English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Sapientia Iuris
13.Scena
14.Schedae Informaticae
15.Schulz/Forum
16.Science, Technology and Innovation
17.Scientia
18.Scientia et Fides
19.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
20.Scientific Bulletin. Physics
21.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
22.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
23.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
24.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
25.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
26.Scientific News of Pacific Region
27.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
28.Scientific Review of Physical Culture
29.Scripta Biblica et Orientalia
30.Scripta Classica
31.Scripta Comeniana Lesnensia
32.Scripta Historica
33.Scripta Judaica Cracoviensia
34.Scripta Neophilologica Posnaniensia
35.Scripta Philosophica
36.Scriptor Nowy
37.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
38.Scriptura Sacra
39.Scripturae Lumen
40.Secretum
41.Securitologia
42.Security and Defence Quarterly
43.Security Dimensions
44.Security Forum
45.Security Review
46.Security, Economy & Law
47.Securo
48.Sekrety Nauki
49.Seksuologia Polska
50.Selected Engineering Problems
51.Semina Scientiarum
52.Seminare
53.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
54.Semiosis Lexicographica
55.Sensus Historiae
56.Sentire cum Ecclesia
57.Series Byzantina
58.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
59.Serwis Informacyjny Uzależnienia
60.Serwis Podatkowy
61.Serwis Prawno-Pracowniczy
62.Sędzia
63.Sfinks
64.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
65.Siedlisko
66.Siemianowicki Rocznik Muzealny
67.Sieradzki Rocznik Muzealny
68.Siglum
69.Silesia Antiqua
70.Silesian Journal of Legal Studies
71.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
72.Silva Iaponicarum
73.Silva Rerum
74.Skamander
75.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
76.Skarby Podkarpackie
77.Skrzydlata Polska
78.Slavia Antiqua
79.Slavia Meridionalis
80.Slavia Occidentalis
81.Slavia Orientalis
82.Slavica Lodziensia
83.Słowo Krzyża
84.Słowo. Studia Językoznawcze
85.Słupskie Prace Biologiczne
86.Słupskie Prace Geograficzne
87.Słupskie Studia Filozoficzne
88.Służba Pracownicza
89.Służba Zdrowia
90.Służby Utrzymania Ruchu
91.Social and Legal Sciences
92.Social Communication. Online Journal
93.Social Psychological Bulletin
94.Social Studies. Theory and Practice
95.Societas / Communitas
96.Societas et Ius
97.Society Register
98.Socio-Economic Modelling and Forecasting
99.Socjolingwistyka
100.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
101.Soil Science Annual
102.Sosnowieckie Studia Teologiczne
103.Sowiniec
104.Space-Society-Economy
105.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
106.Speech and Language Technology
107.Spektrum
108.Spheres of Culture
109.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
110.Społeczeństwo i Edukacja
111.Społeczeństwo i Ekonomia
112.Społeczeństwo i Polityka
113.Społeczeństwo i Rodzina
114.Społeczeństwo Informacyjne
115.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
116.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
117.Społeczeństwo. Edukacja. Język
118.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
119.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
120.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
121.Spotkania z Zabytkami
122.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
123.Sprawozdania Archeologiczne
124.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
125.Sprawy Międzynarodowe
126.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
127.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
128.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
129.Sprawy Wschodnie
130.Stal, Metale & Nowe Technologie
131.Stalowe Forum
132.Stan Rzeczy
133.Standardy Medyczne. Pediatria
134.Stargardia
135.Starożytności
136.Statistics in Transition. New Series
137.Steciana
138.Stolica
139.Stomatologia
140.Stomatologia Współczesna
141.Stosunki Międzynarodowe
142.Strony
143.Structure and Environment
144.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
145.Strzał
146.Strzyżowski Rocznik Muzealny
147.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
148.Studenckie Zapiski Historyczne
149.Studenckie Zeszyty Naukowe
150.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
151.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
152.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
153.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
154.Studi Polacco-Italiani di Toruń
155.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
156.Studia Administracyjne
157.Studia Angerburgica
158.Studia Anglica Posnaniensia
159.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
160.Studia Antyczne i Mediewistyczne
161.Studia Artystyczne
162.Studia Azjatystyczne
163.Studia BAS
