English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.Safety & Fire Technology
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Sapientia Iuris
13.Scena
14.Schedae Informaticae
15.Schulz/Forum
16.Science, Technology and Innovation
17.Scientia
18.Scientia et Fides
19.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
20.Scientific Bulletin. Physics
21.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
22.Scientific Journal / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
23.Scientific Journal of Gdynia Maritime University
24.Scientific Journal of Polish Naval Academy
25.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
26.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
27.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
28.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
29.Scientific Review of Physical Culture
30.Scripta Biblica et Orientalia
31.Scripta Classica
32.Scripta Comeniana Lesnensia
33.Scripta Historica
34.Scripta Judaica Cracoviensia
35.Scripta Neophilologica Posnaniensia
36.Scripta Philosophica
37.Scriptor Nowy
38.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
39.Scriptura Sacra
40.Scripturae Lumen
41.Secretum
42.Securitologia
43.Security and Defence Quarterly
44.Security Dimensions
45.Security Forum
46.Security Review
47.Security, Economy & Law
48.Securo
49.Sekrety Nauki
50.Seksuologia Polska
51.Selected Engineering Problems
52.Semina Scientiarum
53.Seminare
54.Semiosis Lexicographica
55.Sensus Historiae
56.Sentire cum Ecclesia
57.Series Byzantina
58.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
59.Serwis Informacyjny Uzależnienia
60.Serwis Prawno-Pracowniczy
61.Sędzia
62.Sfinks
63.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
64.Siedlisko
65.Siemianowicki Rocznik Muzealny
66.Sieradzki Rocznik Muzealny
67.Siglum
68.Silesia Antiqua
69.Silesian Journal of Legal Studies
70.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
71.Silva Iaponicarum
72.Silva Rerum
73.Skamander
74.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
75.Skarby Podkarpackie
76.Skrzydlata Polska
77.Slavia Antiqua
78.Slavia Meridionalis
79.Slavia Occidentalis
80.Slavia Orientalis
81.Slavica Lodziensia
82.Słowik = Hazamir = Der Solowej
83.Słowo Krzyża
84.Słowo. Studia Językoznawcze
85.Słupskie Prace Biologiczne
86.Słupskie Prace Geograficzne
87.Słupskie Studia Filozoficzne
88.Służba Pracownicza
89.Służba Zdrowia
90.Służby Utrzymania Ruchu
91.Social and Legal Sciences
92.Social Communication. Online Journal
93.Social Psychological Bulletin
94.Social Studies. Theory and Practice
95.Societas / Communitas
96.Societas et Ius
97.Society Register
98.Socio-Economic Modelling and Forecasting
99.Socjolingwistyka
100.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
101.Soil Science Annual
102.Sosnowieckie Studia Teologiczne
103.Sowiniec
104.Space-Society-Economy
105.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
106.Speech and Language Technology
107.Spektrum
108.Spheres of Culture
109.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
110.Społeczeństwo i Edukacja
111.Społeczeństwo i Ekonomia
112.Społeczeństwo i Polityka
113.Społeczeństwo i Rodzina
114.Społeczeństwo Informacyjne
115.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
116.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
117.Społeczeństwo. Edukacja. Język
118.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
119.Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne
120.Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe
121.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
122.Spotkania z Zabytkami
123.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
124.Sprawozdania Archeologiczne
125.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
126.Sprawy Międzynarodowe
127.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
128.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
129.Sprawy Wschodnie
130.Stal, Metale & Nowe Technologie
131.Stan Rzeczy
132.Standardy Medyczne. Pediatria
133.Stargardia
134.Starożytności
135.Statistics in Transition. New Series
136.Steciana
137.Stolica
138.Stomatologia
139.Stomatologia Współczesna
140.Stosunki Międzynarodowe
141.Strony
142.Structure and Environment
143.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
144.Strzał
145.Strzyżowski Rocznik Muzealny
146.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
147.Studenckie Zapiski Historyczne
148.Studenckie Zeszyty Naukowe
149.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
150.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
151.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
152.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
153.Studi Polacco-Italiani di Toruń
154.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
155.Studia Administracyjne
156.Studia Angerburgica
157.Studia Anglica Posnaniensia
158.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
159.Studia Antyczne i Mediewistyczne
160.Studia Artystyczne
161.Studia Azjatystyczne
162.Studia BAS
163.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
164.Studia Białorutenistyczne
165.Studia Bibliologiczne
166.Studia Bobolanum
167.Studia Bydgoskie
168.Studia Celtica Posnaniensia
169.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
170.Studia Chopinowskie
171.Studia Choreologica
172.Studia Claromontana
173.Studia Classica et Neolatina
174.Studia Demograficzne
175.Studia Dydaktyczne
176.Studia Ecologiae et Bioethicae
177.Studia Edukacyjne
178.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
179.Studia Ekonomiczne i Regionalne
180.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
181.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
182.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
183.Studia Elbląskie
184.Studia Ełckie
185.Studia Epigraficzne
186.Studia et Documenta Slavica
187.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
188.Studia Etymologica Cracoviensia
189.Studia Europaea Gnesnensia
190.Studia Europejskie - Studies in European Affairs
191.Studia Filmoznawcze
192.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
193.Studia Gdańskie
194.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
195.Studia GeoHistorica
196.Studia Geologica Polonica
197.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
198.Studia Geotechnica et Mechanica
199.Studia Germanica Gedanensia
200.Studia Germanica Posnaniensia
201.Studia Gilsoniana
202.Studia Gnesnensia
203.Studia Gregoriańskie
204.Studia Historiae Oeconomicae
205.Studia Historiae Scientiarum
206.Studia Historica Gedanensia
207.Studia Historyczne
208.Studia Humana
209.Studia Humanistyczne AGH
210.Studia Humanistyczno-Społeczne
211.Studia Humanistyczno-Teologiczne
212.Studia i Analizy Europejskie
213.Studia i Badania Naukowe
214.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
215.Studia i Materiały
216.Studia i Materiały
217.Studia i Materiały Archeologiczne
218.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
219.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
220.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
221.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
222.Studia i Materiały Lubelskie
223.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
224.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
225.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
226.Studia i Perspektywy Medioznawcze
227.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
228.Studia i Prace Pedagogiczne
229.Studia i Prace WNEiZ
230.Studia Iberystyczne
231.Studia Indogermanica Lodziensia
232.Studia Indologiczne
233.Studia Informatica
234.Studia Informatica / Politechnika Śląska
235.Studia Informatica Pomerania
236.Studia Informatyczne
237.Studia Interkulturowe
238.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
239.Studia Iuridica
240.Studia Iuridica Agraria
241.Studia Iuridica Lublinensia
242.Studia Iuridica Toruniensia
243.Studia Językoznawcze
244.Studia Judaica
245.Studia Kaliskie
246.Studia Katechetyczne
247.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
248.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
249.Studia Krytyczne
250.Studia Kulturowe
251.Studia Kulturowo-Edukacyjne
252.Studia Kulturoznawcze
253.Studia Lednickie
254.Studia Leopoliensia
255.Studia Limnologica et Telmatologica
256.Studia Linguistica
257.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
258.Studia Litteraria et Historica
259.Studia Litteraria Polono-Slavica
260.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
261.Studia Logica
262.Studia Loviciensia
263.Studia Lubuskie
264.Studia Łęczyńskie
265.Studia Łomżyńskie
266.Studia Maritima
267.Studia Mathematica
268.Studia Mazowieckie
269.Studia Medioznawcze
270.Studia Medyczne
271.Studia Metodologiczne
272.Studia Miejskie
273.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
274.Studia Misjologiczne
275.Studia Muzealne
276.Studia Muzealno-Historyczne
277.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
278.Studia nad Bezpieczeństwem
279.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
280.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
281.Studia nad Rodziną
282.Studia Nauk Teologicznych PAN
283.Studia Niemcoznawcze
284.Studia Norwidiana
285.Studia o Książce
286.Studia o Książce i Informacji
287.Studia Obszarów Wiejskich
288.Studia Oeconomica Posnaniensia
289.Studia Oecumenica
290.Studia Orientalne
291.Studia Paedagogica Ignatiana
292.Studia Palmyreńskie
293.Studia Paradyskie
294.Studia Pastoralne
295.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
296.Studia Pelplińskie
297.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
298.Studia Philosophiae Christianae
299.Studia Philosophica Wratislaviensia
300.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
301.Studia Pigoniana
302.Studia Płockie
303.Studia Podlaskie
304.Studia Politica Germanica
305.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
306.Studia Politologica Ucraino-Polona
307.Studia Politologiczne
308.Studia Polityczne
309.Studia Polonijne
310.Studia Polsko-Ukraińskie
311.Studia Poradoznawcze
