English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ogólnopolski Przegląd Medyczny
Previous titles: Śląski Przegląd Medyczny: 1994-1995
WWW address: http://www.opm.elamed.pl/
ISSN: 1641-7348
Index Copernicus: 2004: 1,49 ; 2005: 1,99 ; 2006: 2,55 ; 2007: 2,56 ; 2008: 2,81 ; 2009: 3,66 ; 2010: 3,56 ; 2011: 4,58 ; 2012: NI ; 2013: NI ; 2014: 29,98 ; 2015: 48,15
MNiSZW score: 2009b: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 4 ; 2012a: 4 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Beginning date: 1994
Online date: 2003
Publisher/Issuing institution: Wydawnictwo Elamed
UKD: 614(058) ; 659.23(438)
Frequency: miesięcznik
Table of contents: 2003/7-8-
Abstracts: 2003/7-8- [fragmenty artykułów]
Full texts: 2004/4- [do większości artykułów dostęp dla prenumeratorów, pozostałe w wolnym dostępie]
Instructions for authors: http://medyczny.elamed.pl/strona-warunkipublikacji.html
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-21
Discipline:medycyna
zdrowie i bezpieczeństwo publiczne
Indexed in:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »