English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Scientia
16.Scientia et Fides
17.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
18.Scientific Bulletin. Physics
19.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
20.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
21.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
22.Scientific Review of Physical Culture
23.Scripta Biblica et Orientalia
24.Scripta Classica
25.Scripta Comeniana Lesnensia
26.Scripta Historica
27.Scripta Judaica Cracoviensia
28.Scripta Neophilologica Posnaniensia
29.Scripta Philosophica
30.Scriptor Nowy
31.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
32.Scriptura Sacra
33.Scripturae Lumen
34.Secretum
35.Securitologia
36.Security and Defence Quarterly
37.Security Dimensions
38.Security Economy & Law
39.Securo
40.Sekretariat. Pismo Asystentek i Sekretarek
41.Sekrety Nauki
42.Seksuologia Polska
43.Selected Engineering Problems
44.Semina Scientiarum
45.Seminare
46.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
47.Semiosis Lexicographica
48.Sensus Historiae
49.Sentire cum Ecclesia
50.Series Byzantina
51.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
52.Serwis Informacyjny Narkomania
53.Serwis Podatkowy
54.Serwis Prawno-Pracowniczy
55.Sędzia
56.Sfinks
57.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
58.Siedlisko
59.Siemianowicki Rocznik Muzealny
60.Sieradzki Rocznik Muzealny
61.Siglum
62.Silesia Antiqua
63.Silesian Journal of Legal Studies
64.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
65.Silva Iaponicarum
66.Silva Rerum
67.Skamander
68.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
69.Skarby Podkarpackie
70.Skrzydlata Polska
71.Slavia Antiqua
72.Slavia Meridionalis
73.Slavia Occidentalis
74.Slavia Orientalis
75.Slavica Lodziensia
76.Słowo Krzyża
77.Słowo. Studia Językoznawcze
78.Słupskie Prace Biologiczne
79.Słupskie Prace Geograficzne
80.Słupskie Studia Filozoficzne
81.Służba Pracownicza
82.Służba Zdrowia
83.Służby Utrzymania Ruchu
84.Social Communication
85.Social Psychological Bulletin
86.Social Studies. Theory and Practice
87.Societas / Communitas
88.Societas et Ius
89.Society Register
90.Socjolingwistyka
91.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
92.Soil Science Annual
93.Sosnowieckie Studia Teologiczne
94.Sowiniec
95.Space-Society-Economy
96.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
97.Speech and Language Technology
98.Spektrum
99.Spheres of Culture
100.Spinoff. Poradnik Przedsiębiorczych Naukowców
101.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
102.Społeczeństwo i Edukacja
103.Społeczeństwo i Ekonomia
104.Społeczeństwo i Polityka
105.Społeczeństwo i Rodzina
106.Społeczeństwo Informacyjne
107.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
108.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
109.Społeczeństwo. Edukacja. Język
110.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
111.Sport Wyczynowy
112.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
113.Spotkania z Zabytkami
114.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
115.Sprawozdania Archeologiczne
116.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
117.Sprawy Międzynarodowe
118.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
119.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
120.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
121.Sprawy Wschodnie
122.Stal, Metale & Nowe Technologie
123.Stalowe Forum
124.Stan Rzeczy
125.Standardy Medyczne. Pediatria
126.Stargardia
127.Starożytności
128.Statistics in Transition. New Series
129.Steciana
130.Stolica
131.Stomatologia
132.Stomatologia Współczesna
133.Stosunki Międzynarodowe
134.Strony
135.Structure and Environment
136.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
137.Strzał
138.Strzyżowski Rocznik Muzealny
139.Studenckie Prace Ekonomiczne, Inżynierskie i Prawnicze
140.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
141.Studenckie Zapiski Historyczne
142.Studenckie Zeszyty Naukowe
143.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
144.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
145.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
146.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
147.Studi Polacco-Italiani di Toruń
148.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
149.Studia Administracyjne
150.Studia Angerburgica
151.Studia Anglica Posnaniensia
152.Studia Antyczne i Mediewistyczne
153.Studia Artystyczne
154.Studia Azjatystyczne
155.Studia BAS
156.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
157.Studia Białorutenistyczne
158.Studia Bibliologiczne
159.Studia Bobolanum
160.Studia Bydgoskie
161.Studia Celtica Posnaniensia
162.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
