English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wiadomości Górnicze
WWW address: http://gornicza.com.pl/produkty-kategoria/5/wiadomosci-gornicze
Second
WWW address:
http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0043-5120-wiadomosci_gornicze
ISSN: 0043-5120
MNiSZW score: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Beginning date: 1950-2018
Online date: 2005-2018
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
UKD: 622
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2005/1-2018/1-2
Abstracts: 2005/1-2018/1-2
Full texts: 2005/1-2018/1-2 [dostęp płatny]
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-04-22
Discipline:górnictwo
Indexed in:BazTech
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »