English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aktywność Fizyczna i Zdrowie - Physical Activity and Health
Previous titles: Zeszyty Naukowe WSKFiT: 2005-2012 (1734-5359)
Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej): 2013-2016 (ISSN: 2391-8640)
WWW address: http://afiz-pah.pl/
ISSN: [e]2544-1639
Beginning date: 2005
Online date: 2005
Publisher/Issuing institution: Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej (Pruszków)
Frequency: rocznik
Table of contents: 2005/1-
Abstracts: 2013/8-
Full texts: 2013/8-
Instructions for authors: http://afiz-pah.pl/?page_id=11
Professional:NO
Online only:YES
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-06
Discipline:kultura fizyczna i sport
« Return to the main page »