English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: b
1.Badania Fizjograficzne. Seria A. Geografia Fizyczna
2.Badania Fizjograficzne. Seria B. Botanika
3.Badania Fizjograficzne. Seria C. Zoologia
4.Badania Fizjograficzne. Seria D. Gospodarka Przestrzenna
5.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
6.Badania Nieniszczące i Diagnostyka
7.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
8.Balkan United
9.Baltic Coastal Zone
10.Baltic Journal of Coleopterology
11.Baltic Journal of Health and Physical Activity
12.Baltic Linguistics
13.Baltic Transport Journal
14.Baltica ~ Silesia
15.Balticoslavica
16.Baltic-Pontic Studies
17.Banach Center Publications
18.Bandera
19.Bank i Kredyt
20.Bank. Miesięcznik Finansowy
21.Barbarzyńca
22.Barok
23.Barometr Regionalny
24.Bazyliańskie Studia Historyczne
25.Beauty Forum
26.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
27.Bez Dogmatu
28.Bez Porównania
29.Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
30.Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna
31.Bezpieczeństwo Narodowe
32.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
33.Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
34.Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
35.Bezpieczeństwo w Logistyce
36.Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka
37.Bezpieczna Żywność
38.Bezpieczny Bank
39.Bezrobocie Rejestrowane
40.Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki
41.Białoruskie Zeszyty Historyczne
42.Białorutenistyka Białostocka
43.Białostocczyzna
44.Białostockie Archiwum Językowe
45.Białostockie Studia Literaturoznawcze
46.Białostockie Studia Prawnicze
47.Białostockie Teki Historyczne
48.Biblica et Patristica Thoruniensia
49.Biblical Annals, The
50.Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego
51.Bibliografia Historii Kościoła w Polsce
52.Biblioteka
53.Biblioteka - Centrum Informacji
54.Biblioteka i Edukacja
55.Biblioteka Kaznodziejska
56.Biblioteka Ossolińskich
57.Biblioteka Publiczna
58.Biblioteka Regionalisty
59.Biblioteka Teologii Fundamentalnej
60.Biblioteka w Szkole
61.Biblioteka Warszawska
62.Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej
63.Bibliotekarz
64.Bibliotekarz Lubelski
65.Bibliotekarz Lubuski
66.Bibliotekarz Opolski
67.Bibliotekarz Płocki
68.Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne
69.Bibliotekarz Radomski
70.Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
71.Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
72.Bibliotekarz Zamojski
73.Biblioterapeuta
74.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
75.Bielańskie Studia Teologiczne
76.Bieliźniarstwo & Pończosznictwo
77.Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne
78.Bieszczad
79.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
80.Bio-Algorithms and Med-Systems
81.Bioarchaeology of the Near East
82.Biocybernetics and Biomedical Engineering
83.Biodiversity Research and Conservation
84.Biografia Archeologii
85.Biografistyka Pedagogiczna
86.Biologia w Szkole z Przyrodą
87.Biological Letters
88.Biologja Lekarska[!]
89.Biology of Sport
90.Biomedical Human Kinetics
91.Biometrical Letters
92.BioTechnologia. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology
93.Biotechnology and Food Sciences
94.Biuletyn Automatyki. Automatyka, Sterowanie i Organizacja Produkcji
95.Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
96.Biuletyn EBIB
97.Biuletyn Edukacji Medialnej
98.Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej. Kręgowce
99.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
100.Biuletyn Głównego Księgowego
101.Biuletyn Historii Pogranicza
102.Biuletyn Historii Sztuki
103.Biuletyn Historii Wychowania
104.Biuletyn Historyczny
105.Biuletyn Informacyjny - Agencja Rynku Rolnego
106.Biuletyn Informacyjny - Narodowy Bank Polski
107.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
108.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
109.Biuletyn Informacyjny ITS
110.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
111.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
112.Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
113.Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
114.Biuletyn Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, The
115.Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
116.Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
117.Biuletyn Konserwatorski Pomorza Gdańskiego
118.Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego
119.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
120.Biuletyn Linguana
121.Biuletyn Ludoznawczy
122.Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
123.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
124.Biuletyn Naukowy UWM
125.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
126.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
127.Biuletyn Numizmatyczny
128.Biuletyn Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu
129.Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
130.Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego
131.Biuletyn Panorama Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku
132.Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
133.Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski
134.Biuletyn Polonistyczny
135.Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
136.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
137.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
138.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
139.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
140.Biuletyn Prawny
141.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
142.Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
143.Biuletyn Statystyczny
144.Biuletyn Statystyczny Służby Celnej
145.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
146.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
147.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
148.Biuletyn Szadkowski
149.Biuletyn Techniczny
150.Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
151.Biuletyn Ukrainoznawczy
152.Biuletyn Uniejowski
153.Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
154.Biuletyn Urzędu Patentowego
155.Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
156.Biuletyn Uzdrowiskowy
157.Biuletyn VAT
158.Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
159.Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
160.Biznes i Produkcja
161.Bizneshotel
162.Bliza
163.Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski Południowo-Wschodniej
164.Bliżej Przedszkola
165.Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej
166.Bohemistyka
167.Borussia
168.Ból
169.Brać Łowiecka
170.Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
171.Broń i Amunicja
172.Budownictwo Górnicze i Tunelowe
173.Budownictwo i Architektura
174.Budownictwo i Inżynieria Środowiska
175.Budownictwo i Prawo
176.Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
177.Budownictwo, Technologie, Architektura
178.Budżet Samorządu Terytorialnego
179.Builder. Budownictwo, Ludzie, Opinie
180.Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź. Serie: Recherches sur les Deformations
181.Bulletin du Musée National de Varsovie
182.Bulletin of Geography. Physical Geography Series
183.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
184.Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk
185.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
186.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
187.Bulletin of the Sea Fisheries Institute
188.Bulletin of the Section of Logic
189.Bydło
190.Bydło Mięsne
« Powrót do wyszukiwania »