English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Obyczaje. Magazyn Międzynarodowy
WWW address: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/85/
Second
WWW address:
http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/5465
ISSN: 1506-8331
Beginning date: 1998-2004
Online date: 1998-2004
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie "Dialog i Współpraca" ; Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
UKD: 008 ; 39
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 1998/1-2004/18-19
Full texts: 1998/1-2004/18-19
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-09-30
Discipline:stosunki międzynarodowe
« Return to the main page »