English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: d
1.Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie
2.Dagerotyp
3.De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki
4.De Musica
5.De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
6.Debata Edukacyjna
7.Debaty Artes Liberales
8.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
9.Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
10.Decision Making in Manufacturing and Services
11.Decyzje
12.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
13.Delta
14.Demonstratio Mathematica
15.Dendrobiology
16.Dental and Medical Problems
17.Dental Dialog [edycja polska]
18.Dental Forum
19.Dermatologia Dziecięca
20.Dermatologia Estetyczna
21.Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna
22.Dermatologia Kliniczna
23.Dermatologia po Dyplomie
24.Dermatologia Praktyczna
25.Dermatopedia
26.Design News
27.Detalks
28.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
29.Diabetologia na Co Dzień
30.Diabetologia po Dyplomie
31.Diagnostyka
32.Diagnostyka Laboratoryjna
33.Diagonali
34.Dialog
35.Dialog Edukacyjny
36.Dialog Pheniben
37.Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki
38.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
39.Dialogi
40.Dialogi Biblioteczne
41.Dialogi o Kulturze i Edukacji
42.Dialogi Polityczne
43.Dialogue and Universalism
44.Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne
45.Didactica Mathematicae
46.Didactics of Mathematics
47.Didaskalia
48.Dietetyka
49.Dipteron
50.Disaster and Emergency Medicine Journal
51.Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
52.Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications
53.Discussiones Mathematicae. Graph Theory
54.Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics
55.Disputatio
56.Dissertationes Mathematicae
57.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
58.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
59.Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne
60.Doradca Nauczyciela Przedszkola
61.Doradca w Pomocy Społecznej
62.Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych
63.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
64.Dozór Techniczny
65.Drewno. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty
66.Drogi Edukacji
67.Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne
68.Drogownictwo
69.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
70.Drwal
71.Duchowość w Polsce
72.Dwutygodnik.com
73.Dydaktyka Informatyki
74.Dydaktyka Literatury i Konteksty
75.Dydaktyka Polonistyczna
76.Dylematy
77.Dynamic Econometric Models
78.Dyplomacja i Bezpieczeństwo
79.Dyrektor Szkoły
80.Dyskurs (Szczecin)
81.Dyskurs (Wrocław)
82.Dyskurs Pedagogiczny
83.Dyskursy Młodych Andragogów
84.Dziecko Krzywdzone
85.Dzieje Najnowsze
86.Dzieła i Interpretacje
87.Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
88.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
89.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
90.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
91.Dziennikarstwo i Media
92.Dzikie Życie
« Powrót do wyszukiwania »