163.Studia Choreologica
164.Studia Claromontana
165.Studia Classica et Neolatina
166.Studia Demograficzne
167.Studia Dydaktyczne
168.Studia Ecologiae et Bioethicae
169.Studia Edukacyjne
170.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
171.Studia Ekonomiczne i Regionalne
172.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
173.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
174.Studia Elbląskie
175.Studia Ełckie
176.Studia Epigraficzne
177.Studia et Documenta Slavica
178.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
179.Studia Etymologica Cracoviensia
180.Studia Europaea Gnesnensia
181.Studia Europejskie
182.Studia Filmoznawcze
183.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
184.Studia Gdańskie
185.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
186.Studia GeoHistorica
187.Studia Geologica Polonica
188.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
189.Studia Geotechnica et Mechanica
190.Studia Germanica Gedanensia
191.Studia Germanica Posnaniensia
192.Studia Gilsoniana
193.Studia Gnesnensia
194.Studia Gregoriańskie
195.Studia Historiae Oeconomicae
196.Studia Historiae Scientiarum
197.Studia Historica Gedanensia
198.Studia Historyczne
199.Studia Humana
200.Studia Humanistyczne AGH
201.Studia Humanistyczno-Społeczne
202.Studia Humanistyczno-Teologiczne
203.Studia i Analizy Europejskie
204.Studia i Badania Naukowe
205.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
206.Studia i Materiały
207.Studia i Materiały
208.Studia i Materiały Archeologiczne
209.Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
210.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
211.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
212.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
213.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
214.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
215.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
216.Studia i Materiały Polonistyczne
217.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
218.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
219.Studia i Prace Pedagogiczne
220.Studia i Prace WNEiZ
221.Studia Iberystyczne
222.Studia Indogermanica Lodziensia
223.Studia Indologiczne
224.Studia Informatica
225.Studia Informatica / Politechnika Śląska
226.Studia Informatica Pomerania
227.Studia Informatyczne
228.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
229.Studia Iuridica
230.Studia Iuridica Agraria
231.Studia Iuridica Lublinensia
232.Studia Iuridica Toruniensia
233.Studia Językoznawcze
234.Studia Judaica
235.Studia Kaliskie
236.Studia Katechetyczne
237.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
238.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
239.Studia Krytyczne
240.Studia Kulturowe
241.Studia Kulturowe
242.Studia Kulturowo-Edukacyjne
243.Studia Kulturoznawcze
244.Studia Lednickie
245.Studia Leopoliensia
246.Studia Limnologica et Telmatologica
247.Studia Linguistica
248.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
249.Studia Litteraria et Historica
250.Studia Litteraria Polono-Slavica
251.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
252.Studia Logica
253.Studia Loviciensia
254.Studia Lubuskie
255.Studia Łęczyńskie
256.Studia Łomżyńskie
257.Studia Maritima
258.Studia Mathematica
259.Studia Mazowieckie
260.Studia Medioznawcze
261.Studia Medyczne
262.Studia Metodologiczne
263.Studia Miejskie
264.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
265.Studia Misjologiczne
266.Studia Muzealne
267.Studia Muzealno-Historyczne
268.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
269.Studia nad Bezpieczeństwem
270.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
271.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
272.Studia nad Rodziną
273.Studia Nauk Teologicznych PAN
274.Studia Niemcoznawcze
275.Studia Norwidiana
276.Studia o Książce
277.Studia o Książce i Informacji
278.Studia Obszarów Wiejskich
279.Studia Oeconomica Posnaniensia
280.Studia Oecumenica
281.Studia Orientalne
282.Studia Paedagogica Ignatiana
283.Studia Palmyreńskie
284.Studia Paradyskie
285.Studia Pastoralne
286.Studia Pedagogiczne (PAN)
287.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
288.Studia Pelplińskie
289.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
290.Studia Philosophiae Christianae
291.Studia Philosophica Wratislaviensia
292.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
293.Studia Piekarskie
294.Studia Płockie
295.Studia Podlaskie
296.Studia Politica Germanica
297.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
298.Studia Politologica Ucraino-Polona
299.Studia Politologiczne
300.Studia Polityczne
301.Studia Polonijne
302.Studia Polsko-Ukraińskie
303.Studia Poradoznawcze
304.Studia Pragmalingwistyczne
305.Studia Prawa Prywatnego
306.Studia Prawa Publicznego
307.Studia Prawnicze
308.Studia Prawnicze i Administracyjne
309.Studia Prawnicze KUL
310.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
311.Studia Prawno-Ekonomiczne
312.Studia Prawnoustrojowe
313.Studia Prymasowskie
314.Studia Psychologica
315.Studia Psychologiczne
316.Studia Quaternaria
317.Studia Redemptorystowskie
318.Studia Regionalia
319.Studia Regionalne i Lokalne
320.Studia Religiologica
321.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
322.Studia Romanica Posnaniensia
323.Studia Romologica
324.Studia Rossica
325.Studia Rossica Gedanensia
326.Studia Rossica Posnaniensia
327.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
328.Studia Salvatoriana Polonica
329.Studia Sandomierskie
330.Studia Semiotyczne
331.Studia Sieradzana
332.Studia Slavica
333.Studia Słowianoznawcze
334.Studia Socialia Cracoviensia
335.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
336.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
337.Studia Socjologiczne
338.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
339.Studia Społeczne
340.Studia Śląskie
341.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
342.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
343.Studia Teologiczne i Humanistyczne
344.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
345.Studia Teologii Dogmatycznej
346.Studia Theologica Pentecostalia
347.Studia Theologica Varsaviensia
348.Studia Translatorica
349.Studia Ucrainica Varsoviensia
350.Studia Ukrainica Posnaniensia
351.Studia Warmińskie
352.Studia Waweliana
353.Studia Wilanowskie
354.Studia Włocławskie
355.Studia Wschodnioeuropejskie
356.Studia Wschodniosłowiańskie
357.Studia Wyborcze
358.Studia z Architektury Nowoczesnej
359.Studia z Automatyki i Informatyki
360.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
361.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
362.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
363.Studia z Dziejów Średniowiecza
364.Studia z Dziejów Wojskowości
365.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
366.Studia z Filozofii Polskiej
367.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
368.Studia z Historii Filozofii
369.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
370.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
371.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
372.Studia z Prawa Wyznaniowego
373.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
374.Studia z Teorii Wychowania
375.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
376.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
377.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
378.Studia Zachodnie
379.Studia Zamkowe
380.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
381.Studia Zielonogórskie
382.Studia Źródłoznawcze
383.Studia Żydowskie
384.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
385.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
386.Studies in Ancient Art and Civilization
387.Studies in English Philology
388.Studies in Global Ethics and Global Education
389.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
390.Studies in Polish Linguistics
391.Studies in Second Language Learning and Teaching
392.Studies in Sport Humanities
393.Studies in the Philosophy of Law
394.Studies of the Department of African Languages and Cultures
395.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
396.Styles of Communication
397.Stylistyka
398.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
399.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
400.Surowce i Maszyny Budowlane
401.Sylwan
402.Symbolae Europaeae
403.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
404.Sympozjum
405.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
406.Synchrotron Radiation in Natural Science
407.Synergies Pologne
408.Systemy Instalacyjne
409.Systemy Logistyczne Wojsk
410.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
411.sZAfa
412.Szczeciński Informator Archiwalny
413.Szkice Archiwalno-Historyczne
414.Szkice Humanistyczne
415.Szkice Legnickie
416.Szkice Podlaskie
417.Szkice Tarnowskie
418.Szkło i Ceramika
419.Szkoła Powszechna
420.Szkoła Specjalna
421.Szkoła, Zawód, Praca
422.Szkółkarstwo
423.Szok Kulturowy
424.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
425.Sztuka Edycji
426.Sztuka Europy Wschodniej
427.Sztuka i Dokumentacja
428.Sztuka i Filozofia
429.Sztuka i Kultura
430.Sztuka Implantologii
431.Sztuka Leczenia
432.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
433.Sztuki Piękne
434.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
435.Szum
436.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »