English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: c
1.Cabines
2.Cahiers ERTA
3.Camera Separatoria
4.Cancer Surgery
5.Cardiology Journal
6.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
7.Casus
8.Catallaxy
9.Cellular and Molecular Biology Letters
10.Cement-Wapno-Beton
11.Cenne, Bezcenne, Utracone
12.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
13.Central and Eastern European Migration Review
14.Central European Economic Journal
15.Central European Journal of Communication
16.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
17.Central European Journal of Energetic Materials
18.Central European Journal of Immunology
19.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
20.Central European Journal of Urology
21.Central European Review of Economics & Finance
22.Central European Review of Economics and Management, The
23.CEO. Magazyn Kadry Zarządzającej
24.Ceramika Budowlana
25.Challenges of Modern Technology
26.Charaktery
27.Charity, Philanthropy and Social Work
28.Chemia Analityczna
29.Chemia Przemysłowa
30.Chemia w Szkole
31.Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
32.Chemical and Process Engineering
33.Chemical Review
34.Chemical Technology & Biotechnology
35.Chemik Polski
36.Chemik. Nauka, Technika, Rynek
37.Chemistry, Environment, Biotechnology
38.Chiny Dzisiaj. Religie - Chrześcijaństwo - Kościół
39.CHIP
40.Chirurg Polski
41.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
42.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
43.Chirurgia po Dyplomie
44.Chirurgia Polska
45.Chłodnictwo
46.Chłodnictwo i Klimatyzacja
47.Chopin Review, The
48.Chopin Studies
49.Choroby Serca i Naczyń
50.Chorzowskie Studia Polityczne
51.Chowanna
52.Christianitas Antiqua
53.Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo
54.Chrońmy Przyrodę Ojczystą
55.Chrześcijaństwo, Świat, Polityka
56.CH-Studien
57.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
58.Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
59.Cieszyński Almanach Pedagogiczny
60.Ciężarówki. Transport, Serwis, Spedycja
61.CIO Magazyn Dyrektorów IT
62.Circulation [edycja polska]
63.Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura
64.Civil and Environmental Engineering Reports
65.Civitas et Lex
66.Civitas Hominibus
67.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
68.Classica Cracoviensia
69.Clinical and Experimental Hepatology
70.Clinical Diabetology
71.Coaching Review
72.Cognitive Science - New Media - Education
73.Cognitive Studies = Études cognitives
74.Collectanea Philologica
75.Collectanea Theologica
76.Colloquia Anthropologica et Communicativa
77.Colloquia Communia
78.Colloquia Germanica Stetinensia
79.Colloquia Humanistica
80.Colloquia Litteraria
81.Colloquia Theologica Ottoniana
82.Colloquium
83.Colloquium Biometricum
84.Colloquium Mathematicum
85.Colloquium Salutis
86.Com.press
87.Combustion Engines
88.Comm.press
89.Commentationes Mathematicae
90.Communication Design Magazine
91.Communications in Biometry and Crop Science
92.Comparative Economic Research
93.Comparative Law Review
94.Comparative Legilinguistics
95.Complementary and Alternative Medicine in Science
96.Composites Theory and Practice
97.Computational Methods in Science and Technology
98.Computer Applications in Electrical Engineering
99.Computer Assisted Methods in Engineering and Science
100.Computer Methods in Materials Science
101.Computer Science
102.Computer Science and Mathematical Modelling
103.Computerworld
104.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
105.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
106.Contemporary Economics
107.Contemporary Economy
108.Contemporary Educational Leadership
109.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
110.Contemporary Trends in Geoscience
111.Contributions in New World Archaeology
112.Control and Cybernetics
113.Control Engineering Polska
114.Controlling i Rachunkowość Zarządcza
115.Conversatoria Linguistica
116.Conversatoria Litteraria
117.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
118.Copernican Journal of Finance & Accounting
119.Copernican Letters
120.Copernicus Center Reports
121.Copernicus Journal of Political Studies, The
122.Cracovia Leopolis
123.Cracow Indological Studies
124.Creat!vity. Theories - Research - Applications
125.Creatio Fantastica
126.Critical Care Innovations
127.CrossRoads. A Journal of English Studies
128.Cukiernictwo i Piekarstwo
129.Cultural Management: Science and Education
130.Culture Management
131.Cuprum. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud
132.Current Chemistry Letters
133.Current Gynecologic Oncology
134.Current Issues in Personality Psychology
135.Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
136.Current Issues of Tourism Research
137.Current Life Sciences
138.Current Problems of Psychiatry
139.Current Topics in Biophysics
140.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
141.Cwiszn
142.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
143.Cyrkulacje. Powietrze, Wentylacja, Klimatyzacja
144.Cyrqlarz
145.Cywilizacja i Polityka
146.Czas Kultury
147.Czasopismo Aptekarskie
148.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
149.Czasopismo Filozoficzne
150.Czasopismo Geograficzne
151.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
152.Czasopismo Pedagogiczne
153.Czasopismo Pedagogiczne (1912)
154.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
155.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
156.Czasopismo Prawno-Historyczne
157.Czasopismo Psychologiczne
158.Czasopismo Sądowo-Lekarskie
159.Czasopismo Skarbowe
160.Czasopismo Techniczne
161.Czasopismo Techniczne. Architektura
162.Czasopismo Techniczne. Automatyka
163.Czasopismo Techniczne. Budownictwo
164.Czasopismo Techniczne. Chemia
165.Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
166.Czasopismo Techniczne. Informatyka
167.Czasopismo Techniczne. Mechanika
168.Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
169.Czasopismo Techniczne. Środowisko
170.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
171.Czasy Nowożytne
172.CzasyPismo
173.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
174.Częstochowski Biuletyn Oświatowy
175.Człowiek - Rodzina - Prawo
176.Człowiek i Społeczeństwo
177.Człowiek i Środowisko
178.Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo
179.Człowiek w Cyberprzestrzeni
180.Człowiek w Kulturze
181.Czuwaj
182.Czy/tam/czy/tu
183.Czynniki Ryzyka
184.Czysta Energia
185.Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »