English version Wersja polska A R I A N T A
POLISH SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ELECTRONIC JOURNALS
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki
WWW address: http://eiol.wne.sggw.pl/
ISSN: [e]2543-8867 ; [p]2450-8055
Beginning date: 2016
Online date: 2016
Publisher/Issuing institution: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
UKD: 005.51:63
Frequency: kwartalnik
Table of contents: 2016/1-2017/4
Abstracts: 2016/1-2017/4
Full texts: 2016/1-2017/4
Instructions for authors: http://eiol.wne.sggw.pl/dla-autorow/
Professional:NO
Online only:NO
Search engine:NO
Utilizes Open
Journal Systems:
NO
Last update: 2019-09-24
Discipline:logistyka
Indexed in:CEEOL - Central and Eastern European Online Library
AGRO
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Return to the main page »