English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Transport, Logistyka, Porty
WWW address: http://www.sitkszczecin.org.pl/index.php/czasopismo-transport-logistyka-porty
ISSN: 2450-9043
Beginning date: 2015
Online date: 2015
Publisher/Issuing institution: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział (Szczecin)
UKD: 656 ; 005.51
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2015/0-2016/2
Full texts: 2015/0-2016/2
Professional:YES
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-09-30
Discipline:transport
logistyka
« Return to the main page »