312.Studia Pragmalingwistyczne
313.Studia Prawa Prywatnego
314.Studia Prawa Publicznego
315.Studia Prawnicze
316.Studia Prawnicze i Administracyjne
317.Studia Prawnicze KUL
318.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
319.Studia Prawno-Ekonomiczne
320.Studia Prawnoustrojowe
321.Studia Prymasowskie
322.Studia Psychologica
323.Studia Psychologiczne
324.Studia Quaternaria
325.Studia Redemptorystowskie
326.Studia Regionalia
327.Studia Regionalne i Lokalne
328.Studia Religiologica
329.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
330.Studia Romanica Posnaniensia
331.Studia Romologica
332.Studia Rossica
333.Studia Rossica Gedanensia
334.Studia Rossica Posnaniensia
335.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
336.Studia Salvatoriana Polonica
337.Studia Sandomierskie
338.Studia Scandinavica
339.Studia Semiotyczne
340.Studia Sieradzana
341.Studia Slavica
342.Studia Słowianoznawcze
343.Studia Socialia Cracoviensia
344.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
345.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
346.Studia Socjologiczne
347.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
348.Studia Społeczne
349.Studia Śląskie
350.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
351.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
352.Studia Teologiczne i Humanistyczne
353.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
354.Studia Teologii Dogmatycznej
355.Studia Theologica Pentecostalia
356.Studia Theologica Varsaviensia
357.Studia Translatorica
358.Studia Ucrainica Varsoviensia
359.Studia Ukrainica Posnaniensia
360.Studia Warmińskie
361.Studia Waweliana
362.Studia Wilanowskie
363.Studia Włocławskie
364.Studia Wschodnioeuropejskie
365.Studia Wschodniosłowiańskie
366.Studia Wyborcze
367.Studia z Architektury Nowoczesnej
368.Studia z Automatyki i Informatyki
369.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
370.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
371.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
372.Studia z Dziejów Średniowiecza
373.Studia z Dziejów Wojskowości
374.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
375.Studia z Filozofii Polskiej
376.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
377.Studia z Historii Filozofii
378.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
379.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
380.Studia z Kultury Popularnej
381.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
382.Studia z Prawa Wyznaniowego
383.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
384.Studia z Teorii Wychowania
385.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
386.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
387.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
388.Studia Zachodnie
389.Studia Zamkowe
390.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
391.Studia Zielonogórskie
392.Studia Źródłoznawcze
393.Studia Żydowskie
394.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
395.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
396.Studies in African Languages and Cultures
397.Studies in Ancient Art and Civilization
398.Studies in Global Ethics and Global Education
399.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
400.Studies in Polish Linguistics
401.Studies in Second Language Learning and Teaching
402.Studies in Sport Humanities
403.Studies in the Philosophy of Law
404.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
405.Styles of Communication
406.Stylistyka
407.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
408.Suicydologia
409.Suma. Pismo Społeczno-Kulturalne
410.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
411.Surdus Historicus
412.Surowce i Maszyny Budowlane
413.Sylwan
414.Symbolae Europaeae
415.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
416.Sympozjum
417.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
418.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
419.Synchrotron Radiation in Natural Science
420.Synergies Pologne
421.System Safety. Human - Technical Facility - Environment
422.Systemy Instalacyjne
423.Systemy Logistyczne Wojsk
424.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
425.sZAfa
426.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
427.Szkice Archiwalno-Historyczne
428.Szkice Humanistyczne
429.Szkice Legnickie
430.Szkice Podlaskie
431.Szklarnie Tunele Osłony
432.Szkło i Ceramika
433.Szkoła Artystyczna. Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej
434.Szkoła Powszechna
435.Szkoła Specjalna
436.Szkoła, Zawód, Praca
437.Szkółkarstwo
438.Szok Kulturowy
439.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
440.Sztuka Edycji
441.Sztuka Europy Wschodniej
442.Sztuka i Dokumentacja
443.Sztuka i Filozofia
444.Sztuka i Kultura
445.Sztuka Implantologii
446.Sztuka Leczenia
447.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
448.Sztuki Piękne
449.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
450.Szum
451.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »