English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Odzież - Technologia, Moda
WWW address: http://www.sigma-not.pl/rocznik-2007-41-odziez.html
ISSN: 0471-0320
Beginning date: 1950-2007
Online date: 2004-2007
Publisher/Issuing institution: Wydaw. SIGMA-NOT
UKD: 675
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2004/1-2007/6
Abstracts: 2004/1-2007/6 [fragmenty artykułów]
Full texts: 2004/1-2007/6 [dostęp płatny]
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-25
Discipline:przemysł odzieżowy
Indexed in:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »