English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: c
1.Cabines
2.Cahiers ERTA
3.Camera Separatoria
4.Cancer Surgery
5.Cardiology Journal
6.Carl und Gerhart Hauptmann Jahrbuch
7.Casus
8.Catallaxy
9.Cellular and Molecular Biology Letters
10.Cement-Wapno-Beton
11.Cenne, Bezcenne, Utracone
12.Central and Eastern European Journal of Management and Economics
13.Central and Eastern European Migration Review
14.Central European Economic Journal
15.Central European Journal of Communication
16.Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
17.Central European Journal of Energetic Materials
18.Central European Journal of Immunology
19.Central European Journal of Sport Sciences and Medicine
20.Central European Journal of Urology
21.Central European Review of Economics & Finance
22.Central European Review of Economics and Management, The
23.CEO. Magazyn Kadry Zarządzającej
24.Ceramika Budowlana
25.Challenges of Modern Technology
26.Charaktery
27.Charity, Philanthropy and Social Work
28.Chemia Analityczna
29.Chemia Przemysłowa
30.Chemia w Szkole
31.Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia
32.Chemical and Process Engineering
33.Chemical Review
34.Chemical Technology & Biotechnology
35.Chemik Polski
36.Chemik. Nauka, Technika, Rynek
37.Chemistry, Environment, Biotechnology
38.Chiny Dzisiaj. Religie - Chrześcijaństwo - Kościół
39.CHIP
40.Chirurg Polski
41.Chirurgia Kolana Artroskopia Traumatologia Sportowa
42.Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
43.Chirurgia po Dyplomie
44.Chirurgia Polska
45.Chłodnictwo
46.Chłodnictwo i Klimatyzacja
47.Chopin Review, The
48.Chopin Studies
49.Choroby Cywilizacyjne w Praktyce Lekarskiej
50.Choroby Serca i Naczyń
51.Chorzowskie Studia Polityczne
52.Chowanna
53.Christianitas Antiqua
54.Christianitas. Religia, Kultura, Społeczeństwo
55.Chrońmy Przyrodę Ojczystą
56.Chrześcijaństwo, Świat, Polityka
57.CH-Studien
58.Ciechanowiecki Rocznik Muzealny
59.Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
60.Cieszyński Almanach Pedagogiczny
61.Ciężarówki. Transport, Serwis, Spedycja
62.CIO Magazyn Dyrektorów IT
63.Cistercium Mater Nostra. Tradycja - Historia - Kultura
64.Civil and Environmental Engineering Reports
65.Civitas et Lex
66.Civitas Hominibus
67.Civitas. Studia z Filozofii Polityki
68.Classica Cracoviensia
69.Clinical and Experimental Hepatology
70.Clinical Diabetology
71.Coaching Review
72.Cognitive Science - New Media - Education
73.Cognitive Studies = Études cognitives
74.Collectanea Philologica
75.Collectanea Theologica
76.Colloquia Anthropologica et Communicativa
77.Colloquia Communia
78.Colloquia Germanica Stetinensia
79.Colloquia Humanistica
80.Colloquia Litteraria
81.Colloquia Theologica Ottoniana
82.Colloquium
83.Colloquium Biometricum
84.Colloquium Mathematicum
85.Colloquium Salutis
86.Com.press
87.Combustion Engines
88.Commentationes Mathematicae
89.Communication Design Magazine
90.Communications in Biometry and Crop Science
91.Comparative Economic Research
92.Comparative Law Review
93.Comparative Legilinguistics
94.Complementary and Alternative Medicine in Science
95.Composites Theory and Practice
96.Computational Methods in Science and Technology
97.Computer Applications in Electrical Engineering
98.Computer Assisted Methods in Engineering and Science
99.Computer Methods in Materials Science
100.Computer Science
101.Computer Science and Mathematical Modelling
102.Computerworld
103.Confrontation and Cooperation: 1000 Years of Polish-German-Russian Relations
104.Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe
105.Contemporary Central and East European Review
106.Contemporary Economics
107.Contemporary Economy
108.Contemporary Educational Leadership
109.Contemporary Oncology = Współczesna Onkologia
110.Contemporary Trends in Geoscience
111.Contributions in New World Archaeology
112.Control and Cybernetics
113.Control Engineering Polska
114.Controlling i Rachunkowość Zarządcza
115.Conversatoria Linguistica
116.Conversatoria Litteraria
117.Convivium. Germanistisches Jahrbuch Polen
118.Copernican Journal of Finance & Accounting
119.Copernican Letters
120.Copernicus Center Reports
121.Copernicus Journal of Political Studies, The
122.Cracovia Leopolis
123.Cracow Indological Studies
124.Creat!vity. Theories - Research - Applications
125.Creatio Fantastica
126.Critical Care Innovations
127.CrossRoads. A Journal of English Studies
128.Cuadernos Iberorrománicos
129.Cukiernictwo i Piekarstwo
130.Cultural Management: Science and Education
131.Culture Management
132.Cuprum. Czasopismo Naukowo-Techniczne Górnictwa Rud
133.Current Chemistry Letters
134.Current Gynecologic Oncology
135.Current Issues in Personality Psychology
136.Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences
137.Current Issues of Tourism Research
138.Current Life Sciences
139.Current Problems of Psychiatry
140.Current Topics in Biophysics
141.Currents. A Journal of Young English Philology Thought and Review
142.Cwiszn
143.CyberEmpathy. Magazine of Visual Communication and New Media in Art Science Humanities Design and Technology
144.Cyrkulacje. Powietrze, Wentylacja, Klimatyzacja
145.Cyrqlarz
146.Cywilizacja i Polityka
147.Czas Kultury
148.Czasopismo Aptekarskie
149.Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie
150.Czasopismo Filozoficzne
151.Czasopismo Geograficzne
152.Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych
153.Czasopismo Pedagogiczne
154.Czasopismo Pedagogiczne (1912)
155.Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
156.Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne
157.Czasopismo Prawno-Historyczne
158.Czasopismo Psychologiczne
159.Czasopismo Sądowo-Lekarskie
160.Czasopismo Skarbowe
161.Czasopismo Techniczne
162.Czasopismo Techniczne. Architektura
163.Czasopismo Techniczne. Automatyka
164.Czasopismo Techniczne. Budownictwo
165.Czasopismo Techniczne. Chemia
166.Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
167.Czasopismo Techniczne. Informatyka
168.Czasopismo Techniczne. Mechanika
169.Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
170.Czasopismo Techniczne. Środowisko
171.Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich
172.Czasy Nowożytne
173.CzasyPismo
174.Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal
175.Częstochowski Biuletyn Oświatowy
176.Człowiek - Rodzina - Prawo
177.Człowiek i Społeczeństwo
178.Człowiek i Środowisko
179.Człowiek Niepełnosprawność Społeczeństwo
180.Człowiek w Cyberprzestrzeni
181.Człowiek w Kulturze
182.Czuwaj
183.Czy/tam/czy/tu
184.Czynniki Ryzyka
185.Czysta Energia
186.Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze
« Powrót do wyszukiwania »