English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Otorynolaryngologia
WWW address: http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/
DOI: 10.5604/01.3001.0009
ISSN: [e]2083-3326 ; [p]1643-658X
Index Copernicus: 2002: 2,94 ; 2003: 3,10 ; 2004: 3,10 ; 2005: 4,17 ; 2006: 4,90 ; 2007: 4,77 ; 2008: 4,77 ; 2009: 4,86 ; 2010: 5,57 ; 2011: 5,53 ; 2012: 4,36 ; 2013: 4,12 ; 2014: 62,89 ; 2015: 59,56
MNiSZW score: 2007: 4 ; 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 5 ; 2014: 5 ; 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Beginning date: 2002
Online date: 2002
Publisher/Issuing institution: Oficyna Wydawnicza "Mediton" ; Centrum Profilaktyki i Leczenia Zaburzeń Głosu i Słuchu ; Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne
UKD: 616.2
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2002/1/1-
Abstracts: 2002/1/1-
Full texts: 2002/1/1-
Instructions for authors: http://www.otorynolaryngologia-pk.pl/informacje-dla-autorow.html
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:YES
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-21
Discipline:medycyna
laryngologia
Indexed in:EBSCO Academic Search Complete
IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »