English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: d
1.Dachy. Materiały, Konstrukcje, Technologie
2.Dagerotyp
3.De Doctrina Europea. Roczniki Instytutu Europeistyki
4.De Musica
5.De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
6.Debata Edukacyjna
7.Debaty Artes Liberales
8.Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne
9.Decision Making in Manufacturing and Services
10.Decyzje
11.DeKadentzya. A Literary Journal From Poland
12.Delta
13.Demonstratio Mathematica
14.Dendrobiology
15.Dental and Medical Problems
16.Dental Dialog [edycja polska]
17.Dental Forum
18.Dermatologia Dziecięca
19.Dermatologia Estetyczna
20.Dermatologia i Kosmetologia Praktyczna
21.Dermatologia Kliniczna
22.Dermatologia po Dyplomie
23.Dermatologia Praktyczna
24.Dermatopedia
25.Design News
26.Detalks
27.Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
28.Diabetologia na Co Dzień
29.Diabetologia po Dyplomie
30.Diabetyk
31.Diagnostyka
32.Diagnostyka Laboratoryjna
33.Diagonali
34.Dialog
35.Dialog Edukacyjny
36.Dialog Pheniben
37.Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki
38.Dialog. Pismo Dialogu Społecznego
39.Dialogi
40.Dialogi Biblioteczne
41.Dialogi o Kulturze i Edukacji
42.Dialogi Polityczne
43.Dialogue and Universalism
44.Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne
45.Didactica Mathematicae
46.Didactics of Mathematics
47.Didaskalia
48.Dietetyka
49.Dipteron
50.Disaster and Emergency Medicine Journal
51.Discussiones Mathematicae. Differential Inclusions, Control and Optimization
52.Discussiones Mathematicae. General Algebra and Applications
53.Discussiones Mathematicae. Graph Theory
54.Discussiones Mathematicae. Probability and Statistics
55.Disputatio
56.Dissertationes Mathematicae
57.Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne
58.Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych
59.Dolnośląskie Wiadomości Prahistoryczne
60.Doradca Nauczyciela Przedszkola
61.Doradca Podatnika
62.Doradca w Pomocy Społecznej
63.Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych
64.DO-SO-MO. Journal of Mycenaean and Classical Studies
65.Dozór Techniczny
66.Drewno. Prace Naukowe, Doniesienia, Komunikaty
67.Drogi Edukacji
68.Drogi. Budownictwo Infrastrukturalne
69.Drogownictwo
70.Drohiczyński Przegląd Naukowy. Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
71.Drwal
72.Duchowość w Polsce
73.Dwutygodnik.com
74.Dydaktyka Informatyki
75.Dydaktyka Literatury i Konteksty
76.Dydaktyka Polonistyczna
77.Dylematy
78.Dynamic Econometric Models
79.Dyplomacja i Bezpieczeństwo
80.Dyrektor Szkoły
81.Dyskurs (Szczecin)
82.Dyskurs (Wrocław)
83.Dyskurs Pedagogiczny
84.Dyskursy Młodych Andragogów
85.Dziecko Krzywdzone
86.Dzieje Najnowsze
87.Dzieła i Interpretacje
88.Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego
89.Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej
90.Dziennik Urzędowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
91.Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
92.Dziennikarstwo i Media
93.Dzikie Życie
« Powrót do wyszukiwania »