English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona przed Korozją
WWW address: http://www.ochronaprzedkorozja.pl/
Second
WWW address:
http://www.sigma-not.pl/czasopisma-40-czasopisma-wielobranzowe-ochrona-przed-korozja.html
DOI: 10.15199/40
ISSN: [e]2449-9501 ; [p]0473-7733
Index Copernicus: 2012: 5,65 ; 2013: 6,22 ; 2014: 81,19 ; 2015: 76,55
MNiSZW score: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2010c: 9 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Beginning date: 1958
Online date: 2004
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego ; Wydaw. SIGMA-NOT
UKD: 620.193/.197
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2004/1-
Abstracts: 2004/1- [od 2004/1- fragmenty artykułów; od 2005/1- streszczenia]
Full texts: 2004/1- [dostęp płatny]
Instructions for authors: http://www.ochronaprzedkorozja.pl/dla-autorow.html
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-25
Discipline:przemysł chemiczny
materiałoznawstwo
Indexed in:BazTech
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Return to the main page »