English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wybrana litera: b
1.Badania Fizjograficzne. Seria A. Geografia Fizyczna
2.Badania Fizjograficzne. Seria B. Botanika
3.Badania Fizjograficzne. Seria C. Zoologia
4.Badania Fizjograficzne. Seria D. Gospodarka Przestrzenna
5.Badania nad Dziejami Regionu Piotrkowskiego
6.Badania Nieniszczące i Diagnostyka
7.Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
8.Balkan United
9.Baltic Coastal Zone
10.Baltic Journal of Coleopterology
11.Baltic Journal of Health and Physical Activity
12.Baltic Linguistics
13.Baltic Transport Journal
14.Baltica ~ Silesia
15.Balticoslavica
16.Baltic-Pontic Studies
17.Banach Center Publications
18.Bandera
19.Bank i Kredyt
20.Bank. Miesięcznik Finansowy
21.Barbarzyńca
22.Barok
23.Barometr Regionalny
24.Bazyliańskie Studia Historyczne
25.Beauty Forum
26.Beyond Philology. An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching
27.Bez Dogmatu
28.Bez Porównania
29.Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
30.Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
31.Bezpieczeństwo Jądrowe i Ochrona Radiologiczna
32.Bezpieczeństwo Narodowe
33.Bezpieczeństwo Obronność Socjologia
34.Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
35.Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka
36.Bezpieczeństwo w Logistyce
37.Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka
38.Bezpieczna Żywność
39.Bezpieczny Bank
40.Bezrobocie Rejestrowane
41.Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki
42.Białoruskie Zeszyty Historyczne
43.Białorutenistyka Białostocka
44.Białostocczyzna
45.Białostockie Archiwum Językowe
46.Białostockie Studia Literaturoznawcze
47.Białostockie Studia Prawnicze
48.Białostockie Teki Historyczne
49.Biblica et Patristica Thoruniensia
50.Biblical Annals, The
51.Bibliografia Bieżąca Województwa Śląskiego
52.Bibliografia Historii Kościoła w Polsce
53.Biblioteka
54.Biblioteka
55.Biblioteka - Centrum Informacji
56.Biblioteka i Edukacja
57.Biblioteka Kaznodziejska
58.Biblioteka Ossolińskich
59.Biblioteka Publiczna
60.Biblioteka Regionalisty
61.Biblioteka Teologii Fundamentalnej
62.Biblioteka w Szkole
63.Biblioteka Warszawska
64.Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej
65.Bibliotekarz
66.Bibliotekarz Lubelski
67.Bibliotekarz Lubuski
68.Bibliotekarz Opolski
69.Bibliotekarz Płocki
70.Bibliotekarz Podlaski
71.Bibliotekarz Radomski
72.Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski
73.Bibliotekarz Zachodnio-Pomorski
74.Bibliotekarz Zamojski
75.Biblioterapeuta
76.Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy
77.Bielańskie Studia Teologiczne
78.Bieliźniarstwo & Pończosznictwo
79.Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne
80.Bieszczad
81.Bieżuńskie Zeszyty Historyczne
82.Bio-Algorithms and Med-Systems
83.Bioarchaeology of the Near East
84.Biocybernetics and Biomedical Engineering
85.Biodiversity Research and Conservation
86.Biografia Archeologii
87.Biografistyka Pedagogiczna
88.BioInfoWorld
89.Biologia w Szkole z Przyrodą
90.Biological Letters
91.Biologja Lekarska[!]
92.Biology of Sport
93.Biomedical Human Kinetics
94.Biometrical Letters
95.BioTechnologia. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology
96.Biotechnology and Food Sciences
97.Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk
98.Biuletyn Automatyki. Automatyka, Sterowanie i Organizacja Produkcji
99.Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
100.Biuletyn EBIB
101.Biuletyn Edukacji Medialnej
102.Biuletyn Faunistyczny Polski Środkowej. Kręgowce
103.Biuletyn Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
104.Biuletyn Głównego Księgowego
105.Biuletyn Historii Pogranicza
106.Biuletyn Historii Sztuki
107.Biuletyn Historii Wychowania
108.Biuletyn Historyczny
109.Biuletyn Informacyjny - Agencja Rynku Rolnego
110.Biuletyn Informacyjny - Narodowy Bank Polski
111.Biuletyn Informacyjny (Bydgoszcz)
112.Biuletyn Informacyjny (Wrocław)
113.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
114.Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
115.Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych
116.Biuletyn Informacyjny ITS
117.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
118.Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu
119.Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
120.Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
121.Biuletyn Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics, The
122.Biuletyn Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
123.Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
124.Biuletyn Konserwatorski Pomorza Gdańskiego
125.Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego
126.Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego
127.Biuletyn Linguana
128.Biuletyn Ludoznawczy
129.Biuletyn Meteorologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
130.Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy
131.Biuletyn Naukowy UWM
132.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Informatyka
133.Biuletyn Naukowy Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Turystyka i Rekreacja
134.Biuletyn Numizmatyczny
135.Biuletyn Obserwatorium Astronomicznego w Toruniu
136.Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów
137.Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego
138.Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
139.Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski
140.Biuletyn Polonistyczny
141.Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych
142.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
143.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
144.Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii
145.Biuletyn Polskiej Misji Historycznej
146.Biuletyn Prawny
147.Biuletyn Programu Spraw Precedensowych
148.Biuletyn RPO. Materiały
149.Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
150.Biuletyn Statystyczny
151.Biuletyn Statystyczny Służby Celnej
152.Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
153.Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
154.Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego
155.Biuletyn Szadkowski
156.Biuletyn Techniczny
157.Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
158.Biuletyn Ukrainoznawczy
159.Biuletyn Uniejowski
160.Biuletyn Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
161.Biuletyn Urzędu Patentowego
162.Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
163.Biuletyn VAT
164.Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
165.Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
166.Biuletyn Wydziału Prawa
167.Biznes i Produkcja
168.Bizneshotel
169.Bliza
170.Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski Południowo-Wschodniej
171.Bliżej Przedszkola
172.Blok. Międzynarodowe Pismo Poświęcone Kulturze Stalinowskiej i Poststalinowskiej
173.Bohemistyka
174.Borussia
175.Ból
176.Brać Łowiecka
177.Bromatologia i Chemia Toksykologiczna
178.Broń i Amunicja
179.Budownictwo Górnicze i Tunelowe
180.Budownictwo i Architektura
181.Budownictwo i Inżynieria Środowiska
182.Budownictwo i Prawo
183.Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
184.Budownictwo, Technologie, Architektura
185.Budżet Samorządu Terytorialnego
186.Builder. Budownictwo, Ludzie, Opinie
187.Bulletin de la Societe des Sciences et des Letters de Łódź. Serie: Recherches sur les Deformations
188.Bulletin du Musée National de Varsovie
189.Bulletin of Geography. Physical Geography Series
190.Bulletin of Geography. Socio-Economic Series
191.Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk
192.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
193.Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
194.Bulletin of the Sea Fisheries Institute
195.Bulletin of the Section of Logic
196.Bydło
197.Bydło Mięsne
« Powrót do wyszukiwania »