English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Science, Technology and Innovation
16.Scientia
17.Scientia et Fides
18.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
19.Scientific Bulletin. Physics
20.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
21.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
22.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
23.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
24.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
25.Scientific Review of Physical Culture
26.Scripta Biblica et Orientalia
27.Scripta Classica
28.Scripta Comeniana Lesnensia
29.Scripta Historica
30.Scripta Judaica Cracoviensia
31.Scripta Neophilologica Posnaniensia
32.Scripta Philosophica
33.Scriptor Nowy
34.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
35.Scriptura Sacra
36.Scripturae Lumen
37.Secretum
38.Securitologia
39.Security and Defence Quarterly
40.Security Dimensions
41.Security Forum
42.Security Review
43.Security, Economy & Law
44.Securo
45.Sekrety Nauki
46.Seksuologia Polska
47.Selected Engineering Problems
48.Semina Scientiarum
49.Seminare
50.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
51.Semiosis Lexicographica
52.Sensus Historiae
53.Sentire cum Ecclesia
54.Series Byzantina
55.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
56.Serwis Informacyjny Uzależnienia
57.Serwis Podatkowy
58.Serwis Prawno-Pracowniczy
59.Sędzia
60.Sfinks
61.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
62.Siedlisko
63.Siemianowicki Rocznik Muzealny
64.Sieradzki Rocznik Muzealny
65.Siglum
66.Silesia Antiqua
67.Silesian Journal of Legal Studies
68.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
69.Silva Iaponicarum
70.Silva Rerum
71.Skamander
72.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
73.Skarby Podkarpackie
74.Skrzydlata Polska
75.Slavia Antiqua
76.Slavia Meridionalis
77.Slavia Occidentalis
78.Slavia Orientalis
79.Slavica Lodziensia
80.Słowo Krzyża
81.Słowo. Studia Językoznawcze
82.Słupskie Prace Biologiczne
83.Słupskie Prace Geograficzne
84.Słupskie Studia Filozoficzne
85.Służba Pracownicza
86.Służba Zdrowia
87.Służby Utrzymania Ruchu
88.Social and Legal Studies
89.Social Communication. Online Journal
90.Social Psychological Bulletin
91.Social Studies. Theory and Practice
92.Societas / Communitas
93.Societas et Ius
94.Society Register
95.Socio-Economic Modelling and Forecasting
96.Socjolingwistyka
97.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
98.Soil Science Annual
99.Sosnowieckie Studia Teologiczne
100.Sowiniec
101.Space-Society-Economy
102.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
103.Speech and Language Technology
104.Spektrum
105.Spheres of Culture
106.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
107.Społeczeństwo i Edukacja
108.Społeczeństwo i Ekonomia
109.Społeczeństwo i Polityka
110.Społeczeństwo i Rodzina
111.Społeczeństwo Informacyjne
112.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
113.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
114.Społeczeństwo. Edukacja. Język
115.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
116.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
117.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
118.Spotkania z Zabytkami
119.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
120.Sprawozdania Archeologiczne
121.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
122.Sprawy Międzynarodowe
123.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
124.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
125.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
126.Sprawy Wschodnie
127.Stal, Metale & Nowe Technologie
128.Stalowe Forum
129.Stan Rzeczy
130.Standardy Medyczne. Pediatria
131.Stargardia
132.Starożytności
133.Statistics in Transition. New Series
134.Steciana
135.Stolica
136.Stomatologia
137.Stomatologia Współczesna
138.Stosunki Międzynarodowe
139.Strony
140.Structure and Environment
141.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
142.Strzał
143.Strzyżowski Rocznik Muzealny
144.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
145.Studenckie Zapiski Historyczne
146.Studenckie Zeszyty Naukowe
147.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
148.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
149.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
150.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
151.Studi Polacco-Italiani di Toruń
152.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
153.Studia Administracyjne
154.Studia Angerburgica
155.Studia Anglica Posnaniensia
156.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
157.Studia Antyczne i Mediewistyczne
158.Studia Artystyczne
159.Studia Azjatystyczne
160.Studia BAS
161.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
162.Studia Białorutenistyczne
163.Studia Bibliologiczne
164.Studia Bobolanum
165.Studia Bydgoskie
166.Studia Celtica Posnaniensia
167.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
168.Studia Chopinowskie
169.Studia Choreologica
170.Studia Claromontana
171.Studia Classica et Neolatina
172.Studia Demograficzne
173.Studia Dydaktyczne
174.Studia Ecologiae et Bioethicae
175.Studia Edukacyjne
176.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
177.Studia Ekonomiczne i Regionalne
178.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
179.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
180.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
181.Studia Elbląskie
182.Studia Ełckie
183.Studia Epigraficzne
184.Studia et Documenta Slavica
185.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
186.Studia Etymologica Cracoviensia
187.Studia Europaea Gnesnensia
188.Studia Europejskie
189.Studia Filmoznawcze
190.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
191.Studia Gdańskie
192.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
193.Studia GeoHistorica
194.Studia Geologica Polonica
195.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
196.Studia Geotechnica et Mechanica
197.Studia Germanica Gedanensia
198.Studia Germanica Posnaniensia
199.Studia Gilsoniana
200.Studia Gnesnensia
201.Studia Gregoriańskie
202.Studia Historiae Oeconomicae
203.Studia Historiae Scientiarum
204.Studia Historica Gedanensia
205.Studia Historyczne
206.Studia Humana
207.Studia Humanistyczne AGH
208.Studia Humanistyczno-Społeczne
209.Studia Humanistyczno-Teologiczne
210.Studia i Analizy Europejskie
211.Studia i Badania Naukowe
212.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
213.Studia i Materiały
214.Studia i Materiały
215.Studia i Materiały Archeologiczne
216.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
217.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
218.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
219.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
220.Studia i Materiały Lubelskie
221.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
222.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
223.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
224.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
225.Studia i Prace Pedagogiczne
226.Studia i Prace WNEiZ
227.Studia Iberystyczne
228.Studia Indogermanica Lodziensia
229.Studia Indologiczne
230.Studia Informatica
231.Studia Informatica / Politechnika Śląska
232.Studia Informatica Pomerania
233.Studia Informatyczne
234.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
235.Studia Iuridica
236.Studia Iuridica Agraria
237.Studia Iuridica Lublinensia
238.Studia Iuridica Toruniensia
239.Studia Językoznawcze
240.Studia Judaica
241.Studia Kaliskie
242.Studia Katechetyczne
243.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
244.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
245.Studia Krytyczne
246.Studia Kulturowe
247.Studia Kulturowo-Edukacyjne
248.Studia Kulturoznawcze
249.Studia Lednickie
250.Studia Leopoliensia
251.Studia Limnologica et Telmatologica
252.Studia Linguistica
253.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
254.Studia Litteraria et Historica
255.Studia Litteraria Polono-Slavica
256.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
257.Studia Logica
258.Studia Loviciensia
259.Studia Lubuskie
260.Studia Łęczyńskie
261.Studia Łomżyńskie
262.Studia Maritima
263.Studia Mathematica
264.Studia Mazowieckie
265.Studia Medioznawcze
266.Studia Medyczne
267.Studia Metodologiczne
268.Studia Miejskie
269.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
270.Studia Misjologiczne
271.Studia Muzealne
272.Studia Muzealno-Historyczne
273.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
274.Studia nad Bezpieczeństwem
275.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
276.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
277.Studia nad Rodziną
278.Studia Nauk Teologicznych PAN
279.Studia Niemcoznawcze
280.Studia Norwidiana
281.Studia o Książce
282.Studia o Książce i Informacji
283.Studia Obszarów Wiejskich
284.Studia Oeconomica Posnaniensia
285.Studia Oecumenica
286.Studia Orientalne
287.Studia Paedagogica Ignatiana
288.Studia Palmyreńskie
289.Studia Paradyskie
290.Studia Pastoralne
291.Studia Pedagogiczne (PAN)
292.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
293.Studia Pelplińskie
294.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
295.Studia Philosophiae Christianae
296.Studia Philosophica Wratislaviensia
297.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
298.Studia Płockie
299.Studia Podlaskie
300.Studia Politica Germanica
301.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
302.Studia Politologica Ucraino-Polona
303.Studia Politologiczne
304.Studia Polityczne
305.Studia Polonijne
306.Studia Polsko-Ukraińskie
307.Studia Poradoznawcze
308.Studia Pragmalingwistyczne
309.Studia Prawa Prywatnego
310.Studia Prawa Publicznego
311.Studia Prawnicze
312.Studia Prawnicze i Administracyjne
313.Studia Prawnicze KUL
314.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
315.Studia Prawno-Ekonomiczne
316.Studia Prawnoustrojowe
317.Studia Prymasowskie
318.Studia Psychologica
319.Studia Psychologiczne
320.Studia Quaternaria
321.Studia Redemptorystowskie
322.Studia Regionalia
323.Studia Regionalne i Lokalne
324.Studia Religiologica
325.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
326.Studia Romanica Posnaniensia
327.Studia Romologica
328.Studia Rossica
329.Studia Rossica Gedanensia
330.Studia Rossica Posnaniensia
331.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
332.Studia Salvatoriana Polonica
333.Studia Sandomierskie
334.Studia Semiotyczne
335.Studia Sieradzana
336.Studia Slavica
337.Studia Słowianoznawcze
338.Studia Socialia Cracoviensia
339.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
340.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
341.Studia Socjologiczne
342.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
343.Studia Społeczne
344.Studia Śląskie
345.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
346.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
347.Studia Teologiczne i Humanistyczne
348.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
349.Studia Teologii Dogmatycznej
350.Studia Theologica Pentecostalia
351.Studia Theologica Varsaviensia
352.Studia Translatorica
353.Studia Ucrainica Varsoviensia
354.Studia Ukrainica Posnaniensia
355.Studia Warmińskie
356.Studia Waweliana
357.Studia Wilanowskie
358.Studia Włocławskie
359.Studia Wschodnioeuropejskie
360.Studia Wschodniosłowiańskie
361.Studia Wyborcze
362.Studia z Architektury Nowoczesnej
363.Studia z Automatyki i Informatyki
364.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
365.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
366.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
367.Studia z Dziejów Średniowiecza
368.Studia z Dziejów Wojskowości
369.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
370.Studia z Filozofii Polskiej
371.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
372.Studia z Historii Filozofii
373.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
374.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
375.Studia z Kultury Popularnej
376.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
377.Studia z Prawa Wyznaniowego
378.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
379.Studia z Teorii Wychowania
380.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
381.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
382.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
383.Studia Zachodnie
384.Studia Zamkowe
385.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
386.Studia Zielonogórskie
387.Studia Źródłoznawcze
388.Studia Żydowskie
389.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
390.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
391.Studies in Ancient Art and Civilization
392.Studies in Global Ethics and Global Education
393.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
394.Studies in Polish Linguistics
395.Studies in Second Language Learning and Teaching
396.Studies in Sport Humanities
397.Studies in the Philosophy of Law
398.Studies of the Department of African Languages and Cultures
399.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
400.Styles of Communication
401.Stylistyka
402.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
403.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
404.Surowce i Maszyny Budowlane
405.Sylwan
406.Symbolae Europaeae
407.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
408.Sympozjum
409.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
410.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
411.Synchrotron Radiation in Natural Science
412.Synergies Pologne
413.Systemy Instalacyjne
414.Systemy Logistyczne Wojsk
415.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
416.sZAfa
417.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
418.Szkice Archiwalno-Historyczne
419.Szkice Humanistyczne
420.Szkice Legnickie
421.Szkice Podlaskie
422.Szkice Tarnowskie
423.Szkło i Ceramika
424.Szkoła Powszechna
425.Szkoła Specjalna
426.Szkoła, Zawód, Praca
427.Szkółkarstwo
428.Szok Kulturowy
429.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
430.Sztuka Edycji
431.Sztuka Europy Wschodniej
432.Sztuka i Dokumentacja
433.Sztuka i Filozofia
434.Sztuka i Kultura
435.Sztuka Implantologii
436.Sztuka Leczenia
437.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
438.Sztuki Piękne
439.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
440.Szum
441.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »