English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: c
1.Cabines
2.Cahiers ERTA
3.Camera Separatoria
4.Cancer Surgery
5.Cardiology Journal
6.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
7.Casus
8.Catallaxy
9.Cellular and Molecular Biology Letters
10.Cement-Wapno-Beton
11.Cenne, Bezcenne, Utracone
12.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
13.Central and Eastern European Migration Review
14.Central European Economic Journal
15.Central European Journal of Communication
16.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
17.Central European Journal of Energetic Materials
18.Central European Journal of Immunology
19.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
20.Central European Journal of Urology
21.Central European Review of Economics & Finance
22.CEO. Magazyn Kadry Zarządzającej
23.Ceramika Budowlana
24.Challenges of Modern Technology
25.Charaktery
26.Charity, Philanthropy and Social Work
27.Chemia Analityczna
28.Chemia Przemysłowa
29.Chemia w Szkole
30.Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
31.Chemical and Process Engineering
32.Chemical Review
33.Chemical Technology & Biotechnology
34.Chemik Polski
35.Chemik. Nauka, Technika, Rynek
36.Chemistry, Environment, Biotechnology
37.Chiny Dzisiaj. Religie - Chrześcijaństwo - Kościół
38.CHIP
39.Chirurg Polski
40.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
41.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
42.Chirurgia po Dyplomie
43.Chirurgia Polska
44.Chłodnictwo
45.Chłodnictwo i Klimatyzacja
46.Chopin Review, The
47.Chopin Studies
48.Choroby Serca i Naczyń
49.Chorzowskie Studia Polityczne
50.Chowanna
51.Christianitas Antiqua
52.Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo
53.Chrońmy Przyrodę Ojczystą
54.Chrześcijaństwo, Świat, Polityka
55.CH-Studien
56.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
57.Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
58.Cieszyński Almanach Pedagogiczny
59.Ciężarówki. Transport, Serwis, Spedycja
60.CIO Magazyn Dyrektorów IT
61.Circulation [edycja polska]
62.Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura
63.Civil and Environmental Engineering Reports
64.Civitas et Lex
65.Civitas Hominibus
66.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
67.Classica Cracoviensia
68.Clinical and Experimental Hepatology
69.Clinical Diabetology
70.Coaching Review
71.Cognitive Science - New Media - Education
72.Cognitive Studies = Études cognitives
73.Collectanea Philologica
74.Collectanea Theologica
75.Colloquia Anthropologica et Communicativa
76.Colloquia Communia
77.Colloquia Germanica Stetinensia
78.Colloquia Humanistica
79.Colloquia Litteraria
80.Colloquia Theologica Ottoniana
81.Colloquium
82.Colloquium Biometricum
83.Colloquium Mathematicum
84.Colloquium Salutis
85.Combustion Engines
86.Comm.press
87.Commentationes Mathematicae
88.Communication Design Magazine
89.Communications in Biometry and Crop Science
90.Comparative Economic Research
91.Comparative Law Review
92.Comparative Legilinguistics
93.Complementary and Alternative Medicine in Science
94.Composites Theory and Practice
95.Computational Methods in Science and Technology
96.Computer Applications in Electrical Engineering
97.Computer Assisted Methods in Engineering and Science
98.Computer Methods in Materials Science
99.Computer Science
100.Computer Science and Mathematical Modelling
101.Computerworld
102.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
103.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
104.Contemporary Economics
105.Contemporary Economy
106.Contemporary Educational Leadership
107.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
108.Contemporary Trends in Geoscience
109.Contributions in New World Archaeology
110.Control and Cybernetics
111.Control Engineering Polska
112.Controlling i Rachunkowość Zarządcza
113.Conversatoria Linguistica
114.Conversatoria Litteraria
115.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
116.Copernican Journal of Finance & Accounting
117.Copernican Letters
118.Copernicus Center Reports
119.Copernicus Journal of Political Studies, The
120.Cracovia Leopolis
121.Cracow Indological Studies
122.Creat!vity. Theories - Research - Applications
123.Creatio Fantastica
124.Critical Care Innovations
125.CrossRoads. A Journal of English Studies
126.Cukiernictwo i Piekarstwo
127.Cukiernictwo i Piekarstwo
128.Cultural Management: Science and Education
129.Culture Management
130.Cuprum. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud
131.Current Chemistry Letters
132.Current Gynecologic Oncology
133.Current Issues in Personality Psychology
134.Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
135.Current Issues of Tourism Research
136.Current Life Sciences
137.Current Problems of Psychiatry
138.Current Topics in Biophysics
139.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
140.Cwiszn
141.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
142.Cyrkulacje. Powietrze, Wentylacja, Klimatyzacja
143.Cyrqlarz
144.Cywilizacja i Polityka
145.Czas Kultury
146.Czasopismo Aptekarskie
147.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
148.Czasopismo Filozoficzne
149.Czasopismo Geograficzne
150.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
151.Czasopismo Pedagogiczne
152.Czasopismo Pedagogiczne (1912)
153.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
154.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
155.Czasopismo Prawno-Historyczne
156.Czasopismo Psychologiczne
157.Czasopismo Sądowo-Lekarskie
158.Czasopismo Skarbowe
159.Czasopismo Techniczne
160.Czasopismo Techniczne. Architektura
161.Czasopismo Techniczne. Automatyka
162.Czasopismo Techniczne. Budownictwo
163.Czasopismo Techniczne. Chemia
164.Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
165.Czasopismo Techniczne. Informatyka
166.Czasopismo Techniczne. Mechanika
167.Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
168.Czasopismo Techniczne. Środowisko
169.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
170.Czasy Nowożytne
171.CzasyPismo
172.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
173.Częstochowski Biuletyn Oświatowy
174.Człowiek - Rodzina - Prawo
175.Człowiek i Społeczeństwo
176.Człowiek i Środowisko
177.Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo
178.Człowiek w Cyberprzestrzeni
179.Człowiek w Kulturze
180.Czuwaj
181.Czy/tam/czy/tu
182.Czynniki Ryzyka
183.Czysta Energia
184.Czytanie Literatury
« Powrót do wyszukiwania »