English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
WWW address: http://www.czasopismo.icomos-poland.org/
DOI: 10.24358/ODK
ISSN: [e]2543-6422
MNiSZW score: 2019: 20
Beginning date: 2016
Online date: 2016
Publisher/Issuing institution: Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS. Polski Komitet Narodowy
UKD: 72.025(438)
Frequency: półrocznik
Table of contents: 2016/1-
Abstracts: 2016/1-
Full texts: 2016/1-
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-10-01
Discipline:sztuka
« Return to the main page »