów Wojskowości
363.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
364.Studia z Filozofii Polskiej
365.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
366.Studia z Historii Filozofii
367.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
368.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
369.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
370.Studia z Prawa Wyznaniowego
371.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
372.Studia z Teorii Wychowania
373.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
374.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
375.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
376.Studia Zachodnie
377.Studia Zamkowe
378.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
379.Studia Zielonogórskie
380.Studia Źródłoznawcze
381.Studia Żydowskie
382.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
383.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
384.Studies in Ancient Art and Civilization
385.Studies in English Philology
386.Studies in Global Ethics and Global Education
387.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
388.Studies in Polish Linguistics
389.Studies in Second Language Learning and Teaching
390.Studies in Sport Humanities
391.Studies in the Philosophy of Law
392.Studies of the Department of African Languages and Cultures
393.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
394.Styles of Communication
395.Stylistyka
396.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
397.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
398.Surowce i Maszyny Budowlane
399.Sylwan
400.Symbolae Europaeae
401.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
402.Sympozjum
403.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
404.Synchrotron Radiation in Natural Science
405.Synergies Pologne
406.Systemy Instalacyjne
407.Systemy Logistyczne Wojsk
408.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
409.sZAfa
410.Szczeciński Informator Archiwalny
411.Szkice Archiwalno-Historyczne
412.Szkice Humanistyczne
413.Szkice Legnickie
414.Szkice Podlaskie
415.Szkice Tarnowskie
416.Szkło i Ceramika
417.Szkoła Powszechna
418.Szkoła Specjalna
419.Szkoła, Zawód, Praca
420.Szkółkarstwo
421.Szok Kulturowy
422.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
423.Sztuka Edycji
424.Sztuka Europy Wschodniej
425.Sztuka i Dokumentacja
426.Sztuka i Filozofia
427.Sztuka i Kultura
428.Sztuka Implantologii
429.Sztuka Leczenia
430.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
431.Sztuki Piękne
432.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
433.Szum
434.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »