English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: s
1.Sacrum et Decorum
2.Sad Nowoczesny
3.Saeculum Christianum
4.Safety & Defense
5.SafetyandSecurity
6.Salamandra - Internetowy Magazyn Przyrodniczy
7.Salvatoris Mater
8.Samochody Specjalne
9.Samorząd Terytorialny
10.Sano Magazyn
11.Santander Art and Culture Law Review
12.Scena
13.Schedae Informaticae
14.Schulz/Forum
15.Science, Technology and Innovation
16.Scientia
17.Scientia et Fides
18.Scientific Bulletin of Chełm. Section of Pedagogy
19.Scientific Bulletin. Physics
20.Scientific Issues of Jan Długosz University in Częstochowa. Mathematics
21.Scientific Journal of the Military University of Land Forces
22.Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Problems of World Agriculture
23.Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
24.Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
25.Scientific Review of Physical Culture
26.Scripta Biblica et Orientalia
27.Scripta Classica
28.Scripta Comeniana Lesnensia
29.Scripta Historica
30.Scripta Judaica Cracoviensia
31.Scripta Neophilologica Posnaniensia
32.Scripta Philosophica
33.Scriptor Nowy
34.Scriptores. Pamięć, Miejsce, Obecność
35.Scriptura Sacra
36.Scripturae Lumen
37.Secretum
38.Securitologia
39.Security and Defence Quarterly
40.Security Dimensions
41.Security Economy & Law
42.Security Forum
43.Security Review
44.Securo
45.Sekrety Nauki
46.Seksuologia Polska
47.Selected Engineering Problems
48.Semina Scientiarum
49.Seminare
50.Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A i B
51.Semiosis Lexicographica
52.Sensus Historiae
53.Sentire cum Ecclesia
54.Series Byzantina
55.Serwis Administracyjno-Samorządowy A-S
56.Serwis Informacyjny Narkomania
57.Serwis Podatkowy
58.Serwis Prawno-Pracowniczy
59.Sędzia
60.Sfinks
61.Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika
62.Siedlisko
63.Siemianowicki Rocznik Muzealny
64.Sieradzki Rocznik Muzealny
65.Siglum
66.Silesia Antiqua
67.Silesian Journal of Legal Studies
68.Silesian Journal of Pure and Applied Mathematics
69.Silva Iaponicarum
70.Silva Rerum
71.Skamander
72.Skandynawistyczne Zeszyty Naukowe
73.Skarby Podkarpackie
74.Skrzydlata Polska
75.Slavia Antiqua
76.Slavia Meridionalis
77.Slavia Occidentalis
78.Slavia Orientalis
79.Slavica Lodziensia
80.Słowo Krzyża
81.Słowo. Studia Językoznawcze
82.Słupskie Prace Biologiczne
83.Słupskie Prace Geograficzne
84.Słupskie Studia Filozoficzne
85.Służba Pracownicza
86.Służba Zdrowia
87.Służby Utrzymania Ruchu
88.Social and Legal Studies
89.Social Communication
90.Social Psychological Bulletin
91.Social Studies. Theory and Practice
92.Societas / Communitas
93.Societas et Ius
94.Society Register
95.Socio-Economic Modelling and Forecasting
96.Socjolingwistyka
97.Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich
98.Soil Science Annual
99.Sosnowieckie Studia Teologiczne
100.Sowiniec
101.Space-Society-Economy
102.Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
103.Speech and Language Technology
104.Spektrum
105.Spheres of Culture
106.Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik Wschodoznawczy
107.Społeczeństwo i Edukacja
108.Społeczeństwo i Ekonomia
109.Społeczeństwo i Polityka
110.Społeczeństwo i Rodzina
111.Społeczeństwo Informacyjne
112.Społeczeństwo Obywatelskie. Badania, praktyka, polityka : an international journal of the non profit sector, cooperative and social enterprises theory, policy and practice
113.Społeczeństwo Staropolskie. Seria Nowa
114.Społeczeństwo. Edukacja. Język
115.Społeczeństwo. Studia, Prace Badawcze, Dokumenty z Zakresu Nauki Społecznej Kościoła
116.Społeczności Lokalne Studia Interdyscyplinarne
117.Społeczności Lokalne. Studia Interdyscyplinarne
118.Spotkania Humanistyczne. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Periodyk Naukowy
119.Spotkania z Zabytkami
120.Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy
121.Sprawozdania Archeologiczne
122.Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie
123.Sprawy Międzynarodowe
124.Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
125.Sprawy Nauki. Biuletyn Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
126.Sprawy Nauki. Miesięcznik Publicystyczno-Informacyjny
127.Sprawy Wschodnie
128.Stal, Metale & Nowe Technologie
129.Stalowe Forum
130.Stan Rzeczy
131.Standardy Medyczne. Pediatria
132.Stargardia
133.Starożytności
134.Statistics in Transition. New Series
135.Steciana
136.Stolica
137.Stomatologia
138.Stomatologia Współczesna
139.Stosunki Międzynarodowe
140.Strony
141.Structure and Environment
142.StRuNa. Biuletyn Młodych Naukowców
143.Strzał
144.Strzyżowski Rocznik Muzealny
145.Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne
146.Studenckie Zapiski Historyczne
147.Studenckie Zeszyty Naukowe
148.Studenckie Zeszyty Naukowe Wkoło Rosji
149.Studenckie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
150.Studenckie Zeszyty Rosjoznawstwa
151.Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy
152.Studi Polacco-Italiani di Toruń
153.Studia Administracji i Bezpieczeństwa
154.Studia Administracyjne
155.Studia Angerburgica
156.Studia Anglica Posnaniensia
157.Studia Antiquitatis et Medii Aevi Incohantis
158.Studia Antyczne i Mediewistyczne
159.Studia Artystyczne
160.Studia Azjatystyczne
161.Studia BAS
162.Studia Bezpieczeństwa Narodowego
163.Studia Białorutenistyczne
164.Studia Bibliologiczne
165.Studia Bobolanum
166.Studia Bydgoskie
167.Studia Celtica Posnaniensia
168.Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe
169.Studia Chopinowskie
170.Studia Choreologica
171.Studia Claromontana
172.Studia Classica et Neolatina
173.Studia Demograficzne
174.Studia Dydaktyczne
175.Studia Ecologiae et Bioethicae
176.Studia Edukacyjne
177.Studia Ekonomiczne (Warszawa)
178.Studia Ekonomiczne i Regionalne
179.Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne
180.Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko
181.Studia Ekonomiczne. Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko
182.Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
183.Studia Elbląskie
184.Studia Ełckie
185.Studia Epigraficzne
186.Studia et Documenta Slavica
187.Studia Etnologiczne i Antropologiczne
188.Studia Etymologica Cracoviensia
189.Studia Europaea Gnesnensia
190.Studia Europejskie
191.Studia Filmoznawcze
192.Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
193.Studia Gdańskie
194.Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość
195.Studia GeoHistorica
196.Studia Geologica Polonica
197.Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
198.Studia Geotechnica et Mechanica
199.Studia Germanica Gedanensia
200.Studia Germanica Posnaniensia
201.Studia Gilsoniana
202.Studia Gnesnensia
203.Studia Gregoriańskie
204.Studia Historiae Oeconomicae
205.Studia Historiae Scientiarum
206.Studia Historica Gedanensia
207.Studia Historyczne
208.Studia Humana
209.Studia Humanistyczne AGH
210.Studia Humanistyczno-Społeczne
211.Studia Humanistyczno-Teologiczne
212.Studia i Analizy Europejskie
213.Studia i Badania Naukowe
214.Studia i Komentarze Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
215.Studia i Materiały
216.Studia i Materiały
217.Studia i Materiały Archeologiczne
218.Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
219.Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu
220.Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce
221.Studia i Materiały Informatyki Stosowanej
222.Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae
223.Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej
224.Studia i Materiały Polonistyczne
225.Studia i Materiały z Dziejów Śląska
226.Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów
227.Studia i Prace Pedagogiczne
228.Studia i Prace WNEiZ
229.Studia Iberystyczne
230.Studia Indogermanica Lodziensia
231.Studia Indologiczne
232.Studia Informatica
233.Studia Informatica / Politechnika Śląska
234.Studia Informatica Pomerania
235.Studia Informatyczne
236.Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej
237.Studia Iuridica
238.Studia Iuridica Agraria
239.Studia Iuridica Lublinensia
240.Studia Iuridica Toruniensia
241.Studia Językoznawcze
242.Studia Judaica
243.Studia Kaliskie
244.Studia Katechetyczne
245.Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
246.Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie
247.Studia Krytyczne
248.Studia Kulturowe
249.Studia Kulturowe
250.Studia Kulturowo-Edukacyjne
251.Studia Kulturoznawcze
252.Studia Lednickie
253.Studia Leopoliensia
254.Studia Limnologica et Telmatologica
255.Studia Linguistica
256.Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
257.Studia Litteraria et Historica
258.Studia Litteraria Polono-Slavica
259.Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
260.Studia Logica
261.Studia Loviciensia
262.Studia Lubuskie
263.Studia Łęczyńskie
264.Studia Łomżyńskie
265.Studia Maritima
266.Studia Mathematica
267.Studia Mazowieckie
268.Studia Medioznawcze
269.Studia Medyczne
270.Studia Metodologiczne
271.Studia Miejskie
272.Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny
273.Studia Misjologiczne
274.Studia Muzealne
275.Studia Muzealno-Historyczne
276.Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi
277.Studia nad Bezpieczeństwem
278.Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach
279.Studia nad Osadnictwem Średniowiecznym Ziemi Chełmińskiej
280.Studia nad Rodziną
281.Studia Nauk Teologicznych PAN
282.Studia Niemcoznawcze
283.Studia Norwidiana
284.Studia o Książce
285.Studia o Książce i Informacji
286.Studia Obszarów Wiejskich
287.Studia Oeconomica Posnaniensia
288.Studia Oecumenica
289.Studia Orientalne
290.Studia Paedagogica Ignatiana
291.Studia Palmyreńskie
292.Studia Paradyskie
293.Studia Pastoralne
294.Studia Pedagogiczne (PAN)
295.Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne
296.Studia Pelplińskie
297.Studia Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu
298.Studia Philosophiae Christianae
299.Studia Philosophica Wratislaviensia
300.Studia Philosophica. Commentarii Societatis Philosophicae Polonorum
301.Studia Płockie
302.Studia Podlaskie
303.Studia Politica Germanica
304.Studia Politicae Universitatis Silesiensis
305.Studia Politologica Ucraino-Polona
306.Studia Politologiczne
307.Studia Polityczne
308.Studia Polonijne
309.Studia Polsko-Ukraińskie
310.Studia Poradoznawcze
311.Studia Pragmalingwistyczne
312.Studia Prawa Prywatnego
313.Studia Prawa Publicznego
314.Studia Prawnicze
315.Studia Prawnicze i Administracyjne
316.Studia Prawnicze KUL
317.Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały
318.Studia Prawno-Ekonomiczne
319.Studia Prawnoustrojowe
320.Studia Prymasowskie
321.Studia Psychologica
322.Studia Psychologiczne
323.Studia Quaternaria
324.Studia Redemptorystowskie
325.Studia Regionalia
326.Studia Regionalne i Lokalne
327.Studia Religiologica
328.Studia Romanica et Linguistica Thorunensia
329.Studia Romanica Posnaniensia
330.Studia Romologica
331.Studia Rossica
332.Studia Rossica Gedanensia
333.Studia Rossica Posnaniensia
334.Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
335.Studia Salvatoriana Polonica
336.Studia Sandomierskie
337.Studia Semiotyczne
338.Studia Sieradzana
339.Studia Slavica
340.Studia Słowianoznawcze
341.Studia Socialia Cracoviensia
342.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio A, Mathematica-Physica
343.Studia Societatis Scientiarum Torunensis. Sectio F, Astronomia
344.Studia Socjologiczne
345.Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa
346.Studia Społeczne
347.Studia Śląskie
348.Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne
349.Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża
350.Studia Teologiczne i Humanistyczne
351.Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego
352.Studia Teologii Dogmatycznej
353.Studia Theologica Pentecostalia
354.Studia Theologica Varsaviensia
355.Studia Translatorica
356.Studia Ucrainica Varsoviensia
357.Studia Ukrainica Posnaniensia
358.Studia Warmińskie
359.Studia Waweliana
360.Studia Wilanowskie
361.Studia Włocławskie
362.Studia Wschodnioeuropejskie
363.Studia Wschodniosłowiańskie
364.Studia Wyborcze
365.Studia z Architektury Nowoczesnej
366.Studia z Automatyki i Informatyki
367.Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego
368.Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej
369.Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej
370.Studia z Dziejów Średniowiecza
371.Studia z Dziejów Wojskowości
372.Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
373.Studia z Filozofii Polskiej
374.Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
375.Studia z Historii Filozofii
376.Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku
377.Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
378.Studia z Kultury Popularnej
379.Studia z Polityki Publicznej = Public Policy Studies
380.Studia z Prawa Wyznaniowego
381.Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
382.Studia z Teorii Wychowania
383.Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea
384.Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej
385.Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania
386.Studia Zachodnie
387.Studia Zamkowe
388.Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
389.Studia Zielonogórskie
390.Studia Źródłoznawcze
391.Studia Żydowskie
392.Studien zur Germanistik. Rocznik Germanistyczny
393.Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management
394.Studies in Ancient Art and Civilization
395.Studies in English Philology
396.Studies in Global Ethics and Global Education
397.Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
398.Studies in Polish Linguistics
399.Studies in Second Language Learning and Teaching
400.Studies in Sport Humanities
401.Studies in the Philosophy of Law
402.Studies of the Department of African Languages and Cultures
403.Studium Europy Środkowej i Wschodniej
404.Styles of Communication
405.Stylistyka
406.Sudety. Przyroda, Kultura, Historia
407.Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
408.Surowce i Maszyny Budowlane
409.Sylwan
410.Symbolae Europaeae
411.Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae
412.Sympozjum
413.Sympozjum Egejskie. Papers in Aegean Archaeology
414.Symulacja w Badaniach i Rozwoju
415.Synchrotron Radiation in Natural Science
416.Synergies Pologne
417.Systemy Instalacyjne
418.Systemy Logistyczne Wojsk
419.Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
420.sZAfa
421.Szczecińskie Studia Archiwalno-Historyczne
422.Szkice Archiwalno-Historyczne
423.Szkice Humanistyczne
424.Szkice Legnickie
425.Szkice Podlaskie
426.Szkice Tarnowskie
427.Szkło i Ceramika
428.Szkoła Powszechna
429.Szkoła Specjalna
430.Szkoła, Zawód, Praca
431.Szkółkarstwo
432.Szok Kulturowy
433.Sztuka Ameryki Łacińskiej = Arte de América Latina
434.Sztuka Edycji
435.Sztuka Europy Wschodniej
436.Sztuka i Dokumentacja
437.Sztuka i Filozofia
438.Sztuka i Kultura
439.Sztuka Implantologii
440.Sztuka Leczenia
441.Sztuka.pl - Gazeta Antykwaryczna
442.Sztuki Piękne
443.Sztuki. Czasopismo o Sztukach Nieczystych
444.Szum
445.Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
« Powrót do wyszukiwania »