164.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
165.Studia Białorutenistyczne
166.Studia Bibliologiczne
167.Studia Bobolanum
168.Studia Bydgoskie
169.Studia Celtica Posnaniensia
170.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
171.Studia Chopinowskie
172.Studia Choreologica
173.Studia Claromontana
174.Studia Classica et Neolatina
175.Studia Demograficzne
176.Studia Dydaktyczne
177.Studia Ecologiae et Bioethicae
178.Studia Edukacyjne
179.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
180.Studia Ekonomiczne i Regionalne
181.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
182.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
183.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
184.Studia Elbląskie
185.Studia Ełckie
186.Studia Epigraficzne
187.Studia et Documenta Slavica
188.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
189.Studia Etymologica Cracoviensia
190.Studia Europaea Gnesnensia
191.Studia Europejskie
192.Studia Filmoznawcze
193.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
194.Studia Gdańskie
195.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
196.Studia GeoHistorica
197.Studia Geologica Polonica
198.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
199.Studia Geotechnica et Mechanica
200.Studia Germanica Gedanensia
201.Studia Germanica Posnaniensia
202.Studia Gilsoniana
203.Studia Gnesnensia
204.Studia Gregoriańskie
205.Studia Historiae Oeconomicae
206.Studia Historiae Scientiarum
207.Studia Historica Gedanensia
208.Studia Historyczne
209.Studia Humana
210.Studia Humanistyczne AGH
211.Studia Humanistyczno-Społeczne
212.Studia Humanistyczno-Teologiczne
213.Studia i Analizy Europejskie
214.Studia i Badania Naukowe
215.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
216.Studia i Materiały
217.Studia i Materiały
218.Studia i Materiały Archeologiczne
219.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
220.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
221.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
222.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
223.Studia i Materiały Lubelskie
224.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
225.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
226.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
227.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
228.Studia i Prace Pedagogiczne
229.Studia i Prace WNEiZ
230.Studia Iberystyczne
231.Studia Indogermanica Lodziensia
232.Studia Indologiczne
233.Studia Informatica
234.Studia Informatica / Politechnika Śląska
235.Studia Informatica Pomerania
236.Studia Informatyczne
237.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
238.Studia Iuridica
239.Studia Iuridica Agraria
240.Studia Iuridica Lublinensia
241.Studia Iuridica Toruniensia
242.Studia Językoznawcze
243.Studia Judaica
244.Studia Kaliskie
245.Studia Katechetyczne
246.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
247.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
248.Studia Krytyczne
249.Studia Kulturowe
250.Studia Kulturowo-Edukacyjne
251.Studia Kulturoznawcze
252.Studia Lednickie
253.Studia Leopoliensia
254.Studia Limnologica et Telmatologica
255.Studia Linguistica
256.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
257.Studia Litteraria et Historica
258.Studia Litteraria Polono-Slavica
259.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
260.Studia Logica
261.Studia Loviciensia
262.Studia Lubuskie
263.Studia Łęczyńskie
264.Studia Łomżyńskie
265.Studia Maritima
266.Studia Mathematica
267.Studia Mazowieckie
268.Studia Medioznawcze
269.Studia Medyczne
270.Studia Metodologiczne
271.Studia Miejskie
272.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
273.Studia Misjologiczne
274.Studia Muzealne
275.Studia Muzealno-Historyczne
276.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
277.Studia nad Bezpieczeństwem
278.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
279.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
280.Studia nad Rodziną
281.Studia Nauk Teologicznych PAN
282.Studia Niemcoznawcze
283.Studia Norwidiana
284.Studia o Książce
285.Studia o Książce i Informacji
286.Studia Obszarów Wiejskich
287.Studia Oeconomica Posnaniensia
288.Studia Oecumenica
289.Studia Orientalne
290.Studia Paedagogica Ignatiana
291.Studia Palmyreńskie
292.Studia Paradyskie
293.Studia Pastoralne
294.Studia Pedagogiczne (PAN)
295.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
296.Studia Pelplińskie
297.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
298.Studia Philosophiae Christianae
299.Studia Philosophica Wratislaviensia
300.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
301.Studia Płockie
302.Studia Podlaskie
303.Studia Politica Germanica
304.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
305.Studia Politologica Ucraino-Polona
306.Studia Politologiczne
307.Studia Polityczne
308.Studia Polonijne
309.Studia Polsko-Ukraińskie
310.Studia Poradoznawcze
311.Studia Pragmalingwistyczne
312.Studia Prawa Prywatnego
313.Studia Prawa Publicznego
314.Studia Prawnicze
315.Studia Prawnicze i Administracyjne
316.Studia Prawnicze KUL
317.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
318.Studia Prawno-Ekonomiczne
319.Studia Prawnoustrojowe
320.Studia Prymasowskie
321.Studia Psychologica
322.Studia Psychologiczne
323.Studia Quaternaria
324.Studia Redemptorystowskie
325.Studia Regionalia
326.Studia Regionalne i Lokalne
327.Studia Religiologica
328.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
329.Studia Romanica Posnaniensia
330.Studia Romologica
331.Studia Rossica
332.Studia Rossica Gedanensia
333.Studia Rossica Posnaniensia
334.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
335.Studia Salvatoriana Polonica
336.Studia Sandomierskie
337.Studia Scandinavica
338.Studia Semiotyczne
339.Studia Sieradzana
340.Studia Slavica
341.Studia Słowianoznawcze
342.Studia Socialia Cracoviensia
343.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
344.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
345.Studia Socjologiczne
346.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
347.Studia Społeczne
348.Studia Śląskie
349.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
350.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
351.Studia Teologiczne i Humanistyczne
352.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
353.Studia Teologii Dogmatycznej
354.Studia Theologica Pentecostalia
355.Studia Theologica Varsaviensia
356.Studia Translatorica
357.Studia Ucrainica Varsoviensia
358.Studia Ukrainica Posnaniensia
359.Studia Warmińskie
360.Studia Waweliana
361.Studia Wilanowskie
362.Studia Włocławskie
363.Studia Wschodnioeuropejskie
364.Studia Wschodniosłowiańskie
365.Studia Wyborcze
366.Studia z Architektury Nowoczesnej
367.Studia z Automatyki i Informatyki
368.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
369.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
370.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
371.Studia z Dziejów Średniowiecza
372.Studia z Dziejów Wojskowości
373.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
374.Studia z Filozofii Polskiej
375.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
376.Studia z Historii Filozofii
377.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
378.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
379.Studia z Kultury Popularnej
380.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
381.Studia z Prawa Wyznaniowego
382.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
383.Studia z Teorii Wychowania
384.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
385.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
386.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
387.Studia Zachodnie
388.Studia Zamkowe
389.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
390.Studia Zielonogórskie
391.Studia Źródłoznawcze
392.Studia Żydowskie
393.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
394.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
395.Studies in Ancient Art and Civilization
396.Studies in Global Ethics and Global Education
397.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
398.Studies in Polish Linguistics
399.Studies in Second Language Learning and Teaching
400.Studies in Sport Humanities
401.Studies in the Philosophy of Law
402.Studies of the Department of African Languages and Cultures
403.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
404.Styles of Communication
405.Stylistyka
406.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
407.Suicydologia
408.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
409.Surdus Historicus
410.Surowce i Maszyny Budowlane
411.Sylwan
412.Symbolae Europaeae
413.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
414.Sympozjum
415.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
416.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
417.Synchrotron Radiation in Natural Science
418.Synergies Pologne
419.Systemy Instalacyjne
420.Systemy Logistyczne Wojsk
421.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
422.sZAfa
423.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
424.Szkice Archiwalno-Historyczne
425.Szkice Humanistyczne
426.Szkice Legnickie
427.Szkice Podlaskie
428.Szkło i Ceramika
429.Szkoła Powszechna
430.Szkoła Specjalna
431.Szkoła, Zawód, Praca
432.Szkółkarstwo
433.Szok Kulturowy
434.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
435.Sztuka Edycji
436.Sztuka Europy Wschodniej
437.Sztuka i Dokumentacja
438.Sztuka i Filozofia
439.Sztuka i Kultura
440.Sztuka Implantologii
441.Sztuka Leczenia
442.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
443.Sztuki Piękne
444.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
445.Szum
446.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »