English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
W Akcji
WWW address: http://www.wakcji.elamed.pl/
ISSN: 1643-7373
Beginning date: 2001
Online date: 2012
Publisher/Issuing institution: Wydawnictwo Elamed
UKD: 614.84
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2012/1-
Abstracts: 2012/1- [fragmenty artykułów]
Full texts: 2012/1- [dostęp dla prenumeratorów, wybrane artykuły dostępne nieodpłatnie]
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2020-04-24
Discipline:BHP
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »