English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
WWW address: http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/orzecznictwo-w-sprawach-samorzadowych.html
Second
WWW address:
http://czytelniaonline.pl/magazine/16777541/list
ISSN: 1232-7107
Index Copernicus: 2015: 53,04
MNiSZW score: 2019: 20
Beginning date: 1994
Online date: 1994
Publisher/Issuing institution: Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o. ; Fundacja Rozwoju Samorządności Terytorialnej
UKD: 342.25(438)
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1994/1-
Instructions for authors: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-23
Discipline:prawo
administracja
Indexed in:IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »