English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska
Previous titles: Wychowanie Fizyczne w Szkole: 2015-2017 (ISSN: 2449-7061)
Wychowanie Fizyczne z Edukacją Zdrowotną ; 2017-2018 (ISSN 2544-2848)
WWW address: https://wychowanie-fizyczne.pl/strona/o-magazynie
ISSN: 2657-4268
Beginning date: 2015
Online date: 2019
Publisher/Issuing institution: Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.
Frequency: dwumiesięcznik
Table of contents: 2015/1-
Abstracts: 2015/1- [fragmenty artykułów]
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-10
Discipline:pedagogika
kultura fizyczna i sport
« Return to the